1

(491 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ik kan me ook vergissen hoor maar noteerde Willy Acke hier niet dat deze foto hem gegeven werd door Yves Zimmer’s informant FJ-man Tony Dossogne? En àls ik het juist heb, waarom liegt Michel Libert hier dan over?

PS: dat ik hier bewust Yves Zimmer vermeldt is omwille van de getuigenis van speurder Vermeersch voor de Bendecommissie.

2

(43 replies, posted in Andere Personen)

Dat vind ik ook. Ook belangrijk: Laffaille was blond, dan grijs, ... nooit donkere wenkbrauwen zoals bij de robotfoto.

3

(0 replies, posted in Afpersing)

Tegen twee mannen die worden verdacht van afpersing van Nutricia, is gisteren bij de rechtbank in Den Haag vier en vijf jaar cel geeist. De twee zeggen voor de geheime organisatie Gladio te hebben gewerkt en daardoor te zijn ontspoord.

Bron » www.trouw.nl

De speurders herinneren zich een 'vreemde en geslaagde' afpersing van 's werelds grootste voedingsmiddelenbedrijf Nestlé in België. Het gebeurt in de periode dat Madani Bouhouche en z'n bende met plannen lopen om warenhuizen af te persen, maar het gerecht krijgt nooit hoogte van de daders van de Nestlé-zaak. Nestlé krijgt op een dag een brief, waarin gedreigd wordt met vergiftiging van z'n producten. De anonieme schrijvers eisen een belangrijke som geld. In ruil daarvoor beloven ze dat er geen vergiftiging komt. Nestlé gaat op het voorstel in, maar alarmeert het gerecht. De afpersers eisen dat de sporttas met geld op een zeer welbepaalde plaats wordt neergelegd. Een lid van het Speciaal Interventie Eskadron (SIE) wordt ingeschakeld als geldkoerier."

Andere SIE-leden zullen op de loer staan en de afpersers vakkundig inrekenen. Zo eenvoudig lijkt het plan, althans in de hoofden van de politiemannen. Maar dat is buiten de uitgeslapen afpersers gerekend. Wat blijkt? De plaats waar de sporttas neergezet moet worden, is één riooldeksel. Het SIE-lid doet wat hem gevraagd werd. Z'n collega's staan, met hun machinegeweren in aanslag, verdekt opgesteld. Plots verdwijnt de sportzak in de riolen. Iedereen stormt naar de rioolput. Ze kijken met lampen in de put, beginnen zelfs te schieten in het sombere gat. Het blijft evenwel ijzig stil in de ondergrond. Als de SIE-leden na wat aarzelen toch afdalen in de rioolput, zien ze zwarte plasticzakken hangen. De afpersers zijn intussen al lang gaan vliegen. Afpersing gelukt, Nestlé is z'n geld kwijt en het SIE staat met z'n mond vol tanden. "Zo'n slag is kenmerkend voor Bouhouche. Maar er werd geen begin van aanwijzing gevonden dat hij iets te maken had met de afpersing van Nestlé", zeggen speurders..."

Stond in Laatste Nieuws

En dit: Jean-Luc Baugniet werd veroordeeld voor een poging tot afpersen van warenhuizen door voedingswaren te vergiftigen.

4

(549 replies, posted in Bende Haemers)

HIPA wrote:

Toen ik in de dossiers van Delta las hadden ze het over de gehuurde villa in mijn wijk.Deze was verhuurd aan Nederlanders die handelden in drugs enz.Er verbleven 4 mannen met Mercedes en BMW op de oprit. Deze gingen vaak uit in het Aalsterse met Haemers, ze werden vaak opgemerkt! Het vliegpleintje was maar een stap weg van afstand er deden verhalen van transport van drugs, waar of niet? Deze vier werden gelinkt aan Henk Romy uit Nederland, met hier verdere vertakkingen. Dit staat in de rapporten van Delta op moment dat het onderzoek weggenomen werd. Deze handel was enorm met vertakkingen naar overal, deze puzzel is er eentje van duizenden stukken...

Even dit erbij halen:

"Hij bezat blanco documenten met BOB-briefhoofd en -stempel, een bewijs van verlies van een nummerplaat op naam van een collega van de brigade-Ukkel, blanco bevelschriften van een onderzoeksrechter om een gevangene op te halen, arrestatiebevelen, en blanco bevelen voor gevangenentransfers voor Vorst." Verschillende getuigen zeiden in het onderzoek dat Bouhouche wel degelijk die bevelschriften gebruikt had om gangsters op te halen uit de gevangenis voor zijn plannen, maar dat werd niet bewezen."

En wie o wie was de bevoegde magistraat voor voorwaardelijke invrijheidstelling? Juist.

5

(158 replies, posted in 1983)

Er valt zoveel te zeggen over de crapuleuze daden van de 'Bende van Nijvel' en sorry als ik met dit opnieuw in herhaling val, maar het valt me zo op:

"Het duurt twee dagen vooraleer de onderzoekers dichtbij de Delhaize, de achterbank van de door de killers gebruikte zwarte VW Golf GTI ontdekten."

"De daders vluchtten destijds met een rode Golf GTI met nummerplaat FGK-991. Vier dagen later, op 6 oktober 1983, werd diezelfde Golf gezien op een Renault garage in Namen. De Golf had dezelfde nummerplaat, maar het autootje was inmiddels zwart gespoten."

"De Golf speelde een behoorlijke rol bij overvallen, gepleegd door leden van de Bende van Nijvel. De auto werd immers nog een tweede keer gebruikt, namelijk tijdens hun overval op de Delhaize in Beersel. Toen werd er wel een andere nummerplaat op de Golf bevestigd."

"Bij de aanslag op de Delhaize in Beersel op 7 oktober 1983, één dode, DDC) gebruikte de Bende ook een Volkswagen GTI. Daar heeft men gezien dat de wagen was uitgerust met een soort hendel die de man vooraan toeliet om de achterdeur te sluiten."

De contradictie: enerzijds merk je dat ze hun aanslagen goed voorbereid moesten hebben (inside informatie over de kogelwerende vesten, hun overvalwagen op voorhand op een speciale manier inrichten, ...). Anderzijds merk je dat ze op moment van hun actie toch behoorlijke fouten maken (flagrant opvallend verkeerd parkeren en ondanks alle moeite en tijd van hun wagen te voor te bereiden dan toch vlakbij de plaats van de overval bewijsmateriaal van deze wagen dumpen, ...). Planners en uitvoerders, verschillende mensen dus?

6

(370 replies, posted in Andere Personen)

wel, ik heb ook voortschrijdend inzicht Mincky

er klopt iets niet met de piste dat De Staerke een van dé uitvoerders zou geweest zijn van de gruweldaden, hoewel ik me niet van de indruk kan ontdoen dat hij erbij betrokken was

de contradictie is, dat werkelijk iedereen wil laten geloven dat hij het moest geweest zijn en dat het uitklaren van zijn rol niet mocht gebeuren door de cel Delta omdat ze te dicht bij de waarheid daardoor gingen komen...

de cel Jumet heeft de strategie aangewend om zijn piste van zijn bekentenis als onbetrouwbaar te laten overkomen omdat hij daardoor berecht kon worden voor Assisen en vrijuit zou kunnen gaan bij gebrek aan voldoende onderbouwde bewijzen om hem schuldig te kunnen laten verklaren...

Delta wordt steeds hierin betrokken, dit terwijl Delta ALLE andere relevante sporen wou onderzoeken in het Bende-dossier (zoals kortweg 1tje ervan genoemend: moord op Mendez) en NIET enkel dat van de Bende Van Baasrode...

die boutade moet hier door enkele opvallende typetjes (zoals ze alle anderen noemen) verdedigd worden!

nochtans zijn er vele pijlers in dit zeer complexe dossier waarvan ik er spontaan 2 heel belangrijke noem:

1. de vondst van Ronquieres, die MOEST gevonden worden, om het onderzoek tot 1 enkele piste te herleiden
2. een sluitende verklaring waarom het gezin van Van de Steen moest vermoord worden, David werd werkelijk gezocht IN de winkel terwijl de overval al bezig was en ervoor werden zijn moeder, vader en zus lafhartig vermoord VOOR deze overval begonnen was en VOOR ze herkenbaar waren opdat hun gezicht zou opgemerkt geweest zijn (die valse verklaringen heeft het toenmalige gerecht heel vaak gehanteerd bij de vorige daden van de Bende Van Nijvel!)

7

(370 replies, posted in Andere Personen)

De piste van de Slimans kan inderdaad een deel zijn van het geheel. Van De Staerke's is geweten dat ze 'te huur' waren. Heeft Véronique Laurent eigenlijk iets verteld over de Slimans?

8

(43 replies, posted in Onderzoekspistes)

Maak maar ‘was’ van dat woordje ‘zou’ en de eerdere link met dat filmpje… de informant, die net als Hendrik ‘drava’ Rauwens zijn buitenverblijf had in de Brusselse seksclub Jonathan, beweerde dat de garagehouder hem had willen inhuren om een Delhaize te overvallen en gaf daar precieze details over.

9

(370 replies, posted in Andere Personen)

hier een duidelijke foto van deze Pierre Mandelli, zelfde bron als eerder vermeld hierboven in dit topic, een foto uit dezelfde reeks
https://www.ardennes.cci.fr/pdf/valempl … rs2018.pdf

bemerk:
- Pierre Mandelli draagt zijn polshorloge rechts
- maar houdt een potlood/balpen vast in zijn rechterhand
- heeft kleine tatoeage op de linkeronderarm

10

(42 replies, posted in Bende Farcy)

club, wat Madani Bouhouche, Frank Eaton en Jean-François Buslik hun aandeel in de affaire Leon François was, dat is nooit onderzocht, wat wel zeker is is dat Frank Eaton en de DEA jarenlang intensief hadden samengewerkt met het NBD, en dat Frank Eaton samen met een verschillende rijkswachters en agenten van de GP beschuldigd werd van medeplichtigheid aan het verhandelen van één ton cannabis en cocaïne...