11

Ik zou eens moeten opzoeken voor welke feiten ze juist terecht stonden. Voor volgende feiten in ieder geval niet: de overval in waver, de moord op Angelou en de aanslagen op Delhaize-warenhuizen in 1985.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ben wrote:
Ik zou eens moeten opzoeken voor welke feiten ze juist terecht stonden.

Eigenlijk was dit maar voor een zeer beperkt aantal feiten die toegeschreven worden aan de Bende van Nijvel. De feiten waarvoor de Borains in beschuldiging gesteld werden en die behandeld werden op het proces waren de volgende:

 • carjacking in Plancenoit op 14 februari 1983

 • overval in Genval op 11 februari 1983

 • overval in Ukkel op 25 februari 1983

 • overval in Halle op 3 maart 1983 + moord op Verstappen

 • diefstal in Wasmes tussen 15 april 1983 en 10 juni 1983

 • overval in Houdeng-Goegnies op 7 mei 1983

 • diefstal in Warquignies op 8 mei 1983

 • diefstal van de Saab op 7 juni 1983

 • inbraak in Nijvel op 17 september 1983 + diefstal Mercedes + moord op Morue en op het koppel Fourez-Dewit + moordpoging op Lacroix + diefstal van wapens van rijkswachters + schietpartij en moordpoging t.h.v. Diable des Amoureux

 • verboden wapendracht

 • bendevorming van 1 januari 1983 tot 29 oktober 1983

Ondanks het feit dat ze in beschuldiging gesteld werden voor de diefstal van de Saab en de feiten in Nijvel, werden ze niet in beschuldiging gesteld voor de feiten in Temse.

13

Persoonlijke indrukken van getuige na het vonnis van het Hof van assisen

De heer Dessart memoreert dat hij in de zaken van de zogenaamde Bende van Nijvel de vrijspraak voor verscheidene verdachten heeft gevorderd. Alleen de heren Cocu, Baudet en Vittorio heeft hij schuldig bevonden voor de ernstige feiten (met name de Colruyt-overval te Nijvel).

Getuige voegt eraan toe dat hij vandaag de dag niet erg veel twijfels meer heeft maar dat hij op het ogenblik waarop hij de vordering uitsprak overtuigd was van wat hij zegde. Hij betreurt niets. Ook wijst hij op de verklaringen van de heer Estiévenart na het proces, volgens welke Cocu eigenlijk meer wist dan hij wel kwijt wilde. Zelf heeft getuige ook die indruk, hoewel hij niettemin de overigens opmerkelijke kwaliteiten van de jury respecteert.

Bron: Verhoor Dessart, substituut van de procureur-generaal te Bergen | Eerste Bendecommissie

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

14

Nog een foto van op het Filière Boraine-proces. Van links naar rechts: Michel Cocu, Michel Baudet, Adriano VittarioJean-Claude Estiévenart en Kaçi Bouaroudj:

http://r5.ldh.be/image/35/58481a4dcd70bb41f08e0e35.jpg

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

De verschillende beschuldigingen bij aanvang van het proces tegen de Borains op een rijtje:

http://i24.servimg.com/u/f24/09/03/15/13/lesoir11.jpg

16

Verrassende wending in proces Bende van Nijvel

In het proces rond de zogeheten Bende van Nijvel, in het Belgische Mons, heeft de verdediging gisteren uitstel voor onbepaalde tijd gevraagd. Aanleiding tot het verzoek zijn de verrassende verklaringen van de Nijvelse onderzoeksrechter Schlicker, die het onderzoek een nieuwe wending zouden kunnen geven. Vandaag wordt over het verzoek beslist.

Schlicker werd gisteren als getuige in het proces gehoord. In zijn verklaring legde hij een verband tussen één van de overvallen uit 1983, waarvoor de zogeheten Borinage-groep nu terecht staat, en de moord op een exportmanager van de Luikse wapenfabriek FN, Juan Mendez, in 1986. Er zou ook verband zijn met een overval op een wapenhandelaar in 1982, waarbij een politieman werd gedood [de overval in Waver].

Verbindend element in de drie zaken is een pistool dat afgelopen vrijdag boven water is gekomen. Het wapen was verborgen in een pan ingevroren tomatensaus, in de woning van een voormalige rijkswachter die al enige tijd vastzit in verband met de moord op Mendez. Deze Madani Bouhouche kreeg vrijdag in de gevangenis gezelschap van zijn vrouw en van zijn vriend en voormalig collega, Christian Amory. Amory blijkt zich enige tijd te hebben beziggehouden met onderzoek naar de Bende van Nijvel.

Een en ander bevestigt het al vaker uitgesproken bange vermoeden dat er directe lijnen lopen van de bende naar het gerechtelijk apparaat in België. Het mag met andere woorden niet worden uitgesloten dat het onderzoek in deze zaak gedeeltelijk in handen is geweest van de daders zelf.

Bron: Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad | 21 Januari 1988

Proces in België voor onbepaalde tijd uitgesteld

De president van het Hof van Assisen in het Belgische Bergen heeft het geruchtmakende proces tegen zes verdachten, die zouden behoren tot de Bende van Nijvel, voor onbepaalde tijd opgeschort.

Hij deed deze hoogst ongebruikelijke stap nadat er nieuwe feiten aan het licht waren gekomen, die de Bende van Nijvel in verband brengen met het extreemrechtse milieu. Tot nu toe is dat spoor niet of nauwelijks onderzocht. Wanneer het proces wordt voortgezet is onduidelijk. Het is zelfs mogelijk dat de zes verdachten worden vrijgelaten, hun advocaten zullen daar vandaag om vragen. Niet uitgesloten is dat bij de hervatting ook andere verdachten terecht zullen staan, nu het onderzoek een andere wending heeft genomen.

Woensdag kwam de Nijvelse onderzoeksrechter Schlicker met de onthulling dat er een verband is tussen de bloedige overvallen op supermarkten in 1985 (waarbij in totaal zestien doden vielen) en de moord twee jaar geleden op een ingenieur van een wapenfabriek, Juan Mendez. Het slachtoffer en de man die van deze moord wordt verdacht (de ex-rijkswachter Bouhouche) kenden elkaar van schietclubs en verkeerden in extreemrechtse kringen.

Er zijn al verbindingen gelegd tussen de overvallen op de drie supermarkten van de Delhaize-keten en de 'hold-ups' uit 1983 met in totaal vier doden, waarvoor de vijf mannen en één vrouw in Bergen terecht stonden. Zij worden overigens niet verdacht van de aanslagen van ruim twee jaar geleden, deels omdat ze een waterdicht alibi hebben, deels omdat het onderzoek daarnaar nog niet ver genoeg is gevorderd. Nu de aanslagen op de Delhaizes een verband lijken te hebben met de dood van de wapenfabrikant loopt er indirect ook een relatie van deze moord naar de zes verdachten in Bergen.

Dat was voor de president van het hof de beweegreden het proces te schorsen. Aanvankelijk wilde hij niets weten van het verzoek van de advocaten, maar toen Schlicker de relatie nog eens onderstreepte en een andere onderzoeker zijn verhaal bevestigde ging de rechter overstag. Vandaag valt waarschijnlijk de beslissing of de zes verdachten, al dan niet voorlopig, op vrije voeten worden gesteld.

Zij zitten al jaren in voorarrest en het onderzoek, dat nu nodig is, kan nog maanden duren. Er wordt rekening mee gehouden dat er bij het onderzoek naar het nieuwe spoor arrestaties worden verricht. Vorige week nog zijn twee mensen aangehouden: de rijkswachter Amory, en de vrouw van Bouhouche, het gewezen lid van de Bijzondere Opsporings Brigade (BOB) van de rijkswacht, die verdacht wordt van de moord op Mendez. Bovendien heeft de justitie buitenlandse politiekorpsen gevraagd uit te kijken naar de ex-rijkswachter Robert Beijer, die in Spanje zou verblijven.

Opvallend is dat veel van de aangehoudenen al dan niet voormalige rijkswachters en politie-agenten zijn. De Belgische pers houdt er rekening mee dat de nieuwe arrestaties voornamelijk in die kringen worden gedaan. Daarbij wordt zelfs de staatsveiligheid genoemd. Het blijft onwaarschijnlijk dat de Bende van Nijvel steeds dezelfde samenstelling heeft gehad. Maar er begint zich wel een netwerk af te tekenen van mensen (vaak afkomstig uit de politiediensten) die elkaar kenden van verenigingen en schietclubs, waarop het predikaat uiterst rechts kan worden geplakt.

De lijnen blijven lopen naar de ex-adjunct-directeur van de gevangenis van Sint- Gilles Jean Bultot, die naar Paraguay is gevlucht. De vraag die in België nu wordt gesteld is waarom justitie pas ruim twee jaar na de laatste aanslagen op het extreemrechtse spoor is gaan zitten en wat de verklaring is voor de vele blunders in het vooronderzoek.

Bron: Trouw | 22 Januari 1988

Beerput extreem-rechtse terreur in België is nog lang niet leeg - Proces tegen 'Bende van Nijvel' vandaag hervat

Na een onderbreking van tweeëneenhalve maand zou vandaag voor de juryrechtbank in Mons het proces hervat tegen vijf mannen en een vrouw, die ervan worden verdacht te behoren tot de 'Bende van Nijvel of vertakkingen daarvan. Het proces zal met grote aandacht worden gevolgd door de Belgen die zich afvragen welke justitiële blunders, nieuwe feiten over de Bende en de betrokkenheid van (ex)politiemensen bij overvallen en terreurdaden er nu weer aan het licht zullen komen.

Want het onderzoek naar dereeks overvallen en massamoorden die tussen voorjaar 1982 en eind 1985 in Belgisch Brabant 28 mensen het leven kostten, heeft tot nog toe de deksel van de beerput nog maar een klein stukje opgelicht.Wat eronder zit weet nog niemand precies, maar het wordt steeds waarschijnlijker dat België jarenlang is geterroriseerd door een extreem-rechtse organisatie van (ex-) rijkswachters, leden van de binnenlandse veiligheidsdienst en 'gewone' onderwereldfiguren.

In januari begon in Mons het proces tegen Adriano Vittorio, Josianne De Bruyn, Jean-Claude Estievenart, Kaçi Bouaroudi, Michel Cocu (een ex-politieman) en Michel Bodart (*), die de daders zouden zijn van een reeks overvallen in 1982 en 1983 waarbij vier mensen werden gedood. Zij werden niet aangeklaagd voor de overvallen door de Bende' in de herfst van 1985 op supermarkten in Overijse, Eigenbrakel en Aalst, waarbij zestien mensen zonder meer werden afgeslacht. Maar vermoedens over banden tussen hen en de daders van die moordpartijen zijn blijven bestaan.

Stopgezet

Het proces was net een week oud, toen het na een verklaring van een van de onderzoeksrechters werd stopgezet. Mr. Schlicker veronderstelde dat achter de Bende een grote criminele, extreemrechts geïnspireerde en goed geleide organisatie zou schuilgaan.

Ook zei hij dat een wapen, dat in Aalst was gebruikt, mogelijk ook gebruikt was bij de moord op de wapenhandelaar Juan Mendez. Het wapen was gevonden bij een ex-rijkswachter, Madani Bouhouche, thuis. Mendez bleek in extreem-rechtse kringen te verkeren en goede maatjes te zijn met enkele oud-rijkswachters.

Bouhouche bleek een wapenverzameling te bezitten. Toen die eenmaal in een garage was gevonden bleken er (van de rijkswacht festolen) wapens bij te zitten die ij eerdere Bende-overvallen moeten zijn gebruikt. Ook elders werden wapens gevonden, die bij overvallen waren gebruikt.

Behalve Bouhouche werd ook de oud-rijkswachter Christian Amory opgepakt, een vriendje van Bouhoucne en verkerend in ultrarechtse kringen. Vorige week werd bekend dat Bouhouche en Amory lid zijn (geweest) van de neonazistische organisatie Westland New Post. Mendez zou zijn vermoord omdat hij te veel van de activiteiten van de WNP'ers wist.

Tot die duistere club zouden volgens weer een andere ex-rijkswacnter ook vooraanstaande leden van de Belgische staatsveiligheid behoren. Voorts jaagt de justitie nog steeds op de êx-gevangenisdirecteur Jean Bultot, die in dezelfde kringen verkeerde, schietlessen gaf aan leden van de bende en nu in Paraguay is ondergedoken. Het was in januari al ondoenlijk om in deze affaire door de bomen het bos te zien en dat is er in de 'pauze' van het proces niet beter op geworden. Steeds komen weer nieuwe feiten aan het licht, waardoor weer andere vertakkingen worden blootgelegd. En telkens zijn daarbij (ex-) politiemensen betrokken. Dat verklaart wellicht ook waarom bewijsmateriaal kon verdwijnen en verdachten werden getipt. Die rijkswachter Amory was degene die op de avond van het bloedbad in Aalst de opdracht kreeg de antecedenten van enkele bendeleden (vriendjes van hem?) na te trekken.

Blunders

Het onderzoek kenmerkt zich nog steeds door justitiële blunders. Zo ging men in februari op aanwijzing van een van de verdachten graven naar wapens bij een viaduct in Vilvoorde. Toen het donker werd stopte men het zoeken, om de volgende morgen vast te stellen dat iemand 's nachts hun werk had afgemaakt.

Om wapens te zoeken of weg te halen? Niemand weet het. Het terrein bleek niet bewaakt. Een cassette met informatie over Bouhouche verdween spoorloos. Een in justitiehanden zijnde valse nummerplaat, die was gebruikt op een auto bij een Bende-overval in 1983, is ook nergens meer te vinden.

Omdat het vervalste officiële stempel op de plaat hetzelfde was als die welke werd gevonden op platen in de garage van Bouhouche, leek dat weer een aanwijzing voor banden tussen de diverse bendes. Maar het bewijsmateriaal is zoek.

Een in de gevangenis verblijvende leider van Westland New Post, Eric Lammers, keerde vorige week niet terug van verlof, terwijl hij over enkele weken in vrijheid zou worden gesteld. Rook hij onraad? Opmerkelijk is zeker dat hij in 1985 ook al eens verdween, vlak voor de supermarktmoorden. Hij werd niet in de gaten gehouden.

De procureur-generaal in België heeft het nodig geacht een speciale officier van justitie aan te stellen, die moet nagaan of het onderzoek naar de Bende van Nijvel en haar vertakkingen wel is verlopen zoals het moest. Op zijn bevindingen wordt bijna net zo gespannen gewacht als op het proces tegen de zes Bende-verdachten zelf. In Mons staan immers niet alleen de zes verdachten maar ook politie, rijkswacht en justitie in het beklaagdenbankje.

Bron: Leeuwarder courant | Hans de Bruijn | 6 April 1988

(*) Michel Baudet

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Onderzoeksrechter Lacroix wees op het proces op het feit dat rijkswachters Christian Amory en Madani Bouhouche plannen hadden om warenhuizen af te persen.  Eerst gingen ze brand stichten en blikken tot ontploffing brengen om de eis tot het betalen van grote sommen  kracht bij te zetten.  Het geld zou dan in een huis in Brussel moeten gebracht worden, waarvan Mendez de huurder was, en dat zou dan via een vluchttunnel via de riolering weggehaald worden.  De tunnel werd bijna volledig afgewerkt gevonden is werd mogelijk gegraven door extreemrechtse leden van Westland New Post die hiervoor wapens kregen van Madani Bouchouche.

Lacroix onthulde verder dat Bouchouche, om op zijn beurt lid te kunnen worden van het WNP, duplicaten van 3 gerechtelijke dossiers moest bezorgen aan die organisatie en dat ook deed.  Het eerste dossier ging over een aanslag op een Joodse instelling in Antwerpen, het tweede over de brandstichting bij het weekblad Pour (waar ook Philippe Van Engeland, WNP-lid bij betrokken was).  Wat het derde dossier was, werd niet verteld op het proces.

Lacroix vertelde ook dat Bouhouche en Amory plannen hadden om wapendeskundige Claude Dery te vermoorden.  Het was Claude Dery die had vastgesteld dat Mendez met een wapen van Bouhouche werd vermoord en daarvoor moest hij boeten.  Het moest een zelfmoord lijken (Latinus, Ameloot, Romelart, Acke, etc? met een brief waarin Dery toegaf dat hij zijn onderzoek had vervalst onder druk van de Staatsveiligheid.  Lacroix zei er nog bij dat al deze plannen niet werden uitgevoerd, maar dat er een duidelijke blauwdruk in stond voor de aanslagen van de Bende Van Nijvel.

Lacroix vermelde ook nog dat een lading wapens door Anne Bouhouche, de echtgenote van Madani Bouhouche, via een afspraak in een motel in Nijvel met Christian Amory, aan Asmaoui werden verkocht voor bijna 5 miljoen BEF.  De wapens werden verkocht met de waarschuwing dat dit de wapens van de Bende van Nijvel waren en dat wie ermee gepakt zou worden voor het assisenhof zou moeten verschijnen.  Het was de Chinees Ling die deze wapens weg haalde uit de box.  Nog een opvallend iets, Ling ging parfum uit de box weg gooien op de plaats waar in september 1982 de Volkswagen Santana terug gevonden werd, die was gebruikt bij de overval op Dekaise.

Leo:]De kachel word nog maar eens opgerakeld , meer niet .

Dat spaart dan de dure gasrekening uit tot 2025.

Véri-T wrote:

Onderzoeksrechter Lacroix wees op het proces op het feit dat rijkswachters Christian Amory en Madani Bouhouche plannen hadden om warenhuizen af te persen.  Eerst gingen ze brand stichten en blikken tot ontploffing brengen om de eis tot het betalen van grote sommen  kracht bij te zetten.  Het geld zou dan in een huis in Brussel moeten gebracht worden, waarvan Mendez de huurder was, en dat zou dan via een vluchttunnel via de riolering weggehaald worden.  De tunnel werd bijna volledig afgewerkt gevonden is werd mogelijk gegraven door extreemrechtse leden van Westland New Post die hiervoor wapens kregen van Madani Bouchouche.

Lacroix onthulde verder dat Bouchouche, om op zijn beurt lid te kunnen worden van het WNP, duplicaten van 3 gerechtelijke dossiers moest bezorgen aan die organisatie en dat ook deed.  Het eerste dossier ging over een aanslag op een Joodse instelling in Antwerpen, het tweede over de brandstichting bij het weekblad Pour (waar ook Philippe Van Engeland, WNP-lid bij betrokken was).  Wat het derde dossier was, werd niet verteld op het proces.

Lacroix vertelde ook dat Bouhouche en Amory plannen hadden om wapendeskundige Claude Dery te vermoorden.  Het was Claude Dery die had vastgesteld dat Mendez met een wapen van Bouhouche werd vermoord en daarvoor moest hij boeten.  Het moest een zelfmoord lijken (Latinus, Ameloot, Romelart, Acke, etc? met een brief waarin Dery toegaf dat hij zijn onderzoek had vervalst onder druk van de Staatsveiligheid.  Lacroix zei er nog bij dat al deze plannen niet werden uitgevoerd, maar dat er een duidelijke blauwdruk in stond voor de aanslagen van de Bende Van Nijvel.

Lacroix vermelde ook nog dat een lading wapens door Anne Bouhouche, de echtgenote van Madani Bouhouche, via een afspraak in een motel in Nijvel met Christian Amory, aan Asmaoui werden verkocht voor bijna 5 miljoen BEF.  De wapens werden verkocht met de waarschuwing dat dit de wapens van de Bende van Nijvel waren en dat wie ermee gepakt zou worden voor het assisenhof zou moeten verschijnen.  Het was de Chinees Ling die deze wapens weg haalde uit de box.  Nog een opvallend iets, Ling ging parfum uit de box weg gooien op de plaats waar in september 1982 de Volkswagen Santana terug gevonden werd, die was gebruikt bij de overval op Dekaise.

Van wanneer dateert die opmerking van de toenmalige onderzoeksrechter Lacroix? Over welk proces tegen wie gaat het?

Dit verhaal heeft Robert Beijer verteld in zijn in 2010 uitgekomen boek, De laatste leugen (https://www.bol.com/nl/p/de-laatste-leu … _iphoneapp). Gesteld dat dit verhaal, dat gaat over het voorbereiden van afpersingen van de directie van de GB-supermarkten, onder dreiging van bomaanslagen op winkelend publiek (=volwassenen én kinderen) door Beijer en Bouhouche c.s. op waarheid berust, dan is dat de zoveelste reden om onder anderen Bouhouche aan te merken als een van de hoofdverdachten van deelname (achter de schermen) aan de drie in 1985 bij drie Delhaize-supermarkten uitgevoerde bloedige overvallen. Een  al meer dan 15 jaar dood zijnde Bouhouche…

Een gerenommeerd en gerespecteerd advocaat, die zich ook in de zaak van de Bende van Nijvel heeft verdiept - zijn naam ben ik nu helaas kwijt, maar heb het ergens gelezen - heeft verklaard dat de supermarktovervallen in 1985 draaiden om afpersing.

Véri-T wrote:

Onderzoeksrechter Lacroix wees op het proces op het feit dat rijkswachters Christian Amory en Madani Bouhouche plannen hadden om warenhuizen af te persen.  Eerst gingen ze brand stichten en blikken tot ontploffing brengen om de eis tot het betalen van grote sommen  kracht bij te zetten.  Het geld zou dan in een huis in Brussel moeten gebracht worden, waarvan Mendez de huurder was, en dat zou dan via een vluchttunnel via de riolering weggehaald worden.  De tunnel werd bijna volledig afgewerkt gevonden is werd mogelijk gegraven door extreemrechtse leden van Westland New Post die hiervoor wapens kregen van Madani Bouchouche.

Lacroix onthulde verder dat Bouchouche, om op zijn beurt lid te kunnen worden van het WNP, duplicaten van 3 gerechtelijke dossiers moest bezorgen aan die organisatie en dat ook deed.  Het eerste dossier ging over een aanslag op een Joodse instelling in Antwerpen, het tweede over de brandstichting bij het weekblad Pour (waar ook Philippe Van Engeland, WNP-lid bij betrokken was).  Wat het derde dossier was, werd niet verteld op het proces.

Lacroix vertelde ook dat Bouhouche en Amory plannen hadden om wapendeskundige Claude Dery te vermoorden.  Het was Claude Dery die had vastgesteld dat Mendez met een wapen van Bouhouche werd vermoord en daarvoor moest hij boeten.  Het moest een zelfmoord lijken (Latinus, Ameloot, Romelart, Acke, etc? met een brief waarin Dery toegaf dat hij zijn onderzoek had vervalst onder druk van de Staatsveiligheid.  Lacroix zei er nog bij dat al deze plannen niet werden uitgevoerd, maar dat er een duidelijke blauwdruk in stond voor de aanslagen van de Bende Van Nijvel.

Lacroix vermelde ook nog dat een lading wapens door Anne Bouhouche, de echtgenote van Madani Bouhouche, via een afspraak in een motel in Nijvel met Christian Amory, aan Asmaoui werden verkocht voor bijna 5 miljoen BEF.  De wapens werden verkocht met de waarschuwing dat dit de wapens van de Bende van Nijvel waren en dat wie ermee gepakt zou worden voor het assisenhof zou moeten verschijnen.  Het was de Chinees Ling die deze wapens weg haalde uit de box.  Nog een opvallend iets, Ling ging parfum uit de box weg gooien op de plaats waar in september 1982 de Volkswagen Santana terug gevonden werd, die was gebruikt bij de overval op Dekaise.

En ook niet de betrokkenheid van Jean-Luc Baugniet vergeten die in 1991 ook veroordeeld is voor een poging tot afpersing van warenhuizen en die over daderkennis over de BVN beschikt.
Nu ja, met al die indirecte bewijzen blijft het toch vreemd dat in dit dossier niemand veroordeeld is. De betrokkenheid van Bouchouche en  sommige leden van de WNP staat buiten kijf.