Topic: EIM

EIM staat voor European Institute of Management en volgens sommigen:

a privatized fascist army intelligence group which tried to undermine the Belgian democratic process and appears to have been at the center of a child abuse, torture and murder ring. 

Meer informatie graag.

Re: EIM

Op 4 augustus 1981 was er een belangrijke wijziging in de statuten van EIM:

"privé-bewaking en advies inzake beveiliging, onder andere anti-terreur, worden aan de bedrijfsaktiviteiten toegevoegd."

En om die anti-terreur business te doen draaien zelf een beetje vraag creëren? En had ooit zijn bureau in de Beliardstraat nr. 12. Niet onbelangrijk voor wie de bekentenisbrief van Philippe De Staerke kent...

3

Re: EIM

Ha, EIM... Die child abuse-ring en zo, lijkt me er zwaar over maar wel zéér interessant als organisatie.

Het "European Institute of Management" (EIM) werd opgericht in 1980 en kan aanzien worden als een opvolger van het PIO. Het was eigendom van Michel Relecom, grote man bij Unibra, vertrouweling van Mobutu en lid van de Cercle des Nations. EIM had haar zetel aan de Kunstlaan, recht tegenover de Amerikaanse ambassade. Kolonel René Mayerus (SDRA) was beheerder-directeur (sinds 31 maart 1981) en de Douglas Mac Arthur II junior werd voorzitter (sinds 7 augustus 1981).

Deze laatste was de ex-ambassadeur van de Verenigde Staten en tevens BBL-beheerder. Het kaderpersoneel van EIM bestond vooral uit gepensioneerde officieren. Ook Marie Thérèze Legon, de rechterhand van Jean Bougerol, werkte voor EIM als secretaris-generaal (maart 1980) en veiligheidsadviseur (juni 1981). EIM had immers een veiligheidsattest gekregen van de sectie "industriële veiligheid" van de SGR en voegde op 31 maart 1981 "privé-bewaking" en "antiterrorisme" toe aan haar handelsactiviteiten. EIM onderhield op deze manier contacten met de VS-ambassade om bewakingscontracten voor wapendepots in België vast te leggen, en stond in voor de bewaking van diplomatieke conferenties aan het Egmontpaleis en Hertoginnedal.

Opvallend is dat ook WNP'er Marcel Barbier er een tijdje heeft gewerkt als wachter voor EIM, ondermeer om de joodse synagoge in de Regentschapstraat te bewaken. EIM hield zich behalve veiligheid ook bezig met het verzamelen van inlichtingen. Mayerus zou in zijn EIM-periode zijn kennissen Madani Bouhouche en Robert Beijer met het Amerikaanse inlichtingenbedrijf Intertel in contact gebracht hebben.

Ook had hij kolonel De Buyst gerust gesteld toen deze informatie over WNP vroeg omdat zijn poulain Jandrain tot die organisatie wou toetreden; Mayerus omschreef toen WNP als "veilig, goed en in het belang van de Staat". Na het overlijden van Mayerus op 16 februari 1985 nam Douglas MacArthur II ontslag als EIM-beheerder (vanaf 9 mei 1985?), hoewel zijn mandaat nog tot de algemene vergadering van 1987 liep. Vermoedelijk kan 1985 dus gezien worden als het einde van de actieve betrokkenheid van EIM bij de loden jaren.

Re: EIM

En met Douglas Mac Arthur II zijn we weer bij de Moon-sekte beland. En die man is dan weer ook opvallend aanwezig in diplomatieke stappen ten opzichte van o.a. Spaak in verband met Katanga ten tijde van Tchombe, met name waar het de belangen van Union Minière betreft.

Ach, een mens zou zeven levens moeten hebben, om alles uit te diepen.

Re: EIM

Sterk gekant tegen de vredesbeweging ... Dat moet je misschien lezen als: met zeer zware belangen in de plaatsing van 578 kernraketten.

Ik wil dit nog een keer terugkoppelen aan mijn eigen levensverhaal. Mijn iets jongere broer was destijds een leidende en charismatische figuur in de vredesbeweging. Met een platform, een vrije radio. Hij deed zijn burgerdienst bij de Civiele in Liedekerke. Waar mannen van Farcy rondliepen (zie Bouten). Daar is hij in contact gekomen met drugs, van soft tot hard tot superhard. Uit wat hij destijds tijdens psychoses vertelde, meen ik ook te kunnen opmaken dat hij in contact is geweest met het ideeëngoed van de Zonnetempel, of iets aanverwant. Ik heb niet de minste twijfel dat 1 en ander gebeurde om hem politiek uit te schakelen.

6

Re: EIM

dim wrote:

Opvallend is dat ook WNP'er Marcel Barbier er een tijdje heeft gewerkt als wachter voor EIM, ondermeer om de joodse synagoge in de Regentschapstraat te bewaken.

Die synagoge zou destijds het doelwit van een aanslag geweest zijn. Iemand hier meer informatie over?

En nog wat info over EIM: In de raad van bestuur van EIM zetelden heel wat machtige lui zoals Albert Frère en André Vlerick, de baas van de Zuid-Afrikaanse lobbygroep Protea. EIM voerde bewakingsopdrachten uit voor ambassades en bedrijven maar ook bij de Amerikaanse wapenopslagplaatsen en munitiedepots in ons land. Dus ging het eigenlijk om de privatisering van een taak van het Belgisch leger.

Dan was er nog majoor Bougerol: zijn secretaresse kwam bij EIM werken en zo konden Mayerus en Bougerol onopvallend gegevens uitwisselen en acties plannen.

En uit brief nummer 12 van Marcel Barbier:

Latinus stond ook in contact met de firma EIM, gespecialiseerd in de beveiliging van gebouwen, legerdepots en kazernes, mogelijke doelwitten voor terroristische aanslagen. De gewezen Amerikaanse ambassadeur en de gepensioneerde rijkswachtkolonel Mayerus leidden het bedrijf, dat zware tegenkanting ondervond van Albert Raes die er zich met hand en tand tegen verzette dat de overheid contracten met EIM afsloot. Er is sprake geweest van de oprichting van een filiaal in Spanje waar Paul en ik zouden bijklussen. Het project is nooit uitgevoerd. EIM was ook actief in de industriële spionage, net als het ASIS van Robert Thomas en Intertel van de gepensioneerde Amerikaanse generaal John Gewin, gelegen vlak tegenover de Amerikaanse ambassade in Brussel.  

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: EIM

Ben wrote:
dim wrote:

Opvallend is dat ook WNP'er Marcel Barbier er een tijdje heeft gewerkt als wachter voor EIM, ondermeer om de joodse synagoge in de Regentschapstraat te bewaken.

Die synagoge zou destijds het doelwit van een aanslag geweest zijn. Iemand hier meer informatie over?

Ik hem dit voorlopig hierover gevonden:

"Le 18 septembre 1982, un homme armé d'un pistolet-mitrailleur ouvre le feu à l'entrée la synagogue de Bruxelles, rue de la Régence. Il vise des fidèles sortant d'un service religieux. Il y a quatre blessés, dont deux sérieusement atteints."

Bron » www.dhnet.be

8

Re: EIM

In het begin van de jaren '80 begon de privé-firma EIM in het verlengde van het PIO te opereren. Rijkswachtkapitein Schot, coördinator van de Bendecel, herinnerde zich dat de militaire veiligheidsdienst SGR hem informatie ter beschikking had gesteld over PIO en EIM. De rechterhand van Bougerol, zijn PIO-secretaresse Marie Thérèse Legon, verhuisde met haar job van het PIO naar EIM. In maart 1980 was ze secretaris-generaal en in juni 1981 veiligheidsadviseur van EIM. Zonder enig probleem hadden deze firma EIM en Marie-Thérèse Legon een veiligheidsattest gekregen van de sectie industriële veiligheid van de SGR. Op 7 augustus 1981 kwam er een nieuwe voorzitter op de proppen bij EIM: de vroegere Belgische VS-ambassadeur Douglas Mac Arthur II, tevens beheerder van de groep BBL.

Enkele maanden daarvoor had EIM een belangrijke statutenwijziging doorgevoerd. Bij haar handelsactiviteiten werd op 30 maart 1981 "privé-bewaking en advies inzake beveiliging, met onder andere antiterrorisme" speciaal in de statuten toegevoegd. Via hun goede contacten kon EIM enkele belangrijke bewakingsopdrachten voor de bescherming van diplomatieke conferenties aan het Egmontpaleis en Hertoginnedal versieren. EIM onderhield ook contacten met de VS-ambassade in Brussel, met als doel belangrijke bewakingscontracten voor Amerikaanse wapendepots in België in de wacht te slepen. 

Een goede relatie van Bougerol, rijkswachtkolonel Mayerus, werd op dezelfde dag van de statutenwijziging in 1981 beheerder-directeur van EIM. De Bende-enquêteurs Ruth en Lachlan verklaarden voor de Bendecommissie bis dat Mayerus het WNP, toen iemand er lid van wou worden, als legitieme organisatie voorgesteld had. (...)

Mayerus kwam na zijn pensionering bij de rijkswacht nog geregeld langs in de lokalen van de Brusselse BOB. Toen de rijkswacht ter ore kwam dat Mayerus voor het EIM werkte en dat deze firma nauwe banden onderhield met Amerikaanse officials, werd hem de toegang tot de BOB-lokalen formeel verboden. Volgens de BOB'ers Ruth en Lachlan bestond het sterke vermoeden dat Mayerus BOB-informatie kwam halen om ze voor EIM-doeleinden te gebruiken. Er circuleerden bij de rijkswacht ook geruchten dat Mayerus na zijn toetreding tot EIM, er Bougerol bijgehaald had.

Bron: Namen uit de doofpot | Stef Janssens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: EIM

In de nota's van Willy Acke staat de volgende informatie komende van de Sectie Info van de BOB van Brussel:

Info van Sectie Info BOB Bxl:
Lekeu komt eind ’82-’83 voor op lijst extreem-rechts
obv gegevens v. Dossogne
ook:

Demol Johan
Marbaix
VD Hemel A.(= EIM)

Het is moeilijk leesbaar en kan ook 'VD Hamel A.' zijn.

10

Re: EIM

Unibra doopt EIM om in Topline

De Belgisch-Zaïrese holding Unibra verandert de naam van haar 100%-dochter EIM in Topline. Tegelijk werd het maatschappelijk kapitaal van de groep van 14 naar 2 miljoen frank teruggebracht. Het bedrijf spitst zich volgens een woordvoerder van Unibra momenteel toe op de opleiding van medisch afgevaardigden.

EIM, of voluit European Institute of Management, nam onlangs nog een beperkte participatie in de nieuwe Unibra-dochter Ubifin. Moedermaatschappij Unibra verschoof onlangs haar participaties in de Internationale Financiële Deelnemende Maatschappij en in Cominière naar Ubifin door.

De naam EIM kwam in de pers al enkele keren in een kwalijk daglicht te staan. Het bedrijf werd in 1971 opgericht en hield zich conform zijn naam in de eerste plaats met schriftelijke managementkursussen bezig. In 1981 verschoof het aktieterrein van EIM naar privé-bewaking en advies inzake beveiliging en anti-terreurmaatregelen.

In dezelfde periode werd ex-rijkswachtkolonel René Mayerus bestuurder-direkteur van EIM. In de pers werd gesuggereerd dat Mayerus zich in zijn nieuwe funktie vooral toelegde op het doorsluizen van politieke inlichtingen uit officiële politiediensten naar parallelle kanalen in de privésektor.

Enigszins als neveneffekt van het werk van de senaatskommissie rond Gladio kwam aan het licht dat Mayerus kontakten onderhield met majoor Jean Bougerol, de motor achter PIO, de privé-inlichtingendienst van Paul Van den Boeynants en baron Benoit de Bonvoisin. Ook de naam van de overleden WNP-leider Paul Latinus wordt met Mayerus en EIM in verband gebracht.

Bron: De Tijd | 12 december 1991

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube