Raiders Indraiders van Franco Mendes gebruikte als dekmantel voor wapenhandel exportbedrijven van medicmateriaal. De firma Aviaton Benelux van Buslik deed dit ook en vloog voor rekening van Sterop-Pharmacobel vervallen medicijnen naar Zaïre. Stereo was in handen van Luc Eykerman, een extreem-rechtse activist die zeer actief was in het Front de la Jeunesse van Francis Dossogne en die banden had met de BonvoisinCiolini gebruikte het ook als dekmantel voor de firma Dollon.

Meer: De Bende van Nijvel en de CIA | Guy Bouten (blz. 183)

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.