1

Topic: René Mayerus

Kolonel bij de rijkswacht. Hij was weerstander en medewerker Amerikaanse OSS; anticommunist; oprichter van de groep Diane. Vanaf 1981 medewerker van de CIA en beheerder van EIM, een beveiligingsbedrijf met Amerikaans kapitaal gespecialiseerd in het bewaken van munitiedepots en legerkazernes. Hij was ook een belangrijk lid WNP. Op 30 november 1996 herkende X1 tussen veertig foto's van rijkswachters, waarvan de meeste niets te maken hadden met deze zaak, onder andere die Mayerus.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: René Mayerus

https://lh6.googleusercontent.com/-qyCwO1oinf8/TpG928IVWdI/AAAAAAAACkM/dv9sVpqXWlM/s567/mayerus.jpg
Mayerus.

3

Re: René Mayerus

Twee werknemers van het bedrijf ITT Europe hebben in 1981 kolonel Mayerus aangeworven om te werken voor de CIA. (Ter info: de naam van dit bedrijf stond ook in de agenda van Madani Bouhouche.)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: René Mayerus

Bouten: Er wordt beweerd dat kolonel Mayerus lid was van WNP.

François Raes: "Zeer zeker. Ik kende hem goed en contacteerde hem na het uitbreken van het schandaal rond het NDB. 'C'est le Watergate belge.' Het waren letterlijk zijn woorden. Mayerus was stafbrevethouder, een heel capabel man en geliefd bij de manschappen. Alleen omdat hij het Nederlands niet machtig was, heeft hij het nooit tot generaal geschopt. Ik mocht hem dag en nacht opbellen op zijn privénummer. Hij was geen paradeur zoals de meeste officieren maar hij dronk graag een whisky en dan begon hij: 'Dit land trekt op niets, de politici zijn klootzakken, er is geen autoriteit, au nom de dieu il faudrait un bon coup d'état.' En hij meende het."

"Zijn bijnaam was 'Men'. En hij reed over de tong. Zo was hij heel geïnteresseerd in de activiteiten van de BOB, vooral van de infosectie. Vaak hoorde ik van collega's: 'Men is weer langs geweest.' Zelfs na zijn pensioen bleef hij rondneuzen bij de BOB, altijd op zoek naar informatie. Hij heeft dan met de gewezen Amerikaanse ambassadeur, de zoon van de beroemde generaal en held van de Tweede Wereldoorlog Mac Arthur, het beveiligingsbedrijf European Institute of Management (EIM) opgericht. Als er iemand bij de rijkswacht dicht bij de Amerikanen stond, dan was hij het wel. Het zou me niet verwonderen dat hij manschappen rekruteerde voor de CIA."

Bron: De Bende van Nijvel | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: René Mayerus

Mayerus zou lid geweest zijn van BURAFEX.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Re: René Mayerus

Mayerus beschouwde WNP als een legitieme organisatie. Hij zei letterlijk: "De WNP is een eerlijke en serieuze zaak, veilig en in het belang van het land."

Bron: De Bende van Nijvel en de CIA | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: René Mayerus

Hij heeft toen ook gezegd dat WNP effectief voor de staatsveiligheid werkte:

Een goede relatie van Bougerol, rijkswachtkolonel Mayerus, werd op dezelfde dag van de statutenwijziging in 1981 beheerder-directeur van EIM. De Bende-enquêteurs Ruth en Lachlan verklaarden voor de Bendecommissie bis dat Mayerus het WNP, toen iemand er lid wou van worden, als een legitieme organisatie voorgesteld had: "Mayerus zou aan kolonel De Buyst, die omtrent dit dossier werd verhoord, meegedeeld hebben dat WNP effectief voor de Staatsveiligheid werkt en dat het hier om een eerlijke en zuivere zaak ging. (...) In elk geval liet kolonel Mayerus zich niet meeslepen toen hij uitlegde waar het WNP voor stond. Hij zei: Geen probleem. Het is veilig, goed en in het belang van de Staat."

Bron: De namen uit de doofpot

Re: René Mayerus

Met toestemming van Mayerus zou een taxi van Taxis Verts voorzien zijn geweest van radio apparatuur die toeliet de communicatie van de rijkswacht te volgen.

Misschien geen slecht idee om Taxis Verts een keer verder te belichten?

Re: René Mayerus

Uit het boek "De X-dossiers":

(...) In precies dezelfde sferen begaf zich ook René Mayerus, een goede vriend van Bouhouche en wijlen WNP-leider Latinus en mede-oprichter van de Groep Dyane. Het was Mayerus die in de jaren zeventig de Franse rechtse extremist Jean-Francis Ferrari-Calmette bij de rijkswacht binnenhaalde om training te geven aan zijn manschappen. Calmette gaf dergelijke opleidingen ook aan lui van WNP en FJ.

10

Re: René Mayerus

Het is in die mysterieuze wereld van beveiliging en anti-terreur dat de centrale figuur uit ons onderzoek opduikt: op 7 augustus 1981, slechts 3 dagen na bovenvermelde statutenwijziging, wordt Douglas MacArthur II bestuurder van EIM. Twee jaar later komt er een nieuwe beheerder bij: René Mayerus, een op rust gestelde rijkswachtkolonel.

Hij is gebiedscommandant Brabant geweest, een belangrijke topfunctie binnen de rijkswacht. Zijn naam werd zelfs genoemd toen er in 1978 een opvolger voor toenmalig korpsoverste Deneve werd gezocht. Uiteindelijk is dat niet Mayerus geworden. Hoedanig blijft Mayerus een zeer interessant figuur, niet in het minst vanwege zijn extreem-rechts gedachtengoed.

Binnen EIM waren een aantal personen actief, die met het WNP-milieu in verband kunnen gebracht worden. Wij zullen drie voorbeelden behandelen: René Mayerus, Marcel Barbier en Marie-Thérese Lebon. Mayerus stond in contact met de mysterieuze Arabische journalist Faez Al Ajjaz, die op zijn beurt met WNP in contact stond (WNP verkocht inlichtingen aan Faez). Naar verluidt gingen Mayerus en Faez regelmatig op stap, onder andere richting Generale Staf van de Rijkswacht. Om wat te doen?

Een andere band tussen Mayerus en WNP werd door WNP-maarschalk Paul Latinus naar buiten gebracht. Volgens Latinus onderhield Mayerus contacten met Jean-Francis Calmette, die (...) Christian Smets zou geassisteerd hebben bij het aanleren van infiltratietechnieken aan de WNP'ers.

(...) Ten slotte zal het ook wel toeval zijn dat Mayerus contacten had met Robert Beijer. Zo was Mayerus bijvoorbeeld de contactpersoon tussen de Amerikaanse bewakingsfirma Intertel en Beijer. Meer bepaald werd een Parijse zaakvoerder van Intertel via Mayerus in contact gebracht met Beijer. Beijer kreeg vervolgens een opdracht van Intertel. (...)

Om het Mayerus-verhaal "in schoonheid" te beëindigen: hoewel hij reeds op pensioen was, wipte hij nog geregeld binnen bij de sectie (politieke) informatie van de Brusselse BOB. Meer bepaald toonde hij veel belangstelling voor hun fiches. Over die opvallende bezoekjes van Mayerus werd een PV opgemaakt door BOB'ers G. en DP, die trouwens met Michel Libert contact onderhouden. Vervolgens kreeg hij van de toenmalige gebiedscommandant voor Brabant De Smedt het verbod om nog bij de BOB op bezoek te komen.

Hoedanook, voor dat verbod had Mayerus zich verscheidene BOB-fiches toegeëigend. Het is opvallend dat Robert Beijer, die Mayerus kende, goed op de hoogte is over de inhoud van Brusselse BOB-fiches. Zoals bekend, heeft Beijer zo'n informatie aan Philippe Moureaux en Paul Vanden Boeynants proberen te verkopen. De cruciale vraag is waar Beijer die BOB-informatie haalde. 

(...) Als Mayerus op 16 februari 1985 overlijdt, neemt Douglas MacArthur II ontslag als EIM-beheerder (hoewel zijn mandaat nog tot algemene vergadering van 1987 liep).

Bron » tueriesdubrabant.winnerbb.com (de originel bron van de tekst is me niet bekend)

En over de dood van Mayerus zegt Francine Lyna het volgende: "Hij overleed in 1985 na een hartaanval. De familie ontdekte dat al zijn papieren in de kelder verdwenen waren. Ze lagen nochtans achter slot en grendel opgeslagen in twee kisten."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube