61

Voor dergelijke klussen werden door het criminele milieu wel vaak buitenlanders ingehuurd. Ik zou de theorie van Leo toch niet als een verhaaltje afdoen.

Artikel over het wapenluik. Sjeik Butti Maktoum Juma Al Maktoum , misschien heeft die zonder het te weten de Bende gefinancierd (smilies).

Codenaam: Pol

In een nota uit 1980 doet de internationale wapenhandelaar Dirk Ykelenstam zijn beklag: 'De commissies liggen tegenwoordig veel lager. Door mijn speciale relatie met Vanden Boeynants is hij bereid iets met mij te doen'

Over de doden niets dan goeds, maar of dat bij Paul Vanden Boeynants zo zal blijven, is niet zo zeker. Tijdens de Agusta/Dassault-affaire bleek dat VdB in staat was om geheime commissies te ontvangen op Franse en Italiaanse wapenverkopen in het Midden-Oosten, zo ontdekte Georges Timmerman.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

63

VDB haalde zijn fortuin uit wapens en drugs?

Volgens dat artikel en volgens de documenten zeer waarschijnlijk. Maar zo lang geen enkele rechtbank in deze schuldig verklaarde mogen we dat natuurlijk niet schrijven.

"Op 23 januari 1996 stuurde Fischer het bewust document door naar zijn baas Jacques Velu, toenmalig procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. “Dit wordt u meegedeeld voor de gedragingen die betrekking hebben op de heer Paul Vanden Boeynants, toen deze minister van Defensie was”, schreef Fischer in zijn begeleidende brief. Sindsdien heeft het gerecht met deze gegevens niets gedaan.

Ik had dit artikel aangehaald omdat Bultot in een telefonisch gesprek met Troch het wapenluik uit het proces VDB vermeldde. En ik denk dat ik snap waarom. Maar het gerecht heeft er niets mee gedaan. Natuurlijk niet, de bruine "enveloppekes" zullen hun werk gedaan hebben? Of waren het bankkaarten zoals in de zaak van een collega? Of had de rechter geld geleend van de zakenman in kwestie? We mogen niet beschuldigen maar we mogen ons toch  terechte vragen stellen niet?

Er staat wel degelijk:

"Het proces-verbaal van commissaris Sacotte over de rol van VdB in de smeergeldoperaties van Ykelenstam, onderbouwd met tientallen documenten uit het bij Puelinckx ontdekte (...)"

Zoals dkv mij liet weten zijn mijn posts niet onderbouwd met degelijke argumenten etc. Dat kan best zijn, maar zelfs PV 's onderbouwd met tientallen documenten halen niets uit bij het gerecht. Is het dan zo abnormaal dat wij blijven roepen en schreeuwen? Zolang er geen proces is of komt, hebben ze de stal niet uitgemest. Hoog tijd dat ze daar bij justitie eens zeggen of toegeven: Wij hebben meegedaan.

65

opvallend


opvallend is het feit dat van zodra je alle linken tussen de verschillende genoemde namen gaat benadrukken...
... je een tijdje non-actieve forumgebruikers terug activeert

...die dan gaan beweren dat je overal complotten ziet
...en dat de Bende Van Nijvel bestond uit Oegandezen, Chinezen, berbers, Hongaren of zigeueners
...of dat het verpauperde kruimeldieven zijn

...daarbij zoveel honderden, duizenden zaken compleet negeren of ontkennen die door zoveel slachtoffers, getuigen, speurders en andere forumgebruikers worden aangekaart

deze negationisten hebben DEELS gelijk, het merendeel van deze gegevens is of blijkt niet (helemaal) correct of relevant te zijn
maar dat betekent NIET dat de minderheid van deze gegevens dan niet meer zou kloppen, wel integendeel!

lezen en blijven lezen, opnieuw en opnieuw
dit bijvoorbeeldHet dossier-Bouchouche, dat blijkbaar toch ook over Vanden Boeynants ging, lag achter slot en grendel in een gepantserde kast bij het BIC, maar niettemin was het op een mooie dag begin 1989, blijkbaar niet lang voor de verhoren in het parlement, spoorloos.  De diefstal kon enkel gebeurd zijn door iemand van de dienst, want er werden geen sporen van inbraak vastgesteld, zo besloot de commissie in haar verslag.  Wat zat er in dat verdwenen dossier? Om dat te kunnen volgen moest je over gevorderde mindmap-technieken beschikken.  Volgens de eerste parlementaire onderzoekscommissie ging het hierom: de basis zou een verklaring van of over een zekere Jules Montel geweest zijn, een informant van een collega van de Wachter bij het BIC.  De zoon van Bobonne Champagne, een bejaarde, in het milieu zeer populaire vriendin van de nadien voor heling en schriftvervalsing veroordeelde substituut Claude Leroy, zou samen met deze Jules Montel naar Luxemburg gegaan zijn om er 5 miljoen frank te deponeren.  Het geld zou afkomstig geweest zijn van de entourage van Paul Vanden Boeynants voor de hulp in de diefstal van een deel van het gerechtelijk onderzoek naar schriftvervalsing van Paul Vanden Boeynants uit het ambtsvertrek van onderzoeksrechter Pierre Lambeau.  Montel zou vermoord zijn omdat hij wist hoe je bij het geld kon komen.  (Bron: Beetgenomen door Hilde Geens)

maar volgens amateur-apathist-specialist is bovenstaande dus deel van een complot en bestond de bende van Nijvel louter uit zigeuners...