1

(229 replies, posted in Slachtoffers)

Vernaillen en zijn collega hechtte (blijkbaar) zoveel geloof aan het verhaal van die staatsgreep dat ze er niks mee deden. Wat dan wel het nut van deze informant was wordt verder niet duidelijk. Als hij in 1985 wordt vermoord doet men voorts geen onderzoek naar een mogelijk verband. Allemaal louter toeval uiteraard. Zo ook de opvallende discrepantie tussen het aantal rechts extremistische Belgen en het aantal rechts extremistische bende slachtoffers.

Als je een moord wil verbergen kan je beter niet met het lijk gaan slepen. Dat is een tamelijk onverstandige strategie. Zo ook het afschieten van 4 anderen. Het idee is normaliter om zo snel mogelijk van het plaats delict te geraken. Het is hooguit een mooie plek om je van een babbelzieke handlanger te ontdoen. Dat men de Delhaize niet overvallen heeft om de moord op Finné te verdoezelen betekend dan ook nog niet dat deze moord op toeval berust.

2

(961 replies, posted in 1985)

Spectator Of Life wrote:

Daarom zijn sommige details over verdachten van cruciaal belang; vermits we zeer weinig hebben op vlak van profiling. Becker zou aan een medegevangene hebben verteld dat hij geniet van het doden en hem op elk moment een alibi kan worden verschaft (is een quote uit het Rattenkwartier).  Dit soort dingen dus.

Juist.

3

(961 replies, posted in 1985)

edd wrote:

Heldere analyse Djoop. Zoveel psychopaten die zo iets verschrikkelijks kunnen doen zullen er niet zijn.
Misschien een huurling?

Daar zullen er helaas nog redelijk wat van zijn. Maar dit moet ook iemand zijn die zich in sociale verbanden minimaal kan handhaven en waarschijnlijk zelfs een leidinggevende rol kan vervullen. Iemand met minimaal een zekere affiniteit voor wapens en vermoedelijk een compulsieve obsessie met wapens en wapengeweld. Aangezien het overgrote deel van menselijk gedrag gebaseerd is op angst zal de ontwikkeling van deze persoon daar aan bij gedragen hebben. Dat kan de ervaring van een huurling in een oorlogsgebied zijn. Meest vormend zijn echter de eerste paar levensjaren. Het kan ook een uitwas zijn van overmatig drugs gebruik. Zo versterken bepaalde combinaties (neem rohypnol en alcohol) psychotisch gedrag. Daarnaast zou het niemand moeten verbazen als deze persoon een geschiedenis heeft met geweld tegen kinderen, waarbij je zeden misdrijven ook onder die noemer kunt plaatsen.

4

(961 replies, posted in 1985)

Waar de meeste van jullie weinig rekening mee lijken te houden is het feit dat de gewetenloze lafheid van de daden slechts aan weinig mensen voorbehouden zijn. Dat is een bijzonder specifiek profiel. Als België vol liep met mafketels die in opdracht gezinnen afknallen zou het een stuk minder gezellig zijn op straat. Zelfs al zou iemand gebaat zijn geweest bij deze terreur dan nog lijkt het me stug dat de oorspronkelijke opdracht is uitgevoerd. Het is in die zin ook opvallend dat de helft van de dodelijke slachtoffers tijdens de laatste 3 feiten ontstaan zijn. Het ligt dan ook meer voor de hand dat de zogenaamde opdrachtgevers gechanteerd zijn of anderzijds onder druk zijn gezet om hun mond te houden en een rook gordijn op te trekken. Voor het motief moet je constant de vraag stellen wie er baat bij heeft. Zo ook de complot theorie zelf. Het lijkt me duidelijk dat 'de killer' bijvoorbeeld een glashelder motief heeft om deze theorieën de wereld in te helpen.   

Een sadist is in principe nog prima in staat om daden te vermijden die hem levenslang op kunnen leveren.  Zeker gezien het feit dat er meerdere daders waren, en er dus sprake geweest is van een groepsdynamiek, zijn er meer voor de hand liggende redenen waarom Aalst gezien kan worden als het laatste wapenfeit van de Bende van Nijvel. Welke complot theorie ook je voorkeur geniet, je hebt minimaal één gewetenloze dader nodig die er geen enkel bezwaar tegen heeft om op kleine afstand militaire wapens in te zetten tegen jonge kinderen. Op basis van het profiel van de killer zouden de onderzoekers in staat moeten zijn om het verdachten lijstje terug te brengen tot een handvol psychopaten.

5

(42 replies, posted in Robotfoto's)

Dat is vreemd. Ik quote in post #39 het volgende stukje tekst:

Ben wrote:

Hebben ze gesproken [tijdens de overval in Aalst]?
David Van de Steen: "Ja, ze zagen dat wij hen in het oog aan het houden waren. Ik zie nog die vinger, dat gebaar van: ‘Naar beneden.’ Ze spraken Frans. Ze riepen tegen de directeur van de Delhaize: ‘La caisse! La caisse!’ Maar in de gang, waar ik lag, spraken ze een taal die ik nog nooit gehoord had. Het was geen Frans en ook geen Engels. Dat was juist voor ze Marie-Jeanne Van Mulder vermoordden. Ze lag anderhalve meter naast me. Ze hebben van alles staan roepen, maar ik verstond er niets van.”
Lees hier het hele interview » Nieuws

Twee dagen later is de quote gewijzigd in onderstaand stukje tekst:

Djoop wrote:
thibig wrote:

Is het echt naïef om David te geloven als hij zegt Haemers te herkennen. Natuurlijk herkent hij hem enkele jaren later, maar ik denk wel dat hij een duidelijk beeld heeft gehad van n°21. Zulk een trauma word zeker herbeleefd door middel van dwangmatige herbeleving. Hierdoor kan hij een goed beeld hebben geschetst van hem. Als hij dan zegt Haemers te herkennen, ben ik zeker geneigd hem te geloven. Alleen jammer dat Haemers vermoord/verdwenen(?) is.

Ik geloof niet dat DvS liegt, maar het kan best zijn dat hij zich vergist. Hij getuigt ook dat de daders onderling een andere taal spreken die hij niet kan duiden. Welke talen beheerste Haemers en zijn (bekende)handlangers?

Aangezien ik zelf geen posts aan kan passen, kan iemand mij uitleggen hoe deze wijzigingen tot stand komen?

6

(42 replies, posted in Robotfoto's)

thibig wrote:

Is het echt naïef om David te geloven als hij zegt Haemers te herkennen. Natuurlijk herkent hij hem enkele jaren later, maar ik denk wel dat hij een duidelijk beeld heeft gehad van n°21. Zulk een trauma word zeker herbeleefd door middel van dwangmatige herbeleving. Hierdoor kan hij een goed beeld hebben geschetst van hem. Als hij dan zegt Haemers te herkennen, ben ik zeker geneigd hem te geloven. Alleen jammer dat Haemers vermoord/verdwenen(?) is.

Ik geloof niet dat DvS liegt, maar het kan best zijn dat hij zich vergist. Hij getuigt ook dat de daders onderling een andere taal spreken die hij niet kan duiden. Welke talen beheerste Haemers en zijn (bekende)handlangers?

7

(76 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ja, absoluut. De vage beschuldigingen daarentegen staan me nog goed bij. In die periode zijn de aandelen van genoemde firma al meer dan 10 jaar in handen van AkzoNobel en produceert het al meer dan een halve eeuw uitsluitend verdovende middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden.

8

(76 replies, posted in Onderzoeksdaden)

coconut wrote:

Het blijft hier geweldig stil als het over de Nederlandse connectie gaat.

Dit topic begint met een aantal onzinnige stellingen als feiten te benoemen. Waarbij ik overigens, als Nederlander, de aantijgingen aan het adres van het koningshuis vooral als een belediging ervaar. Een man die niet kon verhinderen dat Lockheed de doofpot in ging zou Rommy het hand boven het hoofd hebben gehouden. Het is een bizarre beschuldiging.

Hoe dan ook, als je de Bruinsma erven wil plaatsen in de context van de Bende van Nijvel, kom je in de problemen met het feit dat er begin jaren 80 nog geen "Bruinsma miljoenen" laat staan erven waren. De in 1993 geliquideerde Michael Vane, niet Frits Salomonson werd ervan verdacht begin jaren negentig geld te hebben witgewassen voor de organisatie van klaas Bruinsma. Een deel van deze nalatenschap is later terug gevonden. Dat geld was onder andere in vastgoed geïnvesteerd. Deze panden zijn verbeurd verklaard.

Als dat allemaal opgezet spel is dan moet je ze wel nageven dat ze grondig te werk zijn gegaan. Als ik eerlijk ben vind ik dat de vele falsificaties in dit topic het forum vervuilt.

9

(43 replies, posted in Andere)

Het zou raar zijn als ze er na 35 jaar ineens alle vertrouwen in hebben en uit 4 miljoen dossiers de juiste pikken. Het alsmaar uitdijende verdachten topic draagt daar overigens ook niet aan bij. Kunnen we Ben geen quotum geven. tongue

10

(455 replies, posted in Hypotheses)

Dat zou kunnen. Maar die winsten zijn niet verkregen tijdens de trajecten die door de IRT onderzocht zijn, dat speelt zich af in de jaren negentig:

"In totaal heb ik in de periode eind 1992 tot januari 1994 van Cees de Jongh ongeveer 20 à 30 keer een verzoek gehad om hem te helpen bij het inklaren van een container"