Hestur wrote:

Ben voorlopig sceptisch, het is wel een straf verhaal. Op welke bron baseer je je hier? Heeft enkel Van den Abiel een dergelijke getuigenis afgelegd? Er moeten toch nog mensen dit gezien hebben?

Verhaal staat in het boek van David. Van Den Abiel heeft dit verhaal ook aan de speurders en de Bendecommissie vertelt.

102

Stond ook reeds in 2001 in de krant, alles is reeds jaren herkauwd en vergeten.

103

Volgens mijn weten ging het om een geweer en niet om een weg te steken pistool.

  1. Raid is bezig.

  2. Valse agenten die een gewapend persoon zien komen? Dus bedreiging van het plan! Valse agenten schieten hem neer! No problem denk ik, ze hebben op dien moment al genoeg afgeschoten om een gewapend persoon niet uit te schakelen.

  3. Echte agenten en de overval is nog bezig en ze zien een onbekende man op de parking naar hun lopen met een wapen. Op de parking liggen doden en ze schieten niet maar praten ... eerst zien dan geloven!

Juist mijn mening! Zeg niet dat het leugens zijn maar indien valse agenten of echte agenten op dien moment schiet ge direct als het om een zichtbaar gedragen wapen gaat! Is het een pistool of revolver in een zak verander ik graag van mening.

Dat verhaal dat Van Den Abiel gewapend aankwam zou niet kloppen. Het zou ook niet realistisch zijn. Was hij onmiddellijk neergehaald door de rijkswacht.

Martin Holland wrote:

Eigenlijk zie ik ook niet echt een reden om daaraan te twijfelen, maar justitie schijnt nooit veel geloof te hebben gehecht aan deze beschuldiging, en in het boek staat dat volgens Eddy Vos de kans dat het werkelijk Haemers was maar heel klein, bijkans onmogelijk.

Het was ex-speurder en collega van Eddy Vos, Lionel Ruth, die niet wou geloven dat Haemers aanwezig was in Aalst. Hij beweerde dat Haemers ten tijde van de feiten in de gevangenis zat, maar dat bleek achteraf niet te kloppen. Haemers had nog geen week voor de feiten in Aalst een overval gepleegd bij een geldtransport.

106

Beste Martin, vaders en moeders vermoorden hun kinderen. Mannen vermoorden hun vrouw, vrouwen vermoorden hun man. In zulke wereld leven we nu éénmaal. De moorden van de Bende van Nijvel werden uitgevoerd door getrainde (en betaalde) professionele huurdoders. Mannen voor wie een moord plegen hetzelfde is als een timmerman nagels slaat. In het Belgische criminele milieu van de jaren '80 vindt je zulke mensen niet. Oké, mensen als Habran en Haemers pakten zwaar uit bij hun overvallen op geldtransporten. Ze werden dan ook geconfronteerd met gepansterde voertuigen en bewapende transporteurs.

Zulk scenario staat niet in verband met de gepleegde overvallen van de Bende van Nijvel. Deze overvallen waren nieuw in ons landje. Dit verklaart ook de stilzwijgendheid van het milieu. Het milieu wist niet wie bezig was, anders hadden ze wel iets laten lekken. Het paste hun niet. Mensen afmaken met een nekschot is een executie. De moordenaars waren niet bekend met de slachtoffers maar speelden zeker. Er moesten mensen uitgeschakeld worden, maar welke ? De daders speelden zeker. Een kind doodschieten is voor een getrainde machine geen probleem. In Afrika worden kinderen en vrouwen aan de lopende band verkracht en vermoord. En dit brengt me dan bij de vuile en onorthodokse kledij die de moordenaars droegen.

Een huurling wacht met zijn "werkkledij" in een sportzak op een opdrachtgever. Soms maanden lang. Deze "soldiers of fortune" opereren in groepen en één man doet hun public relations, de leider. Zwaar schoeisel en stukken van militaire uitrusting behoren tot hun sportzak. Schmink wordt dikwijls gebruikt. Alleen wapens behoren niet tot hun uitrusting, deze moeten bezorgd worden door de opdrachtgever en worden later terug ingeleverd om te verdwijnen. Niet door de moordenaars zelf, maar door de hulpjes. Mijn mening wordt door verschillende forumleden als fantasie beschouwd, maar hoemeer ik er hier overlees des te sterker geloof ik in deze piste.

107

LEO wrote:

Mijn mening wordt door verschillende forumleden als fantasie beschouwd.

Voor mij is dit geen fantasie, alleen denk ik niet direct aan buitenlandse huurlingen. Het is wel mogelijk dat het buitenlanders waren maar ze woonden of verbleven hier dan, voor mij zijn de aanslagen in '85 zeker gebeurd in opdracht van iemand of groep en uitgevoerd door mensen die goed betaald werden.

HeaDHuNTeR wrote:

Hij beweerde dat Haemers ten tijde van de feiten in de gevangenis zat, maar dat bleek achteraf niet te kloppen

Typisch aan het onderzoek, heel veel zaken werden niet gecontroleerd. Zo zijn er veel zaken/sporen verloren gegaan en verwaarloosd, dit is echt schandalig.

Martin Holland wrote:

Verder vind ik het opvallend dat hij zelf er van overtuigd is dat Patrick Haemers de reus van Aalst was.

Er wijzen nog zaken richting het spoor Haemers. Ten eerste zijn lengte en gestalte, ten tweede zijn manier van stappen. Zijn één been trekt tegen dit is idem aan de reus, de pukkel, blauwe ogen. Verder was de bende actief in het milieu, ook in Overijse/Eigenbrakel had Haemers een mogelijk ongeloofwaardig alibi. Dat de Bende nooit is opgepakt kan bijna niet anders of ze genoot van een soort van bescherming. Om de daden uit te voeren hadden ze veel meer nodig dan een sterke organisatie van het team. Ze wisten wanneer en waar ze moesten toeslaan,je kan veel geluk hebben maar hier was veel meer voor nodig. Staat in David zijn boek nog iets over die bruine postzakken die in Aalst gebruikt werden? Het kunnen ook zakken van de Delhaize geweest zijn maar stel dat er nu nog getuigen zijn die zeker zijn van het Post-logo.

Veel dank voor jullie reactie, beste vrienden. En Leo, ik vind je theorie eerlijk gezegd heel knap, en zeker geen fantasie. Het zou natuurlijk veel kunnen verklaren als het met name buitenlandse huurlingen waren die de raids uitvoerden. Inderdaad hebben die geen boodschap aan het neerknallen van kinderen, en het kan ook een verklaring zijn waarom de werkelijke daders nooit zijn gevonden. Het enige wat afbreuk doet aan deze theorie, is het feit dat David Van de Steen de bendereus onmiskenbaar als Patrick Haemers herkende. En er werd dacht ik zowel Nederlands als Frans gesproken door de gangsters. Nu kun je dat laatste natuurlijk snel genoeg aanleren, en eventueel kan er ook een combinatie zijn natuurlijk.

Dat Haemers wel de reus was, maar de andere bendeleden ingehuurde killers van over de landsgrenzen. Ik vind toch je theorie wel goed doordacht Leo. Natuurlijk komen er dan ook wel weer vragen boven: ingehuurde terroristen wijzen toch op een behoorlijk professionele aanpak, en het feit dat we altijd de indruk hebben dat veel serieuze speurders enorm zijn tegengewerkt, geeft toch aan dat het allemaal op behoorlijk hoog niveau is gespeeld. Maar wat zou dan het uiteindelijke doel geweest zijn? Toch chantage van Delhaize? Of betere wapens voor de politiediensten? Of toch weer een ontwrichting van de staat, de strategie van de spanning, zeg maar?

Ik vraag me af wat jullie er verder van vinden, van het idee dat er bv. één Belgische crimineel bij betrokken was die een beetje de leiding had, en de rest van de bende bestond uit huurlingen uit het buitenland. Die crimineel uit den lande kan dan in Aalst bijvoorbeeld een Haemers zijn geweest die strak van de drugs stond, maar tijdens andere raids weer iemand anders. Zo dacht ik dat Ben ooit heeft geopperd dat de bendereus in Eigenbrakel/Overijse niet dezelfde was als in Aalst.

Om een bende op te rollen waarvan het Belgische lid telkens iemand anders is, en de rest van de bende uit buitenlandse huurlingen bestaat, is natuurlijk heel moeilijk. Daar zouden de speurders wel heel veel geluk bij moeten hebben, en aangezien ze ook nog behoorlijk zijn tegengewerkt door allerlei instanties en hooggeplaatste personen, werd het klissen van deze bende schier onmogelijk. Eigenlijk ga ik steeds meer voor Leo's idee voelen.

Oh ja, Renne, inderdaad schrijft David Van de Steen ook over de postzakken die werden gebruikt door de gangsters om het geld in te doen. Hijzelf vond het ook nogal opvallend omdat Haemers natuurlijk in het begin van diezelfde rampweek een geldtransport had overvallen, waar dezelfde zakken werden gebruikt. Dat geeft ook weer een extra impuls aan de vraag waarop we zo graag het antwoord willen weten: was Haemers de reus van Aalst?

110

Of Haemers de reus was of niet laat ik buiten beschouwing. Volgens mij niet. Het strookte niet met zijn "gentleman-crimineel" zijn. Ik vindt het ook onzinnig om heden ten dage, 25 jaar na de feiten nog naar daders te speuren. Het is de ganse constructie die moet blootgelegd worden beginnende met de Roze Balletten. Hoge politiekers en steenrijke aannemers die frequenteerden op wansmakelijke orgieën met minderjarigen. Geen enkele partouze organisator zou zulke kans om chantage te plegen links laten liggen. Zei een gladjanus als Nihoul niet: "als ik spreek ligt het land stil". M.a.w. betrokkenheid van de hoogste politiek! Voor Jan met de pet die een SM-liefhebber is valt het land niet stil. Waarom werd het dossier Pinon en de Roze Balletten verwijdert van het Bende onderzoek? Juist, daarmee werd het Bendeonderzoek onthoofd van een te bewijzen motief. En wat bracht het onderzoek naar de Roze Balletten boven water? Nihil.

Daarom hou ik me vast aan mijn eigen gedachtengang, zelf kan ik er namen opplakken maar niet bewijzen: Hoge (misschien de hoogste) politiekers worden gechanteerd met hun verwerpelijke daden. Op aanraden van een heel hoge adviseur (mr. ...) wordt de top van een elite politiedienst (generaal Beaurir en zelf betrokkene) aangemaand om schoon schip te maken. Via, via worden enkele, ook te chanteren, politiemensen gerecruteerd met een speciale opdracht (Bouhouche en Beijer).

"Verzamel wapens, huur onderduikadressen, zorg voor voertuigen, met hulp van het plaatselijke gangstermilieu" (familie De Staerke) als mogelijke daders om het onderzoek een schijn van waarheid te geven. Blijft nog de uitvoerders te vinden, uitvoerders die niet mogen betrapt worden en die niet op de hoogte zijn van de ganse constructie. Ze moeten bepaalde personen liquideren maar kennen ze niet. Daarom het uitzinnige geweld en het lukraak moorden. Waar vindt men zulke mensen? Ja, in de gegevensbestanden van een elite-politiedienst (huurlingen, die moorden voor geldgewin). Hun vluchtroutes worden geplaveid door de plaatselijke criminelen. Mijn idee erover, de weggelaten namen moet je zelf maar invullen.