31 (edited by Merovinger 20-12-2012 15:45)

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

Wel Ben wat je hierboven hebt geschreven kan wel eens het allerbelangrijkste zijn van héél het Bendedossier. Bovenstaande tekst bracht mij nl. serieus aan het denken over de wapenvondst in Ronquières. Voor alle duidelijk wil ik stellen dat ik met mijn onderstaande redenering hier niemand mee wil beschuldigen. Ik denk gewoon hardop mee en probeer de knoop te ontwarren rond het dossier. Maar volgende redenering, die louter een hypothese is, zou een mogelijke verklaring kunnen zijn op de vragen waarom het dossier plots aan Troch werd onttrokken, waarom héél het onderzoek vastzit, waarom er niemand iets zegt tot na de verjaring en waarom er geen match gevonden wordt met het DNA-spoor op de kogelwerende vest.

Eén (of meerdere) Delta-speurder heeft misschien, ondanks zijn volle goede bedoelingen en goed speurwerk, ongewild het onderzoek jammer genoeg finaal de das om gedaan. En dit door enerzijds de absolute drang om de daders te klissen en anderzijds door het gebrek aan geluk na de wapenvondst in Ronquières.

Hypothese over de wapenvondst in Ronquières: Eén van de speurders krijgt een tip van een tipgever, die absoluut buiten schot wil blijven van het onderzoek (uit vrees voor zijn leven), over de opslagplaats waar de bendewapens bewaard worden. Zonder zijn oversten te verwittigen begeeft de speurder zich naar deze bewuste plek (huis, garagebox, loods, ...). Hij vindt daar inderdaad wapens, een bebloede kogelwerende vest en de geldkoffer uit Aalst. Probleem is echter dat hij daar illegaal aanwezig is en géén huiszoekingsbevel heeft. Hij kan dus niet zomaar melden dat hij bewijsmateriaal heeft gevonden en kan deze niet in beslag nemen. Dit zou meteen een procedurefout zijn en de inbeslaggenomen wapens zouden nietig verklaard worden als bewijsmateriaal en nooit meer in het onderzoek of procesvoering mogen gebruikt worden. Er zou zelfs geen ballistisch onderzoek op de wapens mogen gebeuren. Hij keert terug naar zijn bureau en denkt na over een manier om de wapens toch legaal in het onderzoek te krijgen. Hij zoekt aanwijzingen in het dossier om de nodige motivatie te vinden voor een officieel huiszoekingsbevel voor deze plek. Hij vindt echter niets dat juridisch sterk genoeg is dat een huiszoekingsbevel zou rechtvaardigen.

Hij heeft enkel maar goede bedoelingen en wil absoluut de daders achter de tralies wil krijgen maar maakt toch een fout. Hij redeneert (met of zonder medeweten van Troch) dat wanneer hij de wapens naar een andere plaats brengt waar wél mag gezocht worden deze wel legaal kunnen gevonden worden. Hij weet dat in 1985 Deprêtre in het kanaal in Ronquières laten zoeken heeft (maar niets gevonden) en dit op basis van een getuigenis die geacteerd werd in een PV waarin de getuige zegt iets gehoord te hebben de nacht na de feiten in Aalst. Het kanaal is dus de perfecte plek voor het bewijsmateriaal. De speurder steekt het bewijsmateriaal in zakken en dumpt ze op dezelfde plek waar een jaar voordien gezocht werd. Hij haalt het PV van de getuige boven en laat duikers komen die deze keer de zakken vinden. De wapens kunnen nu dus wel gebruikt worden als bewijsmateriaal en kunnen ballistisch onderzocht worden. Jammer genoeg heeft de speurder het geluk niet aan zijn zijde want het technische sporenonderzoek levert niets op. Er is géén enkel spoor naar de echte daders te vinden op het bewijsmateriaal (toen was er nog geen sprake van DNA onderzoek).

De Minister van Justitie komt dit voorval op één of andere manier te weten en is daar razend over. Zo razend dat hij het dossier meteen van Troch afpakt zonder Troch daarvan te verwittigen. De Minister beseft echter ook dat het onderzoek helemaal om zeep is want zelfs al vinden de speurders van Nijvel wél duidelijke sporen naar de daders, zullen nog de daders onmiddellijk op het geknoei en manipulatie met het materiaal door de speurders wijzen omdat de daders wéten dat de speurders zelf de wapens in het kanaal hebben gesmeten. De Delta-speurder, Troch noch de tipgever kunnen hierover iets publiekelijk zeggen. Om géén gezichtsverlies te lijden en om een revolte van de Belgische burger te vermijden ziet de Minister maar één oplossing en dat is doen alsof het onderzoek nog lopende is en er nog gezocht wordt in de hoop dat er ondertussen wel een ander technisch spoor wordt gevonden maar niet op de gevonden materialen in Ronquières.

Tot zolang de feiten niet verjaard zijn, houden ook de daders de lippen stijf op elkaar omdat ze weten dat er géén technische sporen naar hen zijn. Ze zwijgen tot zolang de speurders hen zullen vinden. Dan pas zullen ze spreken en zullen ze meteen zeggen dat de speurders het onderzoek hebben gemanipuleerd. Zolang de feiten niet verjaard zijn kunnen de daders nl. moeilijk luidop of openbaar gaan zeggen dat de speurders met bewijsmateriaal hebben geknoeid omdat ze anders zichzelf zouden verraden en misschien publiekelijk gelyncht worden. Voor de daders komt het dus zeer goed uit dat er geen sporen gevonden worden.

Bovenstaande kan ook verklaren waarom sommigen (speurders, gangsters en politici) vertellen dat alles getrukeerd is, dat het onderzoek gemanipuleerd is, dat het Bendedossier een staatszaak is en dat de zaak nooit zal opgelost worden. Hoe jammer dan ook voor de slachtoffers en hun familie.

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

Dank voor de spannende bijdrage. Ik vind het erg ver gezocht. Namelijk waarom zou de politie ineens niet meer met anonieme tips kunnen werken? Dat vind ik al onwaarschijnlijk. En dan ook nog eens de keuze voor het dumpen in het kanaal, nog onwaarschijnlijker. 2 x onwaarschijnlijk = onmogelijk.

Zulk soort verhalen kunnen best eens komen uit de eerste groep duikers die niets gevonden hadden. Afgang eerste klas. Al geef ik grif toe dat die tweede keer zoeken op zich verdacht zou kunnen zijn, mits je het juiste complot erbij vindt. Die heb ik tot nu toe niet gelezen. Tot die tijd blijft het voor mij een normale vondst.

33

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

noorderling wrote:

Tot die tijd blijft het voor mij een normale vondst.

Een normale vondst? Heb je eigenlijk de laatste alinea van mijn post gelezen?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

Het stopt maar niet in het dossier, kan er nu echt niets op een normale manier gebeuren, goed gezien Ben, en het giswerk van Mero kan in de goede richting zitten (misschien de kelders van de staatsveiligheid of een kast in een legerbasis). Maar het blijft gissen. Nu die plaats is ook niet zo ver van Mauberge, die Simon Gevenois woont daar (uitvalbasis FJ acties en banden met SAC).

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

35

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

Ronquières is vooral ook de plaats waar Wojda, Patrick Ghijssels en Claude Maxheleau verbleven.

36 (edited by Merovinger 21-12-2012 13:10)

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

noorderling wrote:

Dank voor de spannende bijdrage. Ik vind het erg ver gezocht. Namelijk waarom zou de politie ineens niet meer met anonieme tips kunnen werken? Dat vind ik al onwaarschijnlijk. En dan ook nog eens de keuze voor het dumpen in het kanaal, nog onwaarschijnlijker. 2 x onwaarschijnlijk = onmogelijk

Betreffende je opmerking over de anonieme tip: De info hoeft ook niet van een tipgever te zijn gekomen. De speurder kan ook op een andere manier op het bewijsmateriaal zijn gestoten maar met hetzelfde probleem te kampen hebben gehad, nl. dat hij ofwel juridisch géén huiszoekingsbevel kon krijgen ofwel (maar dan zitten we weer in een complottheorie), er ondanks aanwijzingen, gewoon geen huiszoekingsbevel van hogerhand kreeg voor de opslagplaats.

Betreffende je opmerking over de keuze van het dumpen in het kanaal: Waar moest de speurder het bewijsmateriaal dan wél leggen om ze officieel te kunnen vinden? Ter verduidelijking, ga ik er in mijn hypothese van uit dat de speurder géén enkele aanwijzing naar een dader had. Er bestond op dat ogenblik nl. nog géén enkel materieel bewijs naar een dader en er was ook nog géén technische analyse op het gevonden bewijsmateriaal gebeurd (ah nee het was juist de bedoeling om de gevonden wapens in de opslagplaats aan een technische sporenonderzoek te onderwerpen). Gaat de speurder de wapens dan zomaar verplaatsen en bij een verdachte gaan leggen en dan maar bij deze verdachte een huiszoeking doen? Wat als hij zich compleet vergist en er bij analyse van het bewijsmateriaal géén énkel spoor van deze verdachte is te vinden maar wel naar een andere persoon en blijkt dat de verdachte onschuldig is? Dan is alles ook om zeep.

Neen, de speurder moest het op een neutrale plek leggen waar een mogelijkheid was om te gaan zoeken. Hij hoopte enkel en dacht dat er op de gevonden wapens 'iets' technisch kon gevonden worden dat naar een dader zou kunnen leiden en dan was de zaak mogelijks opgelost geweest. En dat is er toen jammer genoeg niet gevonden. En de oorspronkelijke opslagplaats, die ook sporen naar de daders bevat kan hebben, kunnen ze nooit meer onderzoeken.

Zoals Ben zegt, lees nog eens duidelijk zijn post en vooral de laatste zinnen. Er klopt gewoon iets niet met deze vondst. Waarom zou Troch getwijfeld hebben aan het duikonderzoek van een jaar eerder? Het is alsof de Cel Jumet morgen opnieuw op dezelfde plek in het Bos van Houssière gaat beginnen graven op basis van dezelfde getuigenis en hetzelfde PV als de vorige keer. Ik zie echt géén enkele reden waarom de Deltaspeurders op dezelfde en al eens eerder onderzochte plek zouden gaan zoeken zijn op basis van dezelfde oorspronkelijke getuigenis en PV zonder nieuwe elementen. De enige reden om nog eens op dezelfde plek te gaan zoeken zou een getuigenis/verklaring van de eerste duikers geweest zijn die zouden toegegeven hebben dat ze in 1985 niet goed hebben gezocht maar deze getuigenis is er juist niet!

Onwaarschijnlijk of onmogelijk verhaal? Niet zo onwaarschijnlijk als je denkt. Er zijn in het verleden al dossiers geweest waar achteraf is gebleken dat speurders met het bewijsmateriaal geknoeid hebben om ze legaal in het onderzoek te krijgen en een verdachte (schuldige of onschuldige) in de cel te krijgen.

Vergeet ook niet de quote van Eddy Vos: "Meneer Bouten, met dit dossier valt geen eer te behalen."

37

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

Merovinger, je hypothese is goed maar je vergeet één detail: er is wel degelijk een getuige die mannen iets in het water heeft zien (en horen) gooien in november 1985. Dat is ook de reden waarom er toen is gezocht. Volgens mij gaat de manipulatie waarover het verslag van de Bendecommissie gaat, meer over het feit dat het een probleem was voor iemand dat de zakken nog niet gevonden waren en dat ze daarom nog eens moesten gaan zoeken.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

Dit is in het Complot van Merovinger meegenomen.

Merovinger wrote:

De speurder steekt het bewijsmateriaal in zakken en dumpt ze op dezelfde plek waar een jaar voordien gezocht werd. Hij haalt het PV van de getuige boven en laat duikers komen die deze keer de zakken vinden.

39

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

Grote frustratie voor zij die de valse sporen wilden leggen. Je dumpt wapens in het kanaal waarbij je duidelijk doet opvallen dat je met iets illegaal bezig bent en dan wil niemand iets vinden. Verdorie toch.

40 (edited by the end 22-12-2012 12:54)

Re: Zoekactie Ronquières: 1985-1986

Dit is ook de periode dat Dendermonde voor de aanslag in Aalst belastende verklaringen ontving die richting Bultot wezen, Bultot en bewijsmateriaal en of getuigenissen, het valt op dat hij toch wel voor Aalst een bepaalde rol speelt. Het is ook hij die in 90 2 postzakken materiaal verstuurd heeft. Het is ook door de vondst in Ronquières dat alle zaken aan elkaar gekoppeld worden wat het onderzoek er niet op vooruit geholpen geeft. Je kan zeggen dat door de vondst er andere zaken die met de bende te maken hadden uit het zicht verdwenen zijn, en dat de speurders een berg werk hadden.

Dit is ook de periode van de doorlichting van het SIE, ook in functie van het onderzoek naar Aalst, je mag niet vergeten dat Willy Acke een organisatie op het spoor was. Acke was er absoluut van overtuigd dat Bouchouhe lid was van een organisatie. De diefstal bij het SIE en de moord op Mendez mochten absoluut niet bij het onderzoek komen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.