41

https://i.ibb.co/Ny5B99k/sb-ft-ne.jpg

Non semper ea sunt quae videntur

Bedankt FreCR voor het delen van het beslissingsbesluit om Freddy Troch te ontlasten van het ambt als onderzoeksrechter. Een document waar al zeer veel over is gezegd en geschreven. Hieronder nog de publicatie zelf in het staatsblad. De datum van publicatie zou 17.09.1991 geweest zijn maar het is niet helemaal zichtbaar op dit beeld.

https://nsm09.casimages.com/img/2018/12/12//18121210191714738716034188.jpg

Voor wat het waard is: Annie De Greve werd op datum van 15 november 1996 verheven tot Ridder in de Orde van Leopold II » www.ejustice.just.fgov.be

De Orde wordt nu aan burgers en militairen voor bijzondere diensten aan de koning en als "teken van zijn persoonlijke hoogachting" verleend. De ridders moeten veertig jaar oud zijn. De ridderorde wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken geadministreerd en kent vijf klassen en drie medailles die meestal op 8 april (de geboortedag van koning Albert I) en op 15 november (Koningsdag) worden verleend.

Bron: Wikipedia

Kenniz05 wrote:

Voor wat het waard is: Annie De Greve werd op datum van 15 november 1996 verheven tot Ridder in de Orde van Leopold II.

Daar moet volgens mij niets speciaals achter gezocht worden. Deze mevrouw zal een ambtenaar geweest zijn. Vroeger werden ambtenaren automatisch verheven in bepaalde ordes i.f.v. het aantal gepresteerde dienstjaren. Ze kregen dan een soort oorkonde en medaille.

Met haar handtekening bevestigde deze mevrouw dat het document een legale kopie is van het origineel (zoals je met je diploma kan laten doen op het gemeentehuis. Zie voorbeeld » www.sint-truiden.be). Vermoedelijk was dit om de kopie te kunnen opsturen naar het staatsblad voor publicatie, of komt dit van een advocaat die het bewuste besluit wilde aanvechten. Het origineel zal in de archieven van het parlement terecht zijn gekomen vermoed ik.

Bedankt voor de duiding Mero, weeral bijgeleerd! smile

En toen werd de onderzoekscel een reisbureau……

Onderzoeksrechter Freddy Troch wist niet eens waar zijn speurders mee bezig waren en hij weet het vandaag (2018) nog steeds niet. Tijdens de 2e onderzoekscommissie is Freddy Troch zelfs naar huis gestuurd om zijn huiswerk opnieuw te maken. Niemand kan de waarde van die processen verbaal vandaag nog inschatten.

Het stond 21 jaar geleden al in het Belgisch Staatsblad. Die paar zinnen over Ronquières zijn kenschetsend voor de knoeiboel. En dan gaat diezelfde onderzoeksrechter 2 maanden geleden in Van Gils en Gasten zeggen dat hij te dicht bij de waarheid zat, om promotie te maken voor een film over deels zijn eigen verknoeid gerechtelijk onderzoek. Mijn hoofd kan er niet bij!

De film had ‘Niet Zoeken’ moeten heten i.p.v. ‘Niet Schieten’.

Lees hier, bladzijde 44, hoofdstuk IX, te midden van de bladzijde:

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/49/0573/49K0573007.pdf