11

(735 replies, posted in 1982)

Kort na de overval op zijn wapenwinkel, op 30-09-1882, noemde Daniel Dekaise, ten overstaan van de hem verhorende rijkswachters, de jongste overvaller een ‘Marokkaanse homo’.

IIk heb Patrick Verdin, destijds een goede vriend van Thierry Sliman, gisteren het volgende gevraagd:

“Il y a quelque temps, j'ai demandé si je pouvais vous interviewer (avec l'aide d'un interprète français). Je voudrais vous interroger sur votre livre et votre débat avec Jean-pierre Adam sur certains faits. Par exemple, je me demande encore - j'espère que vous ne trouverez pas cette question indiscrète - si Thierry Sliman était de facto gay ou bisexuel, quel point pourrait être pertinent pour établir (légalement) l'implication de Thierry Sliman lors du braquage de bputique de Daniel Dekaise, le 30/09/1982. Attention, je ne prétends pas que Thierry Sliman l'était, car contrairement à vous, je ne l'ai jamais rencontré. Quoi qu'il en soit, merci d'avance pour votre réponse.“

Daarop kreeg van Patrick Verdin vandaag het volgende antwoord:

“un peu oui mais toujours avec des femmes”.

Naar mijn bescheiden mening is Jean-pierre Adam tot nu toe de enige geweest die een deel van de puzzel van de Bende van Nijvel op een dusdanige wijze heeft dichtgelegd, dat in het geval de aan alcohol verslaafde rijkswachter van het District Dinant het proces-verbaal over de broer van Thierry Sliman in 1982 of 1983 niet had gekwalificeerd als ‘vue et non codé’, het  gemakkelijk had kunnen komen tot een assisenproces (over in ieder geval de gewapende overval bij wapenwinkel Dekaise te Waver, op 30-09-1982) tegen onder anderen de toen nog in leven zijnde Thierry en Xavier Sliman.

Ik heb in mijn leven honderden strafdossiers gelezen en behandeld en dit is nou echt een dossier dat niet de aandacht krijgt die het al heel lang verdient. Waar blijven de Faroeks om deze zaak voor het grote(re) publiek over het voetlicht te brengen? Wie start het DNA-verwantschapsonderzoek op? De Star Chamber (» www.imdb.com), The Boyz n the Hood (» en.wikipedia.or), of wat?!

Dan heb ik nog niet gehad over de ex-partner van Xavier Sliman, die in oktober 2022 aan (onder anderen) Jean-pierre Adam heeft verklaard dat Xavier Sliman regelmatig dagenlang niet bij haar thuis was, zonder opgaaf van redenen, wat haaks staat op haar op 21-10-1982 aan de rijkswacht van Waver afgelegde (over de zaak-Dekaise) verklaring ‘dat haar partner, Xavier Sliman, sinds juni 1982 niet meer zonder haar de woning verlaat’. Dat zij en haar vier kinderen, waarvan er twee ook van Xavier Sliman waren, in 1984 voor het door Xavier Sliman op haar uitgeoefende fysieke geweld is gevlucht naar Zuid-Frankrijk, is ook geen onbelangrijk detail in deze kwestie, me dunkt. Gesteld dat het geweld van Xavier Sliman ook (letterlijk) sloeg op de kinderen, is daar nog een ‘rode vlag’.

Om nog maar te zwijgen over de tijdens de vlucht van de overvallers in Waver gebruikte en alleen in Frankrijk verkochte vierkante eendenhagel, het bij de vluchtauto - een aanvankelijk Frans en later Belgisch gekentekende, in België gestolen donkerblauwe Volkswagen Santana - gevonden en alleen in Frankrijk verkochte mes, met op het lemmet het opschrift ‘Vendetta Corse’. Dat de kompaan van de gebroeders Sliman, de van professie gewapende overvaller Louis (Luigi) Gambini (*1942), van Corsicaanse afkomst was, is ook weer zoiets, net als het bij voormelde Volkswagen Santana gevonden kledingstuk, met daarop dierenbloed, met in het achterhoofd Xavier Sliman, een gepassioneerde jager. Dit heb ik allemaal van Jean-pierre Adam. Voor hem die € 250.000:,-, althans een flink deel daarvan, wat mij betreft.

Enfin, ik word een beetje moe van het geslaap van de Belgische justitie. Dat ik in dit kader inmiddels zelf een soort van vervolgonderzoek ben opgestart, noem ik dan maar iets dat mij uit het hart gegrepen is.

12

(532 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

» www.facebook.com/Brgreg.Egares (Gregory Beijer)

13

(7 replies, posted in Prullenbak)

https://castbox.fm/ , is een prima app, inclusief de betreffende podcast over het leven van Philippe Lacroix.

14

(136 replies, posted in Speurders)

Recent interview met Herman Vernaillen over onder anderen zijn ex-collega’s Fernand Beaurir en Robert Beijer (Oud-rijkswachter Herman Vernaillen overleefde moordaanslag door Robert Beijer: "Ik heb nadien mijn 3 kinderen leren schieten" » Nieuws

15

(735 replies, posted in 1982)

In dit kader is het ook van belang om te weten dat bekend is de naam van degene - volgens de politie een betrouwbare getuige - die  begin oktober 1982 naar het politiebureau te Hastière heeft gebeld en de naam van Xavier Sliman heeft genoemd als zijnde dader van de overval op wapenhandel Dekasie. Dit heeft ex-commissaris Jean-Pierre Adam, de onthuller van de piste-Sliman, mij geschreven.

Potentieel belangrijke vraag die in dat kader nog steeds boven de markt is hangt is of wapenverzamelaar/-liefhebber Xavier Sliman ook contact onderhield met wapenhandelaar-/liefhebber Madani Bouhouche. Ik kan mij voorstellen dat beiden elkaar zouden kunnen hebben ontmoet op een wapenbeurs. Dit klemt des te meer, omdat beiden een criminele inslag hadden en Xavier Sliman begin jaren 80 regelmatig in België was.

16

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Scaramouche wrote:

» pnws.be

Daarin lees ik:

“Volgens onze bron heeft Tilmans in elk geval de betaling (onder welke vorm dan ook) niet uitgevoerd. Onze bron bevestigt ook dat de ‘Amerikaanse’ piste de juiste is. De schnabbels van Le Clercq in België lagen niet aan de oorsprong van die racket, maar hadden er misschien toch wel indirect mee te maken.”

Ik heb begrip voor de journalistieke mores van bronbescherming, maar ik heb geen begrip voor journalistiek zonder wezenlijke waarde. In dat artikel staat ‘alles en niets’, zonder dat je mij hoort zeggen dat ik van de steller daarvan verwacht dat hij het ‘geheim van de Bende van Nijvel’ uit te doeken kan doen. Ik had ook naar een journalist van P-Magazine kunnen bellen om hem of haar te vertellen ‘de Amerikaanse piste de juiste is’ en ‘dat de schnabbels van Le Clercq in België niet aan de oorsprong van de afpersing van Delhaize lagen, maar er misschien wel indirect mee te maken hadden’.

Nogmaals, ik (als bron:) denk dat de firma Delhaize niet is afgeperst, maar wel een of meer aan Delhaize verbonden (hoge) functionarissen, aangezien ik nog steeds niet de logica inzie van het in zakelijke sfeer - dus buiten de privésfeer - afpersen van Delhaize. Dit in tegenstelling tot het afpersen van aan Delhaize verbonden functionarissen, die in de privésfeer - dus los van de statutaire doelstelling en de in dat kader bestaande wetenschap van Delhaize - een ‘scheve schaats’ hebben gereden, over de de rug van de Delhaize (welke firma waarschijnlijk geen verwijt treft, althans niet op de eerste plaats een verwijt treft, maar wel ongewild bij de afpersing wordt betrokken).

Kortom, het begon met ‘zeer onfrisse zaken’ in de privésfeer van functionarissen van Delhaize en het eindigde met het maken van slachtoffers bij en in de supermarkten van Delhaize, op 27-09 en 09-11-1985. Dat er namens Delhaize is aangegeven dat zij niet is afgeperst en dat zij niemand (zwart) heeft betaald, komt mij - dus - voor als logisch, mede aangezien het feit dat afpersers normaal gesproken absoluut niet willen hebben dat de zaak ‘groter’ wordt dan noodzakelijk is. Mensen kunnen vroeg of laat gaan praten over iets dat geheim moet blijven en hoe meer mensen dat geheim kennen, hoe groter dat risico is dat een van hen dat geheim zal prijsgeven.

Ik denk dat de door de firma Delhaize uitgeloofde beloning van € 250.000,- voor het vinden van de daders van de Bende van Nijvel, in zeker opzicht een ongelukkige keus - een (onopzettelijke) Judaskus - is, in de zin dat die beloning niet had hoeven worden uitgeloofd als haar functionarissen er in hun privéleven niet zo’n puinhoop van hadden gemaakt en zo eerlijk waren geweest om de politie te bellen, bij voorkeur op het moment dat hun afpersers dreigden met het plegen dodelijke aanslagen bij en in Delhaize filialen en anders wel op het moment dat op 27-09-1985 de dodelijke aanslagen bij en in de Delhaize-supermarkten van Eigenbrakel en Overijse hadden plaatsgevonden.

17

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Ik zat kennelijk mis met mijn aanname (mede op basis) van een kwart artikel achter een betaalmuur, dat ik inmiddels in zijn geheel heb gelezen, wat onverlet laat dat mijzelf een oen vind. Je kunt niet kritisch en voorzichtig genoeg zijn. Uit dat artikel » Staatsveiligheid (en dan naar beneden scrollen), blijkt dat een andere (ook overleden) medewerker van de Staatsveiligheid dan Christian Smets zijn familie (in Aalst) heeft gewaarschuwd om weg te blijven van de Delhaize-supermarkt. Hoop dat wat ik hiervoor schreef wel correct is.

Dat, in het licht van de recente revelatie van (wijlen) Christian Smets, een van zijn collega’s bij de Staatsveiligheid die waarschuwing deed uitgaan, doet niets af aan de wat mij betreft nog steeds recht overeind staande verdenking tegen (ex-)bestuurders van) Delhaize, van (te voorkomen!) betrokkenheid van die (ex-)bestuurders bij de Bende-aanslagen van 27-09 en - in ieder geval - 09-11-1985.

18

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Het ligt waarschijnlijk iets genuanceerder, maar wat kennelijk wel blijft staan is de waarschuwing van dat hooggeplaatste lid van de Staatsveiligheid aan familieleden in Aalst, twee weken voor de overval op de Delhaize-supermarkt in Aalst, op 09-11-1985, om weg te blijven bij d(i)e Delhaize-supermarkt.

Dat die waarschuwing kwam, twee weken voor die overval, lijkt te duiden op het feit dat die persoon - ik vermoed Christian Smets - beschikte over ‘inside informatie’, anders had hij die waarschuwing wel aan zijn familieleden in Aalst gegeven, direct na de overvallen op de Delhaize-winkels in Eigenbrakel en Overijse, op 27-09-1985, me dunkt (zie » Nieuws).

19

(69 replies, posted in Algemeen)

Dankend!

20

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Gesteld dat er sprake was van een racket (een organisatie van afpersers), die vanuit de Verenigde Staten de Delhaize om zakelijke redenen afperste, onder bedreiging van dodelijke aanslagen, dan zie ik niet in dat vanuit de Delhaize-organisatie daar - zeker vanaf 27-09-1985 - geen politiewerk van zou zijn gemaakt.

De schuld van (de rechtspersoon naar Belgisch recht) Delhaize, zit hem (volgens mij) in het feit dat een of meer van haar vertegenwoordigers de politie niet (op tijd) hebben laten weten dat hun (privé)probleem (in België) ook het probleem van het door hen vertegenwoordigde bedrijf Delhaize was geworden.