1

(1,065 replies, posted in Andere)

Hoor en wederhoor is ook belangrijk om vast te stellen of het vaststaand is. Als een journalist schrijft dat iemand tijdens een interview X heeft gezegd, is dat dan vaststaand? Stel voor als die persoon zegt dat die dat X niet heeft gezegd, maar dat het mogelijk is verdraaid naar X. Denk ook aan het bewerken en monteren van videobeelden, waardoor een situatie zonder voorkennis er heel anders uit ziet. Dan wat er werkelijk is gebeurd. En iemand bijvoorbeeld schuldig lijkt.

2

(1,065 replies, posted in Andere)

Ben wrote:

Een uitspraak van iemand is ook een 'feit'. Ik zal hier een voorbeeld voor geven: zijn familie zegt dat hij niet extreem-rechts was, zijn ex-vrouw zegt dat hij wel extreem-rechts was. Dat zijn twee tegenstrijdige uitspraken en dus twee verschillende feiten over deze man. Het is dus de taak om uit te zoeken wie van de twee de waarheid spreekt. Daarom zijn getuigenissen en meningen ook relevant in dit overzicht van feiten.

Het antwoord op dit concreet punt: hij was wel degelijk extreem-rechts (met de nadruk op extreem).

Dit is wat de Vandale zegt over een feit:

feit (het; o; meervoud: feiten). 1 daad, handeling: een strafbaar feit. 2 gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat: in feite feitelijk; achter de feiten aan lopen (a) maatregelen nemen, meningen verkondigen die achterhaald zijn; (b) (sport) een achterstand hebben.

Een feit is in mijn ogen gebaseerd op juistheid/waarheid Wanneer het geformuleerde niet vaststaat is het geen feit. Als iemand iets heeft gezegd is het zeggen een feit, maar de inhoud is per definitie geen feit. Waarbij ervan het zeggen ook moet worden vastgesteld of dat ook is gebeurd. Een of meer getuigen, een video opname of geluidsopname. De inhoud is geen feit. Dan moet worden aangetoond of de inhoud een feit is.

Een voorbeeld van hoe een onderzoek fout kan gaan, was bij een verkrachtingszaak. De rechercheurs die hadden het slachtoffer verhoord en gingen er vanuit dat de punten feiten waren. Zoals de kleur van de auto, in het donker. En met het licht van een lantaarn hoeft de kleur van de auto niet de werkelijke kleur te zijn. Ook was er op die auto iets gemonteerd op het dak. Iets van een soort zwaailicht. Wat de dader later had gedemonteerd.

Ze hadden hem eerder kunnen pakken als ze voorzichtiger met de punten voor het onderzoek om waren gegaan. Zoals niet zomaar schappen van de lijst als de kleur van de auto niet hetzelfde is en op het dak niet een montage element aanwezig is. Ze hadden makkelijk die automobilst van dat merk bij het onderzoek kunnen betrekken. Ik meen dat hij later bij een zedendelict op heterdaad na een melding is gepakt.

zenga wrote:

Ik heb veel sympathie voor de initiatiefnemers, maar heb zelf niet bijgedragen aan de gofundme campagne omdat er voor mij te veel open vragen zijn: wie gaat het onderzoek voeren? Als er bv. een professor met ervaring in deze, of iemand als Peter R. De Vries zich op voorhand zouden engageren dan is dit al direct een gans ander verhaal. Welke 'experts' gaat men gebruiken, wat is die hun expertise? Etc ... er lijkt geen plan achter te zitten en het is onduidelijk wie beslist wat er met het geld gaat gebeuren.
Daarom vrees ik dat het gedoemd is om te mislukken. Ik snap hun frustratie maar met een betere aanpak had dit zo veel meer kunnen zijn.

Hopelijk krijg ik ongelijk.

Mee eens. Wanneer er onduidelijkheid is over wie het onderzoek gaat leiden, welke onderzoekers er participeren, hoeveel jaar ervaring hebben ze, wat zijn hun successen, zijn er eventuele mindere successen, welke concrete rollen zijn er, hoeveel onderzoekers nemen er deel, is er wel toegang tot het volledige dossier. Wat is de planning en waar is het bedrag op gebaseerd. Krijgen ze medewerking van interne zaken bij de politie. Welke bevoegdheden hebben ze.

Ik ben bang alleen burger bevoegdheden. Dus een (mobiele) telefoon aftappen, een woning doorzoeken, een garagebox doorzoeken en andere panden doorzoeken en (privé) percelen wordt lastig. Inbeslagname zonder vrijwillig afstand ervan te doen door de eigenaar is zonder bevoegdheid een issue. Bevoegdheid om administraties in beslag te nemen, denk aan personeelsdossiers, medische dossiers, inzage in het gemeentelijke bevolkingsregister, mogelijk om antecedenten te controleren via het justitiesysteem, politie werkroosters en planningen in beslag te nemen, kentekens controleren op naam van eigenaar. Het mag duidelijk zijn dat een burger tot dergelijke gesloten bronnen geen toegang zal krijgen. Nu het wel duidelijk is dat er vanuit de Rijkswacht vreemde krachten actief zijn geweest is in beslagname van alle mogelijke administraties een noodzaak. Van Bonkoffsky waren de gegevens blijkbaar wel beschikbaar voor het onderzoeksteam. Echter een burger is natuurlijk niet gerechtigd voor toegang tot die gesloten informatie.

Het enige wat je kan doen, is net als een onderzoeksjournalist te werk te gaan. En hopen dat er informanten zijn uit de organisatie die een waardevolle tip geven. En deze zorgvuldig onderzoeken. Je zou personen kunnen observeren en een tactiek kunnen opzetten. Alleen je mag helaas geen telefoon aftappen. Dus als de tactiek is om even een verdachte te ondervragen dat mag als deze meewerkt. Maar je hebt geen bevoegdheid om iemand bij voldoende bewijs in hechtenis te laten nemen en vervolgens onder toelaatbare druk te verhoren. De persoon die mag weglopen waar en wanneer die wil. Alleen als je iemand mogelijk op heterdaad hebt betrapt mag je in Holland wel iemand aanhouden. Niet slaan uiteraard. Goed daar zal hier geen sprake van zijn.

Als journalistiek onderzoeker kan je wel mensen ondervragen maar als die niks willen zeggen loopt het onderzoek vanzelf wel vast. Je bent afhankelijk van de medewerking van informanten/getuigen. En als het blijft van horen zeggen en geruchten dan kan je hooguit hypotheses opstellen. Je moet uiteindelijk hard wettelijk toelaatbare bewijs hebben.

Als die broer van Bonkoffsky details kon vertellen dan zou het schelen, maar blijkbaar is het een algemeen verhaal. Met alleen aanwijzingen zoals:

 • 2 a 3 herkenningen van het signalement/compositietekening,

 • toevallige gelegenheid om het delict te plegen > geen alibi elders?

 • een voetblessure > getuigen manke reus > welke voet links of rechts.

 • actief bij Diane dus kennis van wapens en militaire gevechtstactieken in relatie tot de modus operandi een overlap > daderkennis (getuigen militaire tactiek en beschietingswijze)

 • lid van een practical shooting club (relatie met MO) > daderkennis (getuigen militaire tactiek en beschietingswijze)

 • extreem rechts > motief?

 • frustratie > motief?

 • Spreekt ook Vlaams > getuige Vlaams sprekende reus?

We zullen mogelijk moeten accepteren dat het over en uit is. Meer dan dit komen we waarschijnlijk niet te weten. Ik hoop dat ik ongelijk heb.

4

(159 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Verwacht niet te veel van het onderzoek.

Het is alsof je met een vergrootglas in je eigen organisatie aan het zoeken bent naar de dader. Ook al bestaat de rijkswacht officieel niet meer, er zijn meer dan genoeg mensen met een achtergrond uit die hoek.

De kans dat ze die reguliere criminelen gaan vinden acht ik klein. In de praktijk is het al moeilijk om een inbreker of dief na een delict te achterhalen door meestal een gebrek aan informatie over de identiteit.

Maar wat de rijkswacht criminelen betreft is het andere koek. Daar zijn wel indicaties. Het gaat om het zoeken naar bewijzen en de leider(s) te achterhalen. Dat moet je laten doen door mensen die niet in de organisatie werken, maar door een onafhankelijke instelling.

5

(7 replies, posted in Onderzoekspistes)

Inderdaad LEO, ze zijn door o.a. het forensisch onderzoek door de mand gevallen. Geen enkel normale crimineel zou denk ik zoveel moeite doen om een valse tip te geven. Wat is het voordeel wat er te behalen valt. In Nederland gebeuren trouwen ook rare dingen binnen de politie organisatie, zie hier een voorbeeld van een overleden foute ex-korpschef » www.volkskrant.nl

Het gaat hierbij om het onderstaande:

"Eind 2016 maakt Boumans opvolger, Erik Akerboom, een eind aan maandenlange geruchten. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft drie jaar lang belastinggeld verbrast aan diners, exorbitante feesten, dure maatpakken, de inhuur van bevriende 'experts' en een onnodig chique vergaderlocatie. Tegen de voorzitter wordt aangifte gedaan. 'Er werd gewaarschuwd, maar er is niet doorgepakt', zegt Akerboom op een persconferentie. 'Het toezicht was onvoldoende professioneel.'

2017, zijn 46ste dienstjaar, moest het jaar worden van een welverdiend pensioen

Het ministerie gelast daarop een onderzoek naar de vraag of Bouman, die uitzonderlijk goed bevriend bleek met de COR-voorzitter, alle steun van de COR had gekocht, waarmee de vakbonden buitenspel werden gezet.

Bouman maakt de uitkomst van het onderzoek niet meer mee. Na zijn klacht, dit voorjaar, dat de onderzoekscommissie subjectief is, weigert hij verdere medewerking. Gefrustreerd geeft hij daarover een interview aan het ANP, waarna hij op vakantie gaat. Een hartaanval doet hem in een coma belanden. Na repatriëring sterft hij thuis in Nederland. "

6

(7 replies, posted in Onderzoekspistes)

Ter verheldering ik denk dat het ook heel "slim" is geweest tactisch gezien. Om wapens te bewaren en in een later stadium te dumpen. Vervolgens een valse tip te geven. Het bewaren is natuurlijk wel een risico, maar het zal wel niet thuis bewaard zijn geweest. Mogelijk in een bos of elders.

We kunnen namelijk ook niet onder de stille getuige uit, de zak met wapens. Als je die zaken verbind met de getuigenissen over de opgeheven bewaking en Bonkoffsky dan denk ik dat er een ontknoping mogelijk is, mits het onderzoek door een professionele opsporingsinstantie wordt gedaan.

De carjacking/autodiefstal kan voor de supermarktoverval dan een exceptie zijn. Je kan ervan uitgaan dat het goed mogelijk is dat die criminele jongens vaker een auto hebben gestolen. Dus niet alleen specifiek voor deze supermarktovervallen. Ik denk dat het beeld wel duidelijk is.

7

(7 replies, posted in Onderzoekspistes)

Indien het waar is dat de rijkswacht en de reguliere politie niet meer de Delhaize mochten bewaken, waar later de fatale aanslag werd gepleegd, heeft degene van hogerhand wat uit te leggen. De link met Bonkoffsky geeft hierbij ook te denken, dat de Rijkswacht zeer waarschijnlijk betrokken is bij de Bende van Nijvel.

De diverse delicten die in mijn ogen waarschijnlijk niets met de Bende van Nijvel te maken hebben, zoals de moord op de taxichauffeur, de man die op het restaurant van zijn zoon lette en werd gedood, de horeca-uitbater die werd vermoord, een carjacking/autodiefstal, de inbraak in een supermarkt.

Ik denk dat later de rijkswacht in contact is gekomen met de betreffende criminelen van die feiten en samen met rijkswachters de overvallen op de supermarkten heeft laten uitvoeren. Waarom ik dat denk, is om het volgende die tip over die zak met wapens heeft de tipgever de das om gedaan. Mits het forensisch onderzoek goed is uitgevoerd. De zak is ten tijde van de periode dat de tip werd gedaan in het water gegooid. Om zaken te linken als een soort van een dwaalspoor.

Als er een leiding bij betrokken is, waar het op lijkt, dan was die zak met wapens om het onderzoek in verwarring te brengen. De supermarkt overvallen diende om de burgers angst aan te jagen. Wat de reden daarvan is, geen idee. Mogelijk om te destabiliseren. Als die getuigenis er niet zou zijn dat de bewaking werd opgeheven, dan was mijn gedachte gefrustreerde rijkswachters met wat criminelen. Maar het lijkt mogelijk meer dan dat te zijn.

Je zou kunnen denken dat er iemand van hogerhand een eigen agenda moet hebben gehad en de jongens die het vuile werk zouden moeten doen puur uitvoerend actief zijn geweest. In theorie kan het wel. Die uitvoerende jongens kunnen nooit de bewaking hebben opgeheven of daar opdracht voor hebben gegeven. De betreffende commissaris L. die zal mogelijk het antwoord hebben.

Ik geloof zoals de mensen al weten niet zo snel in complotten. Maar onder deze getuigenissen, als ze kloppen, kan ik ook niet onderuit.

 • Heeft (Rijkswacht) commissaris L. een opdracht gehad van de burgemeester of van een minister?

 • En dan niet te vergeten de korpsleiding bij de reguliere politie, wie is dat?

 • En heeft hij ook een opdracht gegeven om de bewaking te stoppen?

 • Van wie heeft hij de opdracht gekregen?

Het verhaal lijkt bijna ongeloofwaardig als die getuigenissen er niet zouden zijn. Als bovenstaande vragen kunnen worden beantwoord, dan weten we mogelijk ook wie eindverantwoordelijk is of zijn voor de supermarktovervallen.

Dus nogmaals de losse feiten als inbraak hier en daar hebben in mijn ogen niks te maken met de supermarktovervallen. De wapens linken de zaken wel aan elkaar, maar dat is ook het doel van die tip over die zak in het water geweest geweest. De mensen te laten denken dat er een hele grote bende achter zit.

Er zijn criminelen die de rijkswacht heeft laten participeren bij de overvallen in de supermarkten, waarbij zij samen met Bonkoffsky ook uitvoerend deel van hebben uitgemaakt. En degenen die het heeft bedacht dat is de persoon die het bevel heeft gegeven aan de commissaris L. of mogelijk dat die commissaris L. er ook bij betrokken is.

Niemand zou bij mijn weten het risico hebben willen nemen om de bewaking op te heffen, nadat men eerder kennis had genomen van de eerdere gewelddadige supermarkt overvallen.

8

(1,011 replies, posted in 1985)

Karel wrote:

Daar moesten ze ook afkappen met de bewaking.

Ik bedoel hiermee de politie.

9

(1,011 replies, posted in 1985)

Een getuigenis van een ex-officier bij de rijkswacht zei dat van ene commissaris L het bevel kwam. En die zou het mogelijk van iemand van bovenaf hebben gekregen. Wellicht de leiding van het totale korps. Geen idee. Is de burgemeester ook het hoofd van de rijkswacht?

Justitie heeft volgens mij toch niks te zeggen over de bewaking. Het is namelijk ook ter bescherming van de burgers. Daarnaast ook opsporing. Met vooral ook om de mensen te beschermen. Justitie is uiteindelijk de baas van het opsporingsonderzoek.

Daar moesten ze ook afkappen met de bewaking. Dan moet het iemand zijn van nog hoger. Dus of burgemeester of minister. Of een samenwerking tussen de totale leiding (soort van korpschef) van rijkswacht en politie. Maar die kunnen elkaar niet luchten. Kom ik eerder uit bij de minister of e.v.t. een burgemeester.

Weet iemand wie die commissaris is? Het begint meer er op te lijken op het achterhalen van de mastermind met dit soort verhalen.
Kans is klein dat we er ooit achter gaan komen. Maar bij de rijkswacht zitten we behoorlijk heet, niet warm, maar heet. Als we die kerel in Thailand laten verhoren met waterboarding of en andere methoden dan komen we misschien achter de waarheid. wink Met inbegrip van reguliere criminelen.

10

(660 replies, posted in 1983)

Ik meen dat er ergens, mogelijk in een bos, een wapentijdschrift was gevonden. Voor de rest als er meerdere dozen zijn geopend, dan hoeft het per se niet een inside job te zijn. In de media werd beweerd dat er speciaal naar die rijkswacht vesten zou zijn gezocht.

Ik kan je het volgende vertellen. In mijn tijd werd er in de media op o.a. TV verteld, dat er bij de veel voorkomende criminaliteit, zoals inbraken in woningen e.d, veel wordt opgelost met de inzet van forensisch onderzoek. Ik kan je vertellen dat dat helemaal niet waar is. Op de 100 zaken is er 1 zaak waar destijds een verdachte kon worden achterhaald (bijv. door een vingerafdruk), dat is natuurlijk waardeloos. In de media wordt er helaas onzin verkocht. Waar zelfs de journalist onschuldig is, omdat de bron onzin verkoopt. De bron was in dit geval de politiewoordvoerder, die onzin verkocht. Ik zag het later op TV bij het nieuws en zei ook tegen mijn familie dat het onzin was. Er werd toen nauwelijks wat opgelost met forensische inzet.

En dan doel ik met name op de dagelijkse zaken, zoals autodiefstal, woninginbraak, bedrijfsinbraken, inbraak in kelderboxen en tuinhuisjes, e.d. De politie wilde doen laten geloven dat met extra forensische capaciteit er een wondermiddel was ingezet. Onzin helaas, was het maar zo.

De journalist moet natuurlijk wel zijn bron controleren. Hoor en wederhoor. In dit geval door de cijfers op te vragen en te analyseren. Dat is dus blijkbaar niet gebeurd.