301

Vewa wrote:

» www.rouwcentrum-mertens.be (PDF)

Kan het zijn dat het in jouw link gaat om Marcel Vanhorebeke? Dus geen Vanhemelrijck?

302

Denk het maar ik wou de info toch delen omdat ik niet goed weer waarom deze vraag hier werd gepost.

303

Vanhemelrijck? Buurt Meise en illegale wapenhandel?

Mijn vraag gaat echt over de naam 'Vanhemelrijck'. Is er een familiale band tussen Yvette Vanhemelrijck en Marcel Vanhemelrijck? Zo ja, dewelke?

Wim, het gaat inderdaad in de doodsbrief over Marcel Vanhorebeke en niet over Marcel Vanhemelrijck. Marie Josee Vanhemelrijck is zijn vrouw.

Merovinger, ik heb geen weet van enige Marcel Vanhemelrijck in de familie. Misschien iemand anders wel. Waar kan die Marcel Vanhemelrijck mee in verband worden gebracht misschien?

Merovinger wrote:

De beruchte brief met de bekentenis van Philippe De Staerke verscheen op 29 maart 1991 in de kranten:

http://nsm08.casimages.com/img/2015/08/05//15080512151314738713488614.jpg

Na de bekentenissen van De Staerke wil burger eindelijk klaarheid over de 28 moorden van de Bende van Nijvel - Gerecht in het nauw

"Philippe De Staerke brengt geen enkel nieuw element aan om zijn bekentenis te staven", zegt procureur-generaal Georges Demanet laconiek. "Het onderzoek naar de Bende van Nijvel wordt zonder dralen voortgezet". Meer dan vijf jaar na de bloedige raids, waarbij 28 doden vielen, is er echter nog geen klaarheid. Volstaat zelfs de bekentenis van een doder dan niet om eindelijk het proces van de overvallen op de warenhuizen te voeren?

In zijn brief aan onze redactie schreef gangster Philippe De Staerke dat hij de leiding had van de overvallen op de Delhaizes in Aalst, Overijse en Eigenbrakel. Meteen werd hij hierover door onderzoeksrechter Hennuy, die in Charleroi alle Bende-dossiers toegeschoven kreeg, ondervraagd. De gangster bevestigde dat hij voor een assisenjury wil verschijnen. Procureur-generaal Demanet vroeg het proces-verbaal van die ondervraging op. En hij deelde mede dat De Staerke geen nieuwe elementen aanbracht, "ook geen elementen die zijn bekentenis ontkrachten" ...

De Staerke beweert dat zijn overvalcommando bestond uit rijkswachters en een militair. Voorzitter Roger van Keer van het Nationaal Syndicaat van het Rijkswachtpersoneel meent daarom dat de minister van Justitie nu moet bekendmaken "of uit het vooronderzoek is gebleken dat politieke figuren en/of rijkswachters bij deze misdaden betrokken waren". Tevens wil Van Keer weten "waarom het onderzoek, dat positief verliep, ontnomen werd aan de onderzoekscel te Dendermonde".

Kamerlid Hugo Coveliers, die actief was in de parlementaire onderzoekscommissie, zegt dat onderzoeksrechter Troch buiten spel werd gezet omdat hij verbanden met o.m. de dossiers van Patrick Haemers en van baron De Bonvoisin van de CEPIC. Premier Martens beperkte er zich toe te verwijzen naar de verklaring van de procureur-generaal van Bergen. Maar de burger verwacht nu meer. Het gerecht zit, na een gesaboteerd onderzoek, in het nauw.

Bron: Het Laatste Nieuws | 30 maart 1991

Belgische gangster: 'Topfiguren achter Bende van Nijvel'

Een beruchte Belgische gangster heeft opzien gebaard met de bekentenis dat hij een aanvoerder was van de Bende van Nijvel, een terroristische organisatie die in de jaren '80 dood en verderf zaaide in België met enkele nooit opgehelderde aanslagen op warenhuizen van de Delhaize-keten.

In brieven aan enkele Belgische bladen, die dit vandaag melden, biecht Philippe De Staerke op dat hij heeft meegedaan aan overvallen in Overijse, Aalst en Eigenbrakel, plaatsen rond Brussel, waarbij 16 doden vielen.

De Staerke is een erkende crimineel: hij zit momenteel een straf uit van 20 jaar voor zo'n honderd misdrijven die hij met een eigen ploeg heeft gepleegd. Zijn naam werd al eerder in verband gebracht met de Bende van Nijvel. De Staerke schrijft dat er genoeg bewijzen tegen hem zijn maar dat een proces uitbleef om "redenen van staatsveiligheid".

Opmerkelijk is dat De Staerke schrijft dat hij "niet voor geld maar vanwege ideologische redenen en ook uit 'een naief soort respect' voor sommige topfiguren in de rijkswacht en de politiek" aan de overvallen heeft deelgenomen. Hij zinspeelt daarbij op de betrokkenheid van een inmiddels opgeheven rechtse Franstalige organisatie binnen de christendemocratische party, waarin oudpremier Vanden Boeynants een prominente rol speelde. Ook zou de terreurgroep CCC, die onder meer aanslagen op NAVO-doelwitten pleegde, geïnfiltreerd en gemanipuleerd zijn door degenen die achter de Bende van Nijvel zaten. Volgens De Staerke werd hij bedreigd met de ergste dingen als hij zijn mond niet zou houden.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden | 24 maart 1991

Belg bekent deelname aan Bende van Nijvel

Voor het eerst heeft iemand uit het 'milieu' bekend dat hij heeft deelgenomen aan acties van de Bende van Nijvel, de groep misdadigers die in de jaren tachtig om onduidelijke redenen gewelddadige aanslagen pleegde op supermarkten in de omgeving van Brussel.

Philippe De Staerke, een Belg die in 1987 werd veroordeeld tot twintig jaar dwangarbeid en sindsdien gevangenzit in de gevangenis van St. Gillis in Brussel, zegt in een brief aan het weekblad Panorama/De Post en aan een aantal Brusselse kranten dat hij in 1985 heeft deelgenomen aan drie aanslagen van de bende op de Delhaize-supermarkten in Aalst, Overijse en Eigenbrakel. Bij die aanslagen kwamen in totaal zestien mensen om het leven.

De Staerke, die in criminele kringen bekendstaat als 'Johnny', zegt dat hij deel uitmaakte van een perfect getraind twaalfkoppig commando, waarin ook leden van de Rijkswacht en militairen zaten. Opdrachtgevers waren Rijkswachtofficieren, een voormalig agent van de Staatsveiligheid en rechtse leden van de PSC, de Franstalige christen-democratische partij. Volgens De Staerke deed hij mee met de overvallen, waarbij nauwelijks geld werd buitgemaakt maar wel veel doden vielen, uit ideologische overtuiging en uit „naïeve eerbied" voor prominente figuren van de Rijkswacht en de PSC. De operaties van de Bende van Nijvel werden volgens hem niet zozeer uitgevoerd met het doel een staatsgreep in België uit te lokken, maar wel om het land te destabiliseren en de invloed van de Rijkswacht en het leger te vergroten. Hij zegt te hebben besloten tot openbaarmaking van zijn rol in verband met bedreigingen die hem in de gevangenis bereiken voor het geval hij nog „zijn mond zou opendoen over de politiekjuridische aspecten van de zaak van de Bende van Nijvel".

Door nu schriftelijk zijn rol openbaar te maken hoopt De Staerke de gerechtelijke autoriteiten “op hun snelheid te verslaan op hun eigen terrein”. Op het ministerie van Justitie is men volgens hem “doodsbang” dat hij alle namen onthult van hooggeplaatste politici die de opdracht hebben gegeven voor de aanslagen.

De Staerke vertelt in zijn brief dat bij de aanslagen van de bende van Nijvel in Overijse, Eigenbrakel en Aalst het commando in drie groepen werden verdeeld: één voor de overval zelf en twee voor de dekking. De groep beschikte over auto’s in de kleuren van de rijkswacht. Een gedeelte van dat materiaal was door hem verzorgd.

Hugo Coveliers (Volksunie), lid van de parlementaire bendecommissie die een onderzoek heeft ingesteld naar de activiteiten van de bende en van rechtse groeperingen in België, zei vanmorgen dat de verklaringen van De Staerke overeenstemmen met de feiten zoals die tot dusver bekend zijn en met de verklaringen van informanten “die nu helaas dood zijn”.

Coveliers verbaasde zich erover dat de onthullingen in de krant De Standaard in kringen van het gerecht onmiddellijk waren afgedaan als “een samenraapsel van nonsens”. “Dat lijkt op een poging de zaak in de doofpot te stoppen”, zo zei Coveliers.

Bron: NRC Handelsblad | 29 maart 1991

Twijfels over bekentenis lid 'bende van Nijvel’

De Belgische justitie hecht vooralsnog weinig geloof, aan de 'bekentenis' van de beruchte gangster Philippe De Staerke, dat hij in 1985 een van de kopstukken is geweest van de 'Bende van Nijvel.' Deze wordt verantwoordelijk geacht voor de bloedige overvallen op drie supermarkten. Daarbij kwamen toen in totaal zestien mensen om het leven.

De Staerke deed zijn bekentenis donderdag in brieven aan enkele kranten en tijdschriften. Gisteren is hij door de justitie - hij zit in de gevangenis van Sint-Gillis een celstraf van twintig jaar uit wegens vele tientallen overvallen - verhoord. Maar dat verhoor heeft geen nieuwe elementen opgeleverd. De Staerke gaf volgens justitie geen bewijzen voor zijn beweringen.

De Bende van Nijvel zorgde in het begin van de jaren '80 voor een golf van terreur in de. Belgische provincie Brabant. Bloedige hoogtepunten waren de overvallen in september en november 1985 op drie Delhaize-supermarkten in Eigenbrakel, Overijse en Aalst. Zestien onschuldige klanten werden daarbij afgeslacht. De daders gingen er met slechts enkele honderden guldens buit vandoor. Zij werden nooit gevonden. Al meteen werd gespeculeerd dat zij uit extreemrechtse kring afkomstig moesten zijn geweest, gezien hun bijna militaire werkwijze. Er werden talloze mensen gearresteerd, waaronder De Staerke, maar nooit kon het bewijs worden geleverd van hun betrokkenheid. Het onderzoek naar de Bende zit nu al meer dan vijf jaar volledig in het slop.

De Staerke zegt nu niet vanwege het geld maar uit ideologische motieven te hebben gehandeld. Hij schrijft dat de bende, die uit diverse groepen zou hebben bestaan, handelde in opdracht van extreem rechtse kringen. Hij noemt de CEPIC, een inmiddels opgeheven uiterst rechtse club binnen de PSC, de Franstalige christendemocratische partij. Topman van die CEPIC was enige tijd veelvuldig in opspraak gekomen oud-premier Paul Vandenboeynants.

Bron: Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad | 30 maart 1991

Crimineel zegt te hebben deelgenomen aan overvallen van bende Belgen geloven weinig van Nijvel-gangster

Het spook van de Bende van Nijvel zweeft weer door België. Niet dat de gangsters opnieuw hebben toegeslagen of dat zij na al die jaren eindelijk zijn gearresteerd; ditmaal gaat het om een crimineel die in brieven aan de media en het Openbaar Ministerie heeft toegegeven dat hij aan de moordende ‘Bende-raids’ heeft deelgenomen. Het merkwaardige is dat de man, de 33-jarige Philippe De Staerke, nog nauwelijks wordt geloofd. Vanuit zijn cel in Sint-Gillis (een van de negentien Brusselse gemeenten), waar hij een gevangenisstraf van twintig jaar uitzit wegens 150 misdaden, heeft De Staerke (oud-lid van het Vreemdelingenlegioen) in onbeholpen Frans een openbare bekentenis afgelegd. Hij zou aan de drie laatste overvallen van de Bende van Nijvel hebben deelgenomen.

Het zou gaan om de aanslagen op de supermarkten van Aalst, Overijse en Eigenbrakel (Braine l'Alleud). Veertien mensen kwamen om het leven in een spervuur van riotguns; de buit bedroeg een luttel geldbedrag en een paar blikken olijfolie. De Bende pleegde tussen 1983 en 1985 nog meer aanslagen. In totaal werden daarbij 28 mensen vermoord. Aanvankelijk werd de bende van een gewezen politieman, Michel Cocu, als daders aangemerkt, maar na een assisenproces werden zij vrijgesproken. Het onvermogen van de Belgische justitie de echte daders te grijpen heeft de vorm van een trauma aangenomen.

Verklaringen als die van De Staerke zijn dan ook groot nieuws in België. In zijn brieven bekent hij niet voor geld, maar om ideologische redenen aan de overvallen te hebben deelgenomen. Zijn opdrachtgevers (beweert hij) waren rijkswachtofficieren, een gewezen agent van de staatsveiligheidsdienst en conservatieve politici.

Hij zou wapens hebben geleverd en hij zou aan drie aanslagen zelf hebben deelgenomen. Doel van de aanslagen: „een evenwicht zoeken tussen het leger, de rijkswacht en het banditismemilieu". Op het ministerie van Justitie en in gerechtskringen wordt De Staerke's verhaal afgedaan als een „een samenraapsel van nonsens".

Maar waarom zou een gangster in vredesnaam zichzelf betichten van de meest vreselijke misdaden? Is hij een vleesgeworden Belgenmop, even vervelend als al die andere zogenaamde grappen? De Staerke zegt dat hij onder grote druk staat en voortdurend geïntimideerd wordt, zelfs „rechtstreeks vanuit het ministerie van Justitie". Een openbare bekentenis zou nog de enige mogelijkheid, de laatste uitweg zijn om in leven te blijven. Onzin, zeggen juristen en de media.

Het lijkt erop alsof De Staerke en zijn advocaat met een uiterst slim juridisch spel bezig zijn. Dat gaat als volgt. Hij zit op het ogenblik een gevangenisstraf uit van twintig jaar, maar tegelijk wordt hij er sinds 1987 door een Vlaamse onderzoeksrechter van verdacht bij een van de Bende van Nijvel-overvallen betrokken te zijn geweest. De Vlaamse onderzoeksrechter heeft de zaak echter moeten overdragen aan een collega in Waalse Charleroi. Van enige samenwerking is werkelijk geen sprake. Als de 33-jarige De Staerke zijn lopende straf heeft uitgezeten, zal hij niet vrijkomen, omdat hij nog verdacht wordt van een Bende-overval. Door nu allerlei vage uitspraken te doen, zou hij een proces uitlokken en wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Aangezien zijn zaak overgeheveld is van een Vlaamse naar een minder goed ingevoerde onderzoeksrechter in Charleroi, zouden zijn kansen in het Waalse op vrijspraak groot zijn. Er waart een spook door België.

Bron: De Volkskrant | 30 maart 1991

Twijfel over brief van 'lid Bende van Nijvel'

In België is twijfel ontstaan over de juistheid van de verklaring van misdadiger Philippe de Staerke over drie overvallen van de zogenoemde bende van Nijvel. Verhoor van De Staerke heeft niets opgeleverd. De Staerke is in 1987 wegens 150 misdaden tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Vorige week schreef hij vanuit zijn cel aan de pers dat hij had deelgenomen aan drie aanslagen van de bende van Nijvel op Delhaize-supermarkten. Hij schreef dat hij deel uitmaakte van een goed getraind commando waarin ook leden van de Rijkswacht en militairen zaten. De crimineel zei met zijn bekentenis naar buiten te komen omdat hij vreesde dat hij anders met geweld voorgoed het zwijgen zou worden opgelegd. De Staerke is naar aanleiding van zijn brief meteen ondervraagd maar dat heeft niets opgeleverd, zo heeft procureur-generaal D. van Bergen bekend gemaakt.

De Staerke kon of wilde zijn beweringen niet hard maken. De procureur-generaal houdt er rekening meer dat De Staerke de autoriteiten probeert te misleiden om een nieuw proces af te dwingen, waarbij hij dan vervolgens wegens gebrek aan bewijs zou moeten worden vrijgesproken. Zijn bekentenis zou bestaan uit informatie die hij uit de media heeft gehaald. Dit is in het verleden vaker geprobeerd. In 1984 en 1985 legde een verdachte van aanslagen van de bende van Nijvel op basis van kranteberichten tegenstrijdige verklaringen af, waarna het onderzoek tegen hem vastliep.

Criminoloog B. de Ruyver van de universiteit van Gent houdt ook rekening met een meer psychologische verklaring voor de bekentenis van De Staerke. De misdadiger die weet dat hij een groot deel van de rest van zijn leven achter tralies moet doorbrengen, zou zich wanhopig vastklampen aan zijn imago van supergangster en al het mogelijke doen om nog eens in de publiciteit te komen.

Bron: NRC Handelsblad | 2 april 1991

Bendelid houdt vol

De Belgische gangster Philippe de Staerke heeft in brieven aan enkele kranten vandaag opnieuw beweerd, dat hij lid is geweest van de 'Bende van Nijvel’. Voorts dat achter "die bende, toppolitici van de Waalse christen-democratische PSC schuilgaan".

De Staerke is vooral boos op de Belgische pers die zijn eerste bekentenis precies een week geleden in twijfel heeft getrokken. Hij schreef toen vanuit zijn cel dat hij lid was van de bende, dat hij daardoor gemoord en geroofd had en dat de bende het werk was van hooggeplaatste politici. Hij onthulde ook dat hij aan het hoofd stond van een goed getraind commando waarin ook leden van de rijkswacht en militairen zaten.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden | 5 april 1991

307

Onderstaand stukje schreef Philippe de Staerke op zijn facebook op 12.06.2018:

Quand un pays, votre pays, décident de vous choisir comme bouc émissaires dans une affaire d'État, alors pour la raison d'État votre vie deviens un enfer sur terre.

Philippe De Staerke

J'ai été condamné pour 8 hold-ups dans des postes, banques, bijouterie et jamais au grand jamais la moindre violence physique (au sens propre du terme) aura été utilisé) ce qui signifie clairement pas de coups de feu et pas la moindre violence physique et jamais la moindre blessures a ceux ou je commettaient mes hold-ups et pourtant j 'ai été condamné a 2x10 ans plus 10 ans de mise a disposition du gouvernement et ce, en Correctionnel a Gand ou ils ont en plus magouiller pour que je perde un degré de juridiction ce qui m'aura interdît d'interjeter appel.

Et le jour même de ma condamnation a Gand, le juge Troch qui n étais qu'un simple et petit juge de Dendermond est devenu l'homme le plus célèbre de Belgique et par la suite j ai pu apprendre qu'il aura très vite atteins les meilleurs positions dans la Magistratures alors que mon inculpation téléguidée par le Pouvoir Politiques aura été un véritable fiasco puisque grâce a mon inculpation dans les Tueries du BW les véritables coupables de c'est attentats, court toujours.

J'appelle cela la Raison d'Etat.

Quoi écrire sur ma personne car en fin de compte il n y aura rien d enviable dans ma vie car comportant un parcours des plus chaotiques semer d embuches les plus tordu et ce, malgré mon tempérament discret c est contre ma volonté que certains journalistes sans scrupules ce seront laisser corrompre par certains Services officielles de l'Etat pour me discréditer et me salir au possible par des articles de presses totalement mensonger.

Pourquoi; simplement parce que les Tueries du Brabant Wallon sont Politiques et que très vite c'est attentat sanglants sont tomber dans le créneau de la Raison d État et a partir de ce moment la, les plus hautes autorités du pays ont lâchez les journalistes sans la moindres moral et consciences contre moi, pour écrites mensonges sur mensonges sur ma personne de façons a me noircirent un maximum pour dans un premier temps me noircir et du mêmes faite blanchir les véritables coupables.

Certains journalistes pour le moins véreux qui ce reconnaîtrons facilement en me lisant, non eux de cessent de blanchir les véritables Tueurs du BW et certaines personnalités judiciaires, industriels et Politiques qui en toile de fond étaient entre autres impliquer dans des dossiers de pédophilies ou bien évidement tous aura été directement étouffer et n auront jamais de suites judiciaires puisque relier aux Tueries du Brabant Wallon.

C'est journalistes n'auront de cessent de me salir par des milliers de mensonges sans tenant ou aboutissants matérielles. Il me parait clair que c'est  mêmes journalistes resterons pour toujours inscrit l'histoire judiciaires Belges puisque certains de c'est journalistes, n'auront de cessent de me trainer dans la boue. Ce qui ait pour le moins incroyables et pas normal du tout, c'est que 35 années après ils continues a me salir par leurs plumes empoisonnées en multipliant par dix des histoires inventées de toutes pièces.

Pour accréditer mes présents écrits, il suffit de taper mon nom sur Google.be et vous trouverez toujours et encore des milliers et des milliers d'articles de presse invraisemblable ayant pour objective de continuer a empoisonner ma vie en me salissant pour continuer a me discréditer et blanchir les vrais coupables des Tueries du Brabant Wallon.

Des preuves de mes présentes affirmations ce trouve dans presque la totalité de la presse Belges car 35 années après les attentats dans le BW, et malgré le fait que l ensemble des Parquets et des Procureurs du Roi et Magistrats les plus éminents du pays auront d'un seul Chef, exiger mon non lieux et ce, plusieurs fois de suites sur diffèrent degrés de juridictions que j'ai d'ailleurs obtenues a chaque fois et malgré l'ensemble de mes Non lieux officielle dans mon... Inculpation dans les Attentats des Tueries du Brabant-Wallon, cette presse sans scrupules continuent encore aujourd'hui, a transformer d'anciens articles en lapidations contre ma personnes.

Voilà des années que j ai été totalement blanchie de c est crimes d état et malgré cela plus de 35 années après, certains journalistes véreux ont manifestement toujours pour devoirs de continuer a me salir pour discréditer tous ce que j'affirme a ce jour et ce que je représente; C'est a dire l'unique... preuve matérielles que les Tueries du Brabant wallon sont Politiques. 35 années d'acharnements par certains des journalistes véreux a me salir et me discrédité démontre très clairement que derrière l' acharnement a mon encontre ce cache de hauts Leaders politiques et judiciaires et que, de ce faite la vérité ne pourra jamais au grand jamais, voir le jour dans les enquêtes sur les Tueries du Brabant Wallon.

J'appelle cela; la Raison d État.

Plus de 35 années d acharnements médiatiques contre ma personnes prouvent matériellement mes présentes affirmation. Pourquoi des aveux…; J’ai aussi agis de la sorte par tactique de défense! J'ai été obligé d'avouer les Tueries du BW pour contre carré mensonges et magouilles de certains de hauts responsable d'Etat. Grâce a mes aveux fabriqué la Justice a fini par m'accorder un Non lieux.

A partir du moment où j’ai compris que la seule façon de me faire entendre pour tenter de sortir de prison dans des temps humainement raisonnables, j’ai alors agi de la sorte, de façon à piéger et détruire sur leurs propres terrain c'est enquêteurs du mensonges. C’était pour moi la seule manière d’en finir une fois pour toutes avec les tortures psychologiques qui m’étaient infligées l 'ors des interrogatoires téléguidés. Enfin un jour arriva ou je me décidait a jouer le Kamikaze, en répondants au piège machiavélique tendu par certains services de l’Etat de façon a parvenir à les piégés j’ai toujours été obliger d'usé de leurs propres méthodes de déviances de vérités pour les contrez.

Lorsque j’ai commencé à semé la confusion par mes aveux… c’était dans l’espoir que des magistrats et enquêteurs compétents se penchent objectivement sur mon affaire des Tueries du BW et surtout sur mon cas! Je n’avais plus d’autre choix car aussi longtemps que je suis inculpé dans ces faits sanglants, je ne pouvais bénéficier d’aucun congé ou libération conditionnelle. C’est pourquoi j’ai joué la carte du kamikaze et c'est seulement après des années d’inculpation que j'ai décidé de construire ces aveux…finement calculée et ce, en m’inspirant simplement de ma logique objective puisque j'étais innocent. Je dois aussi vous avouez que j’étais à bout de forces et ne pouvais par conséquent, plus subir toutes c'est pressions psychologiques et interrogatoires du mensonges.

Après mes aveux... cela a fini par marché, car du jour au lendemain mon régime carcéral limité au minimum a disparu et comme je l'avais prévu j'ai directement reçu un Non lieu dans les Tueries du Brabant Wallon et mes congé pénitentiaires ont suivie avec ma liberté conditionnelles.

J'affirme par mes présents écrits que dans toutes l'histoire Judiciaires des pays de l'Europe ,je suis la seul et unique personne a avoir été disculper dans une enquêtes ou 28 personnes innocentes ont été assassinées lâchement et pourtant comme je l’avais prévu j’ai été purement et simplement blanchie du jours au lendemain et en plus, par plusieurs Non lieux consécutifs et ce, devant les plus hautes Juridictions du pays alors que j'avais avouer des crimes les plus sanglants que notre pays avaient connues de toutes sont histoires Judiciaires.

Vous allez automatiquement pensez, que c’est pour le moins paradoxales que la Justice… blanchissent une personne qui viens d’avouez sa participations avec des gendarmes aux Tueries du BW; Et bien Non, cela n’est pas du tout paradoxales puisque depuis toujours les plus hautes autorités du pays ont toujours su, que j’ai été uniquement inculpés dans les Tueries du Brabant wallon, pour protéger les véritables Tueurs du Brabant wallon et que jamais ils m’enverrais devant une cours d’assise.

Grace a mon Inculpations les véritable Tueurs du BW, court toujours et jamais au grand jamais seront poursuivies en Justice. Je suis profondément certain, que si je n’avais pas choisi d’avouer les tueries, ceux qui s’occupent de Justice ne m’auraient jamais entendu et m’auraient laissé crever au fond d’une cellule. J’ai aussi avoué pour me protéger et faire de mes aveux mon cheval de Trois oui grâce a ce cheval de batailles je les aie littéralement écrasées, mais quelle souffrance avant d'en arriver la.

Grace a c’est aveux audacieux, mais calculé, je suis parvenu a rentrés sur leurs propres terrains et je les aie totalement détruit ainsi que l’ensemble de leurs plants machiavéliques consistant de faire porter le chapeau a l’innocent que j’étais. Il ne faudrait pas perdre de vue, que c’est a 99 % grâce à mes aveux finement calculé, que le juge Freddy Troch de Dendermonde, à lui aussi fini par etre dessaisie des dossiers d’enquêtes sur les Tueries du Brabant Wallon.

De Staerke Philippe
28:08:1957 bruxelle

Recente foto van Philippe De Staerke:

http://users.telenet.be/renevlayen/PDS.jpg

308

Reneke wrote:

http://users.telenet.be/renevlayen/PDS.jpg

Philippe De Staerke is precies fan van de film "Le Corniaud". wink Afbeelding op de achtergrond komt uit deze film met Louis De Funès en Bourvil:

https://images.frenchmorning.com/2017/01/Le-Corniaud-696x347.jpg

Even een oude post bovenhalen van forumlid club_le-happy-few:

club_le-happy-few wrote:

Tijdens de overval hoorde iemand ook het woord 'andouille' een verouderd Frans scheldwoord wat volgens mij kan vertaald worden als idioot, onnozelaar.

Dat woord werd ook gebruikt in de Louis De Funes / Bourvil film "Le Corniaud" met De Funes als gangster en Bourvil als idioot diebuiten zijn weten om een wagen vol heroïne en gestolen diamant de grens moet oversmokkelen.

Het valt me op dat ze niet enkel hifi-liefhebbers waren maar ook inspiratie halen uit films en misdaadseries uit die tijd.

Welke Franse drugsbaas smokkelde van België naar Frankrijk? En verbleef op het landgoed van boezemvriend Beijer die ook betrokken was bij ARI waar hij ook nog kamer ter beschikking stelde voor Philippe De Staerke. En opdrachten uitvoerde voor o.a. Kolonel François waardoor hijzelf ongestoord zijn drugsimperium kon uitbouwen. Ook wapenspecialist en antiquair. Dwepend met Franse filmsterren.

Nog altijd bezig met import-export van wapens en oorlogsvoertuigen (?).

Non semper ea sunt quae videntur

309

Deze tekst heeft een wel heel erg hoog Donald Trump gehalte ...

310

Als je toegang hebt tot alle archieven en personen is het niet moeilijk om de werkwijze van Philippe De Staerke te kopieëren! Hem eerst met een smoes naar daar lokken en dan alles in zijn schoenen te schuiven.