1

(78 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Op wat baseert u deze stelling Bossi?

2

(69 replies, posted in Speurders)

De Basis wrote:

Je wordt niet 'zomaar' 48 uur van je vrijheid beroofd of een paar weken in de gevangenis gestoken. Daar moet de onderzoeksrechter toch wel grondige redenen voor hebben.

Inderdaad neemt de onderzoeksrechter aan dat er gegronde redenen zijn...of althans dat het zo zo lijkt maar, dàt zegt nog helemaal niks over schuldig of onschuldig hoor. Er zijn er geloof me vrij wel al meer voor een langere tijd vastgehouden en die nadien niet veroordeeld werden wegens niet schuldig etc. Kortom: niet te snel denken dat "het" nu opgelost zal worden.

3

(78 replies, posted in Onderzoeksdaden)

kenza wrote:

En voor Aalst Kester.

Hoevele keren is het hier al aangehaald!? Kester is uitgesloten! En dit werd gestaafd door meerdere forumleden die de streek tot en met kennen (zoals ik) en/of anderzijds de kennis hebben over Kester (en de basis die jij steeds bedoelde)!

4

(807 replies, posted in Onderzoeksdaden)

kim_wouters wrote:
Vermeulen wrote:

Ik heb waarschijnlijk zoals velen altijd gehoopt dat de vondst in Ronquières een topvonst was van de DELTA-cel. Het is jaren toch een soort houvast geweest. Maar ik zie wat ik zie.

In haar boek over de Bende schrijft Hilde Geens dat ze de vondst in Ronquières voorlegde aan Peter van Koppen. Was dit een manipulatie?  Zijn insteek ging in de volgende trant: "kan je niets over zeggen. Je moet weten hoe de wapens en de vondst verpakt waren. Als ze waterdicht verpakt waren, kunnen ze daar gerust een jaar gelegen hebben." Ik moet de exacte passage eens opzoeken, maar ze lijkt mij op z'n minst relevant.
Peter van Koppen is in die zin een nuchtere figuur (in Nederland zeer bekend) die er - terecht - van uitgaat dat een piste maar écht bewezen is, als alle andere pistes 100% zeker uitgesloten kunnen worden. En daar zit in mijn ogen nog altijd het manco. Weten we écht, maar dan écht 100% zeker dat die spullen niet verpakt waren in de waterdichte zak?  Kunnen we 100% uitsluiten dat ze niet droog en wel, waterdicht verpakt dus, een jaar in het kanaal lagen? Met het gewicht van zoveel wapens blijft zoiets wellicht wel op de bodem liggen. Zolang je geen keihard bewijs hebt, blijft er m.i. twijfel. En kan je niet uitsluiten dat net de enige speurder die in 30 jaar iets wezenlijks gevonden heeft, in de bak gestoken is.

Ik vind over de verpakking van de wapens zelf onvoldoende informatie terug om een van beide pistes te kunnen uitsluiten.

Vergelijk ook de in dit topic eerder gevoerde discussie omtrent de corrosie op het geldkoffertje, die tov. de vondst sterk toegenomen lijkt. Wat is het effect van tientallen jaren in een misschien vochtige kelder te liggen?

Inderdaad zo is dat en dus...voorzichtig en geen al te voorbarige conclusies dus!!! Wilde west verhalen zijn er al genoeg doch waar het op aankomt zijn bewijzen!!

5

(148 replies, posted in 1985)

En laten we eerlijk zijn en elkaar geen rad voor de ogen draaien: ook al veel eerder in het bestaan van de mensheid zijn er al zo een roversbendes aan het werk geweest. Ik noem geen voorbeelden maar wie googled en/of wat van geschiedenis weet zal dit zeker te weten komen/weten. En jawel, we kunnen zelfs heel ver terug in de tijd gaan. Dàt zulk een bloedige overvallen nog niet eerder in ons land gebeurden kan zijn ... maar de geschiedenis toont dus echt wel dat het zeker eerder en elders al gebeurde!

Jij hebt zeker gelijk in wat jij schrijft maar ik doelde dus inderdaad op "sinds november 2018 tot enkele dagen geleden" en ja dit had ik duidelijker moeten stellen! En met mijn her/benadrukken van die vier (gemiddeld) wilde ik geen afbreuk doen doch stellig zeggen dat het nu wel zo is (aantal van vier ... op die enkele maanden dus gebaseerd). Maar ik las dat jij nog niet over de cijfers beschikt doch de politiewoordvoerdster tijdens de uitzending van RING-tv was stellig.

FreCR, ik ben het vaak met jou eens maar sinds november vorig jaar zijn er dus wel 4 per dag, hoorde en zag ik op Ring TV en hoorde ik in de uitzending uit de mond van de politiewoordvoerster, dus hier ben je effe mis (maar dat geeft niks).

EN om maar te zeggen: de misdaad staat niet stil en al geheel niet in de regio waaruit tal van in dit dossier vernoemde personen opduiken/opdoken.
De Zennevalei dus! Met sinds november vorig jaar al een paar honderd inbraken en ook'n paar home-invasions! Het komt neer op vier inbraken per dag! Dus...een uitgekiende regio zo vlakbij Brussel etc. en wie weet familie van...
(ik bedoel maar deze regio heeft ook nu nog een hoog criminaliteitsgehalte)

(bron: nieuws regionale televisie RING-tv)

9

(12 replies, posted in Plaatsen)

Ik weet niet of dit help maar: uit eigen ervaring dit: in de jaren tachtig werd er tijdens de kermis in Londerzeel regelmatig een klein festivalletje (groepjes die optraden in een tentje/op een kleine perceel weide) georganiseerd! Vlakbij een café dat als ik mij herinner tamelijk groot (en ik denk met zaaltje aan) was en vlakbij een beenhouwerij. Dit alles langs de steenweg en zowat recht tegenover de straat die uitgaf op het pleintje/centrum waar de kermisattracties stonden. De uitbater leek niet erg opgezet met de punks die er kwamen bij die gelegenheid en ik meen mij ook wat problemen met skinheads te herinneren.

Dit ter info naar zoektocht van welk café hier sprake is. Vergeef mij als ik dwaal (het is zo lang geleden allemaal).

10

(148 replies, posted in 1985)

Precies zeno en Clevor Trevor.
Het is allicht een grote fout geweest zich tot die "inzichten/onderzoekingen/etc te beperken of daar enkel op te focussen. Ik denk dat dit kwam door deels onwetendheid (nooit voordien waren er zo een bloedige overvallen op warenhuizen en winkels) en waarschijnlijk ook door het ontbreken van kennis en middelen ( het waren nog andere tijden hoor).
En ja het zou allemaal wel eens eenvoudiger kunnen liggen (en dat heb ik al vaker geschreven) dan werd gedacht! Helaas is het zoals zeno stelt kwasie te laat want...inderdaad de spaghetti is niet te ontwarren na zolange tijd zonder enige schot in de zaak.