Re: Front de la Jeunesse

Merovinger wrote:

Diezelfde Everaert werd nu aangehouden door de BOB van Brussel. Hij wordt verdacht van oplichting en verduisteringen. Hij was tevens leider van het ‘Syndicats des Indépendants et Artisans’. Voor dit syndicaat en voor zijn ‘Moniteur’ ronselde hij overal gelden en publiciteit, waarvan de opbrengst wellicht belandde in de kas van het ‘Jongerenfront’.

Nog een leuk weetje over Jean Everaert en diens bezigheden:

Bij verzoekschrift gedagtekend Brussel, 3 februari 1981, vraagt de heer Everaert Jean, directeur-generaal van het Syndicaat van Zelfstandigen en Ambachtslieden, dat de Wetgevende Kamers onverwijld een wet aannemen tot regeling van de toegang tot het beroep van bloemenverkoper.

Besluit: Verzonden naar de Vice-Eerste Minister en Minister van Middenstand

Bron: Lijst van de verzoekschriften onderzocht door de Commissie van Verzoekschriften van de Kamer van Volksvertegenwoordigers | 10 mei 1981

12

Re: Front de la Jeunesse

Merovinger wrote:

In april 1981 kwam het op de redactie van de ‘Moniteur’ tot een zwaar conflict tussen Everaert en zijn ‘directeur public-relations’, de Fransman Gérard Deslandes. Deslandes werd zo zwaar onder handen genomen door Everaert dat de Fransman met een ziekenauto naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Eens hersteld diende Deslandes klacht in tegen Everaert wegens slagen maar ook wegens oplichting, want Deslandes publiciteitsronselaar van de ‘Moniteur’, wist wel waar het geld vandaan kwam en waar het naartoe ging.

Blijkbaar gene gewone:

April 1981: Jean-Pierre Everaert, hoofdredacteur van de krant van het FJ en Forces Nouvelles, 'Le Moniteur de l'Indépendant', probeert zijn publiciteitsdirecteur, Gérard Deslandes te wurgen. In 1974 was Everaert al eens veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor diverse hold-ups.

Bron: De barbaren: migranten en racisme in de Belgische politiek | Hugo Gijsels

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13

Re: Front de la Jeunesse

(...) Nog in 1981 poogt de harde kern onder leiding van Marcel Barbier en de latere WNP-militant Jean-Pierre Nemry een putch te plegen in het Front de la Jeunesse, Francis Dossogne van de troon te stoten en hem te vervangen door Michel Libert. De machtsgreep mislukt. Daarop richt Latinus WNP op met Barbier en Libert als voornaamste kaders. In januari 1982 sluit het Front de la Jeunesse Barbier en Nemry definitief uit.

Bron: Extreem rechts, de politiediensten en de staatsveiligheid | Jan Cappelle

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Front de la Jeunesse

Roger Boas maakte furore in het kielzog van het Brusselse christendemocratische boegbeeld Paul Vanden Boeynants. Boas ontpopte zich tot een politiek geïnspireerd leverancier van militaire bestellingen. Het binnenhalen van militaire overheidsopdrachten bracht Boas verschillende keren in opspraak. Zo vertelde de Brusselse substituut Jean- François Godbille ooit hoe Boas leden van het extreemrechtse Front de la Jeunesse gebruikte om zijn tegenstanders te laten schaduwen. De facturen voor dat schaduwwerk werden dan weer betaald door het kabinet van VDB.

15

Re: Front de la Jeunesse

Knokploeg op circuit van Zolder

Het Front de la Jeunesse, de paramilitante groep in België die half mei werd veroordeeld, is opnieuw in opspraak gekomen.

Twee weken na de afloop van de Grote Prijs van Zolder, die meetelde voor het formule-1 wereldkampioenschap, lekte uit dat de organisatie van deze autorace een knokploeg van het Front de la Jeunesse heeft ingehuurd om de orde op het circuit te bewaren. De groep, die uit 20 personen bestond, zou per man 350 gulden voor hun bewaking hebben gekregen.

De voorzitter van het organisatiecomité van de Grote Prijs van België, Maurice Belien, bevestigde dat hij front-leden had ingehuurd. “Dat gebeurde vroeger ook wel. Die jongens weten wat aanpakken betekent. Wij waren bijzonder tevreden over de manier waarop zij hun werk deden.” Zo zei hij. Belien was niet op de hoogte van het feit dat vele leden van het front op 13mei waren veroordeeld wegens militievorming.

De leden van de Brusselse knokploeg waren op Zolder niet in hun eigen uniform. Ze droegen de kleding van de bewakingsdienst: een oranje jack met het woordje sécurité op de borst. Enige weken geleden kwam het front ook in opspraak. Toen bleek dat de penningmeester van de CEPIC (een jongerenvleugel van de CVP), baron de Bonvoisin, geld in de kas van het front had gestort. Tegen de baron, die zegt onschuldig te zijn, zal waarschijnlijk een proces worden aangespannen.

Bron: De Stem | 5 juni 1981

Zo ging dat destijds dus... Het Front de la Jeunesse dat ook de bewaking van de Jonathan deed. Opvallend dat in deze jaren extreem-rechts en semi-professionele bewaking vaak hand-in-hand gingen.

16

Re: Front de la Jeunesse

Ledenlijst Front de la Jeunesse

Bron: Archief Walter De Bock

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

17

Re: Front de la Jeunesse

Dossier Front de la Jeunesse lag in trein Brussel-Leuven

De gerechtelijke politie onderzoekt door wie er een dossier in verband met het proces tegen het Front de la Jeunesse uit het Brusselse justitiepaleis werd weggenomen, om het achteraf op de trein naar Leuven te verliezen of te vergeten.

Een Franstalige Brusselse krant meldde gisteren dat het 300 bladzijden tellende dossier vorige week donderdagavond in de trein van Brussel naar Leuven gevonden werd door een bediende bij de Albert I-bibliotheek. Omdat het aan geen van de medereizigers bleek toe te behoren, nam de man het pak documenten mee naar huis.

Toen hij het daar rustig doorbladerde, zag hij dat op nagenoeg elke bladzijde de naam van het Front de la Jeunesse voorkwam. Hij vond er ook de namen van een twaalftal Brusselse advocaten in terug, en nog dezelfde avond telefoneerde hij naar een van hen, met name Mr. Eric Libert, een van de verdedigers van de extreem-rechtse organisatie.

Onmiddellijk trachtte advocaat Libert contact op te nemen met voorzitter Ruttiens van de 7de kamer van het Brusselse Hof van Beroep, dat vandaag arrest zou moeten vellen in het nu al haast een jaar aanslepende proces. Deze bleek echter onbereikbaar.

Samen met zijn confrater Mr. Delhuvenne, wendde Mr. Libert zich daarom rechtstreeks tot de gerechtelijke politie. Officier Christian Binz werd daar belast met het onderzoek. De verdedigers van het Front de la Jeunesse willen immers zo snel mogelijk weten door wie en met welke bedoelingen deze 300 bladzijden uit het dossier weggenomen werden bij de griffie van het Hof van Beroep, omdat ze zich zorgen maken over de gevolgen van deze zaak voor het verloop van het proces.

Normaal had voorzitter Ruttiens reeds op 11 januari jl. het vonnis moeten uitspreken, maar om redenen die nooit officieel bekend gemaakt werden, heeft hij toen de uitspraak naar vandaag verschoven.

Bron: Gazet van Antwerpen | 27 Januari 1982

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

18

Re: Front de la Jeunesse

Voila se, een tip voor de vroegere collegae van de Harry. Schrijf zijn naam op een papiertje en leg het op de trein.

19

Re: Front de la Jeunesse

Een deel van de toenmalige magistraten waren van nog veel méér op de hoogte...: Op de aanwezigheidslijsten van het Front de la Jeunesse, gevonden eind jaren '90 bij de vader van Francis Dossogne, stonden oa ook nog de namen van een erg bekende Brusselse substituut en de broer van een van de drie toen actieve nationale magistraten.

https://pnws.be/wp-content/uploads/2023/01/21547-14.jpg

Madani 'Danny' Bouhouche besluit zijn verhoor - PV 21547- op 23 maart 1988 door te stellen dat er altijd “mogelijkheid is om op zijn niveau te rechercheren, maar dat de speurders hun tanden zouden stukbijten op het niveau boven hem.” Duidelijk.

"Francis Dossogne heeft altijd ontkend dat zijn militie (het verboden Front de la Jeunesse) achter de Bende zat. Hij was wel goed bevriend met personen die in het onderzoek genoemd worden."

Nog iets wat de wereld in gestuurd werd en moest geloofd worden. De redactie van het weekblad Pour werd in de as gelegd omwille van de onthullingen inzake de 'Roze Balletten'. Allicht hetzelfde groepje die journalisten betaalden om bepaalde informatie te publiceren over de 'Staatsveiligheid'?

Ter herhaling:

"Ook het tijdstip van de aanslag op het weekblad Pour was zorgvuldig gekozen.  Enkele weken ervoor werd de bewaking van het gebouw stopgezet.  Redacteur Pierre Bouvois van het weekblad Pour legde uit dat het weekblad enkele maanden ervoor werkte aan onthullingen over de verbinding van vooraanstaande zeer rechtse christen-democraten met fascistische organisaties.  Het ging om de steenrijke kasteelheer baron de Bonvoisin, een naaste medewerker van oud-premier Vanden Boeynants.  De baron schoof aanzienlijke sommen geld, via tussenpersonen, door naar de neo-fascisitische organisatie 'Front de la Jeunesse'.  Tot en met de publicatie van die onthullingen bewaakten de medewerkers van Pour het gebouw dag en nacht.  Het gebouw werd toen regelmatig met leuzen beklad door fascistische groepen."

Zelfde stramien:

 • Inside informatie

 • Verkeerde informatie de wereld insturen over het motief van de brandstichting, die vele goedgelovigen met verve overnamen tot de dag vandaag

 • Sabotage van het onderzoek  (pesten en uitrangeren van speurders die de goede sporen volgen, intimidatie tot (zelf-)moording, ...)

20

Re: Front de la Jeunesse

Tijdens het proces Front de la Jeunesse, in 1981, stonden 35 leden terecht. Van die 35 werden 14 personen schuldig geacht, hetzij aan lidmaatschap van een privé-militie, hetzij aan het houden van oefeningen op een plaats waar wapens en munitie opgeslagen lagen. Veroordelingen waren er ook nog wegens verboden wapendracht en het groepsgewijs manifesteren in de neutrale zone te Brussel en tenslotte wegens smaad aan de politie en brandstichting.

De veroordeelde leden waren:

 • Francis Dossogne (28): 7 maanden cel met uitstel en 8.000 fr. boete.

 • Daniel Gilson (28): 7 maanden cel met uitstel en 8.000 fr. boete.

 • Beatrice Bosquet (21): 2 jaar effectief en 8.000 fr. boete. Ze werd bij verstek veroordeeld en de rechtbank beval haar onmiddellijk aanhouding.

 • Jean-Marie Paul (22): 8 maanden cel effectief en 8.000 fr. boete. Hij werd bij verstek veroordeeld. De rechtbank beval zijn onmiddellijk aanhouding.

 • Patrick Cocriamont (22): 8 maanden cel met uitstel en 8.000 fr. boete.

 • Daniël Leskens (23): 8 maanden cel met uitstel en 8.000 fr. boete.

 • Michel Verstuyt (23): 8 maanden cel met uitstel en 8.000 fr. boete.

 • Michel Rodts (22): 8 maanden cel met uitstel en 8.000 fr. boete.

 • Jean-Marie Simar (22): 7 maanden cel met uitstel en 8.000 fr. boete.

 • Jean-Marie Claus (32): 7 maanden cel met uitstel en 8.000 fr. boete.

 • Michel Pensis (54): 5 maanden cel met uitstel en 4.000 fr. boete.

 • Jean Van Campenhout (27): 5 maanden cel met uitstel en 4.000 fr. boete.

 • Michel barbier (21): 5 maanden cel met uitstel en 4.000 fr. boete.

 • Denis Vandereydt: 4.000 fr. boete.

De overige 21 betichten, onder wie Gaston Dossogne, de halfbroer van Francis Dossogne, werden vrijgesproken. Door de rechtbank werden verder alle eisen van de burgerlijke partijen afgewezen.

Beatrice Bosquet en Jean-Marie Paul waren na de moord op een man in Laken naar Zuid-Amerika gevlucht en waren dus voortvluchtig tijdens het proces.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube