21

C'est lui, dim. Ik ben begonnen met valse sporen (ook op het forum, maar vnl. in krantenberichten) buiten beschouwing te laten. En ze zijn allebei geboren op dezelfde datum. Wie iets anders beweert, dwaalt. De rest vertel ik je in een of andere kroeg.

En je weet dat het probleem Thierry Senterre me al bezighoudt sedert vele jaren. Wel, ik kan je ook nog dit zeggen: ik heb hem ooit in levende lijve gezien. C'est lui... Ik zat enkel verveeld met die Navy versus Sudisten, maar het gaat over dezelfde Thierry Senterre. Bovendien goed bevriend met Libert, voor wat dat ook moge voorstellen. En dat Senterre zowel thuis was in De Pomp (Diegem) als in Oostende wisten we ook al. Dat hij bevriend was met Calmette, zijn leerling was, met de familie Jurion (ook voor aan de toog) en dat hij goed met wapens overweg kon, tja, dat is evident. Ik herinner me zijn getaande huid, idem als op de navy-foto, maar ook andere dingen (linkshandigheid) etc.

Opnieuw: Thierry Senterre is 18 (1983).

23

Onmogelijk! Overigens: waarom zou Deprêtre hem dan genoemd hebben als een van de mogelijke daders?

Thierry Senterre navy Lombardsijde (maart 1980) zou in dat geval maar 15 jaar oud zijn. Ernstig blijven! Thierry Senterre poker zou in dat geval geboren in 1965. Eveneens onmogelijk. Stop daar toch mee! Ze zijn (hij is) geboren in 1958.

Ik wist niet dat hij bevriend was met Libert en Calmette. Ook niet dat hij de Pomp frequenteerde. Ben je zeker van die info?

25

Ja.

Deze info legt dan ook een link met WNP en feiten aan de Colruyt in Nijvel. Ook met de Pomp en Dekaise.

27

Jawel. Maar ik kan uiteraard niet bevestigen dat de killer alle hem toegeschreven moorden effectief heeft gepleegd.

Welke weg we ook bewandelen. We komen altijd langs WNP langs.

Volgens Michel van het Tueuries forum zou het toch over verschillende personen gaan.

Thierry Senterre, een individu die bekend is in café De Pomp en de straatjes van Oostende kent! Een vriend van Libert en leerling/makker van Calmette. Langzamerhand komt de onzichtbare hand van de WNP in het verhaal. Ik blijf me in deze zaak afvragen waarom net Deprêtre met deze initialen als bende-lid naar boven kwam. Net uitgerekend Deprêtre...