the end wrote:

Is dit wel zo dat de Baloo van Delta R. Becker is? Want de beschrijving van de Baloo in dit document laatste bladzijde komt mij als iemand anders over. Of werkten er 2 Baloo?

Bij mijn weten heeft Robert Becker nooit voor Delta/Wackenhut gewerkt noch bewakingsopdrachten uitgevoerd in de City II. Het is immers Gillard die voor Calmette werkte. Ik denk dat dit een journalistieke misverstand is te wijten aan het feit dat zowel Daniël Gillard als Robert Becker de bijnaam Baloo hadden.

Action Directe te Brussel bevestigd

Bij monde van eerste substituut van de procureur des Konings De Gratie werd maandag op het parket te Brussel bevestigd dat de Belgische overheid, na een rogatoire opdracht vanuit Parijs, drie in het Brusselse verblijvende Fransen heeft ondervraagd in verband met de terreuracties van Action Directe.

Eén van de ondervraagden is een gewezen lid van de OAS (het geheime Franse leger in Algerije) die te Brussel een tijdje de leiding had van een bewakingsfirma, die o.m. een aantal warenhuizen aan de Brusselse Nieuwstraat beveiligde. (*) Het parket bevestigde tevens de vondst van strooifolders van Action Directe en de inval in een drukkerij te Sint-Gillis in Brussel.

Bron: Het Laatste Nieuws | 17 augustus 1982

(*) Gezien de omschrijving gaat het hier zo goed als zeker over Jean-Francis Calmette. Eén van die andere Fransmannen uit Brussel zou Christian Elnikoff kunnen zijn.

Champagne voor Mero! Dit plaatst ook de aanslag in Brussel op 18/9/1982 in een ander daglicht (die de CCC goedkeurde) alsook de 2 andere bomaanslagen tegen Franse doelwitten, en misschien de overval in Genval.

Er is ook nog dit » Forum!

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

74

Hieronder nog wat info over Calmette uit het archief van Walter de Bock:

Marcel Barbier (°1959) volgt in 1974 een maand karaté-lessen bij Calmette in de zaal HIGI-ATE (153, rue Jourdan, Bruxelles) 

Bron: PV Calmette devant Schlicker | 13.12.1985 (dossier Latinus)

Barbier van zijn kant beweert dat hij Calmette leerde kennen in '78: "J’ai suivi avec ce dernier des cours de aarde dans la nature."

Bron: PV de Barbier devant Schlicker | 7.11.85 (dossier Latinus)

Beiden zullen mekaar opnieuw ontmoeten in City 2 bij Wackenhut in '80.

Jean-François Adolphe Calmette (1942°, adres: 147, Drève de Nivelles, bâtiment Islande, 1030 Bruxelles, 2e adres in jaren ’70: é Rue Royale, Herchies), werd geboren in het Zuidfranse Béziers en huwde met de Belgische R. Somme. Hij deed, voor zover bekend, nooit legerdienst in België of Frankrijk maar doet sinds 1957 aan gevechtssporten. Hij verklaarde: "Je n’ai jamais fait partij de l’OAS ou du SAC comme le prétendent certaines personnes."

Bron: PV verhoor voor Schlicker | 13.12.85

Calmette zou volgens Schlicker, op een vals Frans paspoort in België verblijven. Hij liet dit verifiëren, zo verklaarde hij begin '87 aan Hilde Geens.

In '74 publiceert Calmette een artikel in het Belgische blad van de gevechtssporten, Budo Press, toen uitgegeven door Henris Roger (overleden in '75). Hij legt uit waarom de karaté-federatie "Les Chardons" een nieuwe vereniging heeft opgericht, nl. Sparta. Met Sparta wil de federatie zich afzetten tegen degenen die karaté enkel willen beoefenen in een zaal. Calmette schrijft: "Karaté beoefend in een zaal is slechts een flauw afschijnsel van wat het grote levensveld vertegenwoordigt. Deze kunst uitsluitend beoefend in een zaal, wordt vlug een benepen kunst, een salonsport die tot snobisme leidt". 

Volgens Calmette is karaté aan westerlingen nooit logisch aangeleerd "te wijten aan het grootkapitaal en een onderschatting van ons ras. Dit alles werd aangemoedigd door een zekere Westerse kaste die niet wilde dat het jeugdige ras het hoogtepunt zou bereiken van de onbedorvenheid. Alles wordt de jeugd toegelaten. Ze bezit geen gezonde belangstelling meer voor lectuur en muziek. Deze jeugd gaat een sombere toekomst tegemoet ... veroorzaakt door propaganda van die de vrije gedachte vooropstelt. (...) De waardevermindering van het ras werd voorbereid en in werking gesteld rond de jaren '20 hetgeen ons de gelegenheid gaf om ons in 1939 rekenschap te geven van wat we waard waren."

De echte karaté, steeds volgens Calmette, was ook een nationalistische beweging. Het is voor de beoefenaars een krijgsvorming dankzij de nationalistische idee. (...) Nietzsche heeft gezegd dat "de mens een loopplank is naar de supermens". Karaté wordt beoefend in de natuur en gekoppeld aan andere onderrichtingen. Calmette geeft als voorbeelden het oversteken van een rivier, het beklimmen van een stijle rots, nachttochten met een hemelkaart en een kompas. Volgens Calmette voelt elke jonge man met een zekere rechtschapenheid de Spartaanse beschaving in zich leven. "Hoe dikwijls bonst mijn hart niet luid bij de gedachte aan de Spartaanse jeugd die hij zou kunnen beleefd hebben indien de natuurwetten waren geëerbiedigd, zowel selectief als nationalistisch."

Bron: tekst in bijlage bij PV 1104 van 16.12.1985 van BOB Waver (dossier Latinus)

Calmette is een karaté-leraar en invoerder in België van de full-contact discipline die in Frankrijk wegens zijn brutaal karakter verboden is. Calmette werd hiervoor ook uit de Brusselse karaté-federatie gestoten. Hij had ook de leiding van de ordedienst die in Vorst Nationaal meer dan eens in opspraak kwam wegens brutaliteiten. Tevens was Calmette de stichter van de privé-militie 'Nouvelle Sparta' die o.m. in de winter training organiseerde in de Ourthe. Hij richtte tenslotte een school op voor veiligheidsagenten die echter weinig succes kende. Ze stond o.m. in voor de veiligheid tijdens de meeting van Eurodriote in Brussel in juli '79. Calmette nam ook deel aan trainingskampen van het Front de la Jeunesse.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Merovinger wrote:

Action Directe te Brussel bevestigd

Bij monde van eerste substituut van de procureur des Konings De Gratie werd maandag op het parket te Brussel bevestigd dat de Belgische overheid, na een rogatoire opdracht vanuit Parijs, drie in het Brusselse verblijvende Fransen heeft ondervraagd in verband met de terreuracties van Action Directe.

Eén van de ondervraagden is een gewezen lid van de OAS (het geheime Franse leger in Algerije) die te Brussel een tijdje de leiding had van een bewakingsfirma, die o.m. een aantal warenhuizen aan de Brusselse Nieuwstraat beveiligde. (*) Het parket bevestigde tevens de vondst van strooifolders van Action Directe en de inval in een drukkerij te Sint-Gillis in Brussel.

Bron: Het Laatste Nieuws | 17 augustus 1982

(*) Gezien de omschrijving gaat het hier zo goed als zeker over Jean-Francis Calmette. Eén van die andere Fransmannen uit Brussel zou Christian Elnikoff kunnen zijn.

Die drukkerij in Sint-Gillis is dat de drukkerij waar Carette werkte?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

76

the end wrote:

Die drukkerij in Sint-Gillis is dat de drukkerij waar Carette werkte?

Moeilijk te zeggen, ik vond alleen volgende info over de drukkerij waar Carette heeft gewerkt:

En [februari] 1981, Carette fonda, avec sa compagne Pascale Vandegeerde et un nommé Didier Chevolet, les "Ateliers Graphiques" situés à Saint-Gilles, en banlieu bruxelloise. Cette organisation attira plusieurs jeunes ultra-gauchisants, dont un certain Bertrand Sassoye, un jeune appelé du contignent qui avait choisi de déserter l'armée.

De drukkerij bevond zich in de Rue d'Albanie in Sint-Gillis [Google Maps]. In deze tijdlijn, waar de drukkerij ook aan bod komt, staat niets over de huiszoeking » books.google.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Op de tijdlijn van de CCC staat geen enkele huiszoeking en die zullen er wel geweest zijn. Het is mij ook niet duidelijk dat het om dezelfde drukkerij zou gaan, maar hoeveel drukkerijen in Sint-Gilles drukken er pamfletten voor Action Directe? Er is ook nog dat Frédéric Oriach, de mentor van Carette, op 12/10/82 in Parijs is opgepakt. De kans dat er een rechtstreeks verband is, ligt voor de hand. Het is ook juist vanaf toen dat Carette de gewelddadige toer is beginnen opgaan, toevallig met Calmette en andere ex OAS'ers in de buurt.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

78

Ik [René Haquin] ontmoet Jean-Francis Calmette op een avond in Elsene. Hij komt uit de school waar hij karate-onderricht geeft. Hij antwoordt kortweg dat hij nooit lid is geweest van Westland New Post, van Iggdrasil, noch van Irminsul. Van de oefening Esperanza in april 1982, waarbij hij volgens verschillende leerlingen van Canard [Christian Smets] aanwezig was, heeft hij nog nooit gehoord; hij heeft er zeker niet aan deelgenomen. Hij heeft het bestaan ervan in de kranten ontdekt, zegt hij. Hij geeft wel toe dat veel van zijn leerlingen lid geweest zijn van Westland New Post maar dat hij daar lange tijd niet van op de hoogte is geweest. Wel kent hij kolonel Canard [Christian Smets]: hij kan zich alleen niet herinneren dat hij die ooit naar een gemaskerde les zou gevoerd hebben. Ik heb trouwens nooit voor de Staatsveiligheid gewerkt, voegt Calmette eraan toe.

"Op een keer hoorde ik hoe drie jonge kerels zeiden: Tof, dank zij Westland New Post kunnen we naar Libië. Ik heb ze aangeraden om hun vingers niet te verbranden aan dat zaakje. Ze hebben mijn raad opgevolgd. Dat was, als ik me niet vergis, in de zomer van 1983."

Enkele dagen later heeft Calmette zijn mening herzien. Hij weet plots weer hoe hij kolonel Canard [Christian Smets] naar het appartement van Marcel Barbier gevoerd heeft. "Marcel had een hele kast vol met maskers", zegt hij. "Canard gaf daar inderdaad les, gemaskerd. De cursus bestond uit enkele eenvoudige raadgevingen zoals: als je iemand schaduwt in een gebouw, kijk dan eerst hoeveel uitgangen er zijn. Ik herinner me ook dat Canard me in april 1982 vertelde dat hij een oefening opgegeven had aan de jongens van Latinus; hij stelde me voor om eens een kijkje te gaan nemen. Ik heb toen met name Marcel Barbier en Michel Libert herkend; volgens mij waren er in totaal niet meer dan vier of vijf man. We zijn daar nauwelijks een kwartier gebleven. Canard is samen met mij weggegaan."

Calmette vertelt dat hij vernomen heeft van leerlingen van Latinus dat zij een financiële bijdage moesten betalen aan Westland New Post. Ze waren verplicht een papier te ondertekenen waarop stond dat ze een derde van hun salaris zouden afstaan als ze werk vonden. Er was ook sprake van cursussen die gegeven werden in La Nouvelle Acropole: geschiedenis, filosofie, alchimie, Keltische religie. De jongens namen ook deel aan initiatierituelen; ze vertelden dat ze moesten neerknielen in het donker, hun ogen gericht op een brandende kaars; ze kregen een draaierig gevoel.

"In januari of februari 1983 vernam ik dat Latinus aan sommige van zijn jongens had voorgesteld om deel te nemen aan een trainingskamp in Libië. Datum en duur van het kamp waren top secret. In juli sprak ik erover met Canard [Christian Smets]; ik zei hem dat dit volgens mij allemaal erg gevaarlijk begon te worden. Canard antwoordde vaag dat de politie zich binnenkort met de zaak zou bezighouden. In die periode merkte ik dat ik geschaduwd werd door de mannetjes van Michel Libert."

Calmette heeft Latinus leren kennen in een sportzaal waar ze allebei kwamen. Hij geeft toe dat hij door Latinus in mei '82 voorgesteld is aan een 'raadgever van de Saoedische koning', de advocaat Faez Al Ajjaz: "Ik zocht werk. Ik had vroeger al eens gewerkt voor de ambassade van Nieuw-Guinea. Maar er is uiteindelijk niets van gekomen."

Calmette vertelt ook nog dat er sprake was van een bevel om Eric Lammers fysiek uit te schakelen. Dit bericht was hem via een vriend van Lammers ter ore gekomen.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Uit één van de brieven van Marcel Barbier aan René Haquin:

Calmette heeft me in die periode enkele keren opgenomen in zijn protectiedienst op feestelijke bijeenkomsten waarop VDB aanwezig was. Ik moest dan foto’s trekken bestemd voor een album waarmee we dan aan andere vips onze protectietechniek en knowhow konden aanbieden.

We dokterden samen ook een veiligheidssysteem uit om geldtransporten te begeleiden.

We hebben ook gewerkt voor het detectivebureau BIPS (Bureau Investigation Privé et Surveillance) (*). De eigenaar woonde in Voeren en leerde ons schaduwen, observeren en inlichtingen verzamelen. Zijn vertegenwoordiger in Brussel was Francis Dossogne.

Heeft er iemand meer info over dat detectiebureau BIPS?

80

Tijdens zijn getuigenis voor de Eerste Bendecommissie krijgt journalist Gérard Rogge de vraag voorgeschoteld of er een verband kan worden vastgesteld tussen de WNP-activiteiten en de Bende van Nijvel. Hieronder zijn antwoord. Ik plaats het in dit topic omdat het vooral over Calmette gaat:

Bepaalde elementen wijzen in die richting. Een training in "agressieve gevechtstechnieken" gaat noodzakelijk gepaard met een bepaalde mentaliteit. Men kan in de uitzending vaststellen dat er gelijkenissen zijn in methodiek en bewapening tussen de WNP en de Bende van Nijvel. Er werden bijvoorbeeld bij Calmette, de leraar karate, lijsten gevonden over de benodigdheden van een dergelijke bewapening van WNP: riot gun, kogelvrije vesten, geblindeerde wagens, ...

Leden van WNP hebben aan getuige verklaard dat Calmette hen leerde hoe je op de meest eenvoudige wijze kan doden. Deze verklaringen werden echter "off the record" afgelegd. Over de persoon van Calmette blijven heel wat vragen bestaan. In het begin van de jaren ’70 heeft hij een privé-bewakingsdienst opgericht voor rekening van de Amerikaanse firma Wackenhut die vooral werkzaam was in City 2, en waar ook Barbier en Jean-Marie Paul te werk waren gesteld.

Later vinden we hem terug in de entourage van Faez Al Ajjaz, de Arabische journalist die regelmatig wordt opgemerkt in het extreem-rechtse milieu. Die zou hem klanten bezorgen voor een door Calmette in Spanje op te richten beveiligingsfirma. Calmette werd tevens genoemd in de affaire Mendez en in verband met de diefstal bij de Diane-groep.

Uit zijn diverse internationale contacten (Spanje, Frankrijk) kan men in elk geval afleiden dat hij een rol speelt in het Euro-rechts milieu. In ieder geval is de getuige van mening dat de misdaden van de bende meer zijn dan louter banditisme.

Bron: Getuigenis Gérard Rogge | Eerste Bendecommissie

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube