11

Guy Bouten heeft een gesprek gehad met Jean Militis, hieronder een samenvatting van dit gesprek (verwacht geen grote onthulling van Militis):

Jean Militis richtte in 1980 in Cap-Corse een kamp op om zwaar mentaal gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Achteraf bleek het een prachtige dekmantel om in het kamp tegelijk militaire oefeningen te houden met jongeren van zestien à zeventien jaar. De meesten van hen waren gerechtskinderen. Ze werden getraind door gewezen para's zoals Luc Wauthier, de voorman van de Amicale Paracommando van Bertrix, en Charles Gardien en de rijkswachter René Modave van de Amicale Liègeoise. (...)

De zogenaamde vakantiekampen in Cap-Corse vertoonden Spartaanseallures: legerkost in de gamel, doorgedreven trainingen met close combat, overlevingstochten in de wildernis en het dagelijks rapport bij de kolonel himself in battledress omgeven door zijn Pretoriaanse garde. Toch waren er jongeren die het regime niet aankonden en deserteerden, wat hen op zware sancties, zelfs lijfstraffen kwam te staan. Desondanks lekte er niets uit naar de buitenwereld. De privémilities VMO en het Front de la Jeunesse hielden het inmiddels dichter bij huis en trainden in dezelfde periode in de Ardennen. Het linkse weekblad Pour wijdde er enkele artikelen aan.

U hebt de reputatie van een baroudeur, een vechtersbaas. Terecht?
"Ja. In 1950 ben ik naar Korea getrokken om er te gaan vechten tegen de communisten."

Toen haalde Gladio hier de kastanjes uit het vuur.
"Dit gelooft u zelf toch niet. De Gladio-jongens speelden gewoon verstoppertje. Die affaire waarover mijn vriend André Moyen wat uit zijn nek heeft staan kletsen, grenst aan het delirium. Er zijn bij ons geen geheime wapenopslagplaatsen geweest. Ik daag u uit de plaatsen aan te wijzen."

Bouhouche en Beijer hebben er een paar aangewezen.
"Wie zegt dat ze werkten voor een stay-behindnetwerk? Heel dat gedoe rond Gladio en de SDRA 8... U mag gerust weten dat ik er geen hoge dunk van heb. Men heeft er para's in gedropt die schrik hadden om te springen en die met valse snorren en zonnebrillen vanuit hun bureau zogezegd de communisten gingen bestrijden. Ik ben tenminste gaan vechten op het terrein in Korea."

Maar in de jaren tachtig was Gladio actief in Italië. Het is bewezen dat men toen in ons land het stay-behindnetwerk nieuw leven heeft ingeblazen. Albert Raes kreeg vijftig miljoen frank (1.25 miljoen euro) om ultra-moderne radioapparatuur aan te kopen. U zat toen op het kabinet van Gol en had banden met de SDRA 8, eigenlijk de Belgische versie van Gladio.
"Nogmaals, al die herrie rond Gladio was een stukje cinema om de echte problemen van het land te vergeten en de publieke opinie te sussen."

De Equipes Spéciales de Renseignements die aan de Duits-Poolsegrens actief waren, zeggen u vermoedelijk ook niets?
"Goed geraden."

De namen van de ex-rijkswachters Bouhouche en Beijer ook niet, veronderstel ik?
"Ik heb over hen gelezen in de kranten. Meer niet."

Nochtans bent u ook extreem rechts.
"Ik weet waar dit gerucht vandaan komt. Ooit heb ik eens in de bossen rondgezworven met een tiental vrienden, reserveofficieren, waardoor men me beschuldigde een Verdinaso te zijn."

U vergeet de mislukte staatsgreep in 1973.
"Nog zo'n gerucht. Dit gelooft u zelf toch niet?"

Er bestaan nochtans documenten over de Blauwe Orde. Die kleur verwees naar de rijkswacht. Er is ook een rapport van majoor De Cock, waarin een zekere dokter Claude Nancy optreedt als de spilfiguur in een rechts complot. Deze dokter was een boezemvriend van majoor Bougerol. Ik citeer: "Nancy s'occupe de l'information et de la documentation du groupe. Il entre également dans son intention de former un groupe de jeunes militaires et de leur faire suivre un entraînement de judo, karate etc., ainsi de les familiariser avec les techniques de la propagande politique." Precies wat u deed met de jongeren in Cap Corse begin jaren tachtig.
"Larie. Ik wil er geen woord aan vuil maken."

U bent toch in 1980 twee keer voor de senaatscommissie-Wijninckx moeten verschijnen die een onderzoek deed naar de privémilities?
"Een collega heeft me in opspraak willen brengen. Een nota van kolonel Verbruggen over geheime wapendepots of iets dergelijks. Zo ziet u maar."

Uw naam komt ook ter sprake bij de operatie-Oesling in mei 1984, toen een commando samengesteld uit Amerikaanse Special Forces en ex-para's de kazerne van Vielsalm aanvielen.
"Mijn rol beperkte zich tot de aanwerving van de huurling Lucien Dislaire."

Sergeant Henry Bodenhorst beweert iets heel anders. Toen zijn commandant hem de vraag stelde wie er aan de operatie deelnam, antwoordde hij: "Mais mon commandant, des mecs désignés par Militis sur les listes de l'Amicale Para-commando." Dus duidelijk meer dan die ene naam die u vernoemt.
"On dit..."

Men ontdekte later een wapen, gestolen in Vielsalm, in een appartement van de CCC in Ukkel. Een duidelijk bewijs dat de Communistische Cellen van Carette door uw geheime organisatie geïnfiltreerd waren. De CCC-aanslagen op de NAVO-oliepijpleidingen en op Motorola, een bedrijf dat werkte voor de CIA, konden moeilijk uitgevoerd zijn zonder informatie van binnenuit. De eerste reeks Bende-overvallen en liquidaties van 1982 en 1983 stopten overigens precies op het moment van de start van de bommencampagne van de CCC.

De vriendelijke hoofsheid bij de kolonel was inmiddels verdwenen en maakte plaats voor een zekere grimmigheid. Ik besloot het over een andere boeg te gooien.

1985 was voor u een annus horribilis.
"Zeg dat wel. Er waren de CCC-aanslagen waartegen we niets vermochten. Er was het Heizeldrama waarbij 39 doden vielen. Ik kreeg formeel verbod de zaak politiek te exploiteren."

In 1980 heeft bankier Finné gewag gemaakt van de voorbereiding van een coup. Uw naam wordt daarbij genoemd. Rijkswachtkolonel Vernaillen heeft daarover getuigd in de Bendecommissie.
"Vernaillen heeft zich laten beetnemen door Finné, die zoals u wellicht weet door de Bende is vermoord. Mais pour moi les tueries du Brabant wallon n'ont absolument rien à voir avec un coup d'état."

Toch breekt u een lans om de rijkswacht meer middelen te geven. U vond deze elite-eenheid niet opgewassen om te vechten tegen het terrorisme van de CCC en les tueurs fous. U bedoelde daarmee de Bende van Nijvel maar u durfde blijkbaar dit begrip niet in de mond te nemen. Waarom?
"Ik was vier jaar lang kamerlid. Ik heb meer dan tweehonderd vragen gesteld aan de verantwoordelijke ministers die betrekking hadden aux manques pathétiques d'effectifs de ce corps d'élite."

Maar in uw boek La Peur Apprivoisé schrijft u niets over de dodende raids van de Bende van Nijvel in Eigenbrakel, Overijse en Aalst met in totaal zestien doden. Het is precies alsof het u niet interesseerde.
"Wat wilt u dat ik daarop zeg?"

De raids kwamen nochtans als geroepen want een maand later kreeg de rijkswacht voor vijf miljard frank (125 miljoen) extra middelen. Net in die periode beëindigt u uw boek. Mag ik u citeren op pagina 238? "Après d'innombrables luttes et beaucoup de victoires, je me suis trouvé au fond du trou sombre de mes années de malheurs, tâtonnant dans l'obscurité, m'avouant que j'étais knock-out sur le ring de la vie." Wat bedoelde u eigenlijk?

"Ik was geen kandidaat meer voor de parlementsverkiezingen van 13 oktober 1985 en had dus tijd. La peur is ongetwijfeld het thema van dit boek. Pas op, het is geen roman. Alles wat erin staat is echt gebeurd en heb ik meegemaakt. De angst is geen fataliteit. Ze bestaat juist om ons sterker te maken. Oké, ik geef toe dat ik afreken met degenen die mijn militaire carrière hebben gefnuikt, c'est de bonne guerre, maar wij zijn niet gelijk. U gelooft toch niet in een klasseloze maatschappij? In het mensdom bestaan er drie trappen. Aan de top staan de hersenen, de denkers dus, die een strategie uitdokteren en leiden, daaronder staan de medewerkers die de directieven in praktische toepassingen omzetten en onderaan bevinden zich de uitvoerders."

Ik kijk hem verbaasd aan. Dit heeft blijkbaar geen uitstaans met een militaire hiërarchie in een democratie die open, helder en transparant is. Deze opvatting à la Militis is totalitair, zelfs maffieus.

Mag ik u vragen wat u in het leven hebt willen bereiken?
"Mijn ambitie was nooit of te nimmer geld of eigendom. Maar wel enkele momenten van glorie. Mijn enig fortuin bestaat uit herinneringen, zowel anonieme als spectaculaire overwinningen. Ik denk aan de eenzame barre bergtochten of de verbroedering met de compagnie na een zoveelste avontuur waarbij we onze angsten hebben overwonnen 'en les laminant sous le poids de notre irrésistible action'. Ten tijde van de Bende-raids bevond ik mij trouwens op de top van de Col d'Envalira vlakbij de grens met Andorra. Bent u nu tevreden?"

Bron: De Bende van Nijvel | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

12

In de eerste post van dit topic kon je al lezen dat Jean Militis in september van 2006 is gestorven. De website paracommando.com weidde toen dit nieuwsbericht aan het overlijden van Militis:

Tot onze grote spijt vernamen wij zojuist het overlijden van Kolonel Jean Militis. De informatie is voorlopig nog erg schaars maar naar verluid zou de Kolonel ons gisteren - zondag 17 september 2006 - hebben verlaten.

Kol Militis was, en is nog steeds, van een van de grote namen binnen de ParaComandowereld. Men kan stellen dat hij de basis heeft gelegd voor het Commandokamp zoals het er nu uitziet. De training die vroeger initieel gericht was op de individuele opleiding werd door Commandant Jean Militis, toenmalig bevelhebber van het TrgC Cdo omgevormd tot een opleiding waarin het groepswerk en de groepsgeest meer benadrukt werden.

Verder prijken ondermeer de deelname aan de Korea oorlog en het schrijven van ParaCommando-boeken als "Étre et durer" en "La Piste du Risque, Commando, Parachutiste" op zijn palmares. Een van de bekendste uitspraken van de Kolonel gaat als volgt:

"Aan de duizenden mannen die ik door die meedogenloze training loodste zou ik één ding willen zeggen: Wees er wel van bewust dat het voor de onderrichters geen spelletje maar een plicht was u te laten afzien. Zij zouden zelf heel vaak liever een langere halte genomen hebben, een beetje minder hoog gegaan zijn, minder zweten of lekker bruin branden in de zon. Men had ons echter gevraagd u hoger te brengen, dat was ons beroep. Wij zijn al lang uw namen vergeten, maar dingen zoals uw schaterlachen, uw optimisme, uw wil om mannen - echte mannen - te worden, blijven eeuwig in onze gedachten. Onze beloning bestaat alleen daarin!"

De bregrafenisplechtigheid zal plaats vinden op donderdag 21 september om 10u30 in de parochiekerk van Sainte-Marie-sur Semois. Bezoek is mogelijk vanaf vandaag - maandag 18 sept - in het funerarium van Ethe. Het ANPCV Nationaal vraagt aan alle Regionalen om een delegatie met vaandel te sturen om de rouwplechtiheid bij te wonen.

Bron » www.paracommando.com

Eén van de kinderen van Militis, Albert, was tot 2007 Procureur des Konings van Aarlen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13

Jean Militis, rechts op de foto:

https://i25.servimg.com/u/f25/11/22/12/24/militi10.jpg

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

14

Ik denk dat kolonel Militis links op de foto staat.

15

https://www.sonuma.be/archive/colonel-militis

16

Bedankt Human. Intrigerende reportage.