21

Re: Theorie van LEO

Zoveel bewakingsfirma's waren er niet:

  • Wackenhut

  • Intergarde

  • Securitas

Wie kent er nog een paar?

Re: Theorie van LEO

Hestur wrote:

Ik vind het frappant dat de Bende te Aalst de bewakingsschema's leek te kennen. Net bij een wisseling van de wacht sloegen ze toe.

Waarschijnlijk werden de warenhuizen enkele dagen door de bende in het oog gehouden.

23

Re: Theorie van LEO

geronimo wrote:

Waarschijnlijk werden de warenhuizen enkele dagen door de bende in het oog gehouden.

Inderdaad. (Maar geen jaren aan een stuk.)

24

Re: Theorie van LEO

K& wrote:

Wie kent er nog een paar?

GMIC

Re: Theorie van LEO

LEO, de uitvoerders waren volgens u huurlingen (3). Dit is een oud topic, maar ik ben nog steeds nieuwsgierig naar punt 4 en 5. Of is uw visie inmiddels gewijzigd?

26

Re: Theorie van LEO

Nee, noorderling, mijn visie is niet gewijzigd. Ze is na 20 jaar nog steeds dezelfde en vergeet niet dat ik het onderzoek naar de Roze Baletten nog steeds bezie als de aanleiding voor de bendemoorden.

Over punt 4 is het alleen maar gissen. Ergens zit een persoon waarbij de draden van het net bij elkaar komen. En deze persoon zit hoog en is nog in leven. Maar zonder bewijzen mag je geen namen noemen!

Op deze site zijn genoeg punten te vinden die mijn hypothese steunen. Daarom hou ik me ook al die jaren zo halsstarrig vast aan "mijn" huurlingenpiste.

Re: Theorie van LEO

Wat je huurlingentheorie betreft Leo zie dit recente franstalige topic.

28

Re: Theorie van LEO

Bedankt Merovinger, het huurlingenmilieu is nooit veraf in context met de Bende van Nijvel. Volgens mijn mening alleen als uitvoerders van de overvallen. Ongemerkt het land inkomen, verzamelen in een reeds gehuurd 'safe house', instructies en klaarliggende wapens in ontvangst nemen, naar het doel gevoerd worden, uitvoering van de opdracht, afgevoerd worden naar een ander 'safe house', uitbetaling, inleveren wapens en wegwezen. Tenslotte was er geen controle in grote spoorwegstations of luchthavens naar enkelingen toe. En daarna beginnen de dwaalsporen: wapens in kanaal, uitgebrande voertuigen, papiersnippers, magazines, ... en dit door de hulpjes.

Ondanks wat men zou denken is een op elkaar ingespeeld huurlingen team een hechte groep die onderling contact houden buiten hun opdrachten. Een vingerknip van de hoogste in rang is voldoende om hen te activeren. Bouhouche, Beijer, Mendez, Bultot, Rijkswachtofficieren en ex-militairen moeten beroepshalve zulke mensen gekend hebben. Laatst genoemden bevinden zich ook in een uitstekende positie om door beloftes, bedreigingen of chantage druk uit te oefenen op ordinaire criminelen ala De Staerke's, Borains als hulpjes voor het leggen van dwaalsporen.

Mijn mening hoor.

29

Re: Theorie van LEO

Als je in een onderzoek komt aandraven met criminelen zoals de De Staerke's, de Borains en Bende Haemers gaat dit er bij de bevolking in als een zoet drankje. Men kent deze personen uit de kranten en de media. Ik sluit niet uit dat ze betrokken zijn als geplande hulpjes, kanonnenvoer bij wijze van spreken en als bliksemafleider voor de ware daders.

Voor mij blijven de "Roze Balletten" nog steeds de oorzaak van alle ellende. Bij de betrokkenen was geld en macht aanwezig. En het bekent raken van namen en feiten zou inderdaad een schokgolf door de door de Belgische huiskamers jagen. En nefast zijn voor enkele politieke partijen. Trouwens voor mij bestaat de Bende van Nijvel uit vier bendes:

  • Een bende hoge betrokkenen.

  • Een bende organisatoren.

  • Een bende uitvoerders.

  • Een bende hulpjes.


Dit alles onder supervisie van één spin in het net. Als je in omgekeerde richting een theorie ontwikkelt, dus van bij de hoge betrokkenen naar beneden toe, kom je wel tot een plausibel beeld. Maar zonder bewijzen en geen bewijzen is geen namen noemen. Teveel personen die een sleutelpositie in deze ladder hadden zijn ofwel dood, ofwel vermoord. Behalve de spin!

Re: Theorie van LEO

Ja daar hebben jullie wel gelijk in, De Staerke heeft in het hele Bende-verhaal natuurlijk helemaal onderaan de ladder gestaan. En dat zal ook vast gelden voor die andere 'bekende' Belgische criminelen van wie de naam elke keer weer opduikt.

Je theorie van die vier bende's is zo gek nog niet Leo, al blijf ik me er over verbazen hoe enorm hoog in de rangen het verhaal doorloopt. Eigenlijk kan dat ook niet anders natuurlijk, als je alle voorbereidingen alleen al bekijkt, dat is niet zomaar door een paar straatboefjes in elkaar gezet.

Die spin intrigeert me wel heel erg, en dan met name wat nu het uiteindelijke doel van deze hele kwestie geweest is, wat voor voordeel hij er mee heeft behaald. Maar dan wijken we misschien te veel af van het topic De Staerke. yikes