1

(220 replies, posted in Andere)

Nu al 23 pagina's terwijl de relevante feiten die we weten over Vincx in enkele alinea’s kan worden samengevat.

2

(220 replies, posted in Andere)

400 van de 800 DNA-stalen getest resultaat 0. Vincx is 1 van de 400 resterende... en men is hier euforisch? Anderzijds, lijkt me evidenter om een nauwe bloedverwant te testen op overeenkomsten, dan hem op te graven? Opgraving van de verdachte zelf zou dan in een tweede stap kunnen gebeuren indien overeenkomsten bij DNA-test bloedverwant. Is deze opgraving een tweede stap of waren er gewoon geen relevante bloedverwanten die bereid waren om mee te werken?

3

(97 replies, posted in Bibliografie)

Als een speurder die wil dat het klopt, 35 jaar na de feiten, een foto toont van iemand die op de robotfoto gelijkt aan getuigen die graag de daders zou kunnen aanduiden dan is het antwoord: JA.

Voor zij die geloven in de onfeilbaarheid van getuigen, leg dan op zijn minst een map voor met een hoop gelijkaardige figuren en laat hen de juiste kiezen. Kan nu niet meer. Helaas.

4

(199 replies, posted in Westland New Post)

Van extreemrechts kan men veel zeggen, maar niet dat ze pedofielen goed verdragen. Als hij in dergelijke politiek gedreven milieus thuishoort, zal de ontvangst toch niet feestelijk zijn, zou je dan denken?

5

(344 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

the end wrote:

Die simpele redenering klopt niet Witse.

Waarom schrijft the end niet ineens de argumentatie erbij waarom die redenering niet zou kloppen? Zeer simpel. Valse profeten pretenderen alles te weten en zijn vrijgesteld van argumentatie. U wordt verwacht zijn woorden zomaar voor waar aan te nemen.

ctrix wrote:

Met de toevoeging "wat een moed zeg", klinkt het alleszins enorm denigrerend. Ik zou mij schamen in uw plaats.

Leg mij dan eens uit wat moedig is aan deze brief?

bkv wrote:

Een publieke scheldbrief zonder enig constructief element gericht aan mensen die niet mogen reageren, wat een moed zeg...

Ik citeer mijzelf nog even. Dit is al wat ik gezegd heb en sta daar volledig achter.

Heb ik gezegd dat die mensen niet hebben afgezien? Nee.
Heb ik gezegd dat het onterecht is dat deze mensen zich uitspreken? Nee.
Heb ik gezegd geen begrip te hebben voor hun noodkreet? Nee.
Heb ik gezegd dat nabestaanden hun gedacht niet mogen zeggen? Nee.

Ik begrijp dat men boos is, maar deze brief is niet oplossingsgericht. Het is louter een afrekening en daarom ook logisch dat ze nergens in de reguliere pers verschijnt. Dit is mijns inziens de slechtste manier die er bestaat voor nabestaanden om hun rechten te verdedigen. U mag het met mij hierover gerust van mening verschillen, maar mij hiervoor afschilderen als een hartloze psychopaat is echt niet nodig.

Een publieke scheldbrief zonder enig constructief element gericht aan mensen die niet mogen reageren, wat een moed zeg...

Ben wrote:

Nieuw boek over Dutroux lost raadsel van Bende van Nijvel op

Niet gehinderd door enige bescheidenheid ...

10

(680 replies, posted in 1982)

In HLN artikel hierover maar achter betaalmuur ...