Merovinger wrote:

Diezelfde Everaert werd nu aangehouden door de BOB van Brussel. Hij wordt verdacht van oplichting en verduisteringen. Hij was tevens leider van het ‘Syndicats des Indépendants et Artisans’. Voor dit syndicaat en voor zijn ‘Moniteur’ ronselde hij overal gelden en publiciteit, waarvan de opbrengst wellicht belandde in de kas van het ‘Jongerenfront’.

Nog een leuk weetje over Jean Everaert en diens bezigheden:

Bij verzoekschrift gedagtekend Brussel, 3 februari 1981, vraagt de heer Everaert Jean, directeur-generaal van het Syndicaat van Zelfstandigen en Ambachtslieden, dat de Wetgevende Kamers onverwijld een wet aannemen tot regeling van de toegang tot het beroep van bloemenverkoper.

Besluit: Verzonden naar de Vice-Eerste Minister en Minister van Middenstand

Bron: Lijst van de verzoekschriften onderzocht door de Commissie van Verzoekschriften van de Kamer van Volksvertegenwoordigers | 10 mei 1981

12

Merovinger wrote:

In april 1981 kwam het op de redactie van de ‘Moniteur’ tot een zwaar conflict tussen Everaert en zijn ‘directeur public-relations’, de Fransman Gérard Deslandes. Deslandes werd zo zwaar onder handen genomen door Everaert dat de Fransman met een ziekenauto naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Eens hersteld diende Deslandes klacht in tegen Everaert wegens slagen maar ook wegens oplichting, want Deslandes publiciteitsronselaar van de ‘Moniteur’, wist wel waar het geld vandaan kwam en waar het naartoe ging.

Blijkbaar gene gewone:

April 1981: Jean-Pierre Everaert, hoofdredacteur van de krant van het FJ en Forces Nouvelles, 'Le Moniteur de l'Indépendant', probeert zijn publiciteitsdirecteur, Gérard Deslandes te wurgen. In 1974 was Everaert al eens veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor diverse hold-ups.

Bron: De barbaren: migranten en racisme in de Belgische politiek | Hugo Gijsels

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13

(...) Nog in 1981 poogt de harde kern onder leiding van Marcel Barbier en de latere WNP-militant Jean-Pierre Nemry een putch te plegen in het Front de la Jeunesse, Francis Dossogne van de troon te stoten en hem te vervangen door Michel Libert. De machtsgreep mislukt. Daarop richt Latinus WNP op met Barbier en Libert als voornaamste kaders. In januari 1982 sluit het Front de la Jeunesse Barbier en Nemry definitief uit.

Bron: Extreem rechts, de politiediensten en de staatsveiligheid | Jan Cappelle

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Roger Boas maakte furore in het kielzog van het Brusselse christendemocratische boegbeeld Paul Vanden Boeynants. Boas ontpopte zich tot een politiek geïnspireerd leverancier van militaire bestellingen. Het binnenhalen van militaire overheidsopdrachten bracht Boas verschillende keren in opspraak. Zo vertelde de Brusselse substituut Jean- François Godbille ooit hoe Boas leden van het extreemrechtse Front de la Jeunesse gebruikte om zijn tegenstanders te laten schaduwen. De facturen voor dat schaduwwerk werden dan weer betaald door het kabinet van VDB.

15

Knokploeg op circuit van Zolder

Het Front de la Jeunesse, de paramilitante groep in België die half mei werd veroordeeld, is opnieuw in opspraak gekomen.

Twee weken na de afloop van de Grote Prijs van Zolder, die meetelde voor het formule-1 wereldkampioenschap, lekte uit dat de organisatie van deze autorace een knokploeg van het Front de la Jeunesse heeft ingehuurd om de orde op het circuit te bewaren. De groep, die uit 20 personen bestond, zou per man 350 gulden voor hun bewaking hebben gekregen.

De voorzitter van het organisatiecomité van de Grote Prijs van België, Maurice Belien, bevestigde dat hij front-leden had ingehuurd. “Dat gebeurde vroeger ook wel. Die jongens weten wat aanpakken betekent. Wij waren bijzonder tevreden over de manier waarop zij hun werk deden.” Zo zei hij. Belien was niet op de hoogte van het feit dat vele leden van het front op 13mei waren veroordeeld wegens militievorming.

De leden van de Brusselse knokploeg waren op Zolder niet in hun eigen uniform. Ze droegen de kleding van de bewakingsdienst: een oranje jack met het woordje sécurité op de borst. Enige weken geleden kwam het front ook in opspraak. Toen bleek dat de penningmeester van de CEPIC (een jongerenvleugel van de CVP), baron de Bonvoisin, geld in de kas van het front had gestort. Tegen de baron, die zegt onschuldig te zijn, zal waarschijnlijk een proces worden aangespannen.

Bron: De Stem | 5 juni 1981

Zo ging dat destijds dus... Het Front de la Jeunesse dat ook de bewaking van de Jonathan deed. Opvallend dat in deze jaren extreem-rechts en semi-professionele bewaking vaak hand-in-hand gingen.