Uit het verslag van de Eerste Bendecommissie en het verhoor van Albert Raes:

Na het werkbezoek van de onderzoeksrechter [21 oktober 1983] Lyna werd door getuige [Albert Raes] een brief verzonden aan de procureur des Konings om hem de door de Veiligheid van de Staat verzamelde informatie over de WNP mee te delen. Daarin was onder meer sprake van een Franse staatsburger die mogelijk behoorde tot de inlichtingendienst van de WNP.

Eveneens werd in deze brief gesproken over de voorzitter van het Front de la Jeunesse die de intentie had een paspoort te leveren aan Lammers (vervolgd voor de dubbele moord in de Herderliedstraat) teneinde te kunnen vluchten naar net buitenland.

(…) Op 21 december 1983 wordt aan de Procureur-Generaal een nota gestuurd over precieze punten inzake de WNP. (…) Verder wordt in deze nota ook individuele inlichtingen verstrekt over bepaalde WNP-leden (onder meer Lammers). Ook wordt gemeld dat voor bepaalde gelegenheden (een automobielwedstrijd) de organisatoren een beroep deden op het Front de la Jeunesse als ordedienst (waaronder Lammers).

Getuige [Albert Raes] wijst daarbij op de praktijken van allerhande publieke en private opsporingsdiensten die zich als leden van de Veiligheid van de Staat voordoen (uiteraard kan dit de faam van de Veiligheid van de Staat schaden).

Gezien het nieuws van vorig weekend aangaande Michel Libert en de WNP, lijkt het mij opportuun om nog even de verklaringen van Eric Lammers van 22 oktober 2014 in herinnering te brengen » www.youtube.com