1

Zeer interessant proefschrift over "de netwerking van een neo-aristocratische elite in de korte 20ste eeuw" » biblio.ugent.be

Een wetenschappelijk onderzoek naar rechts in Europa en de structuren en organisaties die ze gebruiken om hun doel(en) te bereiken: Gladio, Aginter Press, Cercle Pinay, ... Ze komen allemaal aan bod.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ook SAC wordt besproken. Deze organisatie is toch wel nadrukkelijk aanwezig in het Bende van Nijvel-dossier.

Ben, ik had dit hier reeds in het verleden gepost. Nadat je die discussie had opgekuist was het mee weg. wink

4

Uitgebreid interview met Klaartje Schrijvers over haar studie » Nieuws

Tijdens de heropbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog reorganiseerde een neoaristocratische elite van rechtse signatuur zich achter de schermen in een kluwen van allianties. Als eerste legde historica Klaartje Schrijvers dat netwerk bloot in haar proefschrift ‘L’Europe sera de droite ou ne sera pas’, waarmee ze onlangs aan de Universiteit Gent promoveerde tot doctor in de nieuwste geschiedenis. Schrijvers baseerde zich in belangrijke mate op het monumentale archief van de onlangs overleden De Morgen-journalist Walter De Bock.

Walter De Bock stierf eind november aan de gevolgen van alzheimer. Een jaar voor zijn dood schonk hij zijn archief, dat dertig jaar onderzoeksjournalistiek omvat, aan de faculteit Geschiedenis van de KU Leuven. Voor het archief toegankelijk werd voor studenten en onderzoekers, mocht voormalig animatiefilmmaakster Klaartje Schrijvers (39) er anderhalf jaar naar hartenlust in wroeten. “Walter had me carte blanche gegeven. Toen ik in januari 2005 voor het eerst bij hem kwam, had ik een lijst bij me van 360 protagonisten over wie ik meer wilde weten. Walter was meteen wild enthousiast. ‘Het is op jouw doctoraat dat mijn archief heeft liggen wachten’, glunderde hij.”

Walter De Bock maakte naam met zijn dossiers over grootschalige corruptie en fraude, illegale wapenhandel en de infiltratie van de georganiseerde misdaad in het zakenleven en de politiek. Daarnaast bracht De Bock tijdens zijn carrière extreem rechts in kaart en onderzocht hij de verwevenheid tussen neonazi’s en ‘fatsoenlijk’ rechts. Het was precies in die laatste branche dat Schrijvers zich op dat moment al twee jaar aan het verdiepen was.

“Ik was in het bezit van parlementaire verslagen en allerlei officiële documenten, maar daar kon ik niets mee doen. Wat ik nodig had waren egodocumenten: losse krabbels van telefoongesprekken, agenda’s, briefwisseling, ledenlijsten van al dan niet obscure organisaties. Dat zat allemaal in het archief van Walter. Ik ben ook op gerechtelijke dossiers gestoten en op documenten van de Staatsveiligheid. Dat is de redding van mijn doctoraat geweest. Walters archief was het enige dat heb ik kunnen raadplegen waarin de anticommunistische actie uitvoerig was opgenomen. Op basis van zijn documenten heb ik een rechts netwerk in kaart kunnen brengen dat nog nooit was ontrafeld.”

Het onderzoek van Schrijvers deed heel wat stof opwaaien. Tijdens haar verdediging midden december kreeg de doctoranda de wind van voren van eminente wetenschappers als Rik Coolsaet en Bruno De Wever, die haar verweten zich bijna uitsluitend te hebben gebaseerd op de “niet geheel onzijdige collectie” van De Bock. Maar, zo gaf Coolsaet toe, “dit proefschrift zal niet te mijden zijn door wie hier later iets over wil schrijven.”

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

(...) De aaneenschakeling van faits divers [door WNP] (de dubbele moord, diefstal, spionage, verzamelen van inlichtingen…) lijken in een groter kader gepast te hebben. Het extreemrechtse gedachtegoed was al jaren wijdverspreid binnen het Europa na WOII. Het doctoraatswerk van Klaartje Schrijvers ‘L’Europe sera de droite ou ne sera pas! De netwerking van een neo-aristocratische elite in de korte 20ste eeuw’ (2012) weet die situatie goed te schetsen.

Hoewel zij vooral focust op de kiemen van het gedachtegoed en de situatie in het interbellum, raakt zij ook de naoorlogse situatie aan. Over de ontwikkeling van het extreemrechts gedachtegoed in België is er reeds heel wat gepubliceerd, maar Schrijvers’ werk is baanbrekend omdat ze erin slaagt om de netwerkvorming van de Europese rechtse, aristocratische elite die samenkwamen rond een gemeenschappelijk anticommunisme, in kaart te brengen. Het bleek dat een beperkte groep van notoire, elitaire industriëlen deze netwerken sponsorden. Ook de Koude Oorlog speelde daar een belangrijke rol in. (*)

Over die Europese elite, netwerken en organisaties bestaat amper wetenschappelijke literatuur. Daar is zeker nog een inhaalbeweging nodig. Ergens hoeft dat geen verrassing te zijn. De betrokken organisaties, bewegingen, bedrijven en personen streefden geen openbare rol na. Ze vormden eerder een lobby en handelden via subtiele manipulatie. Het doctoraatswerk van Schrijvers deed een meer dan goede poging om die lacune in de wetenschappelijke literatuur op te vullen.

In dit onderzoek zal worden nagegaan of en op welke manier de WNP in deze (politieke) context past. Vaak geeft de politieke context een antwoord op het waarom. De reeks van faits divers zullen op die manier in een groter geheel geplaatst worden. Schrijvers’ werk is grotendeels gebaseerd op het archief van wijlen Walter De Bock.

Bron: De Westland New Post: Pop-up van een veranderende samenleving? (thesis) | Lander Van de Sompel | 2017

(*) Zie bv. de moord op Julien Lahaut en het netwerk van André Moyen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube