41

https://i.ibb.co/Ny5B99k/sb-ft-ne.jpg

Non semper ea sunt quae videntur

Bedankt FreCR voor het delen van het beslissingsbesluit om Freddy Troch te ontlasten van het ambt als onderzoeksrechter. Een document waar al zeer veel over is gezegd en geschreven. Hieronder nog de publicatie zelf in het staatsblad. De datum van publicatie zou 17.09.1991 geweest zijn maar het is niet helemaal zichtbaar op dit beeld.

https://nsm09.casimages.com/img/2018/12/12//18121210191714738716034188.jpg

Voor wat het waard is: Annie De Greve werd op datum van 15 november 1996 verheven tot Ridder in de Orde van Leopold II » www.ejustice.just.fgov.be

De Orde wordt nu aan burgers en militairen voor bijzondere diensten aan de koning en als "teken van zijn persoonlijke hoogachting" verleend. De ridders moeten veertig jaar oud zijn. De ridderorde wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken geadministreerd en kent vijf klassen en drie medailles die meestal op 8 april (de geboortedag van koning Albert I) en op 15 november (Koningsdag) worden verleend.

Bron: Wikipedia

Kenniz05 wrote:

Voor wat het waard is: Annie De Greve werd op datum van 15 november 1996 verheven tot Ridder in de Orde van Leopold II.

Daar moet volgens mij niets speciaals achter gezocht worden. Deze mevrouw zal een ambtenaar geweest zijn. Vroeger werden ambtenaren automatisch verheven in bepaalde ordes i.f.v. het aantal gepresteerde dienstjaren. Ze kregen dan een soort oorkonde en medaille.

Met haar handtekening bevestigde deze mevrouw dat het document een legale kopie is van het origineel (zoals je met je diploma kan laten doen op het gemeentehuis. Zie voorbeeld » www.sint-truiden.be). Vermoedelijk was dit om de kopie te kunnen opsturen naar het staatsblad voor publicatie, of komt dit van een advocaat die het bewuste besluit wilde aanvechten. Het origineel zal in de archieven van het parlement terecht zijn gekomen vermoed ik.

Bedankt voor de duiding Mero, weeral bijgeleerd! smile

En toen werd de onderzoekscel een reisbureau……

Onderzoeksrechter Freddy Troch wist niet eens waar zijn speurders mee bezig waren en hij weet het vandaag (2018) nog steeds niet. Tijdens de 2e onderzoekscommissie is Freddy Troch zelfs naar huis gestuurd om zijn huiswerk opnieuw te maken. Niemand kan de waarde van die processen verbaal vandaag nog inschatten.

Het stond 21 jaar geleden al in het Belgisch Staatsblad. Die paar zinnen over Ronquières zijn kenschetsend voor de knoeiboel. En dan gaat diezelfde onderzoeksrechter 2 maanden geleden in Van Gils en Gasten zeggen dat hij te dicht bij de waarheid zat, om promotie te maken voor een film over deels zijn eigen verknoeid gerechtelijk onderzoek. Mijn hoofd kan er niet bij!

De film had ‘Niet Zoeken’ moeten heten i.p.v. ‘Niet Schieten’.

Lees hier, bladzijde 44, hoofdstuk IX, te midden van de bladzijde:

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/49/0573/49K0573007.pdf

47

Ook Freddy Troch werd recent opnieuw ondervraagd:

Onderzoeksrechter Troch was bijzonder misnoegd over de toon van het federaal parket over deze kwestie eind vorig jaar. Om die reden is ook hij recent opnieuw gehoord. Dat gebeurde een eerste keer gedurende drie uur met een procureur van het federaal parket en een tweede keer gedurende zes uur met twee speurders. De beide sessies, in totaal negen uur, werden audiovisueel geregistreerd. Hij blijft geloven in de versie van de cel Delta. Blijkbaar blijven anderen daar anders over denken. Constante in het hele verhaal is de term ‘manipulatie’. Nu nog weten wie wie manipuleert.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Bakerstreet 221B wrote:

Lees hier, bladzijde 44, hoofdstuk IX, te midden van de bladzijde:

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/49/0573/49K0573007.pdf

In diezelfde paragraaf uit het document van 1997 staat:

"De commissie heeft in het dossier eveneens elementen vastgesteld die kunnen wijzen op een mogelijke manipulatie van de speurders. De commissie meent dat op dit punt verder gerechtelijk onderzoek geboden is".

De resultaten van het NICC betreffende de watertest op de vondst in Ronquieres dateren pas van 2012, dus blijkbaar zijn er naast deze test nog andere doorslaggevende elementen die wijzen op manipulatie van de speurders.

49

Klopt deze chronologie?

Bekentenisbrief De Staerke: eind maart 1991.
Troch verliest Bende van Nijvel-dossier: begin juli 1991.

50

Walter De Smedt over Freddy Troch:

Mijn collega onderzoeksrechter Freddy Troch die in Dendermonde het Bende-onderzoek had geleid werd voorzitter van het comité P. Dat was voor hem een grote genoegdoening. Hij beweerde immers dat hij door minister van Justitie Wathelet uit het onderzoek naar de Bende van Nijvel was gezet. Aanvankelijk geloofde ik dat. Als voorzitter van de nationale vereniging van onderzoeksrechters steunde ik Troch dan ook. Maar toen ik de brief las die collega Troch aan de minister had gericht was ik gedwongen mijn mening te herzien. In zijn schrijven verklaarde Troch zich akkoord om het Bende-onderzoek te verlaten op voorwaarde dat hij tot ondervoorzitter van de rechtbank werd benoemd, een gangbare praktijk. Het scenario waarmee Troch de publieke opinie in Vlaanderen aan zijn kant kreeg bleek dus een kwakkel van formaat te zijn. Bij deze stunt kon Troch rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn vriend Tony van Parijs, toen nog het boegbeeld van de CVP voor alles wat met justitie en politie te maken had en tegelijk ook voorzitter van de Tweede Bendecommissie.

De carnet van Acke kwam terecht bij mijn vriend Walter De Bock, onderzoeksjournalist bij De Morgen. Het verhuisde met de andere documentatie van Walter naar de archieven van de Leuvense Universiteit waar het nog steeds in dat bestand is opgenomen?

De lectuur van het notaboekje gaf mij meerdere bijkomende elementen in mijn zoektocht naar de manipulatie van het Bende-onderzoek. Uit het notaboekje bleek waar Willy Acke echt mee bezig was, welke pistes hij volgde. Deze stonden in scherp contract met wat Troch tijdens zijn mediashows naar buiten bracht. Voor Troch ging het om de bende van Baasrode, beter bekend als de bende De Staerke. Op enkele vermeldingen na is er in het notaboekje van Acke geen sprake van De Staerke.

Alles draait er om de piste van de Rijkswacht, de Groep G, Haemers, Westland New Post, extreemrechts. Het is erg opvallend dat daarin zowat alle namen voorkwamen die nu in de meest recente piste opduiken. Dit maakt de houding van Troch, zoals ik die in het Comité P heb leren kennen, nog veel waziger. Waarom werden alle onderzoeken naar de Rijkswacht afgeblokt en waarom de klacht tegen mij toen ik in de zaak Demol op die piste zat?

Waarom bleef het door hem geleide onderzoek van de Dutroux-cassettes zonder resultaat terwijl Jos en ik er de misselijkmakende waarheid in vonden: Dutroux’ constructie van de cel waarin toen de kinderen nog levend zaten opgesloten.

Het notaboekje gaf ook een andere kijk op de bewering dat alle gepleegde feiten door dezelfde bende werden uitgevoerd, een stelling waaraan ik steeds heb getwijfeld. Als het om één bende ging bestond er geen verklaring voor het ‘sabbatjaar’ van de killers. Tussen de eerste golf van overvallen van 1982-’83 en de tweede golf die begon op 27 september 1985 zit een jaar waarin niets gebeurde. Daarover gaat de betwisting rond de vondst door de Delta-cel van Dendermonde van bewijsstukken in het kanaal bij Ronquières. Indien die stukken er, zoals Dendermonde beweert, een jaar lang in het water hebben gelegen is er een mogelijk verband tussen de twee golven. Indien de stukken echter slechts korte tijd daar lagen is er sprake van manipulatie. Er was dan sprake van een poging om de twee Bende-episodes aan elkaar te binden en de mogelijkheid van verschillende operaties door verschillende bendes te verdoezelen. Onlangs leidde de verdenking van manipulatie tot de arrestatie van twee voormalige speurders van de Delta Cel. (*)

Bron: Het land van de onbestrafte misdaden | Walter De Smedt

(*) Deze twee speurders zijn François Achten en Philippe Vermeersch.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube