Bossi wrote:
vleermuisje1971 wrote:

Even topic Lammers terug gelezen. De ouders van Lammers kochten een vest van Weykamp voor Lammers.

Ik zit wel degelijk juist.

Quote Ben (Bron » Forum):

Vanaf 4 oktober 1983 tot 27 juni 1984 heeft Lammers ook in de gevangenis gezeten. Tijdens die periode kreeg hij verschillende bedreigingen en druk van Nemry (Lammers vertelt in het verhoor niet waarover deze bedreigingen gaan). Dat was volgens Lammers de reden waarom hij wou ontsnappen. Daarom vroeg hij aan zijn ouders om een kogelvrije vest te kopen. Het was Alain Weykamp die voor 1.400 frank een kogelvrije vest heeft verkocht aan de vader van Eric Lammers. Nadien heeft hij ontdekt dat deze vest was gemaakt door een "firma in Temse". Lammers vermoedt dat Weykamp deze vest zelf van iemand heeft overgekocht.

U zeg dus dat dit niet juist is.

412

De vest was gemaakt in Temse maar er zullen duizenden vesten gemaakt zijn. Gaat het effectief om een gestolen vest?

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen.

413

Inderdaad Tru Dat. En verder blijf ik bij mijn standpunt.

Merovinger wrote:

Een volgens mij niet onbelangrijke info:

Calmette kreeg in het kader van Wackenhut de opdracht om informatie in te zamelen bij producenten van kogelvrije vesten. Hij herinnert zich niet kontakt genomen te hebben met Temse maar hij sluit dat niet uit. Bij zijn weten heeft Wackenhut geen dergelijke vesten aangekocht. Het ging slechts om een project in voorbereiding bij Christopher Terry.

Bron: Verhoor Calmette door Delta-cel op 14 april 1989 en ginlo op tueriesdubrabant.winnerbb.com

In de notities van Willy Acke staat daarover het volgende genoteerd (KV betekent kogelvrije vesten):

Verhoor Jean-Francis Calmette op 14 april 1989:

(…) KV:
heeft rongeneusd
heeft prospektussen opgevraagd
weet niet waar
weet niet of hij bij Wittock was, is mogelijk.

415

Moordnacht in Temse

Een moordend commando bestaande uit drie personen, allen met een zwarte fluwelen kap op het hoofd en ieder gewapend met een geweer, trok zaterdagmorgen een spoor van vernieling door de Gasthuisstraat te Temse. Nadat ze de man van een huisbewaarster van de firma NV Wittock-Van Landegem koelbloedig hadden afgemaakt met drukschoten, met patronen waarmee men vroeger op groot wild schoot, maar die wegens hun moordende kracht in België zelfs op wild verboden zijn, vuurden ze nadien ook van dichtbij met de 8,8 mm-patronen waarin telkens acht loden bollen zitten van dezelfde doorsnede, op de vrouw van de nachtwaker. Zij ligt in kritieke toestand in het Pelikaanziekenhuis te Temse waar men voor haar leven vecht.

De twee kinderen, 3 jaar en 2 maand, bleven gespaard, al houdt het 3-jarig meisje er een zware shock aan over.

Een paar buren, die door de geweerschoten werden gewekt, werden ook onder vuur genomen. Zij ontkwamen als bij wonder. Het is niet uitgesloten dat men hier met een groep terroristen heeft te maken. Dat kon men opmaken uit het feit dat men naar geen geld heeft gezocht maar wel naar een partij kogelvrije vesten die in de firma Wittock vervaardigd worden. Zeven van die vesten werden ontvreemd.

Waren de daders terroristen?

Wat zaterdag een feestdag in het gezin Jozef Broeders (27)-Linda Van Huffelen (26), Gasthuisstraat 108, moest worden omdat het jongste kind Patricia zou gedoopt worden, sloeg om in een dag waar heel Temse om rouwt. Sommigen balden uit onmacht de vuist terwijl nieuwsgierigen de tranen de vrije loop lieten. Deze gruwelijke moordpartij werd zaterdagmorgen ontdekt, kort nadat zich een paar honderd meter van de plaats van de moord een schietpartij had voorgedaan, waarbij de bewoners van de Gasthuisstraat op het nippertje aan de dood ontsnapten toen zij door één der bandieten koelbloedig onder vuur werden genomen toen zij hun overgordijnen openschoven om te zien wat op de straat gaande was.

Onmiddellijk verwittigde Josephine Claus, nadat ze onder vuur genomen was, de rijkswacht die zeer snel ter plaatse kwam. Toen wist men nog niets af van de slachtpartij in de woning van de huisbewaarder van de firma Wittock, die 150 meter van de straat verwijderd is. De afschuwelijke misdaad ontdekte men toen de rijkswachters, gewapend met machinegeweren, de omgeving afzochten omdat men aan inbrekers dacht. De deur van de huisbewaarster stond gedeeltelijk open. In de deur was duidelijk een gat zichtbaar van een dodende kogel die er zich doorheen had geboord. In de woning trof men in de kleine keuken het van pijn ineengetrokken verminkte stoffelijk overschot aan van Jozef Broeders, de echtgenoot van de huisbewaarster en bekend bokskampioen in het Antwerpse amateursverbond.

Het bloedspoor liep evenwel verder. Vlak voor de slaapkamer troffen de rijkswachters de 3-jarige Sharon Broeders aan, die steeds maar huilend van de schrik herhaalde: “nee, mij niet dood schieten”. Achter de deur aan het voeteinde van het bed lag de zieltogende Linda Van Huffelen (26). De vrouw had enorm veel bloed verloren. Haar rechterhand was door een van dichtbij afgevuurd patroon volledig verbrijzeld, toen ze met de hand haar hoofd wou beschermen voor de dodende projectielen. Zij werd in comateuze toestand in allerijl overgebracht naar het nabijgelegen ziekenhuis. Even verder waren de ruiten van de kantoren van binnen naar buiten uitgeschoten.

Verrast

Uit de voorlopige reconstructie van de feiten kon het volgende worden opgemaakt. Omstreeks halfdrie is Hector Riské (73), Gasthuisstraat 114 Temse, wakker geworden. Vermoedelijk door een schot dat aan de 200 meter verder gelegen huisbewaarderswoning van de NV Wittock was afgevuurd. De man deed in zijn slaapkamer op de eerste verdieping van zijn woning de overgordijnen een 10-tal centimeter op om even op straat te kijken. Rechtover zijn deur, aan de ingangspoort van het stedelijk kerkhof, zag hij gedeeltelijk op het fietspad en gedeeltelijk op het voetpad, een donkergrijze gemetalliseerde personenwagen van het merk Audi staan. Dat wekte argwaan bij de man, omdat pas veertien dagen ervoor in de buurt was ingebroken. In een tijdspanne van een 10-tal minuten keken Hector Riské en zijn vrouw Josephine Claus een drietal keer door de spleet in de overgordijnen. De laatste keer zagen zij aan de overkant van de straat plotseling een man met een zwarte kap over het hoofd die gewapend was met een geweer.

Hij keek zeer snel van raam tot raam. Toen het overgordijn lichtjes bewoog, schouderde de gemaskerde zijn geweer en richtte het op het echtpaar Riské-Claus. De vrouw kon nog net roepen: “Hector, laat u vallen.” De ruiten van de slaapkamer werden door een salvo uit het geweer versplinterd. Twaalf projectielen sloegen in het plafond en haalden een gedeelte van de zoldering neer. De overgordijnen zaten vol gaten.

Door het geluid van die schoten werd ook de buurvrouw, weduwe Maria Van Puyvelde (59) gewekt. De nietsvermoedende vrouw kwam in haar badkamer, ontstak het licht en moest zich al direct op de grond werpen toen een kogelregen door het venster naar binnen vloog. Hier werden de overgordijnen letterlijk naar beneden geschoten. Ook het plafond in de badkamer kwam naar beneden. Het laatste was het opgeschrikte echtpaar Riské-Claus nog zag, was dat er nog eens twee met een zwarte kap over het hoofd getrokken mannen om het hoekje kwamen gelopen, die ook ieder gewapend waren met een geweer. Zij sprongen vliegensvlug in de auto en verdwenen via de Rijksweg Sint-Niklaas-Breendonk. Vandaar uit konden de moordenaars alle kanten uit.

Terroristen?

Wat in de gebouwen van de NV Wittock-Van Landeghem is gebeurd, blijft voorlopig een raadsel. Eerst dacht men aan een afrekening in het milieu van het bokswereldje. Anders werd het echter toen men een diefstal ontdekte van een partij kogelvrije vesten die verdwenen vanuit een slotvaste kast. Deze kogelvrije vesten, die tot de laatste snufjes in de beschermingskledij mogen gerekend worden, zijn een specialiteit van de firma waar verder ook nog zeilen en tenten worden gemaakt. De brandkast werd niet aangeraakt. Waren de koelbloedige moordenaars goed op de hoogte van de gebruiken in de firma en kenden zij de plaats waar de kogelvrije vesten werden opgeslagen? Dat zijn vragen waar onderzoeksrechter Johan Serrus samen met het parket van Dendermonde een antwoord op zoekt.

Vermoedelijk zijn de gangsters verrast geweest door de echtgenote van de huisbewaarder Jozef Broeders, een schilder die als hobby de bokssport uitoefende.

Dat kon de wapendeskundige uitmaken. Vanuit de kantore waar zich de kogelvrije vesten bevonden, werd van binnen naar buiten gevuurd, vermoedelijk toen Jozef Broeders buiten even was komen kijken. Nadien zou Broeders getracht hebben de voordeur nog dicht te klappen. Hij is daar echter maar gedeeltelijk in geslaagd omdat één der bandieten dwars door de houten voordeur heeft geschoten en daar Jozef Broeders in de buik heeft getroffen. De toegang tot de woning was meteen vrij. Jozef Broeders heeft zich zeker nog tot in de keuken verder gesleept. Daar werd hij door een 5-tal drukschoten (dus met rakende loop op het lichaam) in buik, borst en hoofd afgemaakt.

Nadien is de vrouw aan de beurt gekomen. Vermoedelijk moeten de koele doders ook gedacht hebben dat de vrouw dood was toen ze met een jachtgeweer kaliber 12 vanop korte afstand geraakt werd door een patroon waarin zich de dodende loden bollen elk met een diameter van 8,8 mm bevonden. Het schot verbrijzelde letterlijk de hand van de vrouw. Haar hoofd incasseerde een paar afschampers van het lood. De vrouw geraakte door het bloedverlies in shocktoestand, wat levensgevaarlijk is omdat het lichaam niet meer reageert op het toedienen van nieuw bloed. De vrouw kon, gezien haar toestand, niet verhoord worden en bevindt zich in de intensieve zorgen van het ziekenhuis. Zij wordt er door een speciaal team van de rijkswacht bewaakt.

De twee kinderen Patricia (2 maand) en Sharon (3) werden toevertrouwd aan familieleden. De kleine Sharon was zeer sterk onder de indruk van het gebeuren. Zij moet het hele drama van zeer nabij hebben meegemaakt. Voor de gebouwen van de NV Wittock-Van Landeghem staan twee auto’s met doorkerfde banden als stille getuigen.

Speurders van de gerechtelijke politie van Aalst deden samen met wetsgeneesheer Lauwnert en wapendeskundige Pletinckx de technische vaststellingen. De rijkswacht van Sint-Niklaas zette alle beschikbare krachten in om te trachten de daders op het spoor te komen. Een speractie die in het hele Waasland werd uitgevoerd, leverde vooralsnog niet sop. Eventuele getuigen worden verzocht zich zo snel mogelijk in verbinding te stellen met de dichtstbijgelegen  politie- of rijkswachtpost.

Bron: Het Nieuwsblad | 12 september 1983

Lijkschouwing toont gruwelijkheid van schietpartij in Temse

Gisterennamiddag heeft in het gerechtelijk laboratorium van professor Timperman te Gent de lijkschouwing plaats gehad op het stoffelijk overschot van de zaterdagmorgen vermoorde Jozef Broeders uit Temse. Ze wees uit dat het slachtoffer op een ongelooflijk beestachtige manier werd afgemaakt met een tiental schoten waarvan zes met rakende loop. In het Pelikaanziekenhuis te Temse vechten geneesheren nog steeds voor het leven van zijn vrouw Linda Van Huffelen. Zij verkeert in stervensnood en is nog niet ontwaakt uit een diepe coma. De daders van deze gruwelijke misdaden zijn nog steeds spoorloos. Bij politie en rijkswacht liepen telefoontjes binnen die er op wijzen dat de doders na hun raid enigszins in paniek zijn geraakt en zich een paar keer van weg hebben vergist vooraleer de goede vluchtweg te vinden.

De speurders (en dat zijn er heel wat) zitten van bij de start met een reeks haast onoplosbare vragen. Aanvankelijk dacht men dat men te doen had met verraste dieven of met een afrekening in het boksmilieu. Anders werd het toen personeelsleden van de firma Wittock-Van Landeghem zaterdagochtend ontdekten dat zeven kogelvrije vesten verdwenen waren uit het laboratorium van de firma. Deze zeven kogelvrije vesten behoorden tot de meest moderne en recentste in hun soort. Dat het hier niet om gewone misdadigers gaat, was de onderzoekers dadelijk opgevallen.

Het zou gaan om een goed georganiseerde groep die van buiten de landsgrenzen opereert. Sommige getuigen hebben de niets ontziende doders duidelijk horen converseren in een taal die vreemd was aan de talen van de ons omliggende landen.

Het commando moet getipt zijn geweest, niet alleen over de kogelvrije vesten maar ook over de plaats waar deze zich bevonden.

Wapens

Een zware taak kreeg ook de wapendeskundige toebedeeld. Het staat nu reeds vast dat er met liefst drie verschillende wapens is geschoten. Eén van de wapens was een tweeloop van kaliber 12. Daarmee werd geschoten met verschillende patronen. Meestal schoot men echter met patronen waarin zich minstens 8 loden balletjes bevonden, elk met een doorsnee van 8,8 mm. Dat kwam ook tijdens de lijkopening aan het licht.

Jozef Broeders, een amateurbokser bij de Wilrijkse bokskring, werd op beestachtige wijze afgeslacht. Hij werd door een tiental kogels en patronen getroffen in het hoofd, arm en borststreek. Sommige wonden werden gemaakt met zware munitie. De man werd ook nog getroffen door kogels afgevuurd door een punt 22 long rille.

Het misdadig trio was gemaskerd met zwarte kappen over het hoofd en heeft toch getracht zich door te schieten van de onschuldige getuigen te ontdoen. De afstand - telkens minder dan 9 meters - en inslagen - 11 en 12 kogelgaten in de plafonds van de woningen 112 en 114 hebben uitgewezen dat zowel het echtpaar Riské als de naastwonende weduwe op een paar millimeters na een de dood zijn ontsnapt. Voeg daar ook nog bij dat er in de onmiddellijke nabijheid een paar honderd wandelaars van de “Nacht van het Waasland” voorbij zijn gestapt en men kan zich indenken welk bloedbad daar zou kunnen aangericht zijn.

Onderzoeksrechter Johan Serrus en procureur Paul De Geest hielden gisteren op het gerechtshof van Dendermonde “krijgsraad”. De eerste resultaten werden ontleed en besproken.

Bron: Het Nieuwsblad | 13 september 1983

Politie volgde vals spoor in “terroristen”-moordzaak

In de moord op de man van de huisbewaarster van de firma Wittock-Van Landeghem te Temse, volgde de rijkswacht gisteren een spoor maar dat bleek na huiszoeking en confrontatie vals te zijn. De toestand van Linda Van Huffelen, echtgenote van de vermoorde Jozef Broeders, is nog stationair.

De vrouw ligt in coma in het Pelikaanziekenhuis te Temse. De dokters zijn met het uur bezorgder om haar overleving. Wegens shocktoestand is bloedtransfusie onmogelijk. Haar rechterhand is verbrijzeld door een patroon die met loden bolletjes was gevuld. De rechterkant van haar gelaat is zwaar verminkt.

De dokters vrezen ook dat het driejarig kind een trauma opliep, wellicht van blijvende aard. De onderzoekers menen met beroepsdoders te maken te hebben, alleen al door de manier waarop het geweer werd geschouderd toen op de buren werd gevuurd.

De firma Witrock-Van Landegem werkte al vaker voor buitenlandse militaire instanties. Wellicht is daarin een spoor te vinden.

Bron: Het Nieuwsblad | 14 september 1983

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

416

Ben wrote:

Voor de gebouwen van de NV Wittock-Van Landeghem staan twee auto’s met doorkerfde banden als stille getuigen.

Daar hebben ze dus wel rekening mee gehouden?

417

Na al de beschikbare info hier op het forum te hebben gelezen lijkt het idd zo dat de site verkend was of op zijn minst dat iemand die in de fabriek geweest was mee heeft geholpen aan het opstellen van een plan. Maar de overvallers hebben enkel het plan van iemand anders uitgevoerd, vandaar dat het in de soep draait op het einde omdat daar plots een conciërge opduikt waar ze geen rekening mee hebben gehouden.

En dan merken we weer het terugvallen op militaristische gewoontes om een veilige aftocht te garanderen: nabije “vijanden” uitschakelen, achtervolging onmogelijk maken (autobanden doorzeven), lichten kapotschieten zodat ze - nu de operatie “ontdekt” is - verder in het duister kunnen opereren, tenslotte 1 persoon die de plaats van de vluchtauto “secured” door te schieten op alles wat beweegt, waarna vliegensvlug de vluchtroute genomen wordt. Dit laatste heeft +-10 min geduurd volgens de getuigenis van Riské. Hoelang de hele inbraak geduurd heeft, niemand die het weet.

Feit lijkt wel dat ze eerst rechtdoor op het terrein zijn gegaan om de fabriek langs de schietstand of poort binnen te dringen. Dan specifiek naar kogelvrij vesten op zoek zijn gegaan, waarbij ze eerst op de te zware vesten in de dozen zijn gestoten. Waarschijnlijk is hen meegedeeld dat de lichte vesten ofwel in dozen stonden klaar voor verzending, of zich in het labo zouden bevinden. Het plan vertelde hen ook waar dat labo was, maar daar zijn ze enkel op het laatst naartoe gegaan, zoniet hadden ze vlakbij de conciergewoning ingebroken ipv achteraan.

In het labo breken ze de kasten open waarop Broeders lawaai hoort en gaat kijken. Die duikt op aan buitenkant van het raam op het moment dat de inbrekers net vinden wat ze zochten, waarop ze het raam waarachter Broeders staat van binnen naar buiten stukschieten. Broeders vlucht naar binnen waarop de inbrekers terugvallen op de militaire reflex zoals hierboven beschreven en laten Temse na niet meer dan 10 minuten in shock achter.

Buiten de details waaraan ze denken in die crisissituatie waaruit duidelijk hun training naar voren komt, is het andere interessante detail de taal waarin ze communiceerden (wat trouwens impliceert dat er minstens twee sprekers van die taal aanwezig waren). Het leek op Slavisch volgens getuigen. Dus welke van de gekende bendes die verdacht worden van betrokkenheid hadden meer dan twee leden die een Slavische taal spraken? Of was het geen Slavisch en kan het bvb Hebreeuws/Jiddisch (Mossad) of Manouche (zigeuners) geweest zijn?

418

Een van de hoofdverdachten is/was "Baloo" Robert Becker - een zigeuner die aan de clan van De Staerke gelinkt wordt. Dan zal het taalgebruik eerder richting "Manouche" gaan, denk ik.

Volgens de anonieme ex-WNP'er die vorige week een verklaring heeft afgelegd, werden hem door Michel Libert opdrachten toevertrouwd om in te breken in kazernes.

Vanaf dat moment bleef het niet bij louter oefeningen. “Ik kreeg de opdracht mee in te breken in de militaire kazerne van Lombardsijde. Ik heb daaraan deelgenomen. Met een commando van zeven personen ben ik ’s nachts de basis binnengedrongen om een reeks militaire spullen te stelen, zoals vesten en rugzakken. Later kreeg ik de opdracht om in de kazerne van Oostende blanco documenten te ontvreemden waarmee iemand toegang kreeg tot alle Belgische militaire kazernes.”

Bron: Het Nieuwsblad | 12 mei 2018

De getuige heeft de WNP in 1981 verlaten. Maar moeten we de feiten in Temse in september 1983 op dezelfde manier bekijken? Ging het in Temse om een gelijkaardige WNP-opdracht?