211

Het is inderdaad geen pv-nummer maar een dossiernummer. Nog geen tijd gehad om het aandachtig te lezen.

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen.

212

Als ik me niet vergis was Deprêtre in Brussel toen bevoegd voor jeugdzaken. Het belang van die nota is dat dit samenvalt met observaties die Beijer deed in '78 in een groot cocaïne-onderzoek. De advocaat van die verdachten is dezelfde als die van Tuna, er werd op die feesten met beroemde namen ook coke gebruikt, in één van die observaties aan een kasteel is er spraken van een jongere. Vanden Boeynants en Euromeat; de schoonzoon van VDB wordt genoemd ivm drugs en partijfinanciering, de partij van één van de bezoekers.

En om dit nu naar de uitvoerders te koppelen. In die nota is een duidelijke link (wat verborgen) naar Zuid-Amerika, Dekaise had veel te doen met Zuid-Amerika, in Beersel is er een Franse Argentijn die Bultot en Vanden Eynde (slachtoffer) goed kent. De Belcar-zaak (Farcy en anderen) waar Angelou (slachtoffer) mee te maken heeft en waar Beijer en Bouhouche voor afluisterden is een deel van dat Zuid-Amerikaanse netwerk. Het Belcar-netwerk is historisch verbonden met Zweden, dit terzijde. In dit netwerk zitten veel SAC-leden die na de verkiezing in Frankrijk niet meer gewenst waren. Mitterand was de eerste Socialistische president in tientallen jaren en het oude geheim netwerk moest opgedoekt worden.

In die context kan Maubeuge gezien worden; vluchtende drughandelaars (veelal ex-militairen en of huurlingen en politiek gebonden) die gewoon zijn om champagne te drinken (en te gokken) en die dan ook stelen plus dat ze hun frustraties wegens het opjagen ook nog eens afreageren op de politie.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

213

Bossi wrote:

N° 38.66.1371/78 betreft geen proces verbaal nummer. Dit is een notitienummer van het parket. Om het correct te stellen ontbreekt er voor het notitienummer nog een gebruikelijke lettergroep. Bijvoorbeeld BR wat staat voor parket Brussel, HU voor Huy, LE voor Leuven enz...

Als je het nummer Google kom je bij verslagen uit van de kamer van volksvertegenwoordigers.

214

Bedankt voor de tip, Kenza. Interessante lectuur, zelfs als je even diagonaal leest. Hieruit blijkt gewoon hoe sommige mensen écht duidelijk enkele potjes moeten gesloten houden.

215

the end wrote:

Ok, dit is zelf geen pv, wist ik niet. Zou er dan geen pv van gemaakt zijn? Ik hoop dat jullie het belang van die notitie zien.

the end, wanneer men proces-verbaal opmaakt, deze worden overgemaakt aan het parket. Naargelang de feiten, dient er al dan niet contact op genomen te worden met het parket. Bij een aanvankelijk PV geeft men, meestal telefonisch, het relaas van de feiten. Vervolgens kan men de nodige opdrachten bekomen. Bijvoorbeeld, proces verbaal dringend (afstapping parket - verdacht overlijden - ernstige misrijven). Dan maken we het PV per drager over. In dat PV zal ook vermeld worden het uur van verwittiging parket en welke beslissing op dat moment werd genomen door de magistraat.

Kan zijn dat hij de opdracht geeft om bij de volgende uitgevoerde onderzoeksopdracht of arrestatie, contact op te nemen met een onderzoeksrechter die vanaf dat moment zal gevorderd zijn door de PDK. Bv vraag tot verdere aanhouding...

Kort samen gevat, het proces verbaal krijgt een notitienummer bij het parket. Alle navolgende PV's met betrekking tot de zaak, valt dus onder dat notitienummer bij het parket. Dit noemt men dan het bundel nummer.

Een onderzoeksrechter heeft zijn eigen dossier nummers. Bv. JM(Jan Mietje) 12/2018. Betreft dus onderzoeksrechter Jan Mietje zaak 12 van het jaar 2018.

Om uw vraag verder te beantwoorden, er kan proces verbaal opgemaakt zijn of niet. Van elke handeling of tussenkomst maakt men best een proces verbaal op, een navolgend PV of proces verbaal van inlichtingen. Dan kan er nadien nooit betwisting zijn over feiten die niet zouden gekend zijn. In gans het Bende van Nijvel-dossier is het er wel anders aan toe gegaan. Te zeggen, ontoelaatbare feiten.

De Basis wrote:

Bedankt voor de tip, Kenza. Interessante lectuur, zelfs als je even diagonaal leest. Hieruit blijkt gewoon hoe sommige mensen écht duidelijk enkele potjes moeten gesloten houden.

Het zal nog heel wat duidelijker worden.

Om dan uiteindelijk vast te stellen waar de politiekers in gebreke zijn gebleven. Want zij hebben bewust hun taken niet aangewend wat tot hun bevoegdheid behoorde. Het vergt geen politieke moed maar een verplichting om aanhoudingen te verrichten bij de top. Dan zakt de top van de pudding zo in elkaar. Maar niemand dat tot op heden daartoe de verantwoordelijkheid heeft durven nemen. Aldaar is het begin van zwijgplicht en bescherming strikt aanwezig en te behouden. De politieke omerta.

216

Merovinger wrote:

Dat is een heel heldere en logische analyse poseur. Het lijkt er volgens jou dus op dat de confrontatie met de politie helemaal niet verwacht was door de inbrekers of alvast niet hun oorspronkelijke intentie zou geweest zijn. Dat is heel goed mogelijk en lijkt de meest realistische hypothese.

Maar er kan nog een optie zijn voor dat telefoontje. Nl. dat het telefoontje niet gepleegd werd door een buur noch toevallige passant en ook niet door één van de inbrekers, maar wel door iemand (leermeester?) die wou nagaan hoe de inbrekers op zulke situatie reageren en welk vlees ze in de kuip hebben. Een soort van onverwachte oefening 'in real time' of een soort 'doop' dus. Beeldt u eens in dat hun leermeester of opdrachtgever hen de opdracht heeft gegeven om over de grens een nachtelijke inbraak te gaan plegen en om met de buit ongezien terug te keren naar België en diezelfde leermeester de winkel van Piot als doel heeft aangewezen. Hij geeft daarbij instructies dat ze zeker de telefoondraad moeten doorknippen zodat ze er zeker van zijn dat er geen alarm zou afgaan en niemand naar de politie zou kunnen bellen. De inbrekers voeren de opdracht uit zoals het hen opgedragen is maar weten niet dat, terwijl zij de inbraak plegen, de leermeester de politie opbelt waardoor er dan inderdaad iets gebeurt wat de inbrekers helemaal niet verwacht hadden. Aan hen nu om, zonder kleerscheuren, uit die situatie te geraken.

Ik besef dat dit een vergezochte hypothese lijkt maar we weten ondertussen toch ook wel wat bijvoorbeeld een aantal WNP'ers in die jaren hebben moeten ondernemen om bij de groep te mogen horen. Denk maar aan de dubbele moord in Anderlecht die ze op bevel hebben moeten plegen waarbij de opdracht zelfs nog was om die twee slachtoffers tweemaal te doden, eerst met een kogel en dan met een mes. Daarnaast er is ook nog het gegeven dat, zelfs indien de inbrekers niet voorbereid waren op de tussenkomst van de politie, die inbrekers wel degelijk bewapend waren en een wachter op de uitkijk hebben gezet. Net alsof ze al nattigheid voelden.

Dit was ik dus ook aan het denken (leermeester), Merovinger was me voor. Misschien toch niet vergezocht... Een beetje out of the box denken kan nooit kwaad.

217

Dat Maubeuge een test was heb ik ook vaak gedacht. En dat zou best kunnen.

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen.

Maubeuge was smokkelroute voor Castris/Farcy... Ik blijf erbij dat dit een afleidingsmanoeuvre kan zijn.

219

Dat zou best kunnen. En daar de politie bezig is met de overval gaat er elders een groot wapen of drugstransport door. Goed gezien, Club.

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen.

220

Net als vleermuisje1971, vind ik ook dat Maubeuge sterk lijkt op Nijvel.