61

Voor dergelijke klussen werden door het criminele milieu wel vaak buitenlanders ingehuurd. Ik zou de theorie van Leo toch niet als een verhaaltje afdoen.

Artikel over het wapenluik. Sjeik Butti Maktoum Juma Al Maktoum, misschien heeft die zonder het te weten de Bende gefinancierd (smilies).

Codenaam: Pol

In een nota uit 1980 doet de internationale wapenhandelaar Dirk Ykelenstam zijn beklag: 'De commissies liggen tegenwoordig veel lager. Door mijn speciale relatie met Vanden Boeynants is hij bereid iets met mij te doen'

Over de doden niets dan goeds, maar of dat bij Paul Vanden Boeynants zo zal blijven, is niet zo zeker. Tijdens de Agusta/Dassault-affaire bleek dat VdB in staat was om geheime commissies te ontvangen op Franse en Italiaanse wapenverkopen in het Midden-Oosten, zo ontdekte Georges Timmerman.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

63

VDB haalde zijn fortuin uit wapens en drugs?

Volgens dat artikel en volgens de documenten zeer waarschijnlijk. Maar zo lang geen enkele rechtbank in deze schuldig verklaarde mogen we dat natuurlijk niet schrijven.

"Op 23 januari 1996 stuurde Fischer het bewust document door naar zijn baas Jacques Velu, toenmalig procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. “Dit wordt u meegedeeld voor de gedragingen die betrekking hebben op de heer Paul Vanden Boeynants, toen deze minister van Defensie was”, schreef Fischer in zijn begeleidende brief. Sindsdien heeft het gerecht met deze gegevens niets gedaan.

Ik had dit artikel aangehaald omdat Bultot in een telefonisch gesprek met Troch het wapenluik uit het proces VDB vermeldde. En ik denk dat ik snap waarom. Maar het gerecht heeft er niets mee gedaan. Natuurlijk niet, de bruine "enveloppekes" zullen hun werk gedaan hebben? Of waren het bankkaarten zoals in de zaak van een collega? Of had de rechter geld geleend van de zakenman in kwestie? We mogen niet beschuldigen maar we mogen ons toch  terechte vragen stellen niet?

Er staat wel degelijk:

"Het proces-verbaal van commissaris Sacotte over de rol van VdB in de smeergeldoperaties van Ykelenstam, onderbouwd met tientallen documenten uit het bij Puelinckx ontdekte (...)"

Zoals dkv mij liet weten zijn mijn posts niet onderbouwd met degelijke argumenten etc. Dat kan best zijn, maar zelfs PV 's onderbouwd met tientallen documenten halen niets uit bij het gerecht. Is het dan zo abnormaal dat wij blijven roepen en schreeuwen? Zolang er geen proces is of komt, hebben ze de stal niet uitgemest. Hoog tijd dat ze daar bij justitie eens zeggen of toegeven: Wij hebben meegedaan.

65

Opvallend, opvallend is het feit dat van zodra je alle linken tussen de verschillende genoemde namen gaat benadrukken... je een tijdje non-actieve forumgebruikers terug activeert die dan gaan beweren dat je overal complotten ziet en dat de Bende Van Nijvel bestond uit Oegandezen, Chinezen, berbers, Hongaren of zigeuners of dat het verpauperde kruimeldieven zijn ... daarbij zoveel honderden, duizenden zaken compleet negeren of ontkennen die door zoveel slachtoffers, getuigen, speurders en andere forumgebruikers worden aangekaart.

Ddeze negationisten hebben deels gelijk, het merendeel van deze gegevens is of blijkt niet (helemaal) correct of relevant te zijn
maar dat betekent niet dat de minderheid van deze gegevens dan niet meer zou kloppen, wel integendeel! Lezen en blijven lezen, opnieuw en opnieuw, dit bijvoorbeeld:

Het dossier-Bouchouche, dat blijkbaar toch ook over Vanden Boeynants ging, lag achter slot en grendel in een gepantserde kast bij het BIC, maar niettemin was het op een mooie dag begin 1989, blijkbaar niet lang voor de verhoren in het parlement, spoorloos. De diefstal kon enkel gebeurd zijn door iemand van de dienst, want er werden geen sporen van inbraak vastgesteld, zo besloot de commissie in haar verslag. Wat zat er in dat verdwenen dossier? Om dat te kunnen volgen moest je over gevorderde mindmap-technieken beschikken.

Volgens de eerste parlementaire onderzoekscommissie ging het hierom: de basis zou een verklaring van of over een zekere Jules Montel geweest zijn, een informant van een collega van de Wachter bij het BIC. De zoon van Bobonne Champagne, een bejaarde, in het milieu zeer populaire vriendin van de nadien voor heling en schriftvervalsing veroordeelde substituut Claude Leroy, zou samen met deze Jules Montel naar Luxemburg gegaan zijn om er 5 miljoen frank te deponeren Het geld zou afkomstig geweest zijn van de entourage van Paul Vanden Boeynants voor de hulp in de diefstal van een deel van het gerechtelijk onderzoek naar schriftvervalsing van Paul Vanden Boeynants uit het ambtsvertrek van onderzoeksrechter Pierre Lambeau. Montel zou vermoord zijn omdat hij wist hoe je bij het geld kon komen.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

66

Over Albert Gillet

"Albert was afkomstig uit een welgestelde herenboerfamilie uit de buurt van Bastogne," vertelt zijn ex-vrouw Mady. "Een neef van Albert was minister in de partij van Vanden Boeynants en een ander familielid was getrouwd met een Selys Longchamps, de familie waarin Albert een dochter heeft, Delphine. Albert Gillet was niet mijn eerste verloofde. Dat was rijkswachtluitenant René Majerus. Mijn vader verzette zich tegen Majerus. In de Eerste Wereldoorlog had mijn vader gezien dat rijkswachters deserterende Belgische soldaten neerschoten en hij wilde niet dat ik trouwde met een rijkswachter. Via René Mayerus heb ik Albert leren kennen. De twee families waren bevriend. René was ook een Ardennees. De wereld is klein, mevrouw."

Bron: Het complot van de Stilte | Hilde Geens (2022)

Ook over Albert Gillet:

Voor de Verenigde Staten was hij een partner In de strijd tegen de Siciliaanse maffia. "Hij is geen smokkelaar en geen gangster maar een actieve medewerker van de Amerikaanse justitie" luidt de omschrijving in de Amerikaanse processtukken. Nochtans staat in diezelfde documenten dat Gillet die Amerikaanse justitie grandioos bedot heeft met zijn Concorde-trips voor de Sicilianen.

De roddel gaat dat Gillet ook in België een lange arm heeft. De eerste Bendecommissie probeert erachter te komen aan wie Albert Gillet zijn abnormaal vervroegde vrijlating te danken heeft en stelt de vraag aan adjudant Guy Goffinon. Goffinon wil daar niks over zeggen zonder toestemming van een magistraat en die krijgt hij niet, zegt hij.

Iedereen denkt aan Vanden Boeynants. Volgens Gillets ex Mady kende Gillet de halve christendemocratische partij. "Zijn neef was senator Roland Gillet, de voorzitter van Veeweyde en zijn eigen vader Camille, een zeer geleerd mens, gaf les aan het Collège Saint-Michel. waar Vanden Boeynants de humaniora volgde. Mijn schoonvader was de grote kameraad van Vanden Boeynants en hij was ook heel dik bevriend met procureur-generaal Raymond Charles, ook een vriend van Vanden Boeynants. Albert kende Raymond Charles ook zeer goed en Albert kende VDB zéér zéér goed. Dit kan ik u ook nog zeggen. mevrouw: Vanden Boeynants was goed voor arme mensen, dat weet ik zeker."  Maar Mady weet niet of de ex-premier haar man uit de gevangenis hielp.

In de eerste Bendecommissie wordt Vanden Boeynants daarover aan de tand gevoeld. Hij kent Gillet niet, zegt hij. De expert van de commissie doorbladert de dossiers en vindt een Amerikaanse interventie ten gunste van Gillet maar geen van een prominente Belg. Goffinon noteert die wel in zijn memoires. Het gaat om de kabinets-chef van koning Boudewijn die in 1983 procureur des Konings wordt in Brussel, Jean-Marie Piret.

Bron: Het complot van de Stilte | Hilde Geens (2022)

Onbegrijpelijk dat er zo weinig interesse is in deze 'Bende'. Toch wel van een ander niveau dan de andere bendes.

Een kleine bloemlezing:

 • I.v.m .VDB weerhoudt Procureur-Generaal Van Honsté alleen het fiscale luik en niet de wapenhandel en niet de drugshandel.

 • Volgens sommige bronnen: is VDB het centrum in spinnenweb met bindteken anticommunisme, katholicisme, royalisme en geloof in in Europese elitaire avant garde wat uitmondde in gevaarlijke subversieve extreemtrechts anticommunistische krabbenmand.

 • Droomt ervan secretarisgeneraal van de NAVO te worden, vandaar steun van de Amerikaanse aanpak

 • Hij weet dat de idealisten van extreem rechtse snit alles doen als je ze een anticommunistisch verhaal serveert.

 • Vanaf 1948 alle linkse elementen uit PSC gewipt

 • Bouhouche en Beijer stelden Paul Vanden Boeynants voor om zijn fiscaal dossier te stelen.

 • Zijn franse schoonzoon Philippe Cheauvaux (De Franse zakenman Chauveau trouwde in 1969 met Monique Vanden Boeynants, een dochter van de politicus) neemt de firma Medico over die op de zwarte lijst staat van DEA ivm drugshandel Farcy.

 • Vanwege Dassault verschuldigde commissies 250.000 €

 • Geeft toe dat hij Bouhouche kende

 • Vervalst handteken van libanese ambassadeur om herkost zwarte miljoenen te verantwoorden. Onderzoeksrechters worden na 1,5 jaar weggepromoveerd.

 • Wordt onderzocht ivm 200tal inbreuken op belastingwetten. 5 M inkomsten verwegen.ordeeld tot 3 jaar met uitstel. 15000 euro boete. Na zijn veroordeling verandert hij, de zwans is grimmiger.

 • Bovendien werd VdB dat jaar in de parlementaire Bende-commissie door oud-rijkswachtofficier Vernaillen verdacht van betrokkenheid bij een (extreem-)rechtse poging tot politieke destabilisatie en staatsgreep eind jaren zeventig. Dat was een aantijging die velen niet eens zo onwaarschijnlijk leek, gezien VdB's voorzitterschap van het CEPIC, de veelbesproken rechtse vleugel van de PSC die banden had met fascistische organisaties zoals Front de la Jeunesse, Nouvel Europe Magazine en Westland New Post. 

 • 1979 onverwacht afgetreden ...

69

Vijf miljoen voor VDB-dossier naar Luxemburg

Ex-premier Paul Vanden Boeynants zou volgens de verklaringen van François Ertrijckx, een tipgever van het vroegere Bestuur van Criminele Informatie 5 miljoen frank hebben betaald aan een ander informant, met name Montel, om een deel van zijn dossier te laten verdwijnen. Montel was tussenpersoon tussen Vanden Boeynants en een niet nader genoemd magistraat.

De 5 miljoen frank werd door Montel, in gezelschap van de zoon van een in de betere Brusselse kringen welbekende dame D.S., naar Luxemburg gebracht, en daar op een bankrekening geplaatst. Dit verklaarde commissaris Jan De Wachter van het inmiddels opgedoekte Bestuur voor Criminele Informatie aan de parlementaire onderzoekscommissie naar het banditisme.

Zowel Montel (1) als Ertrijckx (2) werden in de loop van 1985 doodgeschoten. De daders werden nooit gevonden.

De bewuste dame frequenteert al enkele jaren allerlei instellingen te Brussel. Een getuige, die in die tijd tot haar entourage behoorde, bevestigde ons dat zij haar gevolg inderdaad op een goeie dag vertelde, dat haar zoon de dag voordien naar Luxemburg was gereden, om daar 5 miljoen frank op een bankrekening te plaatsen. Dit bedrag had hij ontvangen "omdat hij VDB een pleziertje had gedaan", zo had ze eraan toegevoegd. (...)

Bron: Gazet van Antwerpen | 20 Mei 1989

(1) Meer informatie over de moord op Montel vind je hier » Forum
(2) Meer informatie over de moord op Ertrijckx vind je hier » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

70

Boeiend om te lezen uit de rechtspraak van 25 juni 1986 over de veroordeling van Paul Etienne Francois Henri Vanden Boeynants:

"Wij, leden van de rechtbank, hebben de modernste juridische schroevendraaiers en scalpels gebruikt om het ingewikkelde mechanisme van uw enorme fraude uiteen te rafelen. Wat u deed was zeer erg.

U was eerste minister van België. U hebt de wetten verkracht die u anderen hebt opgelegd. U leidde een regering, u was een invloedrijk lid van de wetgevende macht. Méér dan anderen was het uw plicht het goede voorbeeld te geven en te zorgen dat de wetten nageleefd werden, ook al waren die soms lastig en onaangenaam om te dragen. Meer dan andere burgers was het uw heilige plicht ook de financiële wetten te eerbiedigen. Het is ongehoord dat u zulks niet deed. U moest de justitie steunen en helpen. U hebt dat niet gedaan: u hebt haar bedrogen.

Slechts uw leeftijd, uw sterke persoonlijkheid en de diensten die u ontegensprekelijk aan het land hebt bewezen, beschermen u tegen een opsluiting in de gevangenis. U kan in beroep gaan tegen dit vonnis maar het is niet zeker dat andere rechters zo mild zijn als deze rechtbank. Wij hebben alles gewikt en gewogen. Het zou ons aangenaam geweest zijn u vrij te spreken. Wij zochten argumenten in uw voordeel. Het hielp niet: wij konden niet anders dan dit vonnis uitspreken.”