Ere wie ere toekomt. Jullie zullen het mss niet graag lezen, maar zo ongeveer sinds ik de eerste post van Cobra las bleef die maar doorbomen over Pierre Maltais en Ecoovie. Zaak die volgens zijn eigen zeggen hem bijna het leven kostte. Ecoovie was een dekmantel, die ons moest doen geloven dat het ging over mensen die in tenten woonden.

Zie hierover een post van Ben:

"Ecoovie: de leden woonden in indianententen (tipi's), zonder enige vorm van hygiëne en werden onderworpen aan strenge diëten waaraan de belangrijkste voedingsstoffen ontbraken; ze dienden zeer zware lichamelijke inspanningen te leveren en kregen te weinig slaap; nooit werd een beroep gedaan op een arts."

Maar zoals jullie in de vorige post konden lezen stond Ecoovie voor heel andere dingen. Vandaag schreef Cobra dit:

"Darville, Bultot, Ciolini, FN Herstal, Bouhouche, Interdoc, bende Haemers en CEPIC en Felix Przedborski nebula allemaal via fondsen beheerder Pierre Maltais."

Tot nu toe had Cobra Maltais nog niet gekoppeld aan fondsenbeheerder maar nadat ik de link Maltais en Keteleer had gevonden viel ik van mijn stoel. Eindelijk snap ik ook waarom Acke schreef dat hij het bendeverhaal moest herschrijven. Ecoovie, het Atlas-dossier en Willy Acke en het besef van framing van een aantal omgekochte journalisten en we zullen het licht zien.

Indien je net als ik niet direct begrijpt hoe sommige "religieuze ordes" het extreem-rechtse gedachtegoed promoten hieronder een tekst over het OSJ (Ordre de Saint-Jean Baptiste). Link met ECOOVIE is De Keteleer, zowel OSJ als ECOOVIE.

Het gesprek loopt dood. Het wederzijdse wantrouwen stijgt. Even denk ik dat dit het einde is. Plots, met een autoritaire zwaai, als wil hij voorgaande bedenkingen voorgoed wegwuiven, snijdt de dignitaris in de ‘Ordre de Saint-Jean Baptiste’ een nieuw onderwerp aan. Een verantwoording, lijkt het. De doelstelling van de Orde.

‘De bedoeling van de Orde is een elite te creëren, een elite van belangrijke mensen in de samenleving, die bereid zijn een nieuwe kruistocht te beginnen tegen het obscurantisme, tegen de mens zonder ziel en geweten. Kortom tegen het marxisme of het communisme. Wij weigeren de mens te zien als een zielloze machine, die door gewetenloze technocraten wordt gemanipuleerd. Het collectivisme, het socialisme, zijn kwalen. De oorzaken zijn te vinden in het gebrek aan religie. België is in de loop van de geschiedenis op systematische wijze naar het obscurantisme gevoerd. Dat heeft de miskende Antwerpse historicus Roger Van Avermaet duidelijk aangetoond in zijn werken over de Belgische geschiedenis.'

'Bijvoorbeeld: de graven Egmond en Hoorne verrieden Filips en het Christendom om de vrije hand te laten aan de ketter Willem de Zwijger. Zo liet men later het goddeloze Frankrijk regeren over België. Er zijn voorbeelden te over die aantonen hoe wij ons op systematische wijze afwendden van het ware geloof, van onszelf... En je merkt het resultaat. Een maatschappij in verval, geen toekomst meer voor de jeugd, een regering die het individu geen ruimte meer laat, een regering die beveelt en wij moeten knikken of verdwijnen. Kijk naar Europa: Europa sterft Europa is ten dode opgeschreven als gevolg van het obscurantisme en het gebrek aan religie. De losbandigheid die daarmee samenhangt heeft van ons een ondergeschikt ras gemaakt. Wie zijn er nu in opgang? De Japanners, de moslims. Superieure rassen in vergelijking met de onze. De kruistocht die Hitler - pas op, ik ben tegen het nazisme - aanbond ter zuivering van het Westerse ras was niet zo dom als de meesten dachten. We bevinden ons in een impasse.’

Dokter Van Rossum lijkt niet meer te stoppen. Hij vertelt zijn verhaal met diepe ontgoocheling, een diep misprijzen voor de hedendaagse mens. ‘Kijk maar naar wat de vakbonden uitrichten. Stakingen in het openbaar vervoer, stakingen in de mijnen. Het verval is zeer nabij. De macht van de vakbonden is daar een zeer belangrijk teken van... Dus rest er ons niets anders dan te strijden tegen het morele verval. Dat is dan ook de uitgangspositie van onze grootmeester Zdrojewski. Binnen onze Belgische afdeling pogen we diep-religieuze gevoelens aan te kweken door middel van leringen en erediensten. De aanwezige elite moet dan de religiositeit verspreiden in haar invloedssfeer. Want elke ridder heeft een zeer belangrijke maatschappelijke positie van waaruit hij vele mensen kan beïnvloeden. Dat is ons uitgangspunt.’

Bron: Ridders van nu | André Van Bosbeke