Topic: Guy Dussart

Op 1 december 1987 gaat Guy Dussart, die van 1 mei 1977 het hoofd van de BOB van Waver is, op vervroegd pensioen. Dussart stond aan het hoofd van de onderzoekscel van de Waverse BOB die onderzoek deed naar de overval bij wapenhandelaar Daniël Dekaise.

Hij dirrigeerde het onderzoek met zijn collega's Bihay en Balfroid in de richting van de illegale wapenhandel, corrupte wapenhandelaars, extreem-rechts en zelfs Opus Dei. De onderzoekers van de Waverse BOB voelde zich tegengewerkt door hun overste en in het bijzonder door Procureur des Konings Deprêtre. Dit was voor hem de reden om vervroegd op pensioen te gaan. Guy Dussart is reeds overleden.

Over zijn pensioen verklaarde hij het volgende: "Men belemmerde mijzelf, en ook anderen zoals Bihay en Balfroid, om degelijk gerechtelijk werk te doen. Ik heb volledig gedegouteerd de rijkswacht vervroegd verlaten, omdat ik stelselmatig werd gehinderd om degelijk politiewerk te verrichten zowel door mijn oversten in de rijkswacht, als door het parket zelf. Daaromtrent heb ik trouwens bij onderzoeksrechter Hennart een verklaring van 25 pagina's lang afgelegd."

In het bijzonder memoreerde hij het volgende voorval uit 1984. Hij wilde toen bij de BOB te Brussel een lijst zien die Gobert en De Pauw hadden opgesteld van "politiemensen in het algemeen die deel uitmaakte van het WNP. Ik spreek hierover de periode 1984. Naar zeggen van Gobert en De Pauw konden zij mij geen inzage geven van die lijst, gezien zij mij meedeelden dat die lijst uit de machine was gerukt door kolonel Lhost".

2

Re: Guy Dussart

Dussart opnieuw verhoord op 23 februari 1988 (PV 21410/88)

Dussart licht toe dat Libert hem heeft onthuld dat adjudant Goffinon, hoofd van de BOB van Brussel en in die hoedanigheid de belangrijkste speurder van de cel-Mendez, lid was van WNP. Dussart verklaart voorts dat de Veiligheid van de Staat heeft geweigerd samen te werken en met name heeft geweigerd hem het dossier-WNP door te sturen dat de Staatsveiligheid had aangelegd. Hij vermeldt ook de weigering van onderzoeksrechter Schlicker om een huiszoekingsbevel te verlenen om het kantoor van Smets bij de Staatsveiligheid te doorzoeken.

Dussart stipt ook aan dat de staf van de rijkswacht hem heeft verzocht zijn onderzoek naar WNP en Latinus stop te zetten. Hij verduidelijkt dat onderzoeksrechter Schlicker het dossier had laten lekken naar journalist Souris. Hij voegt eraan toe dat hij er schoon genoeg van had en vervroegd pensioen heeft aangevraagd.

Op 16 juni 1988 werd Dussart opnieuw verhoord door onderzoeksrechter Hennart in verband met het niet-uitvoeren van de apostilles van onderzoeksrechter Schlicker in het raam van de dood van Latinus.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Guy Dussart

Bepaalde personen en pagina's blijven op deze site toch wel enorm onderbelicht!

Re: Guy Dussart

Dussart werd gehoord in de Eerste Bendecommissie op 6 november 1989. Hier vind je het stenografisch verslag » drive.google.com

5

Re: Guy Dussart

Over de getuigenis van Guy Dussart voor de Eerste Bendecommissie:

Onderzoek in moord op Latinus gemuilkorfd

De thans gepensioneerde adjunct-chef van de BOB van Waver, de h. Dussart heeft maandag voor de Commissie voor Banditisme en Terrorisme getuigd dat de staf van de rijkswacht en sommige gerechtelijke autoriteiten het onderzoek inzake de dood van Paul Latinus hebben gemuilkorfd.

Dussart werkte mee aan het onderzoek dat onmiddellijk na de dood van Latinus werd verricht. Hij getuigde dat hij herhaaldelijk onderzoeksrechter Schlicker op de hoogte bracht over de samenstelling van het dossier, onder andere over enkele elementen erin die hij niet normaal beschouwde.

Bepaalde sporen werden volgens Dussart echter nooit nagetrokken. Hij kreeg ook geen toelating om een huiszoeking te verrichten bij Christian Smets van de Staatsveiligheid die was geïnfiltreerd in Westland New Post, een organisatie die helemaal door Latinus werd gecontroleerd.

De h. Dussart stelde dat het onderzoek naar het banditisme in het algemeen vrij stuntelig en zeer onvolmaakt verliep. Het was bovendien weinig overzichtelijk en de h. Dussart deelt dan ook de mening van gewezen procureur des konings Poelman in Brussel. Die had vroeger voor de commissie getuigd dat er binnen het onderzoek “verraad werd gepleegd”.

Opus Dei

Ten slotte verklaarde de h. Dussart dat hij tijdens het onderzoek door twee personen van zeer hoge adelijke rang werd benaderd. De ene nam met hem contact op in december 1985 en de tweede in maart 1986. Beiden beweerden lid te zijn van Opus Dei en deel uit te maken van een vereniging die een actie voorbereidde om het land te destabiliseren en een sterk regime in België te vestigen.

De Commissie voor Banditisme en Terrorisme hoorde maandag nog een tweede getuige. Substituut Godbille gaf een overzicht van de werking van de financiële afdeling van de gerechtelijke instanties. Onderzoeken naar financiële aspecten kunnen belangrijke informatie opleveren met betrekking tot bepaalde misdrijven.

Bron: Gazet van Antwerpen | 7 November 1989

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube