Topic: Thingvellir

'Thingvellir' was een uitgave van de vzw "De Waag – Le Chariot" waarvan Michel Libert de directeur en Frédéric Saucez de hoofdredacteur waren. Thingvellir was de opvolger van het magazine 'Althing' waarin de WNP kopieën van de gestolen NAVO-telexen gepubliceerd heeft. Het was de bedoeling van Michel Libert om de inhoud van het tijdschrift wat filosofischer te maken. De naam Thingvellir betekent in Vikingtaal 'het parlement van de samenleving’' De naam Althing betekent 'plaats der wijzen'.

Op wikipedia staat nog de volgende niet oninteressante informatie over 'Thingvellir' en 'Althing':

Thingvellir is voor de IJslanders een meer dan historisch belangrijke plaats. De nakomelingen van Ingólfur Arnarson, de stichter van Reykjavik, richtten in 930 het Althing bij Thingvellir op. Dit was de plaats waar 's zomers elk jaar de grote grondeigenaars, boeren, krijgslieden, handeldrijvers en anderen bijeen kwamen om onderlinge vetes te beslechten, om huwelijksverbonden aan te gaan, om zaken te doen, om recht te spreken, om nieuwe wetten uit te vaardigen, om nieuws uit de verre uithoeken van IJsland uit te wisselen, om weergeld voor moord en doodslag te betalen of te ontvangen en om mensen vogelvrij te verklaren of te executeren. Kortom, het Althing was dé plaats waar voor iedereen zaken van (levens)belang werden geregeld. Zo werd hier bijvoorbeeld in het jaar 1000 besloten dat het christendom de landsgodsdienst zou worden (in elk geval buitenshuis, binnenskamers mocht men nog de oude goden vereren).

Wel hadden alle gewesten in IJsland hun eigen Thing, maar het Althing was veelomvattender. Een probleem was, dat er geen uitvoerend of controlerend orgaan was dat op de naleving van de afspraken toezag, hetgeen regelmatig aanleiding was voor nieuwe conflicten die vaak bloedig werden beslecht.

Vrijwel alles wat tot 1271 in IJsland gebeurde had iets met het Althing te maken en de geschiedenis van het land heeft altijd te maken met zaken die hier werden geregeld. Het was de volksvertegenwoordiging, de voorloper van het parlement van IJsland. In 1262 werd, ook hier, besloten dat IJsland zich zou overgeven aan Noorwegen, waardoor de macht van het Althing vanaf 1271 sterk afnam. In 1798 vond hier de laatste openluchtvergadering plaats en in 1800 werd het parlement naar Reykjavik overgebracht. Vanaf 1843 was IJsland bezig om zich onafhankelijk te maken, maar de macht die ooit bij Thingvellir lag was ten einde.

Thingvellir is nu een belangrijke ontmoetingsplaats ten tijde van belangrijke historische gebeurtenissen. Op 17 juni 1944 werd hier IJslands onafhankelijkheid uitgeroepen, in 1974 werd hier massaal het 1100-jarig bestaan van IJslands kolonisatie gevierd, en in 2000 werd het 1000-jarig christendom op het eiland groots herdacht.

Thingvellir betekent "dingvelden", en via het Middelnederlandse dinc (gerecht, rechtszaak) is het huidige "geding" ermee verwant ('kort geding', of 'onze belangen zijn in het geding').

Re: Thingvellir

De eerste uitgave van Thingvellir was de uitgave van 'april-mei 1983'. Vermoedelijk werd het echter in februari 1983 uitgebracht. Het editoriaal dateert immers van 13 februari 1983 en het tijdschrift wordt ook al vernoemd in het tweede rapport van de Staatsveiligheid van 17 februari 1983 over de WNP opgesteld door het team Estievenart-Kausse-Massart (dus niet Smets die dan nog altijd geen rapport over de WNP heeft opgesteld). Op 13 april 1983 stelt de Staatsveiligheid opnieuw een rapport op waarin meer info over Thingvellir is opgenomen, meer bepaald dat de publicatie gebeurde door de 'Edition du Chariot' en geleid werd door Michel Libert.

Het is echter pas in augustus 1983 bij de huiszoeking van de woning van Marcel Barbier dat het gerecht exemplaren van Thingvellir en Althing vindt en het dossier over de WNP en de diefstal van de NAVO-telexen aan het rollen gaat.

Het is onduidelijk of er slechts één of meerdere nummers van Thingvellir zijn verschenen. In elk geval is de eerste uitgave al bijzonder interessant genoeg. Onderstaande analyse is – volgens mij – nl. al heel verhelderend.

In de uitgave van april-mei 1983 verscheen nl. helemaal achteraan (pag. 20) het volgende gedicht onder de titel 'Revolte' ondertekend door 'Delta'. De Jean-Marie waarnaar verwezen wordt is Jean-Marie-Paul en Bruno is Bruno Togni die in 1982 door migranten aangevallen en neergestoken werd. Zie » www.sessler.be. Zoals Ben reeds aangehaald heeft is vooral de laatste alinea bijzonder interessant en mogelijks heel belangrijk!

Terre de nos aïeux, les anciennes épopées
Te célèbrent et t’adulent … Terre des anciens preux
Que se passe-t-il donc de nouveau sous les cieux
Pour que tant de héros qui leur vie ont donnée
Soient maintenant morts deux fois (dans la cœur et l’idée de leurs fils oublieux de tant de gloires passées?)

Jean-Marie est en fuite pour s’être défendu …
Les chefs même du peuple se sont-ils donc rendus
A l’ennemi obscur? Quelqu’un l’aurait-il vu?
Allez-vous donc vraiment me contraindre à écrire
Pour être véridique: "Ne faudrait-il pas dire qu’à l’ennemi secret les chefs se sont vendus?"

Jean-Marie est en fuite, Bruno assassiné
Ses meurtriers s’esclaffent: ils sont mineurs. Sans doute …
Quand voudrons-nous, amis, changer enfin de route?
La justice officielle ose - quelle forfaiture! -
Poursuivre l’innocent, tandis que sous son nez
Ribotent assassins, drogués et pourriture …

Europe réveille-toi: il est temps de combattre
les traîtres, assassins, escrocs, vendus, espions;
L'ennemi est dans nos murs! Il est temps de se battre
Non plus de discuter. Armons-nous, et partons!

Delta

Omdat de laatste alinea wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn, heb ik het even vertaald voor onze Nederlandse forumvrienden: Europa, wordt wakker: het is tijd om de verraders, moordenaars, bedriegers, verraders, spionnen te bestrijden. De vijand zit binnen onze muren! Het is tijd om te vechten niet meer om te discussiëren. Laat ons ons bewapenen en gaan!

Nu we dit weten is het interessant om eens naar het Editoriaal op pagina 1 te kijken. In het Editoriaal wordt nl. zwaar uitgehaald naar twee toenmalige Brusselse burgemeesters met name de burgemeester van Molenbeek Philippe Moureaux (PS) en François Guillaume (PS). Beide burgemeesters waren dus van rode strekking waartegen, zoals nogmaals blijkt uit dit Editoriaal, de WNP of sommige WNP-leden een bloedhekel hadden.

Wat was het probleem van Libert en Saucez met deze twee burgemeesters? Wel in 1981 was Moureaux minister van Justitie en maakte hij jacht op extreem-rechtse organisaties zoals het Front de la Jeunesse en de VMO. Eén van de acties van Philippe Moureaux was de goedkeuring van de wet van 30 juli 1981 tegen racisme en xenofobie, meer gekend als 'de wet Moureaux’. Deze wet was een doorn in het oog van extreem-rechts. De plannen van de WNP om Moureaux te vermoorden zijn daaraan gekoppeld. De WNP heeft de moord uiteindelijk niet uitgevoerd omdat Moureaux na de verkiezingen van 1981 minister van Justitie af was.

Op 11 februari 1983 – onthoudt die datum – gebeurt er echter nog iets anders. Die dag publiceert de krant La Dernière Heure een artikel over een aankomend nieuw wetsvoorstel van Philippe Moureaux en zijn Everse collega François Guillaume. Dit wetsvoorstel houdt in dat "aan de gemeenten die een bevolking tellen met meer dan 10% vreemdelingen een subsidie wordt toegekend waarvan het bedrag door de Koning wordt vastgesteld, rekening houdend met de toeneming van de administratiekosten die voortvloeien uit de taken welke de gemeente krachtens de vreemdelingenwet vervult (…)."

Dit wetsvoorstel schiet duidelijk in het verkeerde keelgat van Libert en Saucez. In het Editoriaal van Thingvellir, dat dateert van 13 februari 1983 en ondertekend is als Frédéric De Geuldre (schuilnaam van Saucez?), wordt op zeer krachtige wijze gefulmineerd tegen dit wetsvoorstel en tegen de 'marxistische' indieners van dit voorstel. Moureaux en Guillaume worden daarbij zwaar door het slijk gehaald. Zie onderstaande uittreksels van het tijdschrift:
 
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/09//16030901035114738714042705.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/09//16030901035114738714042704.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/09//16030901035014738714042701.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/09//16030901035014738714042702.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/09//16030901035114738714042703.jpg

Re: Thingvellir

Met bovenstaande informatie vraag ik mij af of deze uitgave van Thingvellir niet een soort oproep en vrijgeleide van Michel Libert en Frédéric Saucez was aan de WNP-leden om over te gaan tot gewapende acties op het terrein. Zie daarvoor de zin "Het is tijd om te vechten niet meer om te discussiëren. Laat ons ons bewapenen en gaan!" en de teneur van het Editoriaal.

Het kan toeval zijn maar de eerste warenhuisoverval van de Bende van Nijvel vond plaats in de avond van 11 februari 1983 in Genval, de dag van de publicatie van het artikel in La Dernière Heure over het nakende wetsvoorstel van Moureaux! Gebeurde deze overval door de WNP om de kas te spijzen voor grotere terreuracties om hun politieke doel te bereiken? Enkele dagen eerder, op 7 februari 1983, gebeurde al een terreuractie tegen twee Franse doelwitten die vermoedelijk een vergelding waren voor uitlevering van Klaus Barbie aan Frankrijk en waarbij Elnikoff en Dauphin vernoemd worden als mogelijke daders.

Twee weken later, op 25 februari, wordt de Delhaize van Ukkel overvallen en op 5 maart de Colruyt van Halle. In die context zijn de eerste warenhuisovervallen van de Bende te bekijken als uitgevoerd voor het geld. Al diende dat geld niet voor persoonlijk gebruik maar om volgende terreuracties te financieren om het politieke doel te bereiken. Het politieke doel van de WNP zou dan geweest zijn: een versterking van de openbare ordehandhaving, de opzet van een sterk rechts regime in België en het pletwalsen van het grote rode gevaar.

Na Halle stoppen de warenhuisovervallen voor een hele tijd. Wel worden nog op 28 mei 1983 de oxypack voor een snijbrander gestolen en op 8 juni 1983 de Saab gestolen. Op 16 augustus 1983 vindt de vechtpartij plaats waarbij Marcel Barbier opgepakt wordt. Volgend op zijn aanhouding wordt een huiszoeking uitgevoerd bij Barbier en worden de NAVO-telexen en de tijdschriften Althing en Thingvellir gevonden. Diezelfde avond wordt een VW Passat op de terreinen van VW Vorst gestolen. De wagen wordt nadien uitgebrand teruggevonden in het Bois de Hourpes. Barbier zit in de cel en wordt die dagen meermaals ondervraagd.

Op 28 augustus 1983 eist Libert, verschrikkelijk heerszuchtig, de leiding op van de jongerenafdeling van de scoutsbeweging waar hij actief is. Dat wordt echter op 28 augustus 1983 op een algemene vergadering unaniem afgewezen. Tevens wordt beslist om Michel Libert uit de vereniging te stoten.

De eerstvolgende echte grote actie van de Bende van Nijvel na de overval in Halle, gebeurt op 10 september 1983 in Temse waar ze de kogelvrije vesten stelen. Op 13 september 1983 wordt Libert opgepakt. Tussen 13 en 17 september 1983 worden meerdere WNP-leden ondervraagd over hun mogelijke rol bij de diefstal van de NAVO-telexen. Daarna ontsporen de acties van de Bende van Nijvel volledig (NijvelOhain, Beersel, Anderleus). Op 26 september 1985 wordt Barbier in hoger beroep zwaarder gestraft dan initieel uitgesproken. Op 26 of 27 september 1985 wordt een VW Golf gestolen en pleegt de Bende de zware dubbele overval in Eigenbrakel en Overijse. Op 9 november 1985 is Aalst aan de beurt. Daarop neemt de Regering een aantal bijzondere maatregelen.

Uit de verhoren van WNP-leden kan opgemaakt worden dat er binnen de WNP twee groepen aanwezig waren met tegenstrijdige strekkingen: zij die vonden dat ze hun doelen geweldloos moesten bereiken en zij die absoluut wilden overgaan tot harde gewelddadige acties. De tweede groep werd aangestuurd door Michel Libert. Libert vond van zijn eigen dan ook dat hij de grote leider van de WNP moest worden (zie de verklaringen van de moeder van Latinus » Forum).

Het valt mij daarbij ook op dat in de uitgave van april-mei 1983 nergens de naam van Paul Latinus te vinden is daar waar de namen van Libert en Saucez wel duidelijk opgenomen zijn. Was dit dan enkel hun eigen initiatief? Werd Latinus door zijn eigen mannen opzijgeschoven? Had Latinus weet van dit tijdschrift of kwam Latinus dit pas in augustus 1983 te weten na de huiszoeking bij Barbier? Er zijn ook de verklaringen dat Latinus schrik had en ontdekt zou hebben dat zijn leden achter de Bende van Nijvel zaten. Michel Libert wordt op 13 september 1983 opgepakt. Hij komt vrij op 24 januari 1984. Drie maanden later wordt Latinus gezelfmoord.

Eind oktober 1986 vraagt Deprêtre om het dossier over de zelfmoord van Latinus te seponeren wat op 3 november 1986 effectief gebeurt. Op 5 november 1986 gaat Ruth met Lammers wandelen in het bos van Houssière. Op 6 november 1986 worden door de Delta-cel de zakken met bendespullen uit het kanaal gevist. Een wapenstilstand in ruil voor de seponering van de zelfmoord op Latinus. De Bende van Nijvel laat daarna niet meer van zich horen.

Ik besef ten volle dat ik ook helemaal verkeerd kan zitten. Hierboven schets ik echter een mogelijkheid die wel één en ander zou kunnen verklaren doch zeker niet sluitend is.

Voor de volledigheid geef ik nog mee dat het wetsvoorstel van Moureaux-Guillaume op 24 februari 1983 effectief ingediend en op 15 maart 1983 voorgelegd werd aan de Kamer. Er werd echter geen gevolg aan gegeven.
 
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/09//16030901041714738714042709.jpg

http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/09//16030901041714738714042708.jpg

Op 12 december 1985 diende Moureaux het voorstel nogmaals in en werd het op 13 januari 1986 tevergeefs voorgelegd aan de Kamer. Moureaux deed nog een derde poging op 12 februari 1988. Op 1 maart 1988 werd het opnieuw voorgelegd aan de Kamer maar werd er ook dan geen gevolg aan gegeven.

4

Re: Thingvellir

Zeer interessante post en boeiende hypothese. Ik moet het even laten bezinken voor ik inhoudelijk kan reageren.

Merovinger wrote:

Het is onduidelijk of er slechts één of meerdere nummers van Thingvellir zijn verschenen. In elk geval is de eerste uitgave al bijzonder interessant genoeg.

Ik ga toch eens onderzoeken of er na die eerste editie nog exemplaren verschenen zijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: Thingvellir

Uit een verhoor van Robert Chevalier - agent van de Staatsveiligheid - blijkt dat er bij de Staatsveiligheid zeer geheimzinnig werd gedaan over dit magazine. De groep "Delta" - die in het magazine het gedicht heeft ondertekend - werd ook verdacht van een mislukte bomaanslag op een politievoertuig:

Par exemple, l’année dernière, lors d’un des premiers attentats de CCC, une petite bombe avait été placée sous une camionette de gendarmerie, avenue de Rodebeek. Cette bombe n’a pas explosé. Il y avait une revendication du groupe Delta. J’en avais parlé avec Kausse ou plutôt Kausse m’en avait parlé.

Selon lui, ce groupe Delta serait un groupuscule d’extrême-droite dont les formules de revendication s’apparentaient à la littérature d’une publication du WNP, le journal Thingvelir. Mon chef de section Kausse m’a demandé de rechercher cette brochure au service documentation. C’est moi qui avait fait un rapport transmettant cette brochure au service documentation quelques temps au paravent.

J'ai été au service de documentation ou je n’ai pas trouvé trace de cette brochure. En me renseignant, j’ai appris qu’elle devait se trouver dans le bureau de Mr. Van Molle. J’ai pris contact téléphoniquement avec Mr. Van Molle qui m'a confirmé avoir cette brochure mais il a refusé catégoriquement de me communiquer ladite brochure sans me de donner d’explication. Il a simplement terminé la communication en me disant: "c'est dommage".

Bron: Verhoor Robert Chevalier | 27 juni 1985

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Re: Thingvellir

Bovenstaande info van Robert Chevalier doet vermoeden dat de "groep Delta" (*) een terroristische organisatie was die het blad 'Thingvelir' gebruikte voor hun communicatie. Die communicatie bestond onder andere uit een oproep om zich te bewapenen en om te vechten:

Europa, wordt wakker: het is tijd om de verraders, moordenaars, bedriegers, verraders, spionnen te bestrijden. De vijand zit binnen onze muren! Het is tijd om te vechten niet meer om te discussiëren. Laat ons ons bewapenen en gaan! [vertaald uit het Frans, met dank aan Merovinger]

Ook de tegenwerking van de sommige leden van de Staatsveiligheid om dit magazine te kunnen onderzoeken, lijkt uit te wijzen dat de inhoud/boodschap voor sommigen te gevaarlijk was en het magazine best verborgen kon blijven. Dat bewijst ook deze uitspraak:

"Parmi les exemples d’obstruction et sur le même pied que l’incident Thingvelir, j’avais un informateur intelligent qui avait déjà travaillé pour nous le Front de la Jeunesse et qui s’apprêtait à nous donner des informations sur la profanation du mémorial Juif à Anderlecht."

Bron: Onbekende agent van de Staatsveiligheid

Vallen de puzzelstukken samen?

(*) Niet te verwarren met Delta Noord, een organisatie die eind jaren '70 door Latinus werd opgericht.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Thingvellir

Er is ook nog het volgende. Het is echter onduidelijk uit welk verhoor dit precies komt (Chevalier of Estiévenart?), in elk geval van een agent van de staatsveiligheid.

Parmi les exemples d'obstruction et sur le même pied que l'incident Thingvelir, j'avais un informateur intelligent qui avait déjà travaillé pour nous le Front de la Jeunesse et qui s'apprêtait à nous donner des informations sur la profanation du mémorial juif à Anderlecht. En effet, deux jours avant cei profanation, il avait vu des membres du Parti Européen consulté un plan de Bruxelles pour repérer ledit mémorial et étaient partis ensuite probablement en reconnaissance. Une demande a été faite à la direction pour recruter cet informateur. La direction, malgré les bons renseignements, a refusé d'engager cet informateur.

Personnellement, j'ai travaillé de façon tout à fait indirect le WNP, en effet mes informateurs du Front de la Jeunesse, du Parti Européen et du MNS [moet vermoedelijk MSN zijn], venaient me raconter que lors de leur réunion, des membres du WNP étaient venus déclarer qu'ils allaient faire des tracts, des ratonnades et tenter de recruter dans ces mouvements des membres pour le WNP. J'ai ainsi fait 8 ou 9 rapports sur le WNP.

Re: Thingvellir

Ben wrote:

Uit een verhoor van Robert Chevalier - agent van de Staatsveiligheid - blijkt dat er bij de Staatsveiligheid zeer geheimzinnig werd gedaan over dit magazine. De groep "Delta" - die in het magazine het gedicht heeft ondertekend - werd ook verdacht van een mislukte bomaanslag op een politievoertuig:

Par exemple, l’année dernière, lors d’un des premiers attentats de CCC, une petite bombe avait été placée sous une camionette de gendarmerie, avenue de Rodebeek. Cette bombe n’a pas explosé. Il y avait une revendication du groupe Delta. J’en avais parlé avec Kausse ou plutôt Kausse m’en avait parlé.

Interessante info Ben. Ik vind echter niets terug over deze mislukte bomaanslag. Ik kan wel nog toevoegen dat de eerste CCC-aanslag werd gepleegd op 2 oktober 1984. Die mislukte aanslag moet dus eind 1984 gebeurd zijn. Op dat ogenblik was Paul Latinus al gestorven. Lag door zijn dood de baan open voor de plannen van Libert?

Re: Thingvellir

Op 7 mei 1985 schrijft Michel Libert een bizarre brief aan een zeker vrouw Y.M. uit Brussel, een vrouw waarover ik verder geen informatie over vind. De brief van Libert begint met de volgende paragraaf:

N'estimez-vous pas vous être joué assez de ma personne durant ces 8 mois [dus vanaf november 1984] que pour encore oser prétendre - c'est du moins ce que laisse à croire votre dernière communication téléphonique - me mettre en demeure de vous remettre des documents qui, pour la plupart, devaient encore être étudiés (tels les statuts du mouvement Delta) et cela, qui plus est, afin d'encore prendre votre défense vis-à-vis de monsieur Conti. 

In diezelfde brief schrijft Libert ook nog de volgende zeer cryptisch omschreven paragraaf die ik hieronder even integraal herneem:

Enfin, l'expérience du CERSBER m'a forgé d'autant plus le caractère que, depuis, et une ultime fois, je considère, d'abord, ne dépendre de personne quant à mes obligations surtout lorsqu'elles sont engendrées par des individus douteux quant à leur comportement et, enfin, dorénavant m'en tenir aux conceptions "Bismarckienne" et "Nietschéenne" de la vie, à savoir: la différenciation fonctionnelle existant entre les "brains"et les "exécutants", entre les "Toréadors" et les "Joueurs de castagnettes", entre les dominants et les dominés (à titre d'information, je ne fais plus partie de la seconde classe), entre ceux qui, par Idéal, guident les brebis galeuses (terme non péjoratif précisant l'égoisme de celles-ci doublé de l'éternelle par mé connaissance des archétypes guidant la conscience humaine par delà l'honnêteté morale) et ceux qui les noient.

Leg naast deze brief nog de volgende informatie uit het verhoor van Robert Chevalier van 27 juni 1985:

C'est moi personnellement qui ai fait le premier rapport de transmission de la revue Althing. Cette revue comportait des allégations relatives à des télex volés à l'OTAN. Je sais que le service n'avait aucune documentation à ce sujet, puisque j'ai reçu du service une apostille officielle me demandant de plus amples renseignements. Il apparaissait clairement de cette apostille que le service ne possédait aucun renseignement. Actuellement, selon mes informations, le WNP continue d'exister sous le sigle CERSBER.

Uit de brief van Libert blijkt dus dat na het uitbreken van de zaak WNP in augustus 1983, hij de activiteiten van de WNP heeft voortgezet doch onder de naam Delta. Het is overduidelijk dat ondanks de tijdelijke aanhoudingen in 1983 en 1984 van een aantal WNP-leden het gedachtegoed en de visie van deze leden absoluut niet zijn veranderd en een aantal 'gevaarlijke individuen', zoals omschreven door Pierre Morlet en anderen, hun plannen nog altijd wilden doorzetten. De brief dateert van mei 1985, de informatie van Chevalier van juni 1985 ... de grootste en spectaculairste Bendeaanslagen gebeurden in het najaar van 1985.

10

Re: Thingvellir

Merovinger wrote:

Interessante info Ben. Ik vind echter niets terug over deze mislukte bomaanslag. Ik kan wel nog toevoegen dat de eerste CCC-aanslag werd gepleegd op 2 oktober 1984. Die mislukte aanslag moet dus eind 1984 gebeurd zijn. Op dat ogenblik was Paul Latinus al gestorven. Lag door zijn dood de baan open voor de plannen van Libert?

Gaat het toevallig over deze aanslag:

On 5 November 1984, the so-called Unknown Anarchist Group (2) placed a bomb under a police van in Brussels. The device malfunctioned, however, and was disarmed. Police initially suspected the CCC, but it was, unlike CCC attacks, a conspicuous failure, and it was not followed by one of the CCC’s usual lengthy communiques.

Bron: CIA Terrorism Review | 2 December 1985

De voetnoot (2) geeft nog volgende informatie:

(2) Responsibility for two previous bombings in Brussels in 1984 - of the Palace of Justice on 19 May and the General Bank Association on 29 June - was claimed by the self-proclaimed "Unknown Group", and the "Still Unknown Group", respectively.

De twee aanslagen van de "Unknown Group" - op 19 mei en op 29 juni - gebeuren ook allebei na de dood van Paul Latinus.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube