Merovinger wrote:

Het interview van 21 november 2017 van de procureurs-generaal Christian De Valkeneer en Ignacio de la Serna aan Humo is dan toch niet onopgemerkt voorbijgegaan aan een aantal parlementsleden. De volgende schriftelijke parlementaire vragen over de uitlatingen (en eventuele schendingen van het geheim van het onderzoek) van de PG's zijn alvast gesteld aan de minister van Justitie Koen Geens. Het is afwachten op het antwoord van de minister die tegen ten laatste 9 februari 2018 dient te antwoorden.

Schriftelijke vraag nr. 2349 gesteld door Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) op 4 januari 2018

In een interview in Humo (21 november 2017) geven procureur-generaal Christian De Valkeneer en procureur-generaal Ignacio de la Serna toelichting bij het dossier van de Bende van Nijvel. In de commissie voor de Justitie hebt u verklaard dat het College van procureurs-generaal het niet opportuun vindt om procureur-generaal De Valkeneer te horen in de commissie voor de Justitie. Dit kan redelijk verantwoord zijn gelet op het geheim van het onderzoek. Dit is het echter helemaal niet wanneer twee hoge magistraten wel toelichting geven bij het dossier in de media.

  1. Om welke reden acht het College van procureurs-generaal het niet opportuun om procureur-generaal De Valkeneer te horen in de Kamer?

  2. Heeft het College van procureurs-generaal beslist dat beide hoge parketmagistraten wel toelichting mogen geven bij het dossier in de media, maar niet in de Kamer?

  3. Wie heeft de beslissing genomen voor dit interview?

  4. Wie is hiervoor de politiek verantwoordelijke?

Schriftelijke vraag nr. 2352 gesteld door Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) op 4 januari 2018

In een interview in Humo (21 november 2017) geven procureur-generaal Christian De Valkeneer en procureur-generaal Ignacio de la Serna toelichting bij het dossier van de Bende van Nijvel. In dit interview stellen ze dat Michel Libert heeft toegegeven dat bij Westland New Post bepaalde technieken werden aangeleerd om een grootwarenhuis aan te vallen. Ook andere aspecten van het dossier worden in dit interview openbaar gemaakt. Gelet op het geheim van het onderzoek en het recht op een eerlijk proces roept dit vele vragen op.

  1. Zijn deze verklaringen al dan niet in strijd met het geheim van het onderzoek?

  2. Wie beslist welke verklaringen een hoge parketmagistraat mag afleggen?

  3. Wie is hiervoor de politiek verantwoordelijke?

De minister heeft tot op heden de vragen niet beantwoord (er is een algemene grote achterstand van Koen Geens op het beantwoorden van de aan hem gestelde schriftelijke vragen). De vragen werden dan maar zonder antwoord gepubliceerd in het bulletin van de Kamer. Zie » bulletin 145 (PDF-bestand - de vragen staan op de pagina's 50, 51 en 52)