1

(31 replies, posted in Organisaties)

@Xenophen, lees je eerst even in op het forum wat betreft Vernaillen.

Nog alvorens de aanslag is Vernaillen via telefoon bedreigd omwille wat hij voor een lopend onderzoek tegen het NDB / BIC / DEA ging getuigen. ''Als ge spreekt dan wordt het uw laatste keer ".

Lees eens goed over de plaats waar de auto van Faez Al Ajjaz werd geplaatst tijdens de herstellingswerken, je zal zien dat deze plaats nog is gebruikt in het verleden. (rechtstreekse link met BIC , maar ook met Buslik)

Zo kom je opnieuw terecht bij DEA (touwtjes).

Vind je het echt niet terug, dan zal ik het wel posten ..

2

(31 replies, posted in Organisaties)

Dit is nu eens informatie waarbij je geloof in mijn woorden moet hechten Xenophon. Zodra Lekeu in de kijker is gekomen voor Dekaise / Temse is zowel hij als zijn gezin naar Florida overgebracht. Daar werden paspoorten, huisvestiging en ook een job voor hem voorzien.

Tuurlijk heeft hij nadien gezegd wat hem werd ingefluisterd.

Ook bij Eaton werd dezelfde manier van werken toegepast op de eerste plaats naar Frankrijk. Wanneer ook hij nadien voor Dekaise / Temse in verdenking gesteld werd, is nooit meer iets van hem gehoord of gezien.

3

(31 replies, posted in Organisaties)

Dank je om deze ondergesneeuwde posts opnieuw in het daglicht te brengen, Tiens. De DEA heeft inderdaad een niet onbelangrijke rol gespeeld tijdens de jaren 70-80 in ons Belgenland. Door het opbouwen van de BIC NDB kreeg deze buitenlandse dienst meer vat op de drugstrafieken met het middenoosten, drugs for waepons.

 • Lekeu werkte voor de CIA en wordt in rechtstreeks verband gebracht met de overal te Temse / Dekaise.

 • Latinus heeft steeds beweerd voor een buitenlandse dienst te werken.

 • Kort na het opdoeken van NDB BIC heeft het eerste gekende feit van de bende plaatst gevonden.

 • Meerdere werkwijze van de NDB BIC is terug te vinden in de bende (huren van appartementen / garages).

 • Enkele zelfde appartementen / garages werden zowel door de NDB BIC als door de bende gehuurd.

 • Eaton is na zijn vlucht naar Parijs de touwtjes in Belgie blijven vasthouden.

 • Kijk naar de uitspraken van Raes over de CIA

4

(544 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

edd wrote:

Wat is de bron hiervan?

De tijd / Belgische Raadkamer / Tueries du Brabant

5

(544 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Ben wrote:

Uit pv nummer 102.183 blijkt dat de BOB van Nijvel een rare vaststelling heeft gedaan over Mendez. Na de diefstal van zijn wapencollectie kocht Mendez bij een zekere Vincente Eugenio uit de Verenigde Staten drie geluidsdempers en twee laders voor een mitrailleur van het merk HK. Hij kocht ook een richtkijker voor een geweer voor sluipschutters. De logische vraag: Waarom koopt iemand voor privé-redenen benodigdheden voor wapens als zijn volledige wapencollectie gestolen is?

Bron: BOB Nijvel | 1 Juni 1989

Aangezien hier de Verenigde Staten naar boven komen deze aanvulling :

 • De wapencatalogus dat gevonden is in een bij bendefeiten betrokken voertuig werd formeel herkende door de vrouw / kind van Juan Mendez. Het is zo dat er hoogst waarschijnlijk heel wat van deze catalogus in België verdeeld waren, echter was deze van Juan Mendez thuis niet meer vindbaar.

 • De nieuwe contactgegevens van Lekeu, eens verhuisd naar Florida, zijn teruggevonden bij Juan Mendez.

 • De voorganger van Juan Mendez bij FN werkte samen rond end-user certificaten met de CIA.

 • De samenwerking met Lekeu (afleiding contactgegevens na verlaten Belgie) doen vermoeden dat Juan Mendez ook met deze instantie samenwerkte.

6

(544 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

JML wrote:

Hallo Etienne, de eersten die het verband legden tussen de zaak Mendez en de moorden waren Mendez, Bouhouche en Bultot. Mendez zegt te vrezen dat zijn wapens zullen worden gebruikt bij de moorden in Brabant. Bouhouche met de uitspraak dat "Brun B" citeert. Bultot, toen hij vluchtte op de dag van Bouhouche's arrestatie. Hij zou vrienden in vertrouwen hebben genomen en hebben gezegd dat hij vreesde dat de zaak-Mendez en de Brabantse moorden met elkaar in verband stonden.

Van de 5 gestolen UZI-wapens (Mendez privé-collectie) zijn er maar 4 nadien teruggevonden. We weten intussen dat Bouhouche in hoofdzaak achter deze diefstal zat. De getuige te Aalst heeft een uzi beschreven, maar onder impuls van Pint is er een heckler & Koch opgetekend. In mijn mening kan Mendez wel best eens gelijk hebben.

7

(66 replies, posted in Andere Personen)

Maggiore wrote:

Als er idd. van een parallel lopend onderzoek geen sprake is, zal het dossier worden opgeborgen in de diepste krochten van de kelders van Justitie waar het langzaam zal vergaan tot stof en as. Over en uit.

Inderdaad, via het forum kunnen we enkel herkauwen wat er al neergeschreven staat of wat er nieuw in de pers staat.

8

(735 replies, posted in 1982)

Xenophon wrote:

Het bovenstaande is leuk om lezen, maar waar is er een concrete aangetoonde link met de zaak Dekaise?

Tuurlijk is er een link Xenephon! Een aantal dagen alvorens de overval komt Willy Pourtois (Kintex/Nutribel) op bezoek. In één adem hebben we ook Hage Maroun gelinkt met Youssef Chebib (Libanon). En plots hebben we ook Frank Eaton (DEA).

Vandaag zouden we dit onder de noemer van bedrijfsspionage plaatsen en kijken wie aan het langste eind trok. Gezien de wapens die nadien opduiken in het milieu van Farcy / Hage zeg ik onze Amerikaanse vrienden.

Volgende maal op een betere manier zand in de ogen strooien zeg ik dan. wink

9

(29 replies, posted in Andere Personen)

Eind 1983 wordt een wapen bij Vicky Van Obbergh in beslag genomen dat mogelijk afkomstig is van de overval bij wapenhandel Dekaise. Vicky van Obbergh geeft aan dat hij dit wapen gekregen heeft van Vincent Louvaert welke kort nadien aan een overdosis sterft.

Een aantal bemerkingen:

 • Zit Vicky Van Obbergh achter de overdosis omdat Louvaert anders zou kunnen beginnen praten? Op het forum wordt aangegeven dat Van Obbergh met Michel drugstraftieken onderhield in opdracht van Farcy.

 • Van Binst geeft aan dat hij samen met Louvaert kogevrije vesten (Temse) naar Lekeu gebracht heeft. Dit maakt Louvaert voor de tweede maal deelnemer aan bendefeiten. Lekeu is voor talloze redenen aan DEA te koppelen.

Aangezien Louvaert tweemaal gelinkt wordt, gaat mijn insteek uit naar 'kennis'.

 1. kennis van nieuwe kogelvrije vesten.

 2. kennis van nieuwe geluidsdempers, waar Hage Maroun voor het eerst in beeld komt door zijn link met de Libanezen (niet vergeten dat zijn dochter later bij ARI op de loonlijst stond) + ook hij een historie heeft met een mogelijk wapen van bij Dekaise.

10

(1,196 replies, posted in 1985)

Een nuchtere blik op de hele nummerplaten affaire:

 • in het verleden is er al sprake geweest van het verwisselen van (belgische) nummerplaten

 • vertoonde de gevonden wagens (zo zijn er enkele) ook boorgaten op andere plaatsen? Ik bedoel hiermee een nederlandse of franse nummerplaat heeft andere afmetingen.

Zou het ideale dwaalspoor zijn voor mij.