Bossi wrote:

En voor gloacoster kan ik nog meedelen dat Federaal Procureur Eric Van der Sypt nooit betrokken is geweest in het gerechtelijk onderzoek Bende van Nijvel. Hij fungeert enkel als woordvoerder.

Ik had in mijn bericht "woordvoerder"onderstreept.

Bossi wrote:

Trouwens in de voormiddag van Donderdag 6 november 1986 was er niemand aanwezig tijdens de mysterieuze duik in aanwezigheid van drie onbekende 'Rijkswachters' i.v.m. de jute zak. Vandaar de oproep tot bijkomende getuigen in opdracht van Onderzoeksrechter Martine Michel dat Federaal Procureur Eric Van der Sypt lanceerde omdat daar geen enkel stuk over te vinden is.

Waarom doet Michel een oproep, volgens de getuigenis van Goossens, dat er niemand aanwezig was tijdens de duik van Van Damme. En dat Goossens zelf beweert:

“Ik moet verduidelijken dat op dat ogenblik aan de andere oever een ganse groep duikers van de Genie stonden."

872

What if? De duiker niet iets uit het kanaal moest gaan halen maar iets toevoegen? Namelijk de kogelvrije vest, de cheques, ... Is er iemand in het bezit van die analyse van Bio.be uit Charleroi? Wanneer gebeurde die analyse? Kan dat kloppen dat die pas in 2000 gebeurde? Is die analyse ook gebeurd ivm de metalen voorwerpen (want die zagen er niet uit alsof ze nog maar pas in het water waren gesmeten)? Was Bio.be het eerste lab dat analyse deed of was die vest al door verschillende labs geanalyseerd. Kan het dat die bloedvlek waarop analyse gebeurde zich bevond tussen de kevlar en de stof, dus niet aan de buitenkant? In hoeveel handen is dat stuk van die vest geweest? ... Hopelijk niet in even veel handen als dat vissershoedje. Gebeurden vorige analyses stijl Dery?

Nog een laatste vraag, kan het dat de duikers Goossens en Vandamme de plaats verlieten nog voor de drie zogezegde rijkswachters?

873

Staat de foto waar het hier over gaat ergens op de site?

874

Nog een opmerking ivm de eerste rijkswachters die ter plaatse gingen na de anonieme telefoon van de dame.

"Hun aanwezigheid trekt de aandacht van de uitbater van het frituur dat daar toen vlakbij geïnstalleerd was. Frank O is eerst wantrouwig en vraagt de rijkswachters hun identificatiekaart."

Als die Frank O. zo wantrouwig was en de identiteitskaart vraagt van de rijkswachters, waar was hij dan toen die drie zo gezegde rijkswachters dingen kwamen ophalen. Gek dan dat hun identiteitskaart niet werd gevraagd. Ook niet door de duikers. Zeker aangezien hun R4 geen enkel uiterlijk teken had dat aan rijkswacht deed denken.

875

gloacoster wrote:

Ik had in mijn bericht "woordvoerder"onderstreept.

Inderdaad. Dan vestig ik uw aandacht op punt 4 wat u zelf schreef:

Maar het moet toch in het dossier te vinden zijn want: "Woordvoerder parket in VTM versie:
4. Dezelfde aanklager (procureur) die contact opnam met de duikers uit Burcht veronderstel ik

Vandaar mijn onderstaande reactie:

Bossi wrote:

En voor gloacoster kan ik nog meedelen dat Federaal Procureur Eric Van der Sypt nooit betrokken is geweest in het gerechtelijk onderzoek Bende van Nijvel. Hij fungeert enkel als woordvoerder.

Trouwens, het is niet de Procureur dat de Genie in Burcht opvorderde maar de onderzoeksrechter.

coconut wrote:

What if? De duiker niet iets uit het kanaal moest gaan halen maar iets toevoegen? Namelijk de kogelvrije vest, de cheques, ... Is er iemand in het bezit van die analyse van Bio.be uit Charleroi? Wanneer gebeurde die analyse? Kan dat kloppen dat die pas in 2000 gebeurde? Is die analyse ook gebeurd ivm de metalen voorwerpen (want die zagen er niet uit alsof ze nog maar pas in het water waren gesmeten)? Was Bio.be het eerste lab dat analyse deed of was die vest al door verschillende labs geanalyseerd. Kan het dat die bloedvlek waarop analyse gebeurde zich bevond tussen de kevlar en de stof, dus niet aan de buitenkant? In hoeveel handen is dat stuk van die vest geweest? ... Hopelijk niet in even veel handen als dat vissershoedje. Gebeurden vorige analyses stijl Dery?

Nog een laatste vraag, kan het dat de duikers Goossens en Vandamme de plaats verlieten nog voor de drie zogezegde rijkswachters?

In verband met overtuigingsstukken zijn er heel wat ongebruikelijke handelingen uitgevoerd dat absoluut niet strookt om sporen te vrijwaren, Coconut. Gelukkig wordt er nu veel omzichtiger met de 'stille getuigen' omgegaan. Uit het bendedossier zijn er ook heel wat lessen getrokken. Duiker en assistent zijn niet ter plaatse gebleven. Zij zijn vertrokken nog voor de drie 'niet geïdentificeerde personen zijn vertrokken met de R4.

Ik kan nog meedelen dat de CWB nog niet alles weet in het dossier Bende van Nijvel. In verband met de drie ongeïdentificeerde personen is men tot het uiterste gegaan om deze alsnog te kunnen identificeren. Vandaar de gelanceerde oproep tot bijkomende getuigen als laatste redmiddel om dit mysterie alsnog te kunnen oplossen.

Ook het bekijken van andere dossier buiten de Bende van Nijvel, hebben geen oplossing gebracht. De betrokkenheid van Rijkswachters is altijd mijn stelling geweest. Wie was de opdrachtgever voor de duik van Donderdagvoormiddag 6 november 1986?

LEO wrote:

Klaar en duidelijk! Bedankt Bossi.

Zonder dank, Leo. En zoals het spreekwoord zegt, wie niet waagt niet wint. Zoals Coconut ook over Lionel Ruth spreekt. Woensdag 5 november 1986. Lionel Ruth, Alain Lachlan en Eric Lammers samen op pad.

Dag nadien, Donderdag 6 november 1986 de vondst van de jute zak. Helaas is Lachlan overleden maar acht ik Ruth tot meer in staat tot het niet opstellen van een PV en het achterhouden van overtuigingsstukken. Marianne Capelle is sinds 2018 aangesteld. CWB is ook opnieuw samengesteld sinds 2018 tot 25 rechercheurs. Men spreekt over een fors gebouwd persoon onder één van de drie tot op heden onbekende aanwezige 'Rijkswachters' op 6 november 1986. Mocht het niet baten zal het ook niet schaden. Mogelijks zou het eventueel een nuttige tip kunnen zijn voor leidinggevend Commissaris tot verder opsporingsonderzoek. 

Ik heb nog andere zaken besproken met de Cel die hen nog niet bekend waren. Info volgt nog ...

876

Dus de mogelijkheid bestaat dat ze zakken of een zak in het water gesmeten hebben (en aangevuld met ...) aangezien ze nog ter plaatste waren nadat de duikers vertrokken?

877

Dat was indertijd ook mijn gedachtegang Bossi. Was Lammers Nederlandstalig of de taal machtig?

Bossi wrote:

Duiker en assistent zijn niet ter plaatse gebleven. Zij zijn vertrokken nog voor de drie 'niet geïdentificeerde personen zijn vertrokken met de R4.

Men merkt toch duidelijk op de foto's de jeep van de duiker samen met combis van de rijkswacht en de vrachtwagen van de Genie (en zelf en R4 ). En moet Goossens niet ter plaatse blijven? Hij is toch verantwoordelijk voor de veiligheid van de duikers en van de oevers.

879

Welke foto's?

880

LEO wrote:

Dat was indertijd ook mijn gedachtegang Bossi. Was Lammers Nederlandstalig of de taal machtig?

Eric Lammers is Franstalig, Leo. Sprak wel een paar woorden gebrekkig Nederlands.

gloacoster wrote:

Men merkt toch duidelijk op de foto's de jeep van de duiker samen met combis van de rijkswacht en de vrachtwagen van de Genie (en zelf en R4 ). En moet Goossens niet ter plaatse blijven? Hij is toch verantwoordelijk voor de veiligheid van de duikers en van de oevers.

Nogmaals, gloacoster, in verband met de duik en het vinden van de jute zak bestaan geen foto's noch Proces Verbaal, noch stukken die voorgeschreven zijn in verband met een in beslagname.

Natuurlijk bestaan er foto's van andere duiken in het dossier als tevens persfoto's. Waarom zou Goossens ter plaatse moeten blijven samen met de duiker? In normale omstandigheden en na het vinden van voorwerpen of overtuigingsstukken zit hun werk erop en kunnen zij de plaats verlaten. Om een Proces Verbaal optimaal in te kleden kan men nog een korte verklaring afnemen van beide personen die op een normale wijze zouden zijn opgevorderd.

Nogmaals en tot in het treurige toe, over de duik en het aantreffen van de jute zak bestaat geen enkel stuk in het dossier. Wel merkwaardig als men weet dat er bij Ruth ook andere twee wapens in beslag werden genomen waarvan blijkt dat hij daarover ook geen enkel Proces Verbaal had opgemaakt noch bijlagen van de in beslag stelling.

Of de huidige CWB daarvan op de hoogte is blijft de vraag. Voor mij toch wel een belangrijk element om eventueel te koppelen aan de feiten van Donderdagvoormiddag 6 november 1986.

Ik sluit echter niet uit dat op aanwijzen van Lammers de geheime mysterieuze duik heeft plaats gevonden.