Ja zeker Leo, trouwens nationaliteit is een heel rekbaar begrip voor huurlingen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Ik denk niet dat we enkel over huurlingen in strikte zin moeten spreken. Er zijn aanwijzingen dat er in de gevangenis werd geronseld. Ik blijf overigens bij mijn mening dat de uitvoerders telkens uit verschillende samenstellingen opereerden.

Het verband tussen de wapens die bij de eerste overvallen werden gebruikt en de overval op de Colruyt in Nijvel werd gelegd door de ballistische analyses van Dery. Zonder hem zou dit verband misschien nooit gelegd zijn. We weten dat hij zich bij de analyse van minstens één wapen vergist heeft: namelijk de Ruger van Cocu. Stel dat hij daarnaast, al dan niet bewust, nog fouten gemaakt heeft, dan zijn we zelfs niet zeker of alle overvallen uit de eerste periode aan de bende toegeschreven kunnen worden.

Het heeft verschillende expertises door gerennomeerde experts, die elkaar tegenspraken, gekost om te kunnen constateren dat de Rüger van Cocu niet door de bende gebruikt is. Dery heeft bekend dat hij bepaalde expertises vervalst heeft. Bouhouche manipuleerde zijn wapens door slagpinnen, trekkers en lopen te veranderen. Figuren als Mendez konden onderdelen leveren...

Waar ik naar toe wil is dat de expertises die op de gerecupereerde wapens werden uitgevoerd misschien helemaal niets voorstellen. Misschien hebben insiders bij de politie of rijkswacht gewoon een aantal wapens waar ze door hun criminele connecties de hand op hebben kunnen leggen in het kanaal van Ronquières gedumpt om een puzzel te creëren met allerlei bewijsmateriaal van feiten die niets met elkaar te maken hebben. Wapens die dan wel gebruikt zijn zoals de Riot guns werden dan bewust achtergehouden.