1

(177 replies, posted in Zaak Dutroux)

Interessante informatie over Michel Nihoul op de ISGP-site » isgp-studies.com

2

(295 replies, posted in Vragen)

Voetbal*01 wrote:

Als alles ooit boven water zou komen, betaal ik de persoon - die op dit forum de "dichtst bij de waarheid" hypothese  beschreven heeft - op een etentje en zal dit met veel plezier doen dan.

Tips wie hiervoor in aanmerking komt?

Een fan van het forum

Ik begin al te kwijlen ... :-)

3

(149 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

Zou het kunnen dat Robert Beijer deze plaats in Neder-over-Heembeek heeft aangeduid om te vermijden dat ze (eindelijk) de betonnen vloer in zijn oude villa gaan openbreken, want daar heeft het gerecht nooit willen zoeken, of vergis ik mij?

4

(93 replies, posted in Gladio)

LEO wrote:

Interessante brainstorming mensen! Zelfs een te late zoektocht naar de hinderpalen op de weg naar de waarheid kan nieuwe sporen en feiten naar boven halen. Dat de Letzeburgers dit aandurfden is misschien te wijten aan het ontbreken van een "Hogerhand"!

Of door het feit dat Jean-Claude Juncker Europees nog maar weinig of geen druk/invloed meer kan uitoefenen? Maar de échte druk in België zal wel van de Amerikaanse ambassade komen. Die kunnen zulk proces, met de atoombommen in Kleine-Brogel, de NAVO in Brussel en de SHAPE in Casteau wel missen als kiespijn. In Luxemburg ligt dat wel even anders.

coconut wrote:

Je zou wel eens gelijk kunnen hebben Leo, het ontbreken van "hogerhand". Voor zover ik kon volgen was het quasi altijd daar dat het onderzoek stopte of moest stoppen.

De "modus operandi" van de feiten in Luxemburg leunde inderdaad veel dichter aan bij de CCC maar de modus operandi in het onderzoek of laten mislukken van het onderzoek doet erg sterk aan die van de Bende van Nijvel denken.

Misschien laat ik mij misleiden maar ik blijf denken aan de woorden van Gol ivm CCC en Bende; twee takken van éénzelfde boom. Alleen vraag ik mij af waarom diezelfde meneer er in slaagde die ccc zo vlug op te rollen en dat ook nog te kunnen voorspellen. Van voorspellen gesproken, het was toch Bouhouche die voorspelde dat het na Aalst zou ophouden. Ook zo iemand met een glazen bol dus en ik denk niet dat die op dat moment het woord Moskou in zijn hoofd had.

Maar had Walter De Bock kunnen schrijven: "Wij moeten de geschiedenis van de Bende herschrijven", als hij van niets meer dan wij wist. Of had ook hij gewoon ontdekt dat de Bende as such niet kon bestaan omdat ze oa ontstaan is op basis van verkeerde wapenanalyses.

Wat doen zijn archieven daar trouwens opgesloten in dat katholieke fort bewaakt door de geheime dienst van Leuven, buiten wachten tot alle "acteurs" zeker dood zijn. "Wat God bewaart is wel bewaart." Jaja. 'De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uwe ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid'. (Ps. 121 vs 7 en 8)

God mag fier zijn op zijn nakomelingen, Geens bewaakt of bewaart nog altijd de uitgang en de ingang. Scheiding der machten. My a.. Het oplossen van de Bende zal wel geen voorwaarde in het nieuwe regeerakkoord worden vermoed ik. En Luxemburg geen inspiratie voor Belgie. Ze laten nog liever Steppé zot verklaren.

Beste Coconut, ik denk hoe langer hoe meer dan men inderdaad wacht tot de meeste verantwoordelijken van 'hogerhand' overleden zijn, en dat men dan pas, als de USA met de NAVO en SHAPE in België niet blijft dwarsliggen, met de waarheid naar buiten zal willen komen. Men heeft destijds een dure eed gezworen dat alle personen die betrokken waren bij Gladio en de "Strategie van de Spanning" van de jaren '80 beschermd zijn en nooit verraden worden, en dat kijk ik vooral naar Majoor Jean 'Adolf' Bougerol ...

5

(93 replies, posted in Gladio)

Interessante fotoreportage met boeiende info » www.lessentiel.lu

De hele affaire "Bommeleeër" met dank aan Unknown » krogias.blogspot.com

Enkele cruciale vragen in heel deze affaire: is prins Guillaume, de broer van de Groot-Hertog, de "Bommeleeër"? Eén van de robotfoto's lijkt sprekend op hem... En is Jean-Claude Juncker hiervan op de hoogte?

6

(295 replies, posted in Vragen)

the end wrote:

In een nota van een telefoongesprek tussen Deprêtre en Goffinon heeft Deprêtre het over de moordzaken: Peeters, Maillard en Detraux. Heeft iemand een idee over welke moordzaken dit gaat? Zou met het dossier Mendez te maken kunnen hebben.

Welke Peeters bedoel je: professor Flor Peeters die als externe medewerker publiceerde in NEM, of kolonel Peeters, destijds chef van het SGK die ook samenwerkte met Bougerol?

Beste forumleden, ik ben het er volledig mee eens dat we bepaalde mensen niet gratuit mogen beschuldigen of verdenken, en dat we hun privacy moeten respecteren door de afkorting van hun naam te geven. Iedereen is inderdaad onschuldig totdat het tegendeel na gronding onderzoek is bewezen.

Maar ik vind ten eerste wél dat er een verschil is tussen de website van de mainstream-media en een forum dat zich specifiek richt op één bepaald onderzoeksdossier en mogelijke linken en aanverwanten, zoals deze. En als je dan temeer merkt dat er in een bepaald dossier geen grondig onderzoek gebeurt, dat het eerder tegengewerkt en gesaboteerd wordt en in de doofpot moet blijven wegens 'staatsterrorisme met een politieke piste', dan vind ik dat namen noemen en voluit op deze website vermelden een vorm van 'druk zetten' is om bepaalde mensen die gelinkt worden aan een bepaald dossier of onderzoek te verplichten om te reageren en zich te verdedigen met de hoop dat ze eindelijk eens gaan spreken.

We leven nog altijd in een rechtstaat, deze persoon kan, zoals hij ook gedaan heeft, een klacht indienen indien hij vindt dat zijn privacy geschonden is. Dus als op op dit forum geen namen meer genoemd mogen worden, zal het nog moeilijk zijn om onderzoek te doen en duidelijkheid te scheppen, en zullen we tussen het A.B., C.D., E.F. en G.H.-bos de bomen niet meer zien ...

8

(44 replies, posted in Speurders)

Het Delta-team o.l.v. onderzoeksrechter Freddy Troch is het enige ploeg die ooit resultaat heeft geboekt in het onderzoek naar de Bende van Nijvel (wapenvondst Ronquières, proces Philippe De Staerke, …) maar toen Troch en zijn ploeg te dicht bij de waarheid kwam, en ook andere dossiers en personen aan dit onderzoek wou linken (moord op Mendez, VDB en de Bonvoisin, Marnette, Reyniers, zaak François,…) heeft toenmalig minister van justitie Melchior Wathelet (oud-PSC/CEPIC én beschermeling van VDB) beslist het dossier plots naar Charleroi te verhuizen, waar de voormalige rechterhand van Jean Deprêtre (CEPIC) Jean-Luc Duterme, er nu voor kan zorgen dat het dossier van de Bende van Nijvel in de doofpot blijft en dat er vooral niets onderzocht wordt, zoals Jacques Langois (een poulain van Joseph Michel (CEPIC) en voormalig buurman van diens zoon in Etalle) ook bij het Dossier Dutroux-bis gedaan heeft.

Hij was ook de man van de fameuze herlezing van de x-getuigenissen uit het dossier Dutroux-bis om zo X1 (Regina Louf) via bevriende pers in diskrediet te brengen, wat nu ook gebeurt bij Philippe Vermeersch en het Delta-team. En om dit allemaal te verhullen, zwermt huidig minister van justitie (CD&V) graag met de ‘scheiding der machten’ en de ‘onafhankelijkheid van het gerecht’ om zijn zusterpartij cdH (oud-PSC samen met het fascistische en extreem-rechtse CEPIC) te sparen, want heel wat personen die in dit dossier genoemd worden, komen uit dit duistere milieu.

Wat ook opvalt is dat veel namen die in het dossier van de Bende van Nijvel genoemd worden, ook in het dossier Dutroux-bis voorkomen... Om een betere kijk op deze periode van “Strategie van de Spanning”, CIA, extreem-rechts, Gladio, Opus Dei, WACL, enz… van de jaren ‘80 te krijgen, is het zeker de moeite om “Rogue Agents” van David Teacher eens te lezen. Wat mij vooral verwonderd, is dat het Comité P en I nog niet op dit spinnenweb gezet is. En ondertussen loopt de Belgische beerput bijna over ...

9

(129 replies, posted in Bende De Staerke)

Enkele dagen na de bloedige overval in Aalst krijgt ik (André Rogge, privé-detective en infiltrant in het criminele milieu) de volgende inlichtingen doorgespeeld: de 'Reus' is een Brusselse Griek (Apostolos Papadopoulos, en zijn beschrijving komt overeen met de getuigenissen van Braine-l'Alleud en Overijse) die momenteel voortvluchtig is, hij zit ondergedoken in Rijsel waar hij de avond voordien een prostituee vermoord heeft, elk weekend bezoekt hij zijn moeder die in Anderlecht woont, én hij heeft ook een onderduikadres aan boord van een aak (woonboot) op het kanaal, eveneens te Anderlecht...

Daniel Cirlande, een inspecteur van het team van Frans Reyniers, is ervan overtuigt dat hij op het juiste spoor zit, en heeft ook ontdekt dat de Griek 'een intimi is van een zekere De Staerke, die op zijn beurt een vriend is van Jean Renson'. Plots ziet Reyniers er geschokt uit, vraagt aan ons om op afstand te blijven, en zegt dat hij het GSO (Groep voor Schaduwing en Observatie) achter de moeder van Papadopoulos zal sturen. Maar dat weekend laat de Bende van Nijvel niets van zich horen. Maandagmorgen wil ik van Cirlande weten wat de schaduwoperatie heeft opgeleverd. Maar de inspecteur gedraagt zich vreemd, een houding die hij later steevast zal weigeren te verklaren. Hij vertelt dat de plannen plotseling gewijzigd werden en ze aan ander doelwit moesten observeren ...

Ook Reyniers geeft geen uitleg, en zegt enkel dat mijn informatie is doorgespeeld naar de overkoepelende cel. Daniel Cirlande waarschuwt me later nog voor Frans Reyniers en George Vandyke, maar weigert me maar iets te vertellen over de Bende van Nijvel en Papadopoulos ... Enkele maanden later, op 6 maart 1986,  wordt de Bende De Staerke door de onderzoekscel van Troch in Aalst opgerold, en ik ben ervan overtuigd dat mijn informatie hiervoor heeft gezorgd.

Pas in 1990 verneem ik echter, in Charleroi, dat geen van mijn inlichtingen doorgegeven is, noch aan de overkoepelende cel, noch aan onderzoeksrechter Troch, die vier maanden later tot dezelfde conclusie als ik was gekomen, en helemaal niet op de hoogte was van mijn ontdekkingen ... Terwijl ik in Charleroi verhoord wordt, moet Troch het dossier uit handen geven ... Misschien is het toeval dat de bloedige overvallen van de Bende van Nijvel ophielden zodra de namen van De Staerke en Papadopoulos vielen, misschien ook niet ...

Bron: Het riool van België, de waarheid achter de affaires | André Rogge

10

(60 replies, posted in 1983)

Uit proces-verbaal 20.419, dat zich in farde 2 van het dossier over de Bende van Nijvel bevindt, blijkt dat garagehouder Michel Jadot, chaussée d'Ohain, 178 te 1420 Eigenbrakel (het gaat hier over de diefstal van de Saab 900 Turbo in de nacht van 7 op 8 juni 1983 tussen 3u en 4u) op 4 oktober 1983, bij het doornemen van de kaartenbak van de rijkswacht, wél twee personen heeft herkend die vlak vóór de diefstal van de Saab bij hem zijn geweest. Het gaat om een zekere Istvan Farkas en zijn vriendin Bertha De Staerke, oude bekenden van het gerecht ... Bij het ballistisch onderzoek (de Duitse herdershond die de garage bewaakte, werd met maar liefst elf kogels afgemaakt) blijkt ook dat de kogels uit hetzelfde wapen komen als dat wat in december 1982 werd gebruikt om de oude huisbewaarder van de Auberge du Chevalier te executeren én, veertien dagen later, ergens tussen het Flageyplein in Elsene en de rue Terre du Prince, in het centrum van Bergen, de taxichauffeur neer te schieten ...

Bertha De Staerke werd ook genoemd in verband met de diefstal van kasbons (voor een totale waarde van 12 miljoen frank) van pastoor P. in Wieze. De kasbons die Van Esbroeck en Bultot later in Vorst wilden verhandelen, bleken afkomstig te zijn uit dit lot ...

Bron: De Bende, een documentaire | Paul Ponsaers & Gilbert Dupont