21

Behalve Kaatje Schrijvers, zie vooral ook het werk van David Teacher (voor AESP, Cercle Pinay, Bilderberg, P2, MAUE, ...). "Rogue Agents". De basis voor ieder die aan "de dossiers" wil beginnen en de "bovenbouw" van organisaties zoals WNP wil begrijpen.

Share

22

Ik heb sterk de indruk dat Vanden Boeynants niet alleen betrokken was in wapenhandel maar ook betrokken was in het ronselen van huurlingen. In denk hier vooral aan de extreem rechtse staatsgreep in Chili 1973. 

Stel dat de Brusselse tak Violet inderdaad in de jaren 70 huurlingen heeft geronseld om in Chili Pinochet aan de macht te krijgen. Zou de Chileense geheime politie dan in de jaren 80 geen wederdienst komen bewijzen?

Share

23

piotr wrote:

Paul Vanden Boeynants is in Aalst gestorven, denk ik? Welke contacten had hij met de stad?

Ik denk dat zijn zoon in Aalst een buitenverblijf had, of iets in de aard of een kantoor. Ik heb dat ergens gelezen in het boek van Wils, Bloed zonder tranen. Als ik kan zoek ik het eens op, ik denk dat zijn zoon Christian noemt.

Share

the end wrote:

Waarover is één van de eerste aanvaringen tussen VDB en Albert Raes weer ontstaan?

VdB schopt hard terug – Oud-premier haalt voor commissie banditisme zwaar uit naar chef staatsveiligheid Raes – "Raes heeft me belogen"

De beste verdediging is de aanval. Een volleerd tacticus als gewezen premier en minister van defensie Paul Vanden Boeynants heeft die regel uit de krijgskunde gisteren meesterlijk in toepassing gebracht. De hele parlementaire onderzoekscommissie zat er sprakeloos bij toen de politicus haar verraste met een aanval in regel tegen de administrateur-generaal Albert Raes van de Staatsveiligheid.

De lang verwachte ondervraging van VdB, wiens naam in allerlei dossiers was opgedoken, werd een 'one man show'. Voorzitter Bourgeois zorgde zalvend dat de minister van State niet te scherp op de korrel genomen werd en zelfs dossierman Hugo Coveliers kon in dat vertoon weinig weerwerk bieden.

Tussen de ex-premier en het Antwerpse kamerlid kwam het bijwijlen wel tot bitsige momenten. "Dank zij u heb ik ook vernomen dat ik pedofiel ben", gnuifde VdB. Met een kwinkslag maakte hij zich van alle processen-verbaal over roze balletten af. En het getuigenis van kolonel Vernaillen over een geplande staatsgreep waarbij de politicus zou betrokken zijn? "Larie en apekool", zei VdB. (...)

Bron: Het Laatste Nieuws | 22 februari 1990

Jammer genoeg beschik ik niet over de rest van het artikel waardoor ik niet weet wat VdB nu precies over Raes vertelt heeft. 's Anderendaags stond wel het volgende artikel in de krant.

Albert Raes geeft VdB geen repliek

Albert Raes, de chef van de staatsveiligheid, zal niet antwoorden op de beschuldigingen van Paul Vanden Boeynants in de Kamercommissie banditisme. Hugo Coveliers had daarop aangedrongen. De andere leden waren tegen. Naar verluidt werd Raes gepolst door voorzitter Bourgeois en weigerde hij.

De commissie zal geen enkele getuige meer oproepen. Verslaggevers Van Parijs (CVP) en Laurent (PSC) moeten klaar zijn tegen 30 april. Hugo Coveliers betreurt dat, maar geeft toe dat de commissie na het verhoor van VdB met een kater zit. Zelf zal hij de verklaringen van VdB vergelijken met andere getuigenissen. "Misschien levert dat nog verrassingen op", zegt hij.

Gewezen rijkswachter François Raes zei aan de BRT alvast dat adjudant Louis zich op het kabinet van VdB niet alleen met het pensioen van de poetsvrouw bezighield. "Ik werd vier keer naar het kabinet geroepen en bracht bij Louis o.m. verslag uit over de zaak François."

Bron: Het Laatste Nieuws | 23 februari 1990

Share

VDB en Raes hadden vele aanvaringen. Maar met Finné als slachtoffer in Overijse, en hun gebruikte munitie en dan vooral de herladen 9mm waar er met de 78 Gevelot in Aalst word geschoten en in 85 ook met het zeldzame 1954 munitie en die uit 59, denk ik aan de aanvaring over het feit, dat Raes niet gemeld had dat er in 78 ook een groep huurlingen uit Luik vertrokken was naar Zaire. Weinig is daarover gekend. Ook het feit dat in tegensteling wat Raes laatst op TV beweert, is STC/MOB wel actief geweest in Zaire. En met operatie Red Bean in mei '78 liep het ook niet vlot, het was de bedoeling dat de actie maar een paar dagen zou duren, doch het heeft een paar maand geduurd en niet omdat de regering dit zo wilde. Achter de schermen was er veel getouwtrek.

Vernaillen word in bovenstaande ook genoemd, als er plannen waren om een staatsgreep te plegen in België was 78 het ideale moment, de regering Tindemans II liep op zijn laatste benen (Red Bean starte 17/5/78) op 20/10/1978 zou VBD premier worden en dit maar tot april 79. België was onstabiel, een opeenvolging van regeringen, militairen in het buitenland, een regering die valt en de krijgswet wordt van kracht. Een staatsgreep is soms een groot woord, maar meer greep op de staat krijgen, kan op vele manieren.

Het is trouwens zeer opvallend hoe Raes op redelijk korte tijd na de regering VDB II start met het opdoeken van CEPIC, en daarmee zelfs ook de PSC in opspraak brengt. Ook de privé-milities worden buiten de wet gesteld. Ook de B2C worden ontbonden, BOB-sectie zeden word ontbonden, en SDRA8 krijgt een nieuwe chef, WNP ontstaat.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Share

26

Vanden Boeynants is enkel vervolgd voor het fiscale luik. Volgens mij was dat een onderdeel van de door de aanslagen van 1985 afgedwongen overeenkomst tussen de maffia en de regering Martens. (Mogelijk onderhandeld door Mr. X? En in dat geval heeft Douglas De Coninck misschien gelijk met z'n invulling van X.) En zijn fiscale boete zal dan wel ongeveer gelijk zijn aan het losgeld zeker?

Share

Blijkbaar zijn Vanden Boeynants en Albert Gillet klasgenoten geweest! Die Albert Gillet is niet de eerste de beste, hij ligt voor een stuk aan de basis van de grote mafia rechtszaak in Amerika en was een heel belangrijke getuige in de grote rechtszaak in Italië.

Merovinger wrote:

Twee Brusselse rijkswachters op nachtronde ontwapend – Pistolen twaalf uur later gebruikt bij overval

Een en ander brengt ook mee dat de veiligheidsmaatregelen voor het proces François dat maandag moet beginnen, werden versterkt. Advocaten in toga zullen een bewijs van de stafhouder moeten voorleggen, het publiek zal afgetast worden. Men weet immers, dat de Siciliaanse maffia en die van New York een prijs hebben gezet op het hoofd van Albert Gillet, één der betichten. Gillet heeft in de Verenigde Staten volledige bekentenissen afgelegd waardoor de 'Sicialn Connection' kon worden opgerold.

Bron: Het Laatste Nieuws | 16 januari 1982

the end wrote:
Ben wrote:

Godbille slaat nagels met koppen:

"Langzamerhand worden gerecht en instellingen verlamd door een groep van mensen die gecontroleerd worden door internationale criminele organisaties, leden van de causa nostra? En in het bijzonder, zo zal straks blijken, - ik zeg dit altijd tussen aanhalingstekens, zonder peremptoire bevestiging -, in het bijzonder de Amerikaanse tak ervan. Dat is niet zomaar een idiote hypothese."

En door middel van wapens laten zij zeer zichtbaar hun handtekening achter; men komt immers uit op een spoor in Ronquières, waar men een hele reeks aanwijzingen op een rij heeft gezet. Ze gaan niet onopvallend te werk. Neen, ze zijn in camouflagepak en geven dat openlijk af. Ik heb min of meer de indruk dat zij iemand willen aanwijzen."

Ciolini alsook Massagrande passen perfect in dit plaatje, de uitlopers van het NBD-schandaal in Italië en Amerika zijn veel belangrijker dan men vermoed. En dan vooral de koppeling met wapenhandel. Albert Gillet is in deze ook wel belangrijk, hij werd verschillende keren speciaal naar Amerika overgevlogen om te getuigen in de pizza connectie-zaak, alsook werd hij verhoord in de grote maffia rechtzaak in Italië begin jaren tachtig. Het is ook in Maimi dat een gelijkaardig iets zich voordeed met de supermarktmoorden in Maimi.

Het is ook A. Gillet die voorspelde dat er een aanslag op Vernaillen ging gebeuren.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Share