http://farm5.staticflickr.com/4063/4550763172_b42fac5517.jpg
Jeff Cooper

http://farm5.staticflickr.com/4016/4550124579_1031f52379.jpg
Ray Chapman

12

Men kwam er achter dat Bultot via zijn eigen schietclub Phenix - waarvan de lidkaarten overigens werden uitgegeven op het officiële papier van de gevangenis van Sint-Gillis - tussen september 1983 en maart 1984 met enig succes schietwedstrijden had georganiseerd op de banen van Target 121 en De Fraternelle te Leopoldsburg. Ook werd gezegd dat bij deze club wel eens met riot guns was geschoten. En er werd bevestigd dat Bultot halverwege 1984 problemen had gekregen met de Fédération de Tir Pratique. Hierom had hij eind 1984 vergeefs geprobeerd - via de inrichting van schietwedstrijden - een andere federatie in het leven te roepen.

Met de club zelf wilde het op den duur ook niet te best lukken. Op een gegeven moment mochten haar leden zelfs niet meer oefenen in het sportcomplex van Evere omdat het bestuur van dit complex ongunstige berichten over de club ter ore waren gekomen. Diverse leden verlieten in die tijd ook de club en sloten zich bij een andere club aan, de Impact. Wie er eigenlijk allemaal lid van de Phenix waren, werd overigens niet echt uitgezocht. Alleen werd meer dan eens gewezen op het feit dat leden van de Phenix geregeld de Jonathan bezochten en dat, omgekeerd, de uitbater vandeze nachtclub lid van Phenix was.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 3)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

Jean-Pierre Marino, de nummer 2 op de foto, was een wapenhandelaar in Sint-Gillis en betrokken bij een illegale handel van meer dan honderd Magnum 357 revolvers. Hij getuigde over het oefenen met oorlogswapens en riotguns, "een soort stadsguerrilla dans des assauts infernaux."

Merovinger wrote:

Jean-Pierre Marino was portier van de Jonathan. Hij wordt gelinkt aan een zekere Gabriël Reich die samen met Jean-Marie Hoggart en Jean-Luc Baugniet deelnam aan verschillende wapentrafieken.
Gabriël Reich werd in november 1986 gearresteerd naar aanleiding van een trafiek van 120 kg heroïne. Reich werd samen met de Brusselse drugskoning Michel Dewit al in april 1981 door Interpol gezocht (opsporingsbericht n° 5215 - WGO - 07/1495 van 07.04.1981). Michel Dewit was getrouwd met Simone Menin die Patrick Haemers heeft opgevoed.
Jean-Marie Hoggart is de broer van Hans Hoggart (een adjunct van Majoor Bougerol en Majoor van de SDRA, had o.a. opdrachten in Washington).
Bron » Boek G. Dupont "Les Tueurs" edition EPO + rapport Godbille

Jean-Pierre Marino en zijn 'Armurie Marino' waren sinds 1 oktober 1983 gevestigd in de Munthofstraat 75 in Sint Gillis, niet zo ver dus van de verblijfplaatsen van een aantal WNP'ers in diezelfde periode.

De hoofdactiviteiten van de Armurie Marino waren:

  • Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels

  • Kleinhandel in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport

  • Industriële vormgeving

14

In '83 richt Jean Bultot een eigen practical shooting-club op, de Phenix. Naarmate Bultot zijn club aan belang wint, groeit bij hem de idee om een eigen federatie op te richten, naast en buiten de officiële. Hij slaagt erin om sommige andere clubs voor dit idee te winnen. De trainingen van de Phenix gaan eerst door op de schietstand van de politie in Sint-Gillis. Later trekt de club naar de schietstand "Triton" in Evere.

In '84 komt hij in conflict met de federatie van de Belgische practical shooting-clubs, de Belgian Practical Shooting Association (BPSA), wanneer hij zich manifest niet houdt aan de strikte veiligheidsvoorwaarden die gelden binnen de federatie. Bultot wordt geschorst wegens "dronkenschap tijdens de training" voor een periode van zes maanden. Wanneer hij aan een wedstrijd in Luik wil deelnemen, en de wedstrijdleiding zijn inschrijving weigert gezien de schorsing, leidt Bultot een kortgeding in tegen de BPSA. Intussen is de BPSA meer en meer overtuigd geraakt van het gevaar dat Bultot voor de organisatie vormt. Het zijn voornamelijk de extreemrechtse sympathieën van Bultot die de bestuurders van de federatie dwarszitten.

Het conflict tussen de BPSA en Bultot escaleert wanneer de gevangenisdirecteur het plan opvat om een "open kampioenschap" in te richten in de "Triton". De BPSA is van oordeel dat het gaat om een illegale competitie, die niet beantwoordt aan de geldende wedstrijdnormen. Intussen leert Bultot een vrouw kennen die werkzaam is op het kabinet van de Minister van het Brusselse gewest, Cécile Goor, met name Claudine Falkenburg. Bultot start een relatie met Falkenburg, die het secretariaat van de Phenix gaat voeren. Het is Falkenburg die de toespraken over practical shooting uitschrijft, die Bultot regelmatig zal houden. (*)

Bultot slaagt erin het "open kampioenschap" dat hij wil organiseren, te laten patroneren door minister Cécile Goor, de culturele centrale van de Amerikaanse ambassade en de burgermeester van Evere. Ondanks dat zet de BPSA haar weerstand tegen Bultot door. De federatie besluit nu tot de uitsluiting van alle leden van de Phenix uit haar lijsten via kortgeding. Onder de leden bevinden zich verschillende eminente leden van Forces Nouvelles. Onmiddellijk richt Bultot een nieuwe club, de Impact Shooting Club. De meeste extreemrechtse personen uit zijn entourage treden toe tot de nieuwe club.

Bron: Loden jaren | Paul Ponsaers

(*) Op 9 november 1985 vinden motorrijders in het bos van La Houssière een uitgebrand stapeltje rommel. In die brandhaard worden ook fragmenten van handgeschreven notities teruggevonden. Deze notities waren hoogstwaarschijnlijk van Claudine Falkenburg.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube