111

Re: Saab 900 Turbo

Xenophon wrote:

Dit lijkt (behalve de twee meest linkse impacts, als het dat zijn) op een lading groffe hagel zoals vanuit een riotgun die vanop enige meters afstand afgevuurd werd, te zien aan de spreiding. De politie gebruikte geen riotguns, dus het kwam van een gangster.

Kan niet een accidentele treffer geweest zijn van het kruisvuur aan de Diable want de Mercedes stopte links van de weg, de Saab rechts. En de impact kwam van rechts en de spreiding is te groot voor een accidenteel schot op zeer korte afstand.

Ik vermoed dat de Saab per ongeluk geraakt werd aan de Colruyt te Nijvel, door één van de daders die schoten van binnenin de winkel. (*)

Kan niet want er werd maar 1 riotgun gebruikt en dat was door de gangster die met de riotgun op Morue vuurde vanuit de richting van het DATS station.

(*) Met "winkel" wordt hier het magazijn bedoeld waar in de metalen magazijndeur een rechthoekige opening werd gemaakt met een snijbrander (zucht).

112

Re: Saab 900 Turbo

Het schot kwam van een gangster met een RG, maar wat je niet wil snappen is dat de combi met zijn neus WEG stond van de Dats. En dat de initiële aanval door de man met de RG frontaal was. Kijk nu gewoon eens naar het beschikbare materiaal.

113

Re: Saab 900 Turbo

Billy& wrote:

Twee van de gaten zijn inderdaad duidelijk van binnen in de kofferbak naar buiten, te zien aan de gekartelde randen, op andere foto’s beter zichtbaar.

Ik vermoed zeer sterk dat de Saab in Nijvel zodanig geparkeerd stond dat die kofferbak zich tussen het gat in de deur en Rijkswachter Morue bevond. Twee schoten mogelijk afgevuurd van uit het deurgat, dwars door de kofferbak van de Saab en dan in de combi. Dit zouden dan doorgangsschoten moeten zijn van Cal .45. Spijtig dat er geen foto's zijn van de linker achterzijde van de Saab.

In de nota van onderzoeksrechter Wezel staat bovendien zwart op wit dat het 6de schot (balettes) van de riotgun werd afgevuurd van achter de rechter achter hoek van de combi, gericht op Morue, maar terechtkwam in de rechter achtervleugel van de Saab. Dit is consistent met wat we zien op de foto: er zijn negen gaten net boven de vuldop, duidelijk afkomstig van grove jachthagel. Vergelijk dit schotbeeld met de inslagen op het linkerportier van de rijkswachtcombi en die net boven de radiotor, beiden beschoten met een patroon Cal12 met 9 hagelbollen. De spreiding is min of meer hetzelfde en dus ook de afstand waarop werd geschoten.

Best Billy&, dank u voor U kolossale werk! Ik zal nog iets toevoegen:

De inslag van hagel in de linker achtervleugel werd, zoals keer op keer is gezegd, veroorzaakt door een toevallige schietpartij op de parking van Colruyt, net als de inslag van een loodnevel in de kofferbak van de Mercedes.

En om nog een laag toe te voegen, zijn de twee inslagen van groot kaliber die iets verder naar achteren zichtbaar zijn, te wijten aan twee .357 kaliber schoten die van links naar rechts zijn afgevuurd terwijl de kofferbak open was.

Waarom? Iedereen heeft zijn eigen mening, maar het kan nog steeds een overhaaste en ongelukkige actie zijn van de moordenaar uitgerust met de 38/357 op de Colruyt-parking, aangezien er geen kogels van dit kaliber werden gevonden op de plaats delict, noch op de Alsembergsesteenweg, noch voor de "Diable des Amoureux".

Aan de andere kant werden twee kogels geïdentificeerd als .357 of 9 mm gevonden op de parking van Colruyt, wat mijn hypothese lijkt te bevestigen. Hieraan moet worden toegevoegd dat er twee Remington-Peters-hulzen werden gevonden in of nabij de Saab. Zou de 357-moordenaar zijn wapen hebben herladen tussen Nijvel en Baine? Een open vraag natuurlijk.

114

Re: Saab 900 Turbo

Billy& wrote:

In de nota van onderzoeksrechter Wezel staat bovendien zwart op wit dat het 6de schot (balettes) van de riotgun werd afgevuurd van achter de rechter achter hoek van de combi, gericht op Morue, maar terechtkwam in de rechter achtervleugel van de Saab.

Dat betekent dus dat de Saab 900 turbo niet kon geparkeerd staan zoals voorgesteld op het schema van The End » Forum

De Saab 900 turbo stond dus dwars (of schuindwars) geparkeerd achter de metalen magazijndeur waar een rechthoekige opening werd gemaakt met een snijbrander met de neus gericht naar het magazijn.

115

Re: Saab 900 Turbo

Maggiore wrote:

Dat betekent dus dat de Saab 900 turbo niet kon geparkeerd staan zoals voorgesteld op het schema van The End » Forum

De Saab 900 turbo stond dus dwars (of schuindwars) geparkeerd achter de metalen magazijndeur waar een rechthoekige opening werd gemaakt met een snijbrander met de neus gericht naar het magazijn.

Dat klopt, The End heeft op één of ander manier dit gegeven gemist. De Saab stond ter hoogte van de combi, met de neus in de richting van het DATS station. De Mercedes aan de ander knat van de deur, met de koffer in de richting van het DATS tankstation. De Saab moet enigszins schuin gestaan hebben, want op de foto's van de vondst in Eigenbrakel is de linker achterbank volgeladen met buit. Er moet dus plaats tussen de muur en de Saab geweest zijn om nog te kunnen laden op de linker achterbank, anders zou dat heel omslachtig geweest zijn. Het klopt met het gegeven dat er bloedspatten gevonden zij op de rechter achterflank van de Saab. Moest die bijvoorbeeld naast de Mercedes ergens gestaan hebben zou dit onmogelijk geweest zijn. De rechterkant is deze met de vuldop.


Maggiore wrote:

En wie nog wat verder kijkt dan zijn/haar neus lang is ziet ook dat er aan de rechterzijde van de politiecombi juist achter de open rechterdeur een verkeerskegel werd geplaatst (waar te nemen onder de open rechterdeur).

Dat zou dus kunnen betekenen dat er 2 schutters actief waren vanaf de zijde van het DATS station.
Met betrekking tot de potentiële schutter links en ver achter de combi merk ik op dat er ook LR.22 munitie (long riffle) werd gebruikt.

Ik heb helaas maar een doodnormale neus.

Iedereen ziet die kegel, maar tenzij U over de schets van het labo Brussel beschikt, die de overtuigingsstukken ter plaatse in kaart brachten, weet U ook niet wat er bij die kegel te zien is. Morue heeft zowiezo van vlakbij een genadeschot met de riotgun gehad, logischerwijze ook ergens nabij het open portier. Aan die kegel zou dus een Cal 12 huls gelegen kunnen hebben. Als het klopt wat ik vermoedde, dat men Morue eerst een genadeschot wou geven met de .22LR, en hij dit afweerde met zijn arm waardoor de kogels in zijn voorarm terechtkwamen, zouden daar dus ook twee hulzen .22LR bij kunnen liggen. Tenslotte, het afschamschot op Lacroix werd logischerwijze ook aan dat open portier afgevuurd. Dus ook nog eens een 7,65mm huls, als ze met zijn eigen pistool geschoten hebben tenminste. Tot zover die kegel aan het voorportier.

Wat betreft de meer achterwaartse kegel, voor het silhouet van de rijkswachter : ook daar is geen "bewijs" dat er een tweede schutter zou geweest zijn. Alhoexel het moeilijk is om op foto's afstanden te schaten, het perspectief kan best misleidend zijn, lijkt deze wel degelijk op dezelfde hoogte te liggen als de derde zwarte pijler. Dat is 14,5 meter verwijderd van de rechterkant van het deurkader van de dubbele deur en niet zover van waar de lichamen van Dewit en Fourez werden verstopt, de karretjes zijn trouwens goed te zien achter de rijkswachter. Aan die kegel kan dus ook braaksel gevonden zijn, of de sjaal van Dewit, waarmee een dader zich zou proper gemaakt hebben. Of een .22LR of een 7,65mm huls, afgeschoten tijdens de moordpartij op dat koppel.

Of, inderdaad, een cal12 huls afgeschoten door een dader die daar stond. Maar dan wel een RG2 huls, want van de RG1 is er geen gevonden. En zelfs als daar een RG1 huls had gelegen, en onze schoppende procureur had die weggeschopt, dan had men die op een betonnen parking alsnog gevonden, alleen niet meer op zijn aanvankelijke lokatie.

Trouwens als daar alleen een RG1 huls had gelegen, en de Procureur had die weggeschopt, dan had daar geen kegel gestaan dacht ik zo. Misschien is het wel een RG2huls, die aanvankelijk veel dichter en achter de combi lag, en onze voetballende procureur heeft die geschopt naar waar die kegel op de foto staat. Misschien moeten we de VAR beelden es opvragen.

Maar het is dus in de verste verte geen "bewijs" dat er een tweede RG schutter daar heeft gevuurd. Het is zelfs geen aanwijzing, want we weten niet wat er aan die kegel lag.

En als daar een RG2 huls ligt, is dat dus weer es wel een bewijs dat de Mercedes schutter zich verplaatst heeft. Een wapen kan immers niet tegelijk op twee verschillende plaatsen zijn.

Tenslotte beschrijft Wezel dat er eerst vanaf de Mercedes werd gewchoten, dan vanuit het gat in de deur, dan vanachter de Combi door dezelfde schutter die eerst van aan de Mercedes had gevuurd, en tenslotte verschillende schoten dicht bij Morue, omgeving open deur van de combi.

116

Re: Saab 900 Turbo

Billy& wrote:

Trouwens als daar alleen een RG1 huls had gelegen, en de Procureur had die weggeschopt, dan had daar geen kegel gestaan dacht ik zo. Misschien is het wel een RG2-huls, die aanvankelijk veel dichter en achter de combi lag, en onze voetballende procureur heeft die geschopt naar waar die kegel op de foto staat. Misschien moeten we de VAR beelden es opvragen.

Ik heb er u al meerdere malen op gewezen dat er bij de overval op de Colruyt te Nijvel maar 1 (uno) riotgun werd gebruikt. Alzheimer?

117

Re: Saab 900 Turbo

Ik heb nooit anders beweerd. U beweert op basis van die kegel nog een (derde) schutter te vermoeden aan de kant van het DATS station. Quod Non. U lijkt zelfs niet eens te beseffen dat ik in de quote die U aanhaalde zelfs niet beweer dat daar een huls van de RG1 lag. In die cursus begrijpend lezen die Tiens U aanraadde staat vast wel uitgelegd wat de "voorwaardelijke wijze" inhoudt.

118

Re: Saab 900 Turbo

De nummerplaat van de Saab kwam tijdens het Borains-proces ook aan bod:

(...) In totaal worden in Bergen ruim 150 getuigen gehoord, genoeg voor nog meer dan een volle week. Intussen wordt in Charleroi bij de gerechtelijke politie de valse nummerplaten onderzocht van de Saab waarmee de moorddadige overval in Nijvel is gepleegd. De pas deze week 'teruggevonden' bewijsstukken zouden volgens sommige bronnen wel degelijk een vervalste zegel vertonen. Of die vervalsing dezelfde kenmerken vertoont als het vervalste zegel op platen die in de zaak Bouhouche zijn gevonden, moet nog uitgemaakt worden.

Merkwaardig is dat de platen bij het parket van Brussel verkeerd zouden geklasseerd zijn, bij de verdovende middelen (*) waar destijds ook de kogel is teruggevonden die bij de overval in Halle werd afgevuurd. Nog een voorbeeld van de vele eigenaardige vaststellingen in het nog steeds lopende onderzoek naar de zgn. Bende van Nijvel.

Bron: Gazet van Antwerpen | 16 April 1988

(*) Bedoelt de journalist hier dat de nummerplaten geklasseerd werden bij inbeslaggenomen drugs? Of bedoelt hij dat de platen geklasseerd werden bij de dienst verdovende middelen (Service Stupéfiants)?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube