Topic: Gladio België

GLADIO BELGIE

"The Belgian government said it was investigating possible links between its own clandestine network (SDR-8) and a spate of particularly brutal raids on supermarkets around Brussels in the mid 1980's, in which 28 people died. Several policemen and well-known right-wingers were arrested after ballistic tests, but no one was brought to trial.

Bron: Fiona Leney & Wolfgang Achtner | Independent | 10/11/90

"The Belgian arm now existed in "cadre form" but still operated a radio communication system, he [Belgian defence Minister, Guy Coeme] said. "It was a secret service in the 1950s intended for resistance, radio networks, intelligence and - for some time a service for sabotage." The last of these functions was closed in the 1970s and there was no evidence that it had stored arms or ammunition. There have been allegations for more than a year of links between elements in the Belgian secret police and an obscure neo-nazi organisation, Westland New Post, some of whose alleged members have been charged with stealing secret Nato documents. The leader of the Post, Paul Latinus, was found dead - possibly from suicide - and a subsequent reorganisation of the Belgian secret service led to theresignation of its long term chief, Albert Raes."

Bron: John Palmer | Guardian | 10/11/90

"The network, Belgian authorities say, held its latest coordination committee meeting in Brussels during September." 

Bron: John Palmer | Guardian | 10/11/90

"General Major Raymond van Calster, chief of the Belgian Army's Intelligence Service, whom some Belgian media had described as head of the Gladio network for Belgium, in an interview to the Belgian news agency Belga, denied on Saturday it existed in Belgium. He said he did not know of the alleged anti-communist cells."

Bron: Associated Press | 11/11/90

"Andre Moyen - a former member of the Belgian military security service and of the network - said Gladio was not just anti-Communist but was fighting subversion in general. "There were at least six hiding places for arms in Belgium until two months ago, and it had prepared a sabatage network" he said...[Former defence minister] de Donna said that the 17 Gladio members in Belgium went on survival training courses. He added there was also a network of "sleeping members"...He added that his predecessor had given Gladio 142 million francs (4.6 million dollars) to buy new radio equipment."

Bron: Reuter | 13/11/90

"'Shortly after I became minister of justice on January 16, 1984 I was informed about 'Stay Behind'', former Justice Minister Jean Gol said in an interview with the Socialist daily 'Le Peuple'. He said Belgium's 1984 budget contained 10 million francs (328,000 dollars) to modernise the network's sophisticated communications equipment, code-named 'Harpoon'.

Bron: P. Neuray | Associated Press | 14/11/90

"Gol said a total of 50 civilians were members of Stay Behind in 1984, most of them former World War 11 resistance agents."

Bron: Associated Press | 14/11/90

"Earlier this week, Belgium's Defence Minister, Guy Coeme, said the Belgian arm of the network, SDRA-8, set up with British weapons in 1949, was still active under the head of the Belgian military's intelligence service. Mr Coeme said Nato was aware of its existence, although it was never part of the alliance and in recent years was only a communications network..."

Bron: Independent | 16/11/90

Daders » Gladio

2

Re: Gladio België

Zopas is bekend geworden dat de CIA achter de schermen aangedrongen heeft op de troonsafstand van koning Leopold III. Angezien het land in grote onrust verkeerde en Leopold tegen de oprichting van de NAVO was, stuurde men aan op een machtsovername door Boudewijn.

3

Re: Gladio België

Raf, heb je hier een bron van?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Gladio België

Ja, het hele verhaal stond dit weekend in het lang en breed uitgesmeerd in de krant (Belang van Limburg). Ik kan je dit bezorgen bij interesse.

5

Re: Gladio België

Op de website van Knack staat er ook een artikel over de CIA en de koningskwestie » www.knack.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6 (edited by dim 10-05-2013 16:32)

Re: Gladio België

Oorsprong: Eltrois, Milpol en Delcourt

Reeds kort na WOII werden de eerste Stay Behind-achtige structuren in België uitgebouwd, zoals de Eltrois-liga van Bob Van Steenlandt die vooral in Antwerpen actief was. Zo werd ook in 1948 door Marcel De Roover, kolonel Mampuys (hoofd van de militaire veiligheidsdienst, toen nog "deuxième bureau") en Herman Robilliart (directeur Union Minière in Haut-Katanga) het privé-inlichtingennetwerk Milpol opgezet, dat gefinancierd werd door Brufina en zich schuilhield achter het Brusselse bedrijf "Infor". Op vraag van generaal Keyaerts zorgde André Moyen, die de leiding had over Milpol, in 1949 voor het oprichten van een tiental Stay Behind-groepjes onder de koepel van deze organisatie.

In Congo werd door Moyen in parallel het "Crocodile"-netwerk opgezet, gefinancierd door Union Minière. De sterk anticommunistische Albert De Vleeschauwer (minister van Binnenlandse zaken, 1949-1950) bracht André Moyen in contact met zijn Italiaanse (Mario Scelba) en Franse (Jules Moch) collega's, die net als in België zorgden voor de uitbouw van een anticommunistische "speciale" politie. In dezelfde periode werd ook een met "Milpol" vergelijkbaar netwerk opgezet door Emile Delcourt, eveneneens gefinancierd door Union Minière. In 1952 richtte Delcourt, na advies van De Roover, de Luxemburgse holding ACED op om fondsen uit de V.S. binnen te loodsen. Maar in 1954 raakte hij verwikkeld in een fraudezaak wat een einde betekende van zijn activiteiten, ook al omdat zijn netwerk mogelijk geïnfiltreerd was door de sovjets (via generaal Bessedovski).

Formele uitbouw (1948-1951): WUCC, CPC en TMP

België zetelde, naast het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, in het in 1948 opgerichte 'Western Union Clandestine Committee' (WUCC; Comité Clandestin de l'Union Occidentale CCUO). WUCC legde de basis voor de NAVO en was als Stay-Behind-coördinatiecentrum de voorloper van het 'Clandestine Planning Committee' (CPC; sinds 1951).

In 1949 werd in België een NAVO-afhankelijke Stay Behind-structuur opgericht op initiatief van de Amerikaanse, Britse en Belgische geheime diensten, tijdens de 'Tripartite Meeting Brussels' (TMB). Dit naar analogie met Nederland (Tripartite Committe Holland) en Frankrijk. Dit gebeurde in samenspraak tussen de Britse SIS (Stewart Menzies), de CIA en de voormalig premier Paul Henri Spaak, die voor zijn toezegging tot Stay-Behind in België in 1957 werd beloond  met een post als secretaris-generaal van de NAVO.

Structuur vanaf 1952

In januari 1952 werden de eerste formele instructies voor Stay-Behind-operaties overgemaakt aan Ludovicus Caeymaex (Staatsveiligheid) en generaal Etienne Baele. Er waren twee Belgische Stay-Behind-takken, die tot een gemeenschappelijke positie kwamen, vis-à-vis het Allied Clandestine Committee (ACC) van de NAVO (actief sinds 1958 in Frankrijk; sinds 1968 verhuisd naar Brussel). Dit gebeurde door een "Inter-Service" coördinationcommitté (opgericht in 1971). De eerste, burgerlijke tak "Section Training, Communication et Mobilisation" (STC/Mob) stond onder controle van de Staatsveiligheid, onder bevoegdheid van het ministerie van justitie (Jean Gol, 1981-1988), en was belast met de communicatienetwerken tussen België en de Atlantische partnerlanden.

De tweede, militaire tak was afhankelijk van de "Service de Documentation, de Renseignement et d'Action" (SDRA 8) behorende tot de militaire geheime dienst "Service General du Renseignement" (SGR) van het ministerie van Landsverdediging (Paul Vanden Boeynants, 1979-1980; José Desmarets, 1980-1981; Frank Swaelen, 1981-1985; Alfred Vreven, 1985-1988; François-Xavier de Donnéa, 1988-1992). Deze tak werkte nauw samen met SDRA 6, de Belgische rijkswacht. Ze stond in voor de organisatie van militaire acties en het voorbereiden van slapende cellen op een invasie. Naast STC/Mob en SDRA 8 was er ook sprake van SDRA 11. Het ACC zou zich hebben schuilgehouden achter het, door de CPC gevormde, SDRA 11.

Leden

De leden van de Belgische Gladio-structuren worden tot op vandaag geheim gehouden. Hier en daar doken een aantal namen op, zoals deze van SDRA-lid André Moyen en Gladio-instructeurs Guibert 'Addie' Nieweling, Michel 'Alain' Huys, Etienne 'Stéphane' Annarts.

Mossad?

Volgens ex-Mossad agent Ostrovsky zou de anti-terrorristische adviesafdeling van de Mossad de slapende Stay Behind-cel tot leven hebben gewekt met toestemming van de Belgische staatsinlichtingendienst, resulterend in WNP. Tenminste drie betrokkenen bij de Bende van Nijvel moesten volgens Ostrovsky in 1985 België verlaten, ontsnapten naar Israël en kregen een nieuwe identiteit. Een en ander zou opgezet zijn geweest door een Mossad case-officer met de naam Barda. Hoofd van de operatie was Itsik Efrat.

Einde?

In november 1990 verklaarden eerste minister Wilfried Martens en minister van Landsverdediging Guy Coëme dat ze tijdens hun functie niet op de hoogte waren gesteld van het Stay Behind-netwerk in België. Op 23 november 1990 besliste de kabinetsraad van Coëme om het netwerk op te doeken en op 20 december werd een onderzoekscommissie opgericht onder voorzitterschap van Roger Lallemand. Hierbij werd geen enkele van de SDRA 8-leden beschuldigd. De geheime documenten over Stay Behind werden door de NAVO achtergehouden en de ledenlijsten werden niet openbaar gemaakt.

7 (edited by dim 10-05-2013 16:46)

Re: Gladio België

Om de Belgische Stay Behind te begrijpen moet men de fundamenten inspecteren. En dan vallen voornamelijk de volgende elementen op: leopoldistische milieu's (met een hoofdrol voor De Roover, Moyen, De Vleeschauwer, ...) en de Congo-connectie (Union Minière, ...) En dan komt al snel uit bij, respectievelijk, de moorden op Lahaut en Lumumba.

Ook de stippellijntjes volgen naar de latere periode? Guy Weber, Unibra/Relecom/prins Alexandre/EIM, de huurlingenmilieu's, de Darville-familie, ...

8

Re: Gladio België

De eerste Stay Behind-achtige structuren in België waren vnl. gebaseerd op een onderbouw van leopoldistische patriotten, dewelke ideale bondgenoten waren voor de Amerikanen. Links, dat fel gekant was tegen een terugkeer naar de monarchie en een putsch van de leopoldisten in de lucht voelde hangen, vormde immers een gemeenschappelijke en urgente vijand. De leopoldistische bewegingen omvatten ondermeer de "Groupement National Belge" (GNB), de "Mouvement Léopold" (ML, met Paul Van Zeeland als verdoken leider), de "Groupements Royalistes Unis" (GRU), de "Mouvement National Royaliste" (MNR) en een aantal (voornamelijk francofone) Antwerpse bewegingen zoals de "Hagelandse Volksbeweging" (vicompte de Biolley).

Ook het Bloc Anticommuniste Belge (BACB) van Antwerpen (onder van Raf van Os) kan in deze context genoemd worden. Frankrijk mengde zich in de debatten, in het bijzonder wanneer de MNR eind 1947 benaderd werd door het anticommunistische en gaulistische "Les Croix de Lorraine" in dienst van de Franse veiligheidsdiensten (DST en SDECE). Een aantal leopoldistische figuren (ondermeer Bob Van Steenlandt) maakten rond 1948 bovendien contact met de Amerikaanse ambassade, in het bijzonder een officier en CIA-agent met de naam "commandant Parker" die aanstuurde op het vormen van stay-behind groepen tegen de communisten.

Een vroege aansluiting werd aldus gemaakt met het Antwerpse paramilitaire "Eldrie-Verbond" ("L3", "Ligue Eltrois"), gesticht in 1945 en onder leiding van Van Steenlandt, en haar inlichtingendienst "O" onder Raoul Flesh. Andere leidinggevende leden van Eldrie waren Frans De Moor, Jan Verhaegen, Jacques De Groodt, Tom Janssens en Eugène "Harry" Colson. Van Steenlandt, die in contact stond met kolonel Rombauts, flirte in die periode met een "mars op Brussel" en een gewelddadige interventie mocht de volksraadpleging rond de koningskwestie in 1950 fout aflopen. Tijdens deze referndumperiode hing een burgeroorlog wel degelijk in de lucht.

Re: Gladio België

MELCHIOR WATHELET: "JE CONNAISSAIS L'EXISTENCE DE GLADIO!"

Le ministre de la Justice témoigne devant la commission sénatoriale
Melchior Wathelet: "Je connaissais l'existence du réseau Gladio"
Les services secrets? "Un équilibre entre la confiance et le contrôle"

C'est le ministre de la Justice, Melchior Wathelet, qui était l'invité, hier, de la Commission d'enquête sénatoriale sur le réseau Stay behind, également appelé "réseau Gladio". Un témoignage lucide, courageux, et à mille lieues des discours démagogiques si souvent entendus. Un témoignage, de surcroît, en contradiction avec ceux de MM. Coëme et Tobback. Les questions fusent sur les bancs des sénateurs. D'abord du président de la Commission, Roger Lallemand, puis de MM. Erd-man, Hasquin, Arts, De Beul et Diegenant. Qui connaît les noms des membres de Gladio? Quels liens le Stay behind belge avait-il avec l'Otan? N'y a-t-il jamais eu de liens entre ces réseaux "officiels" et d'autres (la Ligue mondiale anticommuniste - WACL, Paix et liberté, Milipol)? Quand le ministre a-t-il été prévenu?

"MOI, JE SAVAIS"

Une première réponse tonne comme l'orage dans la salle du Sénat où sont réunis les commissaires: J'ai été prévenu, dit Wathelet, dès le tout début, dès mon entrée en fonction. Par l'Administrateur général alors en fonction, M. Raes. La mode est aux scandales, aux cris de vierges politiques outragées, mais Melchior Wathelet n'en a apparemment cure: courageusement, il laisse entendre que lui, il savait tout ou presque, contrairement à ce qu'affirment certains de ses collègues. J'ai su depuis le début qu'il y avait ce réseau qu'on appelait "Harpoon" (ndlr: du nom des nouveaux postes de radio qui devaient lui être remis). Qu'il y avait l'opération Stay behind. Que la démarche la plus importante de la Sûreté à cette époque était de mettre en place ce réseau Harpoon. J'ai été mis au courant de la procédure engagée en 1984 pour l'achat de ces radios. J'ai été informé des exercices (particulièrement pour ceux qui avaient un caractère international). J'ai même envoyé l'un de mes collaborateurs à l'un de ces exercices, en Allemagne. Voilà donc, enfin, un ministre qui a exercé les contrôles qui convenaient, et posé à temps les bonnes questions!

Mais Melchior Wathelet va plus loin. Vous mêmes, dit-il aux parlementaires, aviez de fins limiers parmi vous. Le 16 juin 1984, M. Burgeon (député PS), demandait au ministre de la Justice pour quelle raisons le Conseil des ministres avait accordé un crédit de 10 millions à la Sûreté. M. Gol lui avait répondu de façon sublime: "La décision a été motivée par les nécessités de la Sûreté extérieure de l'Etat."

UNE PROMESSE À RESPECTER

Mais le ministre de la Justice va bien plus loin. À propos de l'identité des agents au service de la "Section spéciale", il remarque que promesse a été faite à ces personnes, avec l'autorisation du gouvernement, de protéger totalement leur identité. Une promesse, souligne-t-il, qui était d'ailleurs une condition de leur engagement. J'estime que je dois respecter cet engagement pris au nom de la Belgique. C'est un problème d'efficacité, de confiance, de contrôle. La difficulté, c'est de trouver un équilibre entre la confiance et le contrôle. Si le secret nécessaire au fonctionnement de ces services est bien protégé, alors l'inefficacité du contrôle augmente. Si par contre l'efficacité des contrôles est accrue, c'est aussi l'efficacité de ces services qui risque d'être atteinte. Nous devons chercher des méthodes adultes pour atteindre un niveau satisfaisant de transparence et de contrôle démocratique sans entraver l'efficacité de ce type de services.

Mais aujourd'hui, j'ai les plus grandes inquiétudes sur nos capacités à maintenir un secret. Je fais le pronostic qu'à l'issue de vos travaux vous aurez encore et toujours des doutes, des sentiments mélangés. Vous aura-t-on tout dit? Vous aura-t-on livré toutes les listes? Complètes. Je crois qu'il faut respecter a priori le travail de ces gens. Si nous ne pouvons nous défaire de soupçons à leur égard, si nous ne sommes pas capables de leur accorder un minimum de confiance, de prendre un minimum de risques, il reste à notre démocratie un autre choix : celui de ne pas utiliser de tels services. Dans l'emballement de la découverte de ces réseaux, plusieurs pays en ont décidé la dissolution. Peut-être sans bien faire le calcul du capital ou du savoir-faire qui y avait été accumulé.

Sur les questions concrètes, Melchior Wathelet est tout aussi clair que dans son exposé "théorique": Légalement, Stay behind n'avait aucun rapport avec l'Otan. Mais j'ai le sentiment que, concrètement, les liens étaient étroits... Je n'ai pas connaissance d'agents ayant appartenu parallèlement à des réseaux privés. Si ce devait être le cas, ce serait une trahison... Je ne sais si des gendarmes faisaient partie de Stay Behind. Cela ne m'étonnerait pas. Cela aurait été une bonne mesure compte tenu des missions confiées à ces agents dans un contexte de confiance. Cela ne me paraît pas anormal si c'était dans un but patriotique. Même si le mot patriotisme est ambigu et bien moins clair aujourd'hui qu'au lendemain de la guerre.

Au-delà du témoignage de Melchior Wathelet, hier au Sénat, plusieurs informations concernant l'enquête nous sont encore parvenues. Hier matin, Guy Coëme a remis en mains propres aux magistrats émérites Trousse et Dubois la liste des militaires qui faisaient et avaient fait fonctionner Stay behind au service général de renseignement de l'armée. Le ministre de la Défense a encore reçu, hier, une série de documents belges qui étaient "en dépôt dans les services secrets britanniques, mais ils n'ont pas encore été livrés à la Commission au travers des "gardiens du secret" que seront ces deux (voire trois?) magistrats. D'autre part, on nous a laissé entendre récemment, dans des milieux proches du service de renseignement militaire, que tous les documents encore à Washington pourraient ne pas être remis aux autorités belges et que, même si les listes d'agents civils de Stay Behind sont rapatriées... ceux qui en détiennent les clés de décodage auraient fait le choix de ne pas les livrer à la Commission d'enquête ni même aux "sages" choisis par elle.

Bron: Le Soir | 9 Februari 1991

Re: Gladio België

Van de website van de CIA: Deze dame startte in 1945 het eerste na-oorlogse counterintelligence office in Brussel voor de Amerikaantjes, nog voor de Cia officieel vorm kreeg. Brussel moeten we dus niet onderschatten, onze hoofdstad staat sinds lang onderlijnd op de Europese kaart van de Amerikanen.

The People of the CIA ... A CIA Trailblazer: Eloise Page

Eloise R. Page was a prominent and well-respected Central Intelligence Agency (CIA) officer, who shattered several glass ceilings during her remarkable intelligence career. Her journey began in May 1942 when she worked as a secretary to Gen. William J. Donovan, the head of the Office of Strategic Services (OSS)—the predecessor agency to CIA. Page worked for Donovan for several intense and exciting years, learning the business of espionage. It was during this time she developed a passion for intelligence work.

Reaching Top Ranks Overseas

Toward the end of World War II, Page worked as an administrative assistant to the director of a new division within the OSS called X-2, which focused on counterintelligence. In this position she moved to Brussels, Belgium, in 1945 and helped open the first post-war station.

After World War II, the OSS was dismantled. But it was not long before President Harry S. Truman recognized the need for a postwar intelligence organization. In 1947, he created the CIA. Page became one of the Agency’s first employees. With the creation of the CIA, Page worked in the directorate that later became the Directorate of Operations (DO), now known as the National Clandestine Service (NCS).

Throughout her impressive career in the DO, Page rose through the ranks, eventually becoming the directorate’s No. 3 officer. It was through her hard work and dedication that she became a case officer and later, the first female Chief of Station (COS) - the highest job for case officers abroad. Page assumed this COS position in the late 1970s. She also became one of CIA’s experts on terrorist organizations.

Page was the first woman to serve as the Deputy Director of the Intelligence Community staff and Chairman of the Critical Collection Problems Committee, responsible for allocating collection assets on critical problems facing the United States. She became such a well known expert on terrorism and collection issues that the Defense Intelligence College invited her to join their faculty after she retired from the CIA.