51

Lijkt helemaal niet op Cocu, trouwens Cocu is nummer 9 en 9bis, maar nummer 17 is volgens mij Michel Libert. Kijk eens naar die kin en oren.

52

Hassan Maâche?

Naar mijn (subjectieve) mening is nr. 17 toch eerder Libert.

54

Nr. 17 zou ook Pilarski kunnen zijn.

55

Voorzichtigheidshalve, robotfoto 17 komt volgens ons niet overeen met de werkelijke foto opnamen van Pilarski.

Pilarski staat nog steeds in het CSB.