341

Merovinger wrote:
the end wrote:

In de nota's van Willy Acke, 28/3/89, blz. 10:

8410 19/9/1983, GP Aalst.
Laffineur dringend te verhoren! brengt relatie Lekeu m. Temse op andere wijze mogelijk.
Voorleggen foto's van WNP-leden

Ik weet niet of beide regels in rechtstreeks verband met elkaar staan. Maar de eerste regel, die 8410, is waarschijnlijk een postcode die dan van Wenduine zou zijn. De datum: 19/9/83, een paar dagen na Nijvel maar er wordt naar de GP van Aalst gebeld, dus gaat die telefoon vermoedelijk over Temse. De Saab is voor Nijvel in Gent gezien, komende van de kust?

the end, je hebt de datum verkeerd overgeschreven. Het moet 13/9/1983 zijn dus de juiste tekst is:

- 8410 19/9/1983, GP Aalst.
- Laffineur dringend te verhoren!! -> brengt relatie Lekeu - Temse op andere wijze mogelijk.
Voorleggen foto's van WNP-leden

the end wrote:

Heeft iemand een idee wat die 8410 zou zijn, en is mijn redenering juist.

Die 8410 zou ook een PV-nummer of dossiernummer kunnen zijn van de GP Aalst.

Na veel kritische overwegingen acht ik de kans wel eens heel groot dat dit een postnummer kan zijn. Of de notities rechtstreeks in verband staan weet ik niet maar er zijn een paar merkwaardigheden die misschien via De Pomp een verklaring kunnen geven. Er zijn verschillende elementen die het onderzoeken waard zijn. Maar bijvoorbeeld Daniel Van Custem kwam in De Pomp, is herkend in Temse en had dezelfde koplampen als de gestolen Saab in zijn bezit. Beijer ook klant van De Pomp, via Belcar en Angelou komt men bij de kompanen van Farcy uit aan de kust. 

Is het toeval dat Daniel Van Cutsem aan De Pomp, de Saab en Temse te linken is en dat Murat de Porsche van Van Camp steelt? Beiden kwamen veel in Zemst = Hofstade, dit is niet ver van Londerzeel waar ook WNP-leden kwamen. En dan Lekeu en Temse plus WNP-leden.

Als men dan de nacht na Nijvel en de weken erna bekijkt, waar zouden de daders verbleven hebben een paar uur in de nacht? 

Misschien spring ik wat van de hak op de tak of schrijf ik onduidelijk, maar wat als dit om een anonieme tip gaat vanuit de kust, en het zou een verband over De Pomp kunnen leggen naar Daniel van Cutsem en of Belcar en Latinus en Lekeu?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

342

the end wrote:

Na veel kritische overwegingen acht ik de kans wel eens heel groot dat dit een postnummer kan zijn.

8410 is ook de postcode van Steinfort in Luxemburg, maar ik denk niet dat het een postcode is. Op 9 oktober 1985 legde Gaston Laffineur een verklaring af tegenover onderzoeksrechter Schlicker. Het eerste contact tussen Laffineur en de getuige was echter een jaar voordien. Ik weet niet zeker of het exact een jaar eerder was, maar oktober 1985 min 12 maanden is oktober 1984 (ofwel 8410). Ik zou dus niet te veel zoeken achter die cijfers.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

343

8410 13/9/1983, GP Aalst.

Die 8410 kan van alles zijn, en is maar een klein element. Wat het ook is, het heeft te maken met 13/9/83, 3 dagen na Temse en de GP van Aalst. In die context is het meest logische een postnummer maar het maakt niet zoveel uit. Via dit gegeven kwam ik de verbanden met Daniel van Cutsem en Temse weer tegen waar De Pomp een rol in speelt.

Laffineur dringend te verhoren!! -> brengt relatie Lekeu - Temse op andere wijze mogelijk.
Voorleggen foto's van WNP-leden

De getuigenis van Laffineur gaat over de contacten van Jandrain met Latinus eind 1981 begin 82, dus over een eerdere periode. Jandrain kreeg opdracht om in een drugsmilieu te infiltreren. In dezelfde periode kregen Libert, Lammers en Co geheime opdrachten om supermarkten te observeren. Jandrain legt in zijn verklaringen later een link met de diefstal van de vesten en geheime groepen rond WNP. Op 15/9 is er de verklaring van VMO en EPE dat WNP en Libert geïnfiltreerd werden door buitenlandse diensten. op 16/9 word de Saab mogelijks gezien aan de E40 in Gent.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

344

Merovinger wrote:

Libert werd nl. pas drie dagen later, op 13 september 1983, op straat gevonden en aangesproken in verband met de diefstal van de NAVO-telexen. Diezelfde dag nog werd hij van zijn vrijheid beroofd. Hij verbleef in de gevangenis tot 24 januari 1984.

Wat moeten we trouwens denken van het feit dat Michel Libert op 10 mei 1989 contact opneemt met de Delta-Cel van de BOB van Dendermonde om meer informatie te geven over de feiten die zich in Temse hebben voorgedaan?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Een paar zaken die de feiten in Temse in een volledig ander daglicht brengen:

  • één getuige merkte de komst van gemaskerde mannen op en verwittigde onmiddellijk telefonische de Rijkswacht van Temse;

  • de drie daders hadden maskers op. Er werd dus geen robotfoto opgesteld van de daders.

  • de Rijkswachtkazerne van Temse bevond zich in de Vrijheidsstraat op slechts 900 meter van de fabriek van Wittock-Van Landeghem;

  • de Rijkswachters zijn echter pas 45 minuten na de oproep ter plaatse gekomen. Waarom heeft dit zo lang geduurd?

  • de daders hebben de verlichting rond de fabriek kapotgeschoten;

  • de daders hebben de hond van Broeders levend achtergelaten (terwijl in de garage van Jadot de hond met maar liefst 11 kogels werd neergeknald);

  • de daders hebben banden van geparkeerde auto's rond de fabriek kapotgeschoten;

  • twee getuigen hebben de vluchtauto van de daders gezien en dat was géén Saab, wel een donkere auto van een ander merk;

  • er werd wel door een getuige op de dag van de feiten een Saab opgemerkt met iemand aan boord in het centrum van Temse maar niet op het moment en op de plaats van de inbraak in de fabriek in de Gasthuisstraat.

De kans is zeer groot dat Temse dus zelfs geen bendefeit is. De link met de bendefeiten werd gemaakt op basis van de ballistische analyse (gebruik .22 en RG1) en de zakken in Ronquières. Van de zakken in Ronquières weten we dat er vermoedelijk manipulatie in het spel is. Die ballistische analyse kan verkeerd geweest zijn. Werd de munitie van Temse wel getest? Werd deze niet verward of gemengd met de munitie die slechts één week later afgeschoten werd in Nijvel? Temse was tot op heden het eerste feit met de RG1. Maar klopt dit wel?

Heeft er iemand meer info over de wijze en het tijdstip waarop de plaats delict in Temse door het labo afgespeurd werd?

Als je de modus operandi in Temse nader bestudeert, wijzen zeer veel zaken naar de mogelijke betrokkenheid van (ex-) rijkswachters of agenten van de groep Diane. Wat als dit feit ook een feit van het koppel Bouhouche en Beijer is geweest zoals de diefstal van de HK's uit de gebouwen van het SIE? Is dat de reden waarom Beijer en Amory altijd op zoek geweest zijn naar de Bendewapens? Is dit één van de feiten waarvoor Beijer hulp kon/kan bieden aan de onderzoekers voor de loskoppeling van feiten? Volgens Beijer werden de Bendefeiten onterecht gemengd en kan hij helpen in het ontwarren van het dossier. Zie ook zijn uitspraak "on a mélangé les armes".

346

Ik volg ook de discussie op het Franstalig forum en over Temse waar forumlid lesom schrijft dat Temse niet in de reeks van Bende-misdaden thuishoort. Volgens hem zou Temse te maken hebben met rijkswachters, die een soort haat ontwikkeld hebben tegen de rijkswacht en zou het niet dezelfde daders zijn van in Nijvel (hij schrijft nogal raadselachtig).

Ik vind het in deze raar dat rijkswachters naar Temse gaan om op extreem brutale manier kogelvrije vesten te stelen en 2 burgers voor dood achterlaten. Wat is de link met ex-rijkswachters en Temse (die is er)? En waarom de burgers zo toetakelen? Wat is van dit feit de haat tegen de rijkswacht?

Een week erna in Nijvel (volgens lesom staat dit los van Temse), wordt wel een rijkswachter extreem brutaal vermoord. Ik weet het niet meer vanbuiten met hoeveel wapens en projectielen er op de rijkswachter geschoten is, maar het was zeker niet gewoon iemand uit verdediging uitschakelen.

Er word in heel de discussie ook nog geen woord over Lekeu geschreven, als Temse met rijkswachters te maken heeft dan komt die normaal gezien toch wel heel sterk in beeld.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

347

Van waar plots deze info?

348

Het meeste of alles is al lang gekend, doch bepaalde accenten zijn niet 100% juist geïnterpreteerd. Het is bijvoorbeeld heel juist (dit was me ook nog niet zo opgevallen) dat de robotfoto's die we kennen van Temse waarschijnlijk niet van de inbraak zelf zijn. Na de grote kuis die de nieuwe cel heeft gehouden in de robotfoto's zijn die voor Temse wel overgebleven maar er staat bij deze robotfoto's:

Beschrijving van twee onbekenden die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met de feiten.

Dus zijn dit naar alle waarschijnlijkheid niet robotfoto's van de nacht zelf. Ook over de gebruikte wagen of wagens is er geen zekerheid, plus het motief verschilt van andere gekoppelde Bende-feiten.

Het is in mijn visie ook de vreemde eend in de reeks en sluit eigenlijk in motief meer aan bij de diefstallen bij de SIE of de telexen van WNP (ik heb daar al eerder in dit topic over gepost). Het is dan ook geen toeval dat Lekeu genoemd wordt voor Temse, en ik acht de kans groot dat er nog ex-rijkswachters bij betrokken zijn.

Maar als men naar de uitvoering kijkt en hoe brutaal ze tekeer gaan met de slachtoffers plus de keuze van de wapens (los van de expertises of die correct zijn of niet) - een 0.22 en cal. 12 zal wel gebruikt zijn -, is het ergens logisch dat Temse aan de Bende-reeks gekoppeld word. Trouwens het loskoppelen maakt dat dit feit verjaard is!

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

349

Merovinger wrote:

De kans is zeer groot dat Temse dus zelfs geen bendefeit is. De link met de bendefeiten werd gemaakt op basis van de ballistische analyse (gebruik .22 en RG1) en de zakken in Ronquières. Van de zakken in Ronquières weten we dat er vermoedelijk manipulatie in het spel is. Die ballistische analyse kan verkeerd geweest zijn. Werd de munitie van Temse wel getest? Werd deze niet verward of gemengd met de munitie die slechts één week later afgeschoten werd in Nijvel? Temse was tot op heden het eerste feit met de RG1. Maar klopt dit wel?

Een terechte opmerking, het is Dery die op 22 oktober '83 als eerste linken maakt tussen andere feiten. In het verslag van de kamer 59/10/1988 bijlage blz. 381 lezen we:

Die verbanden werden aangetoond via een verslag van deskundige Dery van 22 oktober 1983. Voorts is op hetzelfde tijdstip tevens gebleken dat die feiten ook onderling met elkaar te maken hebben door de gestolen voertuigen die door de daders waren gebruikt. Zo kwam vast te staan dat dezelfde wapens werden gebruikt bij de overval op Genval, bij de feiten in de Colruyt van Nijvel en de moord in de Auberge des Trois Canards in Ohain – het betreft drie feiten die in het arrondissement Nijvel gepleegd zijn - maar ook bij de moord op de huisbewaarder in Beersel, de moord op de zaakvoerder van de Delhaize van Beersel die in het arrondissement Brussel werden gepleegd.

En ook:

Kortom, pas na afloop van het deskundigenonderzoek van de heer Dery en uit zijn verslag van 22 oktober 1983 is gebleken dat diverse criminele feiten die hier voren worden vernoemd onderlinge door ballistische correlaties verbonden waren en dat er redelijkerwijze vanuit kon worden gegaan dat ze gepleegd werden door dezelfde bende. Overeenkomstig de dwingende regelen van de strafrechtelijke procedure zie artikel 62bis van het Wetboek van Strafvordering) ten gevolge van die feiten werden geopend aan verschillende magistraten toevertrouwd, dit wil zeggen aan diegenen die territoriaal bevoegd waren.

Wanneer er juist een link met Temse word gemaakt is me niet duidelijk. Doch dit heeft als gevolg dat het onderzoek moet worden gecentraliseerd, en daardoor is het onderzoek voor Temse in '84 van Dendermonde naar Nijvel gegaan is, toen Dendermonde het onderzoek in '86 terug kreeg was er niets in gebeurd!

Het zijn voornamelijk de daders die ervoor zorgen dat alles aan elkaar verbonden wordt door het samen gebruik van wapens in Nijvel en later nog eens in Anderlues, plus de vele sporen die men achterlaat. Het is immers al op de avond van de overval in Beersel dat speurders en onderzoekers zich afvroegen of er linken waren met voorgaande feiten. Los van alle mogelijke bedenkingen en het op elkaar stapelen van feiten; als Temse afwijkt van de rest wilt dit zeggen dat er 2 0.22 wapens zijn en een riotgun meer. Als ik Nijvel bekijk en het gebruik van de 0.22 acht ik de kans groot dat er daar 2 van die wapens gebruikt zijn. Er is voor Nijvel geen duidelijkheid over het gebruik van de 0.22 (de experten kwamen er niet tot een duidelijke conclusie) en als er andere wapens in Temse gebruikt zijn vergroot het de groep daders en de aantal wapens plus extra wagens.

Dus al er een manipulatie is van Dery is het voornamelijk om de groep daders kleiner te maken en het aantal gebruikte wapens te verminderen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

350

Het onderzoek naar de diefstal in Temse is in april '84 naar Nijvel verhuisd en is in september '85 terug naar Dendermonde gegaan. Erna is de aanslag in Aalst gebeurt! Tevens is april '84 ook interessant voor alles rond Lekeu en Latinus.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.