the end wrote:

Waarover is één van de eerste aanvaringen tussen VDB en Albert Raes weer ontstaan?

VdB schopt hard terug – Oud-premier haalt voor commissie banditisme zwaar uit naar chef staatsveiligheid Raes – "Raes heeft me belogen"

De beste verdediging is de aanval. Een volleerd tacticus als gewezen premier en minister van defensie Paul Vanden Boeynants heeft die regel uit de krijgskunde gisteren meesterlijk in toepassing gebracht. De hele parlementaire onderzoekscommissie zat er sprakeloos bij toen de politicus haar verraste met een aanval in regel tegen de administrateur-generaal Albert Raes van de Staatsveiligheid.

De lang verwachte ondervraging van VdB, wiens naam in allerlei dossiers was opgedoken, werd een 'one man show'. Voorzitter Bourgeois zorgde zalvend dat de minister van State niet te scherp op de korrel genomen werd en zelfs dossierman Hugo Coveliers kon in dat vertoon weinig weerwerk bieden.

Tussen de ex-premier en het Antwerpse kamerlid kwam het bijwijlen wel tot bitsige momenten. "Dank zij u heb ik ook vernomen dat ik pedofiel ben", gnuifde VdB. Met een kwinkslag maakte hij zich van alle processen-verbaal over roze balletten af. En het getuigenis van kolonel Vernaillen over een geplande staatsgreep waarbij de politicus zou betrokken zijn? "Larie en apekool", zei VdB. (...)

Bron: Het Laatste Nieuws | 22 februari 1990

Jammer genoeg beschik ik niet over de rest van het artikel waardoor ik niet weet wat VdB nu precies over Raes vertelt heeft. 's Anderendaags stond wel het volgende artikel in de krant.

Albert Raes geeft VdB geen repliek

Albert Raes, de chef van de staatsveiligheid, zal niet antwoorden op de beschuldigingen van Paul Vanden Boeynants in de Kamercommissie banditisme. Hugo Coveliers had daarop aangedrongen. De andere leden waren tegen. Naar verluidt werd Raes gepolst door voorzitter Bourgeois en weigerde hij.

De commissie zal geen enkele getuige meer oproepen. Verslaggevers Van Parijs (CVP) en Laurent (PSC) moeten klaar zijn tegen 30 april. Hugo Coveliers betreurt dat, maar geeft toe dat de commissie na het verhoor van VdB met een kater zit. Zelf zal hij de verklaringen van VdB vergelijken met andere getuigenissen. "Misschien levert dat nog verrassingen op", zegt hij.

Gewezen rijkswachter François Raes zei aan de BRT alvast dat adjudant Louis zich op het kabinet van VdB niet alleen met het pensioen van de poetsvrouw bezighield. "Ik werd vier keer naar het kabinet geroepen en bracht bij Louis o.m. verslag uit over de zaak François."

Bron: Het Laatste Nieuws | 23 februari 1990

VDB en Raes hadden vele aanvaringen. Maar met Finné als slachtoffer in Overijse, en hun gebruikte munitie en dan vooral de herladen 9mm waar er met de 78 Gevelot in Aalst word geschoten en in 85 ook met het zeldzame 1954 munitie en die uit 59, denk ik aan de aanvaring over het feit, dat Raes niet gemeld had dat er in 78 ook een groep huurlingen uit Luik vertrokken was naar Zaire. Weinig is daarover gekend. Ook het feit dat in tegensteling wat Raes laatst op TV beweert, is STC/MOB wel actief geweest in Zaire. En met operatie Red Bean in mei '78 liep het ook niet vlot, het was de bedoeling dat de actie maar een paar dagen zou duren, doch het heeft een paar maand geduurd en niet omdat de regering dit zo wilde. Achter de schermen was er veel getouwtrek.

Vernaillen word in bovenstaande ook genoemd, als er plannen waren om een staatsgreep te plegen in België was 78 het ideale moment, de regering Tindemans II liep op zijn laatste benen (Red Bean starte 17/5/78) op 20/10/1978 zou VBD premier worden en dit maar tot april 79. België was onstabiel, een opeenvolging van regeringen, militairen in het buitenland, een regering die valt en de krijgswet wordt van kracht. Een staatsgreep is soms een groot woord, maar meer greep op de staat krijgen, kan op vele manieren.

Het is trouwens zeer opvallend hoe Raes op redelijk korte tijd na de regering VDB II start met het opdoeken van CEPIC, en daarmee zelfs ook de PSC in opspraak brengt. Ook de privé-milities worden buiten de wet gesteld. Ook de B2C worden ontbonden, BOB-sectie zeden word ontbonden, en SDRA8 krijgt een nieuwe chef, WNP ontstaat.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

23

Vanden Boeynants is enkel vervolgd voor het fiscale luik. Volgens mij was dat een onderdeel van de door de aanslagen van 1985 afgedwongen overeenkomst tussen de maffia en de regering Martens. (Mogelijk onderhandeld door Mr. X? En in dat geval heeft Douglas De Coninck misschien gelijk met z'n invulling van X.) En zijn fiscale boete zal dan wel ongeveer gelijk zijn aan het losgeld zeker?

Blijkbaar zijn Vanden Boeynants en Albert Gillet klasgenoten geweest! Die Albert Gillet is niet de eerste de beste, hij ligt voor een stuk aan de basis van de grote maffia-rechtszaak in Amerika en was een heel belangrijke getuige in de grote rechtszaak in Italië. Het is ook Albert Gillet die voorspelde dat er een aanslag op Vernaillen ging gebeuren.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Zie ook de nota's Willy Acke n.a.v. VDB die fiches opvroeg i.v.m. het oorlogsverleden van bepaalde personen. Was hijzelf misschien onbesproken. Zie Pizzagate.wiki:

Born in Belgium in 1919.
Roman Catholic.
Studied at Saint-Michel, a Jesuit college, in the 1930s.
Became at some point a member of Opus Dei, just as his (later) good friend Baron Benoit de Bonvoisin.
Worked in the business of his father.
Already in his early days, VdB was strongly anti-communist and was a big supporter of Rex, a fascist movement that collaborated with the nazis during WWII.
Flirted with other Nazi and fascist movements, which brought him in conflict with his father.
Joined the PSC in 1948-1949.
Founded the Comite for the Revival of the PSC in 1949.

Bron » pizzagate.wiki/

26

Als de Bende van Nijvel dan toch moest politieke bescherming gekregen hebben (wat bijna niet anders kan), dan moet het gebeuren overeenstemmen met een politieke fractie die de gedachtengang deelt. Wie had hier toevallig baat bij? Wie leverde geen vlees aan Delhaize? Wie perste grootwarenhuizen af? Minimum 3 vliegen in een klap. Had CEPIC banden met WNP?

Het is een schande dat een tijdje geleden 2 avonden na elkaar politieker's de betrokkenheid van VDB bij drughandel weglachen. Men kan daar heel veel over discuteren, maar in feite moeten de journalisten de vraag iets anders formuleren: "was de rijkswacht betrokken bij drughandel en wat zou de rol geweest zijn van de bevoegde minister?". Wat ze ook nog kunnen vragen is of er een verband is tussen Dekaise en de drughandel van de rijkswacht, en wat de rol van Depretre is in heel het verhaal.

Een geheugen steuntje voor de lachende politieke's:

Collins: “Eind juli 1979 stelde Pierre Dutry me voor een partij heroïne met een straatwaarde van 70 miljoen te verkopen. Ik rook meteen een belangrijke zaak. Ik vertelde hem dat ik vermoedelijk wel een koper kende, maar dat ik me eerst van de kwaliteit van het spul wou vergewissen. Er werd een afspraak gemaakt om me de partij heroïne te tonen en me een monster te bezorgen.

Dutry en Cloeck pikten me met een Mercedes op aan het Schumanplein, waarna ze rondjes begonnen te rijden langs de Wetstraat en de Belliardstraat.” Voor Collins was het toen al duidelijk dat de trafikanten absoluut niet bang waren om met het spul betrapt te worden. Dutry snoefde tegenover Collins dat ze beschermd werden door hoge officieren van de rijkswacht en door Paul Vanden Boeynants, destijds minister van Defensie. Merkwaardig toeval.

En ook nog het zal wel een toeval zijn zeker dat Vanden Boeynents ontslag neemt uit bijna al zijn functies in aanloop van het proces van de rijkswacht.

Ontslag Paul Vanden Boeynants:

Op 1 december neemt Vanden Boeynants ontslag als PSC-voorzitter. Onder VDB’s stuwende leiding ging zijn partij er electoraal niet echt op vooruit, want hij was in die jaren vooral bezig zichzelf onsterfelijk te maken.

Op 1 december start het NDB proces!

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

28

Hugo Coveliers over Paul Vanden Boeynants:

In de theorie die u hanteert, worden de politici en de magistraten die het potje moeten toedekken, gechanteerd met hun seksuele avonturen.

“Het was toen een terugkerend patroon bij georganiseerde misdaad. Je kon iemand chanteren van wie je wist dat die naar de hoeren ging. Later is dat geëvolueerd naar sm en allerlei rommel. Maar ik weet dat veel mensen er twijfels bij hebben, en dat er nooit harde bewijzen zijn gekomen tegen bijvoorbeeld oud-premier Paul Vanden Boeynants (PSC) in de hele zaak van de Roze Balletten en de verhalen over het konfituurbad, waar tal van hoogwaardigheidsbekleders zouden zijn ingedoken. Vanden Boeynants is in de Bendecommissie nog op mij toegestapt om me te zeggen: Moi, je ne pédale pas dans la confiture! En toch vond ik die getuigenis van de prostituee Maud Sarr indertijd wel heel geloofwaardig.”

Louis Tobback (SP.A) zei in De Morgen dat hij Vanden Boeynants “altijd had gekend als een geheelonthouder” en “dat dat toch een handicap was om mee te doen aan een orgie”.

“Louis Tobback is een eerbiedwaardige burgemeester van Leuven. Maar of hij over die zaken ook veel weet, is een andere vraag. (lacht) Het is perfect mogelijk dat Vanden Boeynants geen alcohol dronk, maar hij had bijvoorbeeld wel wat maîtresses, die hij telkens ook schepen maakte of een job gaf op een kabinet. Vanden Boeynants heeft me toen trouwens op een onbewaakt moment eens gezegd dat hij me voor zijn dood nog iets zou vertellen.”

Wat dacht u sinds dat moment te weten te komen?

“Ik dacht dat hij mij heel de Bende van Nijvel zou uitleggen.”

Echt?

“Ja. Er is bij veel mensen – of ze nu gelovig zijn of niet – toch zoiets als een geweten dat begint op te spelen wanneer het einde van hun leven in zicht komt. Maar misschien heeft hij mij dat gewoon gezegd omdat hij van mij af wilde zijn. Ik ben hem eind jaren 90 nog eens tegengekomen op een tennistoernooi in Oostende. VDB was daar met een van zijn vriendinnen. Toen ik hem zijn belofte voor de voeten wierp, antwoordde hij: Jaja, maar ik ben nog niet dood.” (lacht)

Lees hier het hele interview » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Voor wat het waard is (niets uiteraard), een gepensioneerde journalist zei me over Vanden Boeynants: 100% Bende van Nijvel, die ontvoering helemaal zelf georganiseerd...

30

Als hij ook de bewijsstukken had meegegeven, dan was het pas interessant!

Het valt op hoe mensen elkaar steeds haten omwille van politieke verschillen. Natuurlijk zijn al die linkse journalisten zeker dat stoute rechtse VDB erbij betrokken was! Dit is niet gebaseerd op feiten en bewijsstukken, maar blinde haat.