In het WNP-verhaal komt de GB van Kraainem verschillende keren en op verschillende manieren aan bod. Hieronder een kort overzichtlijstje:

 • Michel Libert was er deeltijds werkzaam als beveiligingsagent (niet duidelijk over welke periode dit exact gaat);

 • Marcel Barbier verklaart dat hij ooit deelnam aan een oefening op de parking van een warenhuis in Kraainem;

 • Eric Lammers verklaart dat hij ooit deelnam aan een oefening op de parking van de GB van Kraainem;

 • Michel Libert verklaart dat hij ooit een WNP’er tegenkwam in de GB van Kraainem en er getuige was van een aanstormende Golf GTI met vier man aan boord;

 • Een anonieme getuige verklaart dat hij Michel Libert is tegengekomen in de GB van Kraainem, dat zou in 1984 geweest zijn;

 • Michel Libert overhandigde een foto van een onbekende in de GB van Kraainem, zou een dader in Aalst zijn.

Ik herneem hieronder de belangrijkste passages die hierover in verschillende topics te vinden zijn op dit forum.

De anonieme getuige zou Libert zijn tegengekomen toen die een verkenningsopdracht aan het doen was in een GB in Kraainem.

Bron: VTM nieuws | 21 mei 2018

Marcel Barbier over de Bende van Nijvel en WNP:

"Wij van de WNP hebben de Bendemisdaden helpen voorbereiden. Libert noemde dat 'les grandes événements'. We verzamelden informatie over de ligging van warenhuizen, de bewaking, de kassa's, het personeel, de bewaking, de verkeerssituatie, de hele rataplan. Zo hebben Eric en ik eens een oefening bijgewoond in Kraainem. Het was een Delhaize of een GB, ik weet het niet meer zo precies. Er lagen scherpschutters op het dak, plots kwam er een Golf GTI aangestoven met vier man aan boord die meteen rechtsomkeer maakte, maar sommige wegen werden door de rijkswacht bewaakt. Het kwam er voor het commando dus op aan de juiste vluchtroute te kiezen. Ik was voorbestemd om lid te worden van de Bende van Nijvel. Meer zeg ik niet."

Bron: De Bende van Nijvel en de CIA | Guy Bouten

Eric Lammers over de oefening: "In diezelfde periode woonden Barbier en ik een oefening bij aan de GB van Kraainem."

Operatie Ginungagap was een operatie binnen WNP om grote warenhuizen te verkennen. Het diende als voorbereiding voor wat Latinus omschreef als 'les grand évènements'. Hieronder een getuigenis van Michel Libert over Operatie Ginungagap:

"De raids tegen de Colruyts en de Delhaizes, dat kwam van bij ons. Dat groot offensief was binnen Westland New Post voorbereid. Dat was wat Paul Latinus als 'les grands évènements' had aangekondigd. Ik kan het weten want ik heb zelf moeten meewerken aan de Operatie Ginungagap". (...)

"Thans ben ik ervan overtuigd dat de overvallen op de grote warenhuizen van bij ons kwamen. Ca venait de chez nous. Ik was een tijd uitgeschakeld, opgesloten in de gevangenis in die dagen, maar ik heb toch veel meegemaakt." "Zo kwamen Paul Latinus en Karel Delombaerde mij weghalen van een scoutskamp. Voor mij was dat een bevel, ik volgde hen. Ik had het gevoel dat ze mij toen vooral aan andere mensen wilden tonen, die mij in de gaten moesten houden. Een duidelijke uitleg kreeg ik niet. Wel spraken beiden over 'les grands évènements' die op til waren en waarvoor alle secties zich paraat moesten houden."

"Ik werkte in de GB in Kraainem, halftijds, toen ik daar een man van WNP opmerkte. [Marcel Barbier, Eric Lammers of de anonieme getuige?] Kraainem was een van de mikpunten van de Bende. Men verwachtte zich aan een overval. Er zaten scherpschutters op het dak. Toen is daar een Golf GTI met vier man aan boord de parking komen opgereden. Zij aarzelden, maakten rechtsomkeer en gingen er vandoor. Alles was afgegrendeld ... behalve de Ring en zo konden ze ontsnappen."

"Voordien was WNP ingeschakeld. In het kader van de 'Operatie Gigungagap' hadden wij bevel gekregen informatie te verzamelen over grote warenhuizen. Ik kan niet zeggen van wie dat bevel uitging. Bevelen waar nooit genaamtekend. Wij ontvingen een ODM, een ordre de mission. Om de authenciteit daarvan te controleren zat er een wiskundige formule in, die wij met onze Rosenbergschaal konden ontleden."

"Ik heb daar ook aan meegewerkt. Van enkele grote warenhuizen heb ik toen een beschrijving doorgegeven van de ligging, de verkeerssituatie, het aantal kassa's, de bewaking. En toen volgend de 'grote gebeurtenissen'.

Bron: De Post | 24 november 1989

Uit de nota's van Willy Acke:

[Libert] Overhandigt foto ontvangen van onbekende in GB Kraainem in 1986, voor aanhouding
Vertoont [onleesbaar] met een riot gun
Zou dader Aalst zijn

De ligging van de GB van Kraainem, vlakbij de oprit van de snelweg » Google Maps

Uit het interview met Michel Libert op het tueries-forum:

Avez-vous travaillé comme agent de sécurité pour une firme privée? Wackenhut, une autre?

Non, si ce n’est en temps qu’inspecteur vol et sécurité bâtiment au sein du Groupe GB-INNO-BM lorsque je prestais dans les surfaces de Kraainem et Auderghem.

Er is op het forum al wel wat te doen geweest over wanneer precies de oefening aan de parking van een warenhuis in Kraainem heeft plaatsgehad en wat deze oefening precies inhield (zie » Forum). Noch Lammers, noch Barbier, noch Libert hebben hier tot op heden duidelijkheid over verschaft. Wel ik heb eindelijk de datum gevonden waarop - meer dan waarschijnlijk - het voorval gebeurde in Kraainem waarnaar Marcel Barbier en Eric Lammers verwijzen. En nu wordt het wel heel bizar. Dat feit gebeurde nl. op 21 november 1985, dus twee weken na de feiten in Aalst. Zie onderstaand krantenartikel:

Bende van Nijvel te Kraainem?

In de omgeving van de Brusselse randgemeente Kraainem stonden donderdagavond [21 november 1985] politie- en rijkswachtdiensten in rep en roer. Even na 20u was immers een voertuig in volle vaart doorheen een rijkswachtversperring gereden. Alle ingrediënten die naar de moorddadige ‘Bende van Nijvel’ verwijzen, waren aanwezig.

Het voertuig was een donkerkleurige - waarschijnlijk blauwe - Volkswagen Golf GTI, het type waarmee de gangsters steevast hun moorddadige overvallen pleegden. De rijkswachtpatrouille had zich opgesteld in de buurt van een Delhaize-warenhuis.

In het voertuig zaten drie personen, het aantal dat, met uitzondering van de laatste overval, steeds de bende vormde. Rijkswacht en politie zetten onmiddellijk na het voorval een grootscheepse speuractie op het getouw, maar bij het ter perse gaan was het voertuig nog steeds spoorloos.

Bron: Het Laatste Nieuws | 22 november 1985

1. Waarom ik denk dat het om hetzelfde voorval gaat?

 • Zowel Barbier als Libert als Lammers verwijzen naar een incident/feit nabij een Delhaize/GB-warenhuis in Kraainem. De feiten op 21 november 1985 spelen zich nét in Kraainem af. De Delhaize en de GB liggen daar zeer dicht bij elkaar.

 • Zowel Barbier als Libert verwijzen naar het feit dat op het dak scherpschutters aanwezig waren. De inzet van scherpschutters op de daken van warenhuizen is pas in voege gegaan op 15 november 1985 (ik kom daar in een aparte topic binnenkort op terug). Het kan dus niet gaan om een oefening in 1982, 1983 of 1984.

 • Zowel Barbier als Libert verwijzen naar een Golf GTI. Op 21 november 1985 ging het ook om een Golf GTI.

 • Zowel Barbier als Libert verwijzen naar het feit dat er versperring van de ordediensten stonden opgesteld. Op 21 november 1985 reed de Golf door een versperring.

 • Zowel Barbier als Libert hebben het over vier mannen in de Golf. Op 21 november 1985 werden minstens drie mannen opgemerkt.

 • Libert zegt dat de Golf is kunnen ontsnappen. Ook Barbier heeft het over de vluchtroute (of vluchtoefening?) van het commando. Op 21 november 1985 heeft men de Golf niet kunnen tegenhouden noch daarna gevonden.

2. Wat hield de oefening precies in?

Als we de verklaring van Marcel Barbier erbij nemen dan begrijp ik daaruit dat Barbier en Lammers niet in de Golf GTI zaten want Barbier zegt:

Zo hebben Eric en ik eens een oefening bijgewoond in Kraainem. Het was een Delhaize of een GB, ik weet het niet meer zo precies. Er lagen scherpschutters op het dak, plots kwam er een Golf GTI aangestoven met vier man aan boord die meteen rechtsomkeer maakte, maar sommige wegen werden door de rijkswacht bewaakt. Het kwam er voor het commando dus op aan de juiste vluchtroute te kiezen. Ik was voorbestemd om lid te worden van de Bende van Nijvel. Meer zeg ik niet."

Maar wat deden Barbier en Lammers daar dan wel? Moesten ze het warenhuis bewaken? Moesten ze het warenhuis verkennen? Of zaten ze wél in die Golf GTI? Libert heeft eveneens een WNP'er opgemerkt in of aan dat warenhuis. Op hetzelfde moment?

3. Gaat het om dé overvalwagen van Bende uit 1985 gebruikt in Aalst?

Op 27 september 1985 wordt een donkerkleurige VW Golf GTI in Brussel gestolen. Deze Golf is tot op heden niet teruggevonden.

(...) Dan nemen de gangsters de vlucht met een donkerblauwe Golf GTI. De wagen zou vrijdagmorgen [27 september] te Brussel gestolen zijn. De nummerplaat zou de letters 'FPF' dragen en het eerste cijfer zou een '8' zijn.

Bron: De Antwerpse Morgen | Maandag 30 september 1985

In het opsporingsdocument van het CBO van 3 oktober 1985 nr. CBO/7132-A/M/7 over de feiten in Eigenbrakel en Overijse wordt eveneens verwezen naar een donkere (blauwe?) Golf GTI:

Daar tot op heden het gebruikte voertuig nog niet teruggevonden is, moet voornamelijk gelet worden op de voertuigen merk Golf GTI van donkere kleur (blauw?) met een nummerplaat beginnende met FPF. Tevens moet zeker aandacht besteed worden aan de in het voertuig aanwezige personen (een grote persoon - minimum 1m90). Gezien de vroegere feiten van Waals-Brabant zouden volgende gecopieerde nummerplaten kunnen gebruikt worden: FPF178 – FPF297 – FPF626 – FPF653 – FPF664 – FPF834 – FPF825 – FPF972

NB: De echte eigenaars hebben niets met deze zaak te maken.

De op 11 november 1985 uitgebrande driedeurs Golf GTI in het bos van La Houssière is alvast niet de gezochte donkerblauwe Golf GTI waar hierboven naar wordt verwezen en zou ook niet de overvalwagen geweest zijn van de Bende in Aalst. Dat betekent dus dat die gezochte donkerkleurige (donkerblauwe) Golf GTI nà 11 november 1985 nog zou kunnen rondgereden hebben.

De Golf GTI die op 21 november 1985 door de versperring is gereden in Kraainem is een eveneens een donkerblauwe Golf GTI.

4. Waarom is de datum van dat voorval nu bizar?

Wel het voorval gebeurde op 21 november 1985. Als het om hetzelfde voorval gaat als deze waarnaar Lammers en Barbier verwijzen, dan is dat zeer vreemd want op dat ogenblik zaten zowel Barbier als Lammers in de cel!

Zie de nl. het antwoord van Eric Lammers op de vraag wanneer hij precies in de gevangenis heeft gezeten tussen 1983 en 1988:

Question: Pourriez-vous nous préciser les dates de vos détentions en prison de 1983 à 1988?

Réponse: Du 04/10/1983 au 27/06/1984 puis du 24/04/1985 à février 1988. Mais je suis sorti 7 fois entre fin 87 et début 88.

Zie ook de lapsus van Eric Lammers in de reportage met de RTBF » Forum

En Marcel Barbier zat toen eveneens in de gevangenis van Sint-Gillis (de gevangenis van Jean Bultot) » Forum.

5. Conclusie

 • Ofwel spreken Libert, Barbier en Lammers de waarheid en gaat het om hetzelfde voorval als deze van 21 november 1985. Dan is hiermee bewezen dat Lammers en Barbier effectief tijdens hun gevangenschap uit hun cel zijn gehaald geweest om feiten te plegen/te observeren/bij te staan. Als deze conclusie de juiste is dan is, gelet op hetzelfde voertuig, de kans ook zeer groot dat Barbier en Lammers effectief betrokken zijn bij de echte bendefeiten van 1985.

 • Ofwel spreken Libert, Barbier en Lammers de waarheid maar gaat het om een ander voorval dan deze van 21 november 1985.

 • Ofwel ratelen Libert, Barbier en Lammers er maar op los en verzinnen ze bepaalde feiten om zich en de WNP interessant(er) te maken dan ze in feite zijn. En hebben ze zich voor hun verzinsels gebaseerd op informatie uit de pers en op elkaars verklaringen.

Ik ben nooit een voorstander/believer geweest van complottheorieën maar hier is er toch wel iets vreemd mee aan de gang.
Graag jullie reacties.

Als het hier - los van het feit of er WNP'ers in die Golf zaten - om een afgebroken Bendeoverval gaat, dan toont dit ook aan dat het na Aalst nog niet de bedoeling was om te stoppen en is de dumping van hun overvalwagen en de zakken in Ronquières inderdaad niet in het weekend van 10 en 11 november 1985 gebeurd.

Merovinger wrote:

Ofwel ratelen Libert, Barbier en Lammers er maar op los en verzinnen ze bepaalde feiten om zich en de WNP interessant(er) te maken dan ze in feite zijn. En hebben ze zich voor hun verzinsels gebaseerd op informatie uit de pers en op elkaars verklaringen.

Natuurlijk verzinnen ze heel erg veel en doen ze zich interessanter voor en leiden de aandacht af van andere elementen. Welke extreem-rechtse organisatie beschuldigd zichzelf al tientallen jaren dat ze met de Bende van Nijvel te maken hebben en dit zonder dat het nog maar iets opgeleverd heeft. Willy Acke heeft het WNP grondig bekeken trouwens. Waarom heeft hij niets gevonden?

Dat Barbier, Lammers en Latiunus van veel meer weten en dat er betrokkenheid is op de een of andere manier, daar twijfel ik niet aan. Waarbij de linken met Lekeu, Guy Van Vinck, Barbier en Elnikoff heel interessant zijn, zie de periode van de diefstal van de Peugeot. De periode van begin '83 tot de dood van Latinus ruwweg is een heel interessante periode, vooral hoe Barbier zich gedraagt is heel opvallend. Hij smeekte bijna om in de gevangenis te belanden, hij liet zichzelf beschuldigen van moord via Latinus. Ook Libert is op 13 september '83 van straat geplukt en opgesloten voor een periode.

En over de verhalen dat men personen ongezien uit de gevangenis haalde voor overvallen, dit zou betekenen dat het personeel in de gevangenis werkt, mee in het complot zit plus dat alle andere gevangenen hun mond zouden houden want er gebeurt daar niet veel zonder dat iedereen het weet.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Ik krijg hier het gevoel bij van 'examen afleggen - gebuisd of geslaagd'. Tweede gevoel: Aalst zat wat buiten de gewone actieradius van de Bende, dus liever terug richting Brussel. Derde gevoel: de indruk dat de m.o. van de warenhuisovervallen het gevolg is van observatie, oefening en verkenning, terwijl andere (vermeende?) 'Bendefeiten' (Temse, Angelou, Ohain etc.) eventueel door externen zouden kunnen zijn gepleegd ter ondersteuning of afleiding van de echte acties, de warenhuisovervallen. Of om bepaalde daders een alibi te verschaffen, zoals meermaals is gezegd. Algemeen: Genoemde WNP'ers lijken mij 'in opleiding'.

8

Merovinger wrote:

Uit het interview met Michel Libert op het tueries-forum:

Avez-vous travaillé comme agent de sécurité pour une firme privée? Wackenhut, une autre?

Non, si ce n’est en temps qu’inspecteur vol et sécurité bâtiment au sein du Groupe GB-INNO-BM lorsque je prestais dans les surfaces de Kraainem et Auderghem.

Part-time winkeldetective dus, een binnenhuis job!

9

Merovinger wrote:

"Kraainem was een van de mikpunten van de Bende. Men verwachtte zich aan een overval."

Dit is een vreemde uitspraak van Libert. Hoe kan hij weten dat Kraainem één van de mikpunten was van de Bende van Nijvel? Op basis van welke informatie komt Libert tot deze conclusie? Waarom verwachtte men/Michel Libert een overval in Kraainem? Heeft er iemand de politie getipt dat er mogelijk een overval gepleegd ging worden in Kraainem? Is dat ook de reden van de grote politiemacht (sluipschutters, wegversperring, ...) die blijkbaar aanwezig was rond het warenhuis? (*)

(*) Dat laatste punt moet natuurlijk genuanceerd worden: in die periode waren sommige winkels een versterkte burcht.

Merovinger  wrote:

Waarom ik denk dat het om hetzelfde voorval gaat?

Ik twijfel er niet aan dat dit over hetzelfde voorval gaat.

Merovinger wrote:

Wat hield de oefening precies in?

Goede vraag. Als je de verklaringen van Barbier en Lammers leest, krijg je het gevoel dat zij enkel toeschouwers waren en dus niet in de VW Golf zaten. Barbier zegt:

"(...) plots kwam er een Golf GTI aangestoven".

Lammers zegt:

"In diezelfde periode woonden Barbier en ik een oefening bij aan de GB van Kraainem."

Ofwel proberen Lammers en Barbier hun rol te minimaliseren en zaten zij wel in de VW Golf ofwel waren zij daar als toeschouwers (waarom?) en blijven de drie/vier mannen in de VW Golf onbekend.

Merovinger wrote:

Ofwel spreken Libert, Barbier en Lammers de waarheid maar gaat het om een ander voorval dan deze van 21 november 1985.

Dat betwijfel ik want dat zou willen betekenen dat dit voorval twee keer is gebeurd.

Merovinger wrote:

Ofwel ratelen Libert, Barbier en Lammers er maar op los en verzinnen ze bepaalde feiten om zich en de WNP interessant(er) te maken dan ze in feite zijn. En hebben ze zich voor hun verzinsels gebaseerd op informatie uit de pers en op elkaars verklaringen.

Het is dan zeer straf dat ze alle drie hetzelfde verhaal vertellen. Dat zou betekenen dat ze dit op een bepaald moment afgesproken hebben.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:
Merovinger wrote:

Ofwel ratelen Libert, Barbier en Lammers er maar op los en verzinnen ze bepaalde feiten om zich en de WNP interessant(er) te maken dan ze in feite zijn. En hebben ze zich voor hun verzinsels gebaseerd op informatie uit de pers en op elkaars verklaringen.

Het is dan zeer straf dat ze alle drie hetzelfde verhaal vertellen. Dat zou betekenen dat ze dit op een bepaald moment afgesproken hebben.

Ben en Merovinger, al 35 jaar spreken ze af om verhalen de wereld in te sturen. Al in de zomer van '83 zit er daar een strategie achter die afgesproken is, zie alles rond Barbier. Zoals het ook afgesproken was dat Latinus in september '83 hem noemde als moordenaar. En over het doel van die strategie; waar staat men met al hun verhalen al 35 jaar in het onderzoek?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.