Ik beschouw jouw vraag ook nog niet als beantwoord. Ik zoek verder naar de bron. Het is mogelijk dat deze info komt van een (vroegere) kabinetsmedewerker. Op zoek naar de bron nog een interessant artikel gevonden.

"De Croo en Gol ontvingen steekpenningen van Mobutu om in België te lobbyen"

Bron » www.veto.be

In een vorig leven had ik contacten binnen de politiek (zonder lid te zijn van een bepaalde partij).

32

Poseur wrote:

Ik beschouw daarmee mijn vraag nog niet als beantwoord. Ik zou graag een bron hebben voor de uitspraak "qu'est ce que cela signifie quelque dizaines de mort(s) pour un but", waaruit ik zelf kan zien waar, wanneer en in welke context Gol deze uitspraak deed.

Momenteel kan ik u daar niet mee verder helpen. Dat PRL en PVV tegen de parlementaire onderzoekscommissies waren is wel een gekend feit.

33

Une vision impressionniste du monde politique belge en visite à la télévision au soir des élections législatives d'octobre 1985. Entre séance de maquillage et (fausse) alerte à la bombe...

» www.sonuma.be (16/10/1985 - 6 min)