1

(236 replies, posted in Westland New Post)

Aubanel wrote:

Als Lammers er binnenkomt, moet hij zich niet niet bukken om door de deur te kunnen, zo groot is hij.

Het feit dat hij zich niet moet bukken, lijkt me toch eerder een indicatie van hoe klein hij wel was... Of zie ik dit verkeerd?

2

(61 replies, posted in Nieuws)

Hier schieten woorden sowieso te kort... 
Waarom? Hoe kan dat nu? Wat als...? Allemaal vragen die nooit zinnig beantwoord kunnen worden, maar die wellicht nog 1000 maal zullen komen opborrelen. 
Innige deelneming, en heel veel sterkte en goede moed gewenst.

3

(382 replies, posted in Hypotheses)

Ik ben iemand die zelden zijn mening ventileert, ik lees wel al jaren mee en tracht één en ander voor mezelf in een bepaald kader te krijgen, om een beter zicht te hebben op de gebeurtenissen van toen.

Ik gun ieder zijn mening, en tot voor kort was het hier dikwijls een plezier om weer even bij te lezen. De laatste dagen (en weken) is het echter veeleer een opdracht dan wat anders. Ik zie er tegen op om steeds weer al dat gekibbel te moeten doorworstelen dat aan de gedachtegang absoluut niets bijbrengt, en ik denk dat ik hiermee voor veel forumleden spreek.

Ik kan me echt niet van de indruk ontdoen dat Speurneus absoluut "tegen alle terreur in" (sorry voor de uitdrukking) de mogelijkheid van zijn hypothese staande wil houden. Ik wil me over deze hypothese niet uitspreken, maar het lijkt wel of deze nu in alle onderwerpen aan bod moet komen. En dat lijkt me weinig zinvol. Misschien is een periode van afkoeling niet slechter. In ieder geval zou ik, als ik Speurneus was, mijn tussenkomsten toch een beetje meer doseren, want zoals het er nu aan toe gaat, dreigt het forum af te glijden naar een ordinair over-en-weer-gescheld. Natuurlijk kun je ook van de andere leden vragen dat zij misschien wat minder driest zouden reageren. Dus, ik zou zeggen: degene met het meeste verstand onthoudt zich voorlopig van commentaar en/of wederwoord. Is dat geen goed idee? wink

4

(170 replies, posted in Speurders)

Eddy Vos stopt er mee » Nieuws

5

(8 replies, posted in Mededelingen)

noorderling wrote:

Tot slot wat Hestur zich afvroeg, of er een tussenoplossing is? Ik heb wel een ideetje. Namelijk dat er een Forumonderdeel komt, dat alleen bezocht kan worden als je bv zolang lid bent, of als je zoveel reacties hebt geschreven.

Dus een stukje exclusiviteit waar de ervaren leden wat kunnen sparren. En waar sommige leden dus nog niet kunnen komen. Lijkt me een leuk experiment.

Dit lijkt mij dan weer niks. Ik veronderstel dat ik hier nog meer enkele keren gepost heb, maar ik ben wellicht één van de meest fervente lezers hier. Dagelijks minstens éénmaal bijlezen, en dat sedert ik de site ontdekt heb. Maar mijn standpunt is: als ik meen dat ik geen echt zinnige dingen te vertellen heb, doe ik er liever het zwijgen toe. Het is met andere woorden geenszins zo dat de mensen met de meeste reacties ook diegenen zijn die het meest met de zaak bezig zijn of er het diepst over nadenken...

6

(372 replies, posted in Getuigen)

Het wordt vaak lacherig opgeworpen, maar ik vind dat het volgende echt wel van toepassing is: "Ik vind dat iedereen recht heeft op zijn of haar mening, ik verdedig ten volle het recht op vrije meningsuiting, maar ik vind niet dat iedereen per se altijd en overal zijn mening moet uiten".

Moesten velen, die zich wel voor de zaak interesseren, maar zelf ook wel inzien dat hun bijdragen niet echt groot nieuws vormen voor de voortgang van het onderzoek, zich eens willen beperken tot passieve deelname aan het forum (zoals ik zelf probeer), zou dat inderdaad een verademing kunnen zijn. Dat gezegd zijnde, is dit natuurlijk ook maar mijn mening, die net zo veel of zo weinig waard is als die van anderen.

7

(521 replies, posted in Hypotheses)

swansongunsung wrote:

Titu (en Luxemburger)  heeft mij gevraagd om je te vragen als je informatie had over aanvallen in Luxemburg:  Titu toont veel interesse voor de WACL en heeft vele documenten op de franstalige site  http://anneesdeplomb.topdiscussion.com geplaatsd.

Tot zondag dan. En  bedankt! Dit surinaamse verhaal is niet goed bekend in België maar ik weet dat het uiterst gevoelig is.

Swansongunsung, dit is zeker niet persoonlijk bedoeld, maar ik stel vast dat Insider hier werkelijk plat gebombardeerd wordt met vragen allerhande. Ik denk dat wij allemaal met 1000 vragen zitten die op onze lippen branden, het is ook maar normaal dat iedereen in eerste instantie een antwoord wil op zijn eigen vragen, maar ik meen dat wij Insider best wat tijd en rust gunnen om hem toe te laten met een coherent verhaal te komen, zijn visie op bepaalde zaken.

Ik kan me voorstellen dat ik, in de plaats van Insider, met misschien een fulltime job, een gezinsleven en daarnaast een beetje vrije tijd, al snel de moed zou opgeven om op al die vragen mijn commentaar te geven, en daarnaast ook nog eens een uitgebreid relaas op te stellen van de zaken zoals ze mijns inziens gebeurd zijn. Op deze manier moet hij van de hak op de tak springen, en dat lijkt me niet meteen een stimulans om lang verder te doen.

Sorry, mijn mening.

Zoals alle anderen kijk ik natuurlijk verder reikhalzend uit naar verdere bijdragen van Insider, maar evenzeer van anderen die gebeten zijn door deze walgelijke affaires en er hun energie in steken.

8

(473 replies, posted in Bende Haemers)

Hestur wrote:

Is het niet merkwaardig, dat Haemers' drugsleverancier in de Delhaize van Aalst was uren voor de feiten?

Dus dit zou willen zeggen dat de daders, die in twee auto's werden opgemerkt toen ze richting Aalst reden, niet rechtstreeks naar de Delhaize gereden zijn maar eerst nog even drugs zijn gaan "tanken" om die te laten inwerken (ik weet niet hoe lang dat duurt) en daarna pas naar de plaats van de feiten zijn getrokken? Ik weet niet of dit realistisch is, of er geen zaken zijn die daarmee in tegenspraak zijn?

Dan moeten deze auto's misschien voor de feiten toch ook nog opgemerkt zijn elders in Aalst? Zijn er aanwijzingen in die zin?

9

(45 replies, posted in Hypotheses)

Floris wrote:

Nog een grapje als laatste opmerking... Jullie hoofdinspecteur op deze zaak Mijnheer Vos, gebruikt wel erg vaak het woord 'effectief' voor iemand die niet heel effectief is in het oplossen van deze zaak.

Sorry, maar ik veronderstel dat je "effectief" en "efficiënt" verwart wink