21

Re: Processen

Tijdens het Herderliedstraat-proces kwam ook Michel Libert getuigen. Het verslag van deze getuigenis is ontluisterend. Je vergeet bijna dat Libert daar als getuige, en niet als verdachte, stond:

Ex-kopstuk bevestigt: WNP bestaat vandaag nog steeds

De zaak van de dubbele moord in de Herdersliedstraat te Anderlecht op 18 februari 1982 begint stilaan bevreemdende vormen aan te nemen. Gisteren stonden twee kroongetuigen voor de jury: Michel Libert en Christian Smets. Als spilfiguren in de WNP-zaak werd er van hen opheldering verwacht in een dossier dat nog onnoemelijk veel duistere kanten kent.

Michel Libert stond in de neo-nazistische organisatie WNP op dezelfde hiërarchische hoogte als beschuldigde Marcel Barbier. Beiden stonden als kapitein rechtstreeks onder het bevel van “commandant” Latinus.

Overigens is het Libert geweest die op het einde van de WNP Latinus naar de koon stak en een scheuring binnen de organisatie heeft veroorzaakt. Libert is in zijn antwoorden tegenover voorzitter uitdagend en agressief. Hij leeft duidelijk voor zijn paramilitair wereldje. Voortdurend doorspekt hij zijn antwoorden met gewichtig-aandoende afkortingen, spreekt telkens over zijn opdrachten van mysterieuze personen en kleedt zich zelfs op bijna militaire wijze in strakke zwarte commandobroek en de das diep in het hemd weggestoken. Een kind dat in zijn - gevaarlijk - fantasiewereldje leeft. Zijn onthullingen zijn even spectaculair als onbetrouwbaar, wellicht.

Als enige van de getuigen houdt hij voor het Hof vol dat de WNP wel 300 effectieve leden telde. De organisatie bestaat trouwens vandaag nog, zo zegt Libert fier, hoewel hijzelf er geen lid meer van is.

Libert bevestigt dat hij de nacht van de moord Barbier heeft gedekt met een vals alibi. Barbier had hem gevraagd te vertellen dat hij de hele avond in café Bacchus was gebleven. “Dat was voor mij geen punt. In het kader van een opdracht was het normaal dat wij elkaar dekten”, pocht hij. Hij dacht echter dat het om een vrouwen-affaire ging. Hij heeft Lammers en Barbier trouwens nooit verdacht van de moord in Anderlecht “omdat zij niet goed genoeg waren om zo’n grote en discrete taak tot een goed einde te kunnen brengen.”

Staatsveiligheid getuigt

In de namiddag is commissaris Smets van de Staatsveiligheid aan het woord. Binnen de Staatsveiligheid was Smets belast met het infiltreren van extremistische groeperingen, en in die functie heeft hij verschillende vergaderingen van WNP bijgewoond. Smets’ rol binnen de WNP is op zijn minst wel dubieus te noemen. Hij stuurde, zo blijkt uit zijn antwoorden, nauwelijks rapporten door naar zijn oversten en gaf zelfs aan de WNP-leden cursussen in achtervolgingstechnieken. Twee cursussen werden in totaal gegeven, die telkens gevolgd werden door een praktische oefening op straat. Rond januari ’82 moest het huis van Vandermeulen in de Herderliedstraat in het oog gehouden worden. In maart van datzelfde jaar beveelt de zogenaamde “Operatie Esperanza” dat een bepaalde vrouw in Etterbeek gevolgd wordt.

Tot driemaal toe ontkent Smets dat hij ooit opdracht heeft gegeven tot de observatie van het appartement van Vandermeulen, waar enkele dagen later de moord zou gepleegd worden. Wel heeft hij de operatie Esperanza gesuggereerd. “Ik heb de vrouw van een vriend als doelwit naar voor gebracht waarvan ik wist dat ze geen enkele politieke binding had. Als ik geen doelwit aanbracht, hadden de WNP-leerlingen wel iemand anders gevolgd”, zo verdedigde Smets zich.

Via gerichte vragen suggereert Mr. Dumont, de verdediger van Lammers, dat in de operatie Esperanza mevrouw Pinon werd geschaduwd. Zij is de vrouw van een psychiater [André Pinon] die er destijds prat op ging ophefmakende onthullingen te kunnen doen over verschillende hooggeplaatste personen. Dat verhaal was trouwens al eerder in de media verschenen. Daarin werd de WNP-affaire verbonden met een heleboel duistere zaken die zich in rechtse kringen afspeelden.

Wellicht brengt de uitspraak in dit proces, die pas binnen een tiental dagen verwacht wordt, meer duidelijkheid in dit intrigerende scenario.

Bron: Gazet van Antwerpen | 9 Mei 1987

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

22

Re: Processen

Maandag begint in Brussel proces in verband met mysterieuze moorden in rechtse groep

Maandag begint voor het assisenhof in Brussel een proces tegen twee mannen die verdacht worden executies te hebben uitgevoerd en documenten te hebben gestolen van de Navo en de Generale Staf van België. Ook zouden zij lid zijn geweest van de verboden neo-naziclub Westland New Post.

De zaak is interessant omdat het gaat om politieke afrekeningen in extremistische politieke milieus en om de ledenlijst van de organisatie. De laatste zou namen van beroepsmilitairen en leden van de Staatsveiligheid bevatten. De zaak is aan het rollen gekomen toen de politie van de Brusselse gemeente Vorst in augustus 1983 een man aanhield die zojuist op een Noordafrikaan had geschoten. Bij de arrestant, Marcel Barbier, werd vervolgens huiszoeking verricht.

Er werd beslag gelegd op diverse wapens, mappen met instructies voor paramilitaire eenheden, plannen voor ontvoeringen en verslagen van oefeningen. Verder werden gegevens aangetroffen over het bestaan van Westland New Post (WNP), die in de plaats was getreden van het verboden Front de la Jeunesse, een extreem rechtse en paramilitaire organisatie die krachtens een wettelijk verbod op dergelijke clubjes leek te zijn opgedoekt. Tevens werden enkele plastic zakken aangetroffen met geheime telexen en Navo-documenten die blijkbaar afkomstig waren van de Belgische Generale staf die hoofdkantoor houdt in het Navo-gebouw te Evere.

Dubbele moord

Gedurende de verhoren bekende Barbier een belangrijk delict. Hij zei een van de twee daders te zijn bij een dubbele moord op de als uiterst links bekend staande Fons Vandermeulen (31) en zijn vriendin Francesca Arcoulin (44). De stoffelijke overschotten werden anderhalf jaar voor het schot in Vorst, en wel in februari 1982, aangetroffen in een appartement in de gemeente Anderlecht. Vandermeulen en Arcoulin bleken gewurgd en daarna met kogels doorzeefd te zijn. Volgens deskundigen betrof het een executie: Vandermeulen zou agent voor de KGB zijn geweest.

Interessant is dat Barbier al op het moment van de moord werd verdacht van medeplichtigheid. Maar het parket werd toen bedolven onder alibi's die ten faveure van Barbier werden verstrekt door militairen. Het parket zag toen van verdere rechtsvervolging af. Kort daarna trok Barbier zijn bekentenissen in. In een lange brief schreef hij dat hij opdracht van bovenaf had gekregen om de bekentenis af te leggen. De opdracht zou volgens Barbier zijn verstrekt door Paul Latinus, toen „maarschalk" van de WNP.

In werkelijkheid zouden de executies zijn uitgevoerd door Eric Lammers. De laatste staat maandag als tweede verdachte terecht. De naam Latinus deed een bel rinkelen bij Staatsveiligheid: "hij had daar in 1980 vergeefs gesolliciteerd. Het spoor Latinus leidde vervolgens naar betrokkenheid van functionarissen van Staatsveiligheid bij de handel en wandel van WNP. Minister Gol (Justitie;) verklaarde eind 1983 naar aanleiding daarvan in een besloten kamerzitting dat zijn diensten in en om WNP opereerden en dat er niets aan de hand was. Latinus zelf zal niet voor het verdachtenhekje verschijnen. Hij werd eind april 1984 dood aangetroffen in het huis van zijn vriendin in het Waals-Brabantse dorp Court-St.Etienne.

Bron: NRC Handelsblad | 2 Mei 1987

Meer informatie over de dubbele moord in Anderlecht » Forum