141

Beijer weet exact waarom hij en Bouhouche uit de Rijkswacht zijn gestapt/gezet! En dat zal niet zijn omdat ze collegae afluisterden.

142

Dit » Forum

In combinatie met volgend gebeuren is hoogst waarschijnlijk de redenen voor zijn laatste leugen-spel » Forum

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

143

Waar Mstr. Vermassen op de achtergrond bleef, zal ik inderdaad de naam Beijer vernoemen. Staat ook duidelijk in het dossier.

Er is mij bij het lezen van het boek van Bouten een overeenkomst opgevallen tussen de manier van gecodeerd communiceren in de omgeving van Beijer en de manier gecodeerd communiceren in de omgeving van SDRA8:

‘Niemand zal ooit weten wie onze geheim agenten waren’

Maandag is het dertig jaar geleden dat de Bende van Nijvel in Aalst haar meest bloedige aanslag pleegde. Een van de meest intrigerende sporen in het onderzoek leidt tot op vandaag naar een geheimzinnig netwerk van ‘slapende’ geheim agenten dat vlak na de Tweede Wereldoorlog in ons land werd opgericht. Bernard Legrand was de laatste baas van dat zogenaamde Stay Behind-netwerk. Nu spreekt hij voor het eerst.

‘Hier Radio Brussel... Beste Stay Behind-vrienden, de sectie SDRA8 geeft blijk van haar hoogste waardering en dankt u allen voor uw toewijding tegenover het land. Wij verzekeren u dat alle druk en bedreigingen tot niets dienen en dat wij ons gegeven woord alle eer aan doen. Adolf stelt het goed!

In een opvallend manoeuvre slaagde luitenant-kolonel Bernard Legrand erin om een journalist van Le Soir dit enigmatisch bericht op de voorpagina van de krant te laten publiceren. Het bericht, dat zelfs in de twee landstalen verscheen, joeg een schokgolf door het parlement en de publieke opinie. Legrand getuigde op dat moment voor de parlementaire onderzoekscommissie die het bestaan onderzocht van een eventueel clandestien internationaal inlichtingennetwerk in België.

De onderzoekscommissie eiste dat Legrand de namen van de leden van zijn Belgische StayBehind-netwerk zou bekendmaken. Op die manier wilde de commissie nagaan of er een verband kon zijn met de aanslagen van de Bende van Nijvel. Maar Legrand, die van 1983 tot bij het opdoeken in 1990 aan het hoofd van het Belgische Stay Behind alias SDRA8 (Service de Documentation, de Recherche et d’Action) stond, weigerde halstarrig.

Met het bericht in Le Soir liet hij de leden van Stay Behind weten dat ze zich geen zorgen moesten maken. Hij zou blijven zwijgen tot in het graf.

Vandaag, 25 jaar na de feiten, heeft Legrand nog altijd geen spijt van zijn stilzwijgen. Ook niet van zijn provocerende boodschap in Le Soir. ‘Die “Adolf stelt het goed”, was een knipoog naar mijn voorganger bij SDRA8, Adolphe Iseux’, zegt hij. ‘Maar bij de commissie waren er natuurlijk die er een verwijzing naar Adolf Hitler in zagen.’

SDRA8 – de Belgische tegenhanger van het Italiaanse Gladio – werd in 1949 opgericht binnen de schoot van de militaire veiligheidsdienst Adiv, die toen nog SGR heette. De geopolitieke context was helemaal anders dan vandaag. De Koude Oorlog woedde in alle hevigheid en de Britse veiligheidsdienst MI6 nam contact op met de Belgische premier Paul-Henri Spaak. De Britten stelden de Belgische regering voor om uit te wijken naar de VS of Groot-Brittannië als het Sovjetleger het grondgebied zou bezetten.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Boek Guy Bouten, blz. 498-499, Interview met weduwe Bouhouche:

Bob Beijer heeft u gevraagd om hem te helpen hij het leegmaken van enkele garageboxen.

"Viviane [de vrouw van Beijer] is mij komen waarschuwen dat de politie de pc van haar man in beslag had genomen en op die manier de garageboxen op het spoor zou komen en overhandigde me de sleutels."

Had u veel contact met haar?

"Met Viviane? Sporadisch."

Speelde ze dan gobetween en gaf ze u bepaalde opdrachten, info, tips…?

"Dat gebeurde. Zo heeft ze me ooit verteld dat iemand voor haar enkele koffers in een bank had leeggemaakt. Over die persoon repte ze met geen woord, ook niet over de inhoud. Toen ik vernam dat Bob [Beijer] was gearresteerd, heb ik de sleutels van de boxen weggegooid."

En toch vroeg hij u geld om de huur te betalen? Er waren dus garages waar niemand weet van had.

"Hij vroeg me 10.000 frank (250 euro) en hij wou de verkoop van de gestolen dinghyboot zelf houden."

Die dinghy had geen nut meer. Weet u waarvoor hij zou dienen?

"Bouhouche en Beijer wilden via de riolen ontsnappen met het losgeld van een racket tegen de warenhuisketen Inno-BM."

Hiervoor groeven ze in de Washuisstraat een tunnel. U hebt Beijer een tetanusinspuiting gegeven.

"En aan zijn vriend Chang."

Toen Beijer u geld vroeg zat uw man in de gevangenis van Nijvel.

"Ja. Het was net na de moord op Mendez."

Beijer beweert nochtans dat de Staatsveiligheid de huur betaalde.

"Hij heeft me daarover eens iets vluchtigs gezegd. Maar waarom had hij dat geld nodig als de Staatsveiligheid alles betaalde?"

Wist u dat uw man de wapens van Mendez gestolen had?

"Ik heb pas later vernomen dat hij verdachte nummer één was. Maar toen ik Beijer over die garageboxen hoorde spreken, vermoedde ik wel dat de wapens van Mendez daar verborgen lagen."

In het huis in Jette beschikte uw man over een geheime bergplaats die enkel toegankelijk was via een valluik onder het tapijt. Wat verborg hij daar?

"Ik weet het niet."

Heeft Dany zijn vriend Mendez vermoord?

"Neen. Het hof van assisen heeft hem hiervoor vrijgesproken."

Voor de boxen gebruikten ze soms codenamen, zoals Martine en Louise.

"Ik dacht aanvankelijk dat het vrouwen waren. Maar van Beijer moest ik aan Dany zeggen: 'Martine et Louise sont grillées.' Ik moest dan Christian Amory inschakelen om de boxen leeg te maken. Die was nog bij de rijkswacht en kon nagaan hoe en wie de boxen bewaakte. Ik maakte met Amory een afspraak in Le Toucan, een motel in Nijvel. Christian zei me dat hij wel iemand kende die de klus wou klaren. We spraken af om hem de sleutels te bezorgen in de Drugs Opera."

"Indien de boxen te nauwlettend in het oog werden gehouden zou hij via de telefoon de volgende boodschap achter laten: 'Le moral de Bob est bas.' Ik moest mij dan niet eens verplaatsen. In het geval de boxen niet bewaakt werden luidde de boodschap: 'Le moral de Bob est bon.' Dan ging de operatie door."

'Adolf stelt het goed!' en 'Le moral de Bob est bon'. Dat lijkt me toch volledig dezelfde gecodeerde communicatiestijl, niet?

145

Na de huiszoeking eind '87 (dossier illegale telefoontap) worden in boxen van Beijer wapens gevonden uit de wapendiefstal bij Mendez. (Terzijde: ook in boxen van de bende Haemers later.) In het kader van een tweede dossier tegen Beijer (wapenhandel) vond men ook locaties van bankkluizen waar wapens zouden liggen. Maar in die kluizen is men nooit gaan kijken, omwille van een 'procedurefout'. De chronologie kan hier belangrijk zijn. T.o.v. wapenvondst in de zwaaikom van het kanaal van Ronquières.

Bron: archief Walter De Bock

146

PS: Bankkluizen uit vorige post tegelijk over later dan boxen. Vondst in Ronquières al vroeger. Dus laatste twee zinnetjes mogen worden geschrapt.

147

Beste leden, ik meen mij ergens te herinneren dat Beijer verklaarde 100% zeker te zijn dat bepaalde Bende-feiten niet door de Bende waren gepleegd. Heeft Beijer ooit gezegd om welke feiten dat ging? In licht van het ‘manipulatie’verhaal dat nu door het parket naar voor wordt gebracht lijkt mij dit toch interessant te weten. Zo kan men andere personen linken met ‘Bende’-feiten, van die personen te weten komen aan wie de wapens verpatst zijn etc.

148

bende69 wrote:

Heeft Beijer ooit gezegd om welke feiten dat ging?

Hij heeft rond die verklaring het volgende als voorbeeld gegeven:

Ook de zaak-Zwarts is in verband gebracht met de Bende. Ten onrechte. Heeft er niets mee te maken. Dit is nu een van de dossiers die met mijn hulp uit het Bendedossier kunnen worden weggeborsteld.“

Je moet denk ik vooral onthouden dat wat hij zegt, vooral hetgeen is wat hij wil zeggen (en hem om een of andere manier goed uitkomt?). Daarbij moet je ook rekening houden met dat het allemaal even goed niet waar kan zijn zolang het niet aangetoond kan worden.

Non semper ea sunt quae videntur

149

In het geval Zwarts kan Beijer niet anders dan die overval erbuiten houden anders zou hij zichzelf beschuldigen. Beijer weet meer zoveel is zeker, maar bewijs vinden? Tja, zeker na zovele jaren lijkt me dat bijna onmogelijk.

Volgens een klant van Robert Beijer stond Beijer in radiocontact met zijn mannen op het terrein.

De cliënte had de detective [Robert Beijer] ingehuurd op 7 juni 1985, vijf maanden voor Aalst. Ze werd een viertal keer in het zeer modern uitgerust kantoor van de zeer dynamische detective ontboden. De man, die een zeer goede indruk maakte, had zelfs radiocontact met zijn medewerkers die op de baan waren. Na "slechts een paar maanden" zei ze de opdracht op omdat haar man betrapt werd en Beijer "hoegenaamd niet goedkoop" was. Een paar maanden, zijn dat er twee of zijn dat er vijf? Het is cruciaal, maar we weten het niet.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens