1

(106 replies, posted in Prullenbak)

Misschien is er van straffeloosheid ook geen sprake? Misschien is een van de redenen waarom dit allemaal zo duister blijft wel dat het zich onaantastbaar wanende voetvolk achteraf vakkundig is opgeruimd?

2

(56 replies, posted in Slachtoffers)

Hm. Ik weet niet zo goed wat ik verkeerd zou hebben gezegd. Ten eerste was het absoluut niet nieuw. Hebben alle anderen die geloven dat een mogelijke sleutel in dit dossier zou kunnen liggen in een grondige profiling van de slachtoffers, en dat zijn er nogal wat heb ik de indruk, ook allemaal hun excuses aangeboden? Dan zal ik dat uiteraard ook doen.

Ten tweede: Bij eender welke theorie of piste hier zijn impliciet of expliciet mensen betrokken die zelf, of hun nabestaanden, bijzonder boos/triest/moedeloos/... zouden kunnen worden bij het lezen van de desbetreffende posts. Als we er een regel van maken dat zo’n posts niet toegelaten zijn, dan is het forum zo goed als leeg.

Ten derde: mijn respect voor de nabestaanden is bijzonder groot. Wie daaraan wil twijfelen, doe gerust. Wie dat openlijk wil posten, doe gerust. Dit is een forum. Het staat hier zoals ik al zei vol met dingen waar altijd wel iemand aanstoot zal aan nemen.

Ten vierde: Wie bewust gaat opzoeken wat er in het publieke domein wordt gezegd over hem/haar of zijn/haar familie en vrienden, die weet dat men leuke en minder leuke dingen zal aantreffen, leugens en waarheden. Wie weet dat hij/zij daar erg gevoelig voor is, kan er ook voor kiezen om die dingen niet te gaan lezen. Ik had of heb in elk geval geen slechte bedoelingen en zou hier nooit iemand bewust kwetsen.

3

(56 replies, posted in Slachtoffers)

Robertvandeurnen wrote:

20 was de oudste der kinderen. Rationeel in staat om te weten wat gebeurde. Soms denk ik dat sommigen liever houden van de grote complotten als van de keiharde bewijzen. En neen niet elk bewijs hoort op het forum te staan. Mannekes toch laat toch eens allemaal het parket hun werk doen.

Correct, sorry, Diederik was 11, Irina 20. Irina verklaart dat ze een van de daders (die ze naar eigen zeggen niet heeft gezien) tegen een andere dader een voornaam hoorde vernoemen. Ze weet helaas niet meer welke.

4

(56 replies, posted in Slachtoffers)

Dit vind ik een vreemde post.

Ben, die mij steevast, in zowat alle topics, voorkomt als een voice of reason die iedereen probeert te behoeden van al te boude uitspraken of al te snelle conclusies, maar hier probeert de discussie te sluiten met het ‘argument’ dat twee kinderen zoveel jaren later uitsluitsel geven over de beweegredenen en gedragingen van hun vader op de bewuste dag.

De oudste van beide was als ik het goed heb 12 jaar. Er is geen enkele 12 jarige, laat staan jonger, die precies weet waar zijn ouders mee bezig zijn, of wat zij in gedachten hebben gedurende de dag. Wat voor een kind voorkomt als ‘Het was nu eenmaal gezellig dus het liep uit’, kan in het hoofd van de ouders iets heel anders zijn geweest. ik zeg niet dat het zo IS, maar het kan zeker niet worden uitgesloten.

5

(190 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ik moet hierbij terugdenken aan het verhaal van Kuros (en nog een paar andere Aalstenaars?)...

Iemand die geen inzage wil geven in de stukken die hij/zij bezit, kan dat weigeren om allerlei redenen. Bijvoorbeeld ‘geen vertrouwen hebben in het gerecht’. Maar bijvoorbeeld ook ‘stukken bezitten waarvan je niet wil dat anderen ze zien omdat je er zelf elementen in hebt aangebracht waarvan je niet wil dat speurders ze zien‘.

6

(1,268 replies, posted in 1985)

Herr Flick wrote:

Deze gasten kwamen iets anders doen en wisten ook dat ze ermee weg gingen komen.

Daar ben ik het 100% mee eens. Het probleem is dat er bij elke theorie die ik al ben tegengekomen wel IETS is dat niet klopt.

  • Als het de bedoeling was om specifieke mensen om te brengen, dan is het begrijpelijk dat sommige slachtoffers een 'genadeschot' hebben gekregen, en begrijpelijk dat men draalde om de aftocht te blazen maar is het vreemd dat DVDS in leven kon blijven.

  • Als het de bedoeling was om domweg wat te moorden om angst te zaaien, dan is het vreemd dat de HELE familie VDS werd geviseerd en dat het zwaartepunt van de raid eigenlijk op de parking lag ipv in de winkel

7

(1,268 replies, posted in 1985)

Nostra, zelfs als je het bekijkt als een 'operatie', wat was dan die operatie, wat was dan het doel? En nogmaals, als je op een stilliggend kind schiet, van zo dichtbij, en je raakt hem in de heup, dan is dat op een haar na 'mis'. Ik kan niet geloven dat ze hem wilden doden, want dan hadden ze dat ook wel gedaan. Ofwel waren het dan toch niet de topschutters die er altijd van zijn gemaakt.

8

(1,268 replies, posted in 1985)

ddd wrote:

Wat heel begrijpelijk is, maar wat ook het totaalbeeld verstoort, is dat we geen degelijke en gedetailleerde levensloop hebben van alle slachtoffers, althans niet in detail samengebundeld en gestructureerd op dit forum. Met alle mogelijke genuanceerde respect gesproken: potentiële motieven vanuit die kant ontbreken dus.

Inderdaad. Over een figuur als Djuroski is zelfs hier op het forum amper iets te vinden. Ik geloof in elk geval dat een aantal slachtoffers wel degelijk werd geëlimineerd, en dus niet toevallig het leven liet bij de voorvallen. Waarom zou je als Uitvoerder, zoals MJC hen noemt, op een parking mensen die in hun wagen zitten een genadeschot toedienen als er nog zo veel andere makkelijke doelwitten rondlopen in je gezichtsveld? Waarom werden sommige slachtoffers enkel verwond, en zijn er anderen waarbij men duidelijk zeker wilde zijn dat ze het niet zouden navertellen?

Het is te gemakkelijk om de theorie van de samengebrachte doelwitten af te serveren enkel en alleen omdat het misschien niet voor elk van die doelwitten gewerkt heeft.

9

(1,268 replies, posted in 1985)

Precies daarom dat het zeker geen overval was. Waarom wordt er geschoten op de kleine David, maar niet op een ander kind dat vlak bij hem op de grond ligt? Waarom wordt er op zo/relatief weinig mensen geschoten? In de winkel is er eigenlijk amper geschoten, in vergelijking met de parking.

10

(1,268 replies, posted in 1985)

Na zoveel jaren lezen, bekijken, herlezen, herbekijken etc vind ik het ontstellend hoe weinig ik (we?) eigenlijk weet (weten) over de raid in Aalst. Ik zeg 'raid' want, een 'overval', nee daar had het allemaal weinig kenmerken van, naar mijn mening.

We weten niet eens zeker hoeveel overvallers er waren. Men zegt dat het in 3 minuten voorbij was, maar nergens vind ik een stappenplan of tijdspad. De volgorde waarin de slachtoffers vielen etc. Allemaal vaag en tegenstrijdig.

Men zegt vaak 'de getuigen zijn niet voldoende verhoord', en 'hun getuigenis werd afgewimpeld en soms zelfs geweigerd'. Anderzijds: onze empirische waarneming is totaal onbetrouwbaar. (Ik zag ooit een experiment waarbij een aantal mensen individueel naar een filmpje moesten kijken waarbij 2 personen een bal heen en weer gooiden. De vraag aan de kijkers was om te zeggen hoe vaak de twee personen de bal overgooiden. Op een bepaald moment loopt er een man in een berenpak van links naar rechts door het beeld. Achteraf blijkt quasi geen enkele van deze deelnemers die 'beer' te hebben opgemerkt.)

Nu, laat ons eerlijk zijn, wat we nu niet weten over Aalst gaan we wellicht ook nooit nog te weten komen. En dus blijven er vele vragen. Maar bij mij doemen ook vragen op die ik nog niet heb zien verschijnen hier - misschien heb ik erover gekeken ...

Het moet zeer druk geweest zijn in het warenhuis en op de parking. Dat bevestigt ook David Van de Steen die aangeeft dat er amper nog een plekje vrij was op de parking. Toch zijn er 'maar' (ik bedoel dit helemaal niet oneerbiedig) 8 mensen gedood, en nog eens ongeveer zo veel gewond. En dit met 3 of 4 mogelijke schutters. Hoe vreselijk de gebeurtenis ook, als het de bedoeling was om zo veel mogelijk angst te zaaien, of zo veel mogelijk slachtoffers te maken, dan hadden dat er met de wapens voorhanden en met de zo vaak vermelde skills van de schutters veel meer kunnen zijn, zeker op die locatie die vaak terecht werd beschreven als een rattenval, en zeker met het uitblijven van een tussenkomst der ordehandhavers. Overal staat te lezen dat het gewetenloze gekken moeten zijn geweest die kickten op het geweld en het leed dat ze veroorzaakten. Wel, als dat zo was hebben ze veel 'leute' laten liggen, want er waren wellicht veel meer personen op wie geen schot is afgevoerd dan op wie wel geschoten werd. Toch?

En dan het verschrikkelijke verhaal van David. Met alle begrip, voor zo ver dat kan als je het niet zelf meemaakt, voor wat die jongen al zijn hele leven doormaakt... maar als men hem in de winkel echt had willen doden, dan had men dat toch gewoon gedaan? Ik kan dat schot dat die negenjarige jongen ondergaat heel moeilijk plaatsen. Een gerenommeerd crimineel, een top schutter zoals zo vaak geschreven, die hem van op een paar meter 'slechts' in de heup raakt en het daar dan ook bij laat... Dat past noch in de piste dat het om bestelde moorden ging, noch in de piste dat er zo veel mogelijk terreur moest worden gezaaid. Of zie ik het verkeerd?