11

(1,159 replies, posted in 1983)

Xenophon wrote:

We zeggen dus minstens 4 criminelen en een snijbrander in de Saab.

Xenophon, je lijkt overtuigd te zijn dat het om minstens 4 criminelen ging, welke elementen brengen je tot deze conclusie?

Ik zeg absoluut niet dat dit onmogelijk is, ik ben wel geinteresseerd in je argumenten.

12

(1,159 replies, posted in 1983)

Timings Nijvel

Xenophon wrote:

Wat weet je meer, indien je weet hoe lang het duurt?

Of ze al begonnen waren met het branden van een gat in de deur vooraleer Fourez/Dewit toekwamen in hun witte Mercedes.

01hr26 wordt vooral aangehaald als het tijdstip waarop de permanentie te Nijvel werd verwittigd door de alarmcentrale van de Colruyt. Er is net voordien mogelijk een tweede alarm geweest.

Volgens mij waren ze al binnen omstreeks 01hr22/23. Meerdere bronnen vermelden rond dat tijdstip een eerste alarm, de akte van beschuldiging van het proces Borains vermeldt zelfs dat ze al “peu après 01hr20” een gat gebrand hadden wat een gebukt persoon toeliet het gebouw binnen te dringen, het volumetrisch detectiesysteem zou echter pas om 01hr23 een eerste keer het stil alarm aktiveren.

Als we ervan uitgaan dat het koppel werd vermoord omstreeks 01hr15 (horloge + getuigen eerste schoten) dan blijven er nog 5 of 8 minuten over tot dat eerste alarm. Dat lijkt me zeer weinig om een insnijding te maken van 233 cm, maar ik ken totaal niet van snijbranders, dus graag toch nog de mening van iemand die daar wel iets van weet.

Ondertussen heb ik die eerste mening terzake van een forumist teruggevonden; het bleek over KeesBK te gaan, en die ging uit van een U vormige snede die iets groter was weliswaar, en schreef over 15 minuten voor het branden en 5 minuten voorbereiding van het apparaat.

Als het koppel toegekomen is om 01hr10, zoals staat in de akte van beschuldiging, dan betekent dit dat de daders begonnen zijn met branden omstreeks 01hr03 waarbij ze iets voor 01 hr hun apparaat begonnen voor te bereiden. Ze zijn dan waarschijnlijk pas toegekomen.

Uiteindelijk draagt een antwoord bij tot het opstellen van een iets of wat betrouwbare tijdslijn, zeker nu er voor de eerste keer geschreven wordt over een expertenrapport met daarin de concrete afmetingen van het uitgesneden gat in de deur.

13

(1,159 replies, posted in 1983)

Volgens het artikel op de RTBF-website van 23 september, zich beroepend op het expertenrapport van Van Der Stock, werd uiteindelijk een snede van in totaal 233 cm gemaakt in de metalen deur van de Colruyt met behulp van de Oxypack snijbrander:

"le panneau a été découpé sur trois cotés, deux en hauteur d'environ 90 cm et un en largeur de 53 cm. La partie inférieure étant restée fixe, la partie découpée a été pliée vers l'intérieur (...) elle permet le passage aisé d'une personne pliée"

Is er iemand die kan inschatten hoelang zulk een karwei duurt? Vroeger was er al een forumist die inschatte dat dit zo'n 15 tot 30 minuten zou duren, maar ik weet niet of toen al geweten was dat het om een U-vormige insnede ging met die specifieke afmetingen.

Of is er iemand die dit proefondervindelijk wil uittesten?

14

(18 replies, posted in Andere)

Tiens wrote:

Voor het hier weer over slechte vertalingen gaat... je merkt duidelijk waar sommige forumgebruikers voorrang aan geven. Soit.

Euh aan begrijpelijke teksten, en ik was blijkbaar niet de enige die totaal niet begreep wat er werd bedoeld met “het pimpen van kinderen”. Ik was dan nog zo goed om het te wijten aan de vertaalfunctie en niet aan U, maar hey, als U zich echt  zo in het kruis getast voelt daardoor, mijn welgemeende en oprechte excuses hoor.

Tiens wrote:

De enigste die volop belang hadden bij het niet op te lossen 'mysterie' van de 'Bende van Nijvel' waren een select clubje van corrupte leden bij politie en justitie en de misdadigers zelf uiteraard. Laatstgenoemden kregen daartoe letterlijk het mes op de keel.

Dat er een pak corruptelingen er belang bij hadden dat het deksel op het potje bleef is wel duidelijk dacht ik, maar wil U dan met ons delen door wie en hoe de misdadigers het mes op de keel werd gezet? En waarom dat blijkbaar na 40 jaar nog steeds zo goed lukt, blijkbaar?

Tiens wrote:

Bouhouche bijvoorbeeld gaf enkele zaken toe, louter om zijn vrouw en kinderen te kunnen vrijwaren.

Buiten dan het aanduiden van de wapencache aan het viaduct van Vilvoorde, kan U met ons dan wat meer details delen over wat hij nog zo allemaal heeft toegegeven?

15

(21 replies, posted in Roze Balletten)

Tiens wrote:

Adjunct-commercieel directeur Michel Thys van FN had nog meer te vertellen hoor, dan het weinige dat Doreane ervan citeerde Billy&.

Des te beter, smijt het in de groep zou ik zeggen!

16

(80 replies, posted in Organisaties)

Betrokkenheid Groep Diane?

Fenix wrote:

Daartegenover, was er een aanwijzing in die richting? En spijtig genoeg is het antwoord daarop ja. Want bij minstens 1 overval dacht een getuige een jeugdvriend te herkennen die later bij de Diane werkte. En stel dat dit effectief zo was, werden ze dan bij alle overvallen ingeschakeld?

Ja die “aanwijzing” is er. Komt van Mark G, één van de CVP plakkers in Overijse, in de Standaard, 32 jaar later, in 2017 en bij de start van de Bonkoffsky heisa. In 85 en later kwam hij ook aan het woord in de media, maar toen was er geen sprake van een mogelijk herkende Diane vriend.

Moest dit nu uit een PV komen, opgesteld vlak na de feiten, dan zou er nog enig gewicht aan kunnen gehecht worden. Wat mij betreft echter één van de talloze spectaculaire beweringen in het zoveelste artikel.

En de uitspraak van Pint, dat was geen aanwijzing maar een vermoeden. Van iemand die recht van spreken heeft weliswaar, en best weet waarover hij het had, maar niettemin...een vermoeden. Een hypothese dus.

De enige echte aanwijzing is het gebruik van de Legia Cal 12 munitie, die ook door Diane werd gebruikt, en de manier waarop ze zich als “team” bewogen. In de pers altijd voorgesteld als de “Pirate-Mammoth-Sniper techniek”. Dat laatste kan hij echter onmogelijk die nacht op de parking reeds hebben vastgesteld, daar zal wel wat tijd aan ondervragingen en nauwgezet wedersamenstellen met behulp van zijn befaamde maquette over heen gegaan zijn. Bij dit laatste is dan nog de vraag of zij die techniek inderdaad hebben toegepast, of zag Pint dat alleen maar, volgens het adagio “als je een hamer bent zie je elk probleem als een spijker” ?

Dus al bij al veel gespeculeer. Om dan nog maar te zwijgen over het verschil tussen een aktief lid van Diane, of een (eventueel in de criminaliteit beland) ex-lid, laat staan om te gaan speculeren over Diane als “Doodseskader”.

Ik kan het niet bewijzen natuurlijk, maar ergens denk ik dat men na 40 jaar toch echt wel elk Diane lid tot 1985 nagetrokken heeft. Men is thans bezig met tientallen lijken op te graven en rond de 1500 DNA stalen in te zamelen (en te analyseren) , maar die ex-Dianers zou men niet nagetrokken hebben ?

Maar hey, wie ben ik hé. Dan maar es kijken wat twee personen met iets of wat “autoriteit” daarover te zeggen hebben.

HUMO: In de voorlaatste aflevering zien we dat personage Franky Verhellen, lid van de groep Diane, wordt gedwongen om deel te nemen aan de moordende raids op de Delhaizes in 1985. Is het denkbaar dat rijkswachters zelf aan die overvallen hebben meegedaan?

Geens: "In de Bende-dossiers die ik gelezen heb, heb ik nooit een element gezien dat daarop wees. Voor die overvallen komen de hoofdverdachten allemaal uit de clan van verdachte - Philippe De Staerke - die trouwens niet aan bod komt in de serie. Dat de groep Diane betrokken was, is echt de fantasie van scenarist Willem Wallyn."

Ponsaers: Voor mij is het ondenkbaar. De groep Diane - het latere Speciaal Interventie Eskadron (SIE) - was het elitekorps waar iedere rijkswachter van droomde. De groepsgeest was er zo sterk dat niemand zich daarbuiten wilde plaatsen door aan zulke praktijken mee te doen. Of er ex-leden van de groep Diane hebben meegedaan, is iets helemaal anders. Ik acht dat mogelijk. Een lid dat moet vertrekken uit het korps wil misschien revanche nemen, en heeft de technische bagage om het te doen. Zelfs de vroegere baas van het SIE, Arsène Pint, vroeg zich na de raid in Aalst af of de daders niet uit de eigen rangen kwamen, toen hij de kogelhulzen van de overvallers herkende."

Bron: Humo | Annemie Bulté | 5 Maart 2023

Tot slot, tot bewijs van het tegendeel: dank U wel talloze mannen van Diane, Speciaal Interventie Eskadron en CGSU voor Uw inzet.

17

(21 replies, posted in Roze Balletten)

Slechte vertaling van het Franse woord proxénétisme : pooierschap. Blijkbaar gebruikt Tiens een niet zo geheel foutloze vertaalfunctie smile

De originele tekst van Doraene vindt je hier » Forum

18

(127 replies, posted in Robotfoto's)

Tiens wrote:

Bovenstaande robotofo is tot stand gekomen door Theo K.

Robotfoto 24 is NIET door Theo K tot stand gekomen. Theo K gaf onder hypnose aanleiding tot het maken van de robotfoto nr 19 “Reus” van een dader te Overijse. De getuige met betrekking tot robotfoto nr 24 is waarschijnlijk Emile W.

Robotfoto nr 23 “oude”, van een man aan boord van een VW aan de afrit Jezus Eik tijdens de overval Overijse in 85, zou ook onder hypnose zijn gemaakt.

Ik heb ook altijd met veel reserve de betrouwbaarheid en de waarde van robotfoto’s onder hypnose beschouwd. Helaas zijn meningen van specialisten ook niet altijd éénduidig. Voor elke specialist die iets beweert vindt je nogal gauw es één die het tegenovergestelde beweert. Als leek kan je dat zeer moeilijk beoordelen.

Dus, robotfoto’s 19 “reus”, 23 “oude” en 24 “chauffeur”... toch maar erg voorzichtig mee omspringen denk ik.

19

(70 replies, posted in 1980-1989)

Ctrix wrote:

Ja, inderdaad. Ik zou niet durven zeggen dat er geen connectie is.

Ben wrote:

De wapens die gestolen zijn bij de rijkswacht zijn voor zover we weten nooit gebruikt door de Bende van Nijvel.

Ctrix wrote:

Je zegt het zelf, "voor zover we weten" ... Probleem is dat we niet veel weten, toch?

Dus de redenering is : er is een connectie omdat we niet weten of er een connectie is. Geweldig.

En ik beweer dat er een connectie is tussen het Heizeldrama en de Bende van Nijvel want er zijn, voor zover we weten, geen verbanden bekend tussen Liverpool en Juventus.

Ctrix wrote:

Als Bob in zijn laatste leugen beweert dat hij betrokken was bij de diefstal, dan is dat imho al een connectie

Halleluja! Het woord van Bob de Manipulator is natuurlijk het Heilige Evangelie. En zelfs al zou den Bob inderdaad bij de diefstal Dyane betrokken zijn, wat is dan de onweerlegbare connectie tussen den Bob en de Bende? Daar zijn ze al 40 jaar naar aan het zoeken namelijk.

Volgens de pers zit hij momenteel vast wegens “niet in orde met zijn verblijfspapieren in Thailand” en niet wegens “niet gekende connecties met de bende van Nijvel”.

Het is natuurlijk éénieders recht te vermoeden dat er een verband is tussen (ex-) leden van Dyane, of de roof bij Dyane, en de Bende van Nijvel, en dat is ook helemaal niet uitgesloten, maar er is nog steeds een verschil tussen vermoedens en reëele aanwijzingen of verbanden. Maar bij hoog en laag beweren dat er “connecties zijn” en dat staven met dit soort drogredeneringen doet me toch eerder denken aan blind fanatisme dan aan logisch redeneren.

20

(216 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Corsicaans mes

Weetjewel wrote:

“De dag voor de feiten, dus op 29 september 1982 omstreeks 16.00 uur, raapte een getuige een zakmes op dat uit de zak was gevallen van een van de inzittenden van een blauwe VW Santana die geparkeerd stond aan de rue Pré des Querelles in Waver. Op dit zakmes was de vermelding "Vendetta Corsa" aangebracht, ongetwijfeld ging het dus om een mes van Franse oorsprong”

Op zijn facebookpagina postte Jean-Pierre Adam zelf een andere versie hiervan. Over de feiten te Waver op 30 September 1982:

De derde dader verloor een Corsicaans mes van het merk Vendetta Corse toen hij voortijdig de Santana verliet om politieagent Haulotte te gaan neerschieten.

In deze versie is er dus geen sprake van dat er daags voordien een mes zou gevonden zijn bij een Santana geparkeerd in Waver. Welke versie is nu de juiste?

Bron » www.facebook.com