Betreffende dit artikel » Voormalig WNP-kopstuk Michel Libert bekent

‘Ginungagap’ staat binnen de Keltische filosofie voor ‘de beginvoorwaarden voor de schepping van een nieuwe wereld’. Michel Libert schrijft dat hij les gaf in Keltische filosofie. Hij zal dus zélf perfect geweten hebben wat ‘Ginungagap’ betekent. Michel Libert verklaart dat hij zélf meewerkte aan ‘Operatie Ginungagap’.

Wanneer een anonieme getuige in het voorjaar van 2018 in diverse TV-journaals verklaarde dat hij begin de jaren ’80 gerecruteerd én opgeleid werd door Michel Libert, dan noemde Libert die anonieme getuige prompt een fantast. Libert gebruikte het woord ‘schuiftrompet’ om de anonieme getuige te benoemen (Journaal TV-oost 27 mei 2018). Eigenaardig genoeg verklaarde Michel Libert eerder al (meer bepaald op 24 november 1989) in de pers wat de anonieme getuige in het voorjaar van 2018 bevestigde.

Michel Libert stelde in 1989 in de pers al onomwonden: “De raids tegen de Colruyts en Delhaizes (2 x meervoud), dat kwam van bij ons. Dat ‘groot offensief’ was binnen Westland New Post voorbereid. Dat was wat Paul Latinus ‘les grands évènements’ noemde".

Libert legt uit dat leden van WNP verplicht werden om iets onwettigs te doen en zich op die manier ‘te verbranden’. Vanaf dat moment was men chanteerbaar en dus via een moreel contract verplicht tot de omerta. Die onwettige daden konden gaan van een diefstal tot en met het liquideren van iemand. Onbegrijpelijk dat Michel Libert dat ongestraft in de pers kon verklaren terwijl hijzelf toegaf tot een dergelijk commando te behoren en er mensen voor te recruteren.

Libert verklaart dat er altijd wel een autoriteit op de hoogte was als er iets strafbaars gedaan werd. Telkens werd hij weer uit de gevangenis gehaald. Libert verklaart dus over juridische immuniteit te beschikken.

Michel Libert verklaart in het artikel dat zijn commando groen licht kreeg van de Sécurité voor sommige operaties. ‘Ginungagap’ is een Keltische term. Libert schrijft dat WNP opdrachten kreeg van de Staatsveiligheid via een geheime code en dat hij derhalve niet wist aan welke operatie hij meewerkte. Sedert wanneer gebruikt de Staatsveiligheid Keltische termen?

In het nieuws van TV-Oost zegt Libert in het voorjaar van 2018 dat hij al lang naar het buitenland zou gevlucht zijn indien hij iets zou te maken gehad hebben met de bende van Nijvel. Op 24 november 1989 schreef Michel Libert dan weer dat hij samen met Madani Bouhouche op een dodenlijst stond omdat hij te veel wist over de bende van Nijvel?

Michel Libert schrijft dat hij tweemaal ’s avonds uit de gevangenis gehaald werd en naar een GB-parking werd gebracht. Dat wil dus zeggen dat men de mogelijkheid niet kan uitsluiten dat hij ’s avonds kortstondig uit de gevangenis gehaald werd om mee te werken aan een aanslag om op die manier over het perfecte alibi te beschikken. Met de hulp van Jean Bultot?

Libert verklaart in dit artikel ook nog eens dat hij zélf verkenningen deed in grootwarenhuizen als voorbereiding op wat Paul Latinus ‘les grands évènements’ noemde.

Michel Libert verklaarde in het voorjaar in een journaal van TV-Oost dat hij de optie om terreur aan te richten besproken heeft met Christian Elnikoff. Libert schoof tijdens dat interview alle schuld in de schoenen van de ondertussen overleden Elnikoff. (Journaal TV-oost 27 mei 2018) In dit artikel schrijft Libert dat Elnikoff deel uitmaakte van zijn commando?

Tegen deze achtergrond stelde Michel Libert in het voorjaar van 2018 dat hijzelf niéts met de bende van Nijvel te maken heeft en dat hij iedereen zal aanklagen die nog denkt dat hij één van de reuzen (>1.9m) van de bende zou kunnen zijn.

Wie snapt dit allemaal nog?

Bakerstreet 221B wrote:

Betreffende dit artikel » Voormalig WNP-kopstuk Michel Libert bekent

Michel Libert schrijft dat hij tweemaal ’s avonds uit de gevangenis gehaald werd en naar een GB-parking werd gebracht. Dat wil dus zeggen dat men de mogelijkheid niet kan uitsluiten dat hij ’s avonds kortstondig uit de gevangenis gehaald werd om mee te werken aan een aanslag om op die manier over het perfecte alibi te beschikken. Met de hulp van Jean Bultot?

Dat is niet wat er staat in het artikel Bakerstreet 221B. U verdraait sommige woorden of haalt ze uit hun context. Ik wens u dus te corrigeren.

In het artikel staat er letterlijk: "Toen ik in de gevangenis van Vorst zat, heeft men mij tweemaal 's avonds om 21 uur uit mijn cel willen halen voor een zogenaamd medisch onderzoek."

Dat wil zeggen dat men (wie?) de intentie had om Libert toen uit zijn cel te halen maar dat het niet is gebeurd, vermoedelijk omdat Libert dit geweigerd heeft (omdat hij onraad rook?). Ze 'wilden' hem uit de cel halen. Moest Libert effectief uit de cel zijn gehaald geweest dan zou er in het artikel gestaan hebben: "... heeft men mij tweemaal 's avonds om 21 uur uit mijn cel gehaald ...". Maar dat staat er dus niet.

Ook schrijft u dat Libert uit de gevangenis werd gehaald en naar een GB-parking werd gebracht. U koppelt dus deze twee feiten aan elkaar maar ook dat is een foutieve stelling/interpretatie van u. De zin "Toen ik in de gevangenis van Vorst zat, heeft men mij tweemaal 's avonds om 21 uur uit mijn cel willen halen voor een zogenaamd medisch onderzoek." en wat er daarna volgt zijn in feite een opsomming van losstaande feiten waarmee Libert (terecht of onterecht? - dat laat ik in het midden) wil aantonen dat hij geviseerd werd en er pogingen zouden gedaan geweest zijn om hem te intimideren of zelfs uit te schakelen (net zoals het geval was bij Latinus en Van Vinck). Het feit dat Libert tot tweemaal toe op de GB-parking van Oudergem bijna overhoop zou gereden zijn, staat dus los van het feit dat men Libert uit zijn cel heeft willen halen. Meer dan waarschijnlijk zijn deze pogingen tot aanrijdingen gebeurd na zijn definitieve vrijlating uit de gevangenis. Libert stond op deze parking dus waarschijnlijk als een vrij man en volledig uit vrije wil toen hij er bijna overhoop werd gereden.

Merovinger, u heeft volkomen gelijk, ik ben hier te kort door de bocht gegaan. Vergeet mijn opmerking over 's avonds gevangenis verlaten. Ik heb 2 verschillende dingen op één hoop gegooid. Sorry!

OK Bakerstreet 221B. En - sorry dat ik het moet zeggen - u gooide er nog een derde bij op de hoop want Jean Bultot was de toenmalige directeur van de gevangenis van Sint-Gillis en niet van Vorst.

Dus opletten vooraleer voorbarige conclusies te maken. Doch geef ik toe dat ook ik mij daar soms aan zondig. Eens men een idee denkt te hebben van de daders dan is men nl. snel geneigd om al te rest overboord te gooien. Men moet zich dus voortdurend in vraag stellen. Zie » Forum

Prima, ik geef andermaal toe dat ik een paar dingen door elkaar gehaald heb ivm het artikel. Maar er staat wel:

"Toen ik in de gevangenis van Vorst zat, heeft men mij tweemaal ’s avonds om 21 uur uit mijn cel willen halen voor een zogenaamd medisch onderzoek."

De mogelijkheid om 's avonds iemand uit de cel te halen onder een vals voorwendsel kan dus zeker niet worden uitgesloten. De belangrijkste vraag is hier: wie wou Libert 's avonds uit de cel halen onder een vals voorwendsel?

Bakerstreet 221B wrote:

De belangrijkste vraag is hier: wie wou Libert 's avonds uit de cel halen onder een vals voorwendsel?

Dat is inderdaad een goede vraag. Maar vooraleer er daar een antwoord op moet gezocht worden, moet men zich eerst een andere vraag/vragen stellen en beantwoorden, nl. "Klopt het wat Michel Libert hier beweert?", "Werden er effectief twee pogingen gedaan om Libert uit de cel te halen?". Dat kan je enkel maar beantwoorden door een gedetailleerd onderzoek uit te voeren in onder meer de logboeken van de gevangenis. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat Libert hierover liegt om zich interessanter te maken dan hij eigenlijk is.

Er staat ook niet dat men Libert uit de gevangenis gehaald heeft. Er staat dat men hem uit de gevangenis wou halen. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat verslag van wederrechtelijke handelingen zou opgenomen worden in een gevangenislogboek. Ik denk dat Libert hier eerder insinueert dat de leiding van de gevangenis aan de kant stond van diegenen die hem op een dodenlijst hadden gezet.

Tegen de achtergrond van dit uiterst merkwaardige artikel blijf ik het onwaarschijnlijk vinden dat justitie Libert zijn riotguns heeft laten verdwijnen. Dit schreeuwt om een onderzoek naar het onderzoek.

408

Bakerstreet 221B wrote:

Ik denk dat Libert hier eerder insinueert dat de leiding van de gevangenis aan de kant stond van diegenen die hem op een dodenlijst hadden gezet.

Ik denk niet dat Libert ooit op één of andere dodenlijst heeft gestaan.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

409

Neen, want anders was hij al lang dood geweest maar waarom hij nog steeds - en dit al veeeeel te lang - een forum/woordvoerder tot zijn beschikking heeft, is al even raadselachtig. Het voordeel van de twijfel, zeker?

Liberts optredens doen me ergens denken aan zelfverklaard pedo-jager Marcel Vervloesem die ook al het mogelijke deed om zich in de pers interessant te maken en te profileren als detective. Men kon aan zijn beweringen geen touw vastknopen en uiteindelijk bleek hij zo schuldig als wat.