1

Topic: Luc Hennart

Een onderzoeksrechter uit Nijvel die niet verantwoordelijk was voor het Bende-dossier maar er wel een grote impact op heeft gehad. Hij was verantwoordelijk voor het onderzoek naar de moord op FN-ingenieur Juan Mendez en diverse andere dossiers die gelinkt konden worden aan het duo Bouhouche en Beijer. Zijn werk heeft uiteindelijk geleid tot de veroordeling van Bouhouche voor één moord, die op Sabena-koerier Francis Zwarts in 1982.

Luc Hennart wordt er, onder andere door de vroegere Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch, van beschuldigd een niet onbelangrijke rol te hebben gespeeld in het mislukken van het onderzoek naar de Bende. Omdat hij koppig bleef weigeren om de Bende-enquêteurs inzage te geven in de dossiers van het duo Beijer-Bouhouche, waren ze niet in staat het Bouhouche-spoor naar de Bende serieus uit te spitten. Hennart liet de Bende-commissie weten dat dat allemaal onzin was. Hij beweerde dat er geen enkel verband bestaat tussen enerzijds Bouhouche en Beijer en de moord op Juan Mendez-Blaya en anderzijds de Bende van Nijvel. En volgens Hennart waren er ook geen elementen die aantoonden dat Bouhouche en Beijer te maken hadden met Westland New Post.

Tijdens het onderzoek naar de moord op Mendez boterde het echter niet tussen Hennart en procureur Deprêtre. De procureur stelde voor telefoongesprekken te laten registreren via de Zoller- en Malicieux-systemen. Hennart weigerde, want het gebruik ervan was toen verboden. Deprêtre wilde dat Hennart mensen verhoorde, die Hennart helemaal niet wilde verhoren vanwege zinloos en tijdverspilling. Dus liet de procureur zijn agenten van de Gerechtelijk Politie geregeld verslag uitbrengen over het onderzoek van Hennart. De onderzoeksrechter nam dat niet en zette de Nijvelse GP’ers uit zijn onderzoeksteam.?

Een artikel over de getuigenis van Luc Hennart voor de Tweede Bendecommissie vind je hier » Getuigenis Luc Hennart

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Luc Hennart

En ook nu nog blijft Hennart bij zijn standpunt over Bouhouche en Beijer. Hennart zou eigenlijk beter zijn mond gehouden hebben in het recente debat op de RTBF want er zijn toch wel heel wat aanwijzingen die het samenbrengen van het dossier Mendez en het Bende van Nijvel-dossier genoodzaakte, al was het maar om deze aanwijzingen definitief te kunnen uitsluiten. Het is gewoon schokkend om horen als Hennart in het debat zegt dat de huidige speurders zich beter met iets anders zouden bezighouden dan met vetes met oude speurders, enkel naar de feiten zouden moeten kijken en die feiten verder zouden moeten onderzoeken terwijl de man zelf jarenlang het Bendeonderzoek geblokkeerd en mogelijks hierdoor mismeesterd heeft door zijn weigering om het dossier over Mendez vrij te geven voor de bendespeurders!!

Hoe kan Hennart trouwens verklaren dat Bouhouche en Beijer niets maar dan ook niets met de Bende van Nijvel of WNP te maken hebben? Hijzelf en de cel Mendez had nl. niet de info over het Bende van Nijvel-dossier en daarnaast zorgde hij er alles voor opdat de bendespeurders niets over de zaak Mendez ontvingen. Dan kan je toch niets checken of uitpluizen! Misschien heeft Hennart effectief gelijk maar volgens mij kan dit pas gezegd worden als beide dossiers naast elkaar worden gelegd.

Ter verantwoording haalt Hennart de verklaring die Beijer op een bepaald moment heeft verkondigd: "ik beschuldigde Bouhouche van participatie bij de Bende van Nijvel-acties alleen maar omdat ik wist dat hij er niet bij betrokken was. Zolang de speurders dat aan het uitzoeken waren konden ze niet zoeken naar de andere feiten die we wel effectief gepleegd hebben. Idem dito over mijn verklaringen over de betrokkenheid van de staatsveiligheid". Tja dat is ook een uitleg natuurlijk.

3

Re: Luc Hennart

Uit "Niet schieten, dat is mijn papa!":

Zowel in Dendermonde als in Charleroi waren de onderzoekers erachter gekomen dat in dit onderzoek [naar de moord op Juan Mendez] gevoerd door de Nijvelse onderzoeksrechter Luc Hennart, heel wat getuigenissen en materiële elementen opdoken die belangrijk konden zijn voor het onderzoek van de Bende van Nijvel. Hennart beschouwde het onzalige duo [Bouhouche en Beijer] blijkbaar als zijn persoonlijk jachtwild en verbood de Bendeonderzoekers de toegang tot zijn dossier. Pas nadat de zaak-Mendez voor het assisenhof was gekomen, zes jaar later, verleende hij inzage in het dossier. Toen was het veel te laat, alle sporen waren opgedroogd.

Om druk te kunnen uitoefenen op Hennart wilden de speurders in Charleroi en Dendermonde een eenheidscel oprichten. De gevolgen voor de speurders in Dendermonde zijn bekend.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Luc Hennart

Hennart is zeer dubieus. Ik herinner ook even aan het feit dat één van de zonen van het Atlas-kopstuk tot zijn vriendenkring behoort.

5

Re: Luc Hennart

Alleen onderzoeksrechter Luc Hennart slaagde erin om de speurder Christian Amory enigszins coherente antwoorden te ontlokken, maar de onderzoeksrechter was dan ook geen mens met wie je ronddartelt. In de zomer van 2012 figureerde hij in de krant met vlinderdas en kanten jabot. Die jabot zei: "Ik heb lak aan wat u denkt."

De houding van Hennart heeft veel kwaad bloed gezet. Enkele magistraten die belast waren met de bendeonderzoeken, hadden de onbuigzame aanpak van hun collega aangeklaagd in de tweede parlementaire onderzoekscommissie. De onderzoeksrechter weigerde Jean-Claude Lacroix en Freddy Troch systematisch inzage te geven in de processen-verbaal van zijn dossiers, omdat er "geen pertinente elementen in zaten". De twee repliceerden dat Hennart dat niet kon beoordelen omdat hij hun onderzoek niet kende en dus ook niet kon weten wat voor hen relevant kon zijn.

De commissie was helemaal murw gedaasd nadat Hennart over hen heen was gewalst met grote gedrevenheid en een opmerkelijk precieze taal. Het verslag van zijn getuigenis, 119 bladzijden lang, schuurde hij bij tot er geen zin meer heel van bleef. Hennart was in Nijvel beland in de cruciale periode, vlak na de arrestaties en de ontdekking van de flats en boxen, begin 1988, toen onderzoeksrechter Schlicker door ziekte moest afhaken.

"Een gekkenhuis", zo omschreef de onderzoeksrechter zijn nieuwe werkplek in het justitiepaleis. "Het probleem was dat Beijer inlichtingen gaf die de curieuze neiging hadden om zich tegen hem te keren (...). Bouhouche werd ook informant, en dan, verbijsterend, ook Christian Amory. Ik ben aan de onderzoeksrechter in Charleroi gaan zeggen dat ik het leuk zou vinden als de zaak-Mendez niet meer zou fungeren als wachtkamer van het bendedossier."

Hennart raakte in de clinch met iedereen. Met Guy Goffinon, die in Brussel bij magistraten kantschriften ging halen om dingen te doen die Hennart hem verboden had. "Ik heb hem gezegd: 'U mag me een idioot vinden, maar ik ben de baas.'" Met de procureur des Konings, Jean Deprêtre, met de speurders in Antwerpen, bij wie hij een huiszoeking deed, met de gerechtelijke politie van Nijvel, die hij uit het onderzoek wipte. Met de koppigheid van een Kempense boer probeerde hij de kippen in hun hok te krijgen, en daar was hij in Nijvel wel even mee bezig.

Hennart was op zijn dossier gaan zitten als een broedende buizerd waarbij je beter niet in de buurt kon komen. Het heeft gewerkt, hij heeft zijn eigeren uitgebroed, het ene beter dan het andere, dat moet je hem nageven. Het is zeer de vraag of het zonder de machtsovername door Luc Hennart ooit tot een assisenzaak-Bouhouche-Beijer zou gekomen zijn.

Je snapt de ergernis van de onderzoeksrechter die zijn dossier wilden zien en zijn verdachten wilden verhoren, maar je snapt hem ook, en maar al te goed, en dat deed de parlementaire onderzoekscommissie duidelijk ook. Alleen: was er nu echt geen andere oplossing? De onderzoeksrechter kon alleen opschieten met de magistraten die hem met rust lieten.

Over de onderhandelingen met Bouhouche zei hij: "Ik was er toen niet. Als ik er geweest was was het nee geworden."

Over zijn collega's die Lekeu gingen verhoren in Orlando: "Het scheelde niet veel of het was een huwelijksreis. De onderzoeksrechter had een ezel horen balken en daar deed hij verslag van."

Over de rol van de staatsveiligheid: "Beijer schudde eind 1987 zijn blik Staatsveiligheid open en Goffinon stortte zich op de twee zuurpruimen Kausse en Massart, die een rekening te vereffenen hebben met Smets en Raes. Ik kom toe in Nijvel in februari 1988, lees de processen-verbaal en zie niet veel banden tussen de Staatsveiligheid en Beijer en Bouhouche. Raes en Smets waren zogezegd naar de openingsreceptie van ARI gekomen. Ik zei: "Waarom hebt u daar geen foto van genomen?'"

Beijer had geen enkel element dat zijn verhaal bevestigde, maar Hennart had voor de zekerheid toch een huiszoeking gedaan bij de Staatsveiligheid en er de boekhouding in beslag genomen. "Die huiszoeking had een interessant neveneffect: alle kletskousen bleven opeens weg. Na 24 april 1989 kwamen er geen verhalen meer over de louche activiteiten van Raes en Smets."

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Re: Luc Hennart

Door toedoen van minister Gol werd onderzoeksrechter Schlicker na de moord op Mendez vervangen door de jonge en onervaren Luc Hennart. Die weigerde de link te leggen tussen het dossier-Mendez en de Bende. Speurder Doraene spuwde zijn gal: "Onderzoeksrechter Hennart verbiedt ons te communiceren met de collega's die bevoegd zijn voor het Bendedossier. Daardoor zijn we aan handen en voeten gebonden door de procedures en de werkwijze die ons zijn opgelegd door Hennart."

Met Doraene verdween de zoveelste plichtsgetrouwe speurder uit het onderzoek. Zijn commentaar luidde: "Hennart m'a dit que mon orientation de l'enquête n'était pas la sienne et comme c'était lui qui avait la responsabilité du dossier, c'était à moi de partir."

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

7

Re: Luc Hennart

Luc Hennart is de laatste tijd weer volop in het nieuws:

Voert Hennart een kruistocht tegen Geens en centrumrechts?

Het zit er bovenarms op tussen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Na de kritiek van Hennart en de N-VA-eis om een tuchtprocedure vraagt Geens nu een audit van diens rechtbank. Hennart toont zich al lang de luis in de pels van justitie.

Hennart zei gisteren dat de ontbrekende handtekening op het aanhoudingsbevel van Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken een gevolg is van een tekort aan mensen en middelen in zijn rechtbank. Dat er heel wat werk aan de winkel is bij Justitie, spreekt niemand tegen. Er is wel degelijk een personeelstekort in de hoven en rechtbanken.

Maar na de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd de Franstalige Brusselse rechtbank al bevoordeeld door een forse uitbreiding van het kader. Ook de afgelopen maanden gaf Geens bij het aantrekken van extra mensen voorrang aan de Franstalige kant in Brussel. "Er is voor geen enkele rechtbank zo'n grote financiële inspanning gedaan als voor de Brusselse", zegt een gewezen lid van de Nederlandstalige Balie in Brussel. "Ik denk dat de situatie in andere rechtbanken in het land delicater is", zegt ook Kamerlid Stefaan Van Hecke van oppositiepartij Groen.

Volgens Hennart komt hij dertig magistraten en dertig griffiers te kort in zijn rechtbank. Klopt niet, zegt Geens. Volgens de minister zijn sinds eind december alle openstaande vacatures voor magistraten ingevuld. Dat er bij de griffie wel nog een tekort is, spreekt niemand tegen. Dat heeft alles te maken met de vereiste van tweetaligheid. "We hebben zelfs Nederlandstalige griffiers overgeheveld naar de Franstalige rechtbank", zei Geens in 'De Ochtend'. "Maar meneer Hennart heeft blijkbaar moeite om die daar te houden."

Kruistocht

"Het is duidelijk dat er van alles loos is", zei Geens over de rechtbank die Hennart voorzit. Dat onderschrijft ook Van Hecke. "Er is daar duidelijk een structureel probleem, en dat zou wel eens Hennart zelf kunnen zijn." Het groene Kamerlid ontmoette Hennart al verschillende keren en omschrijft hem als een erg intelligent man. "Maar hij doet te veel aan politiek." Dat Hennart een PS-stempel draagt, is een publiek geheim. Op zich hoeft dat ook geen probleem te zijn, benadrukt Van Hecke. "In het verleden waren er vaak politieke benoemingen, maar die mensen hielden zich gedeisd." En dat doet Hennart dus niet.

Als je zijn uitlatingen van de afgelopen maanden erop naslaat, lijkt hij wel een kruistocht te voeren tegen minister van Justitie Geens en bij uitbreiding tegen de hele centrumrechtse regering. Nog geen drie weken geleden sprak hij zich fel uit tegen de antiterreurmaatregelen van de regering-Michel. "De antiterreurmaatregelen kunnen een ideale voedingsbodem zijn voor een nieuwe generatie terroristen", zei hij op TV Brussel. Koen Geens omschreef hij dan weer als "een slaapmiddel voor Justitie".

Onpartijdigheid

"Indien meneer Hennart aan politiek wil doen: zeer goed. Maar dan moet hij ontslag nemen. Hij brengt de onpartijdigheid van justitie in het gedrang. Je mag in je verklaringen als rechter niet de indruk wekken dat je aan politiek doet", zegt het gewezen lid van de Nederlandstalige Balie. "Hoe hij de Nederlandstalige rechters heeft aangevallen, dat kan niet."

Ook sp.a-Kamerlid Johan Vande Lanotte stelt zich vragen bij de erg openlijke kritiek van Hennart. "Hij is heel communicatief, en het is de vraag of dat wel goed is." Maar Hennarts kritiek wegwuiven omwille van zijn PS-stempel gaat te ver, vindt Kamerlid Johan Vande Lanotte (sp.a). "Hij heeft een duidelijke politieke aanhorigheid, maar dat heeft hem nooit belet om ook zeer kritisch te zijn over regeringen waarin wel PS'ers zaten."

De audit waar Geens vanmiddag bij de Hoge Raad voor Justitie om gaat vragen, is zeer welkom, denkt Van Hecke. "Het lijkt me nuttig om na te gaan waarom al die griffiers daar weglopen. Dat duidt op een structureel probleem, en dat is veel erger dan deze menselijke fout." Volgens Vande Lanotte moet een audit een en ander objectiveren "en zo een einde maken aan dit welles-nietes spelletje".

Bron: De Morgen | 29 Januari 2016

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

8

Re: Luc Hennart

Op 11 september (1989) meldt de Staatsveiligheid aan eerste substituut Van Doren, de chef van de 23ste Brigade, dat Bouhouche in een residentie in de buurt van Torremolinos verblijft. Van Doren speelt deze informatie door aan onderzoeksrechter Hennart. Die vertikt het echter om de Spaanse politiediensten te vragen Bouhouche te arresteren. Dit vindt de Staatsveiligheid al te gortig en de directie bezorgt daarom al haar gegevens over Bouhouche aan de vijf procureurs-generaal. Hierdoor onder druk gezet, contacteert Hennart uiteindelijk de Spaanse autoriteiten. Op 15 september slaagt de Spaanse politie er op de valreep in Bouhouche te arresteren. Hij stond op het punt met het vliegtuig naar een Latijns-Amerikaans land te vertrekken ...

Bron: "De Bende & Co: 20 jaar destabiliseren in België" (blz. 126) | Kritak

9

Re: Luc Hennart

Luc Hennart was vandaag in de media. Niets met de Bende van Nijvel te maken maar met het justitiepaleis in Brussel dat half op instorten staat. smile (In Terzake op Canvas, gratis te herbekijken (mits registratie) op » www.vrt.be/vrtnu)

Non semper ea sunt quae videntur

Re: Luc Hennart

Dat zal wel weer ne stoot van Bouhouche zijn zeker lol