1

(68 replies, posted in Roze Balletten)

Interessant artikel op de website van Apache n.a.v. de erfenis van Gustave Joassart, de opvolger van Michel Pirkin bij FN: https://www.apache.be/2021/06/24/spoor- … -smeergeld

2

(90 replies, posted in Gladio)

Vandaag in de Volkskrant:

Kabinet spreekt alsnog waardering uit voor ultrageheime verzetsgroep uit Koude Oorlog

Het kabinet spreekt alsnog grote waardering uit voor leden en nabestaanden van de Stay Behind-organisatie, een ultrageheime verzetsgroep die tijdens de Koude Oorlog klaarstond om het gewapend verzet te gaan vormen. Het is voor het eerst dat de Nederlandse regering publiekelijk de organisatie prijst.

Nazaten van drie oud-leden van de organisatie uitten in 2017 in de Volkskrant hun frustratie over het gebrek aan openheid en erkenning van de regering. Het geheime werk van hun vaders had voor veel spanning en vragen gezorgd. Zij verenigden zich, verzochten om het openen van archieven en spraken in december met minister Ank Bijleveld van Defensie.

Demissionair premier Mark Rutte en Bijleveld spreken nu namens het kabinet ‘erkentelijkheid en grote waardering’ uit voor de oud-leden en hun nabestaanden. ‘Gedurende de vele jaren dat zij deel uitmaakten van de Stay Behind-organisatie hebben de leden zich, vanuit een hoge mate van vaderlandsliefde, voor een deel belangeloos en uiterst consciëntieus en professioneel op hun verantwoordelijke en moeilijke taak voorbereid in het belang van ons koninkrijk. Dit heeft in meerdere gezinnen aanzienlijke spanningen teweeggebracht en beperkingen opgelegd in de familie- en persoonlijke levenssfeer. De inzet verdient de allerhoogste waardering’, schrijven Bijleveld en Rutte. Het is voor het eerst dat de Nederlandse regering publiekelijk de Stay Behind-organisatie prijst.

In 2017 onthulde de Volkskrant de namen van verschillende personen die bij Stay Behind zaten, die ook wel O&I (Operaties & Inlichtingen) werd genoemd. Onder hen ‘Peter Vermeulen’(schuilnaam) en Gerard Pelt, die van 1953 tot 1983 hoofd sabotage was. Pelt schreef onder meer een handleiding sabotage die als opleidingsmateriaal voor andere leden diende. De zoon van Peter Vermeulen, Pieter Kok, bracht de verschillende nazaten bijeen. De dochter van Pelt, Hadewych Jansen op de Haar, over de erkenning: ‘Het is een eerste stap die we als kinderen en kleinkinderen beschouwen als een gebaar van de overheid om de inzet van oud-agenten te erkennen en eren.’

Dubbelleven

De verzetsorganisatie bestond uit een paar honderd burgers die tijdens de Koude Oorlog klaarstonden om als de Sovjet-Unie zouden binnenvallen het verzet te leiden. Een deel zou uitwijken naar Spanje, een ander deel zou in Nederland ondergronds gaan en een agentennetwerk aansturen. De coördinatie was in handen van Defensie, Algemene Zaken en de Binnenlandse Veiligheidsdienst, voorloper van de AIVD.

Leden mochten er niet over spreken, zelfs niet met hun echtgenoot. Ze hadden schuilnamen en leidden een dubbelleven. De groep was gespecialiseerd in psychologische oorlogsvoering, sabotage en liquidaties. Op tientallen plekken in Nederland waren wapens verstopt in ondergrondse opslagplaatsen.

Na het artikel meldden zich meer nazaten die dezelfde ervaring hadden. Defensie, Algemene Zaken en de inlichtingendiensten wilden echter geen openheid geven. Ook bleek een deel van het archief vernietigd en de rest tot staatsgeheim verklaard.

Uiteindelijk ging een werkverband namens inmiddels acht oud-leden het gesprek aan met Tweede Kamerleden en Defensie. Dat heeft nu tot de eerste stap geleid. Verder is afgesproken dat er ‘nader archiefonderzoek’ zal volgen, een belangrijke wens van de nabestaanden. ‘Ons belangrijkste doel is het geopend krijgen van alle resterende overgebleven archieven, gericht op een volledige en integere geschiedschrijving waarin het werk van de agenten in alle facetten in beeld komt’, zegt Jansen op de Haar namens de werkgroep.

Bron: de Volkskrant | Huib Modderkolk | 1 maart 2021

3

(469 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ben wrote:

Het is Michel Libert zelf, dat zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche:

(...) De meest markante tip die tot nog toe binnenliep, lijkt die van advocaat Kristiaan Vandenbussche uit Gent, zo vernamen we. “Libert speelde de foto door maar hij is ook de man op de foto zelf. Het is Libert zelf, met een pruik op. Hij droeg vaak pruiken”, beweert Vandenbussche die in naam van een cliënt spreekt. “En die cliënt zat ooit bij de marine, net als Libert en bij Westland New Post, net als Libert. Ze kenden mekaar heel goed maar mijn cliënt is uiteindelijk opgestapt bij WNP na een ruzie na een commando-oefening in het Zoniënwoud.”

De cliënt beweerde eerder ook al dat Michel Libert de reus van de Bende van Nijvel zou geweest zijn. “Mijn cliënt is zeker van zijn stuk, toen en nu. Hij herkent op deze nieuwe foto ook de kin en de handen van Libert. Ook het feit dat Libert een ring aan zijn pink droeg, net zoals de man op de foto is mijn cliënt niet ontgaan. Mijn cliënt zegt dat hij voor 99,99 procent zeker is”.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Ik vraag mij af wie die cliënt is ...

4

(469 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ben wrote:

De man op de foto is nog niet geïdentificeerd:

Een van de andere tips viseert een ex-rijkswachter die eind jaren 70 actief was bij de groep Diane, de anti-banditisme-eenheid. Hij wordt “met grote, maar geen absolute zekerheid” herkend door ex-collega’s.

Dan blijven er voor mij alleen nog maar Francis Pattyn en Marc Fiasse over, of vergis ik mij?

5

(469 replies, posted in Onderzoeksdaden)

De foto op pagina 6 "Roger Beuckels" van 1984 is qua neus en mond inderdaad wel heel erg gelijkend...

6

(216 replies, posted in Zaak Dutroux)

Interessante informatie over Michel Nihoul op de ISGP-site » isgp-studies.com

7

(149 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

Zou het kunnen dat Robert Beijer deze plaats in Neder-over-Heembeek heeft aangeduid om te vermijden dat ze (eindelijk) de betonnen vloer in zijn oude villa gaan openbreken, want daar heeft het gerecht nooit willen zoeken, of vergis ik mij?

8

(94 replies, posted in Gladio)

LEO wrote:

Interessante brainstorming mensen! Zelfs een te late zoektocht naar de hinderpalen op de weg naar de waarheid kan nieuwe sporen en feiten naar boven halen. Dat de Letzeburgers dit aandurfden is misschien te wijten aan het ontbreken van een "Hogerhand"!

Of door het feit dat Jean-Claude Juncker Europees nog maar weinig of geen druk/invloed meer kan uitoefenen? Maar de échte druk in België zal wel van de Amerikaanse ambassade komen. Die kunnen zulk proces, met de atoombommen in Kleine-Brogel, de NAVO in Brussel en de SHAPE in Casteau wel missen als kiespijn. In Luxemburg ligt dat wel even anders.

coconut wrote:

Je zou wel eens gelijk kunnen hebben Leo, het ontbreken van "hogerhand". Voor zover ik kon volgen was het quasi altijd daar dat het onderzoek stopte of moest stoppen.

De "modus operandi" van de feiten in Luxemburg leunde inderdaad veel dichter aan bij de CCC maar de modus operandi in het onderzoek of laten mislukken van het onderzoek doet erg sterk aan die van de Bende van Nijvel denken.

Misschien laat ik mij misleiden maar ik blijf denken aan de woorden van Gol ivm CCC en Bende; twee takken van éénzelfde boom. Alleen vraag ik mij af waarom diezelfde meneer er in slaagde die ccc zo vlug op te rollen en dat ook nog te kunnen voorspellen. Van voorspellen gesproken, het was toch Bouhouche die voorspelde dat het na Aalst zou ophouden. Ook zo iemand met een glazen bol dus en ik denk niet dat die op dat moment het woord Moskou in zijn hoofd had.

Maar had Walter De Bock kunnen schrijven: "Wij moeten de geschiedenis van de Bende herschrijven", als hij van niets meer dan wij wist. Of had ook hij gewoon ontdekt dat de Bende as such niet kon bestaan omdat ze oa ontstaan is op basis van verkeerde wapenanalyses.

Wat doen zijn archieven daar trouwens opgesloten in dat katholieke fort bewaakt door de geheime dienst van Leuven, buiten wachten tot alle "acteurs" zeker dood zijn. "Wat God bewaart is wel bewaart." Jaja. 'De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uwe ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid'. (Ps. 121 vs 7 en 8)

God mag fier zijn op zijn nakomelingen, Geens bewaakt of bewaart nog altijd de uitgang en de ingang. Scheiding der machten. My a.. Het oplossen van de Bende zal wel geen voorwaarde in het nieuwe regeerakkoord worden vermoed ik. En Luxemburg geen inspiratie voor Belgie. Ze laten nog liever Steppé zot verklaren.

Beste Coconut, ik denk hoe langer hoe meer dan men inderdaad wacht tot de meeste verantwoordelijken van 'hogerhand' overleden zijn, en dat men dan pas, als de USA met de NAVO en SHAPE in België niet blijft dwarsliggen, met de waarheid naar buiten zal willen komen. Men heeft destijds een dure eed gezworen dat alle personen die betrokken waren bij Gladio en de "Strategie van de Spanning" van de jaren '80 beschermd zijn en nooit verraden worden, en dat kijk ik vooral naar Majoor Jean 'Adolf' Bougerol ...

9

(94 replies, posted in Gladio)

Interessante fotoreportage met boeiende info » www.lessentiel.lu

De hele affaire "Bommeleeër" met dank aan Unknown » krogias.blogspot.com

Enkele cruciale vragen in heel deze affaire: is prins Guillaume, de broer van de Groot-Hertog, de "Bommeleeër"? Eén van de robotfoto's lijkt sprekend op hem... En is Jean-Claude Juncker hiervan op de hoogte?

Beste forumleden, ik ben het er volledig mee eens dat we bepaalde mensen niet gratuit mogen beschuldigen of verdenken, en dat we hun privacy moeten respecteren door de afkorting van hun naam te geven. Iedereen is inderdaad onschuldig totdat het tegendeel na gronding onderzoek is bewezen.

Maar ik vind ten eerste wél dat er een verschil is tussen de website van de mainstream-media en een forum dat zich specifiek richt op één bepaald onderzoeksdossier en mogelijke linken en aanverwanten, zoals deze. En als je dan temeer merkt dat er in een bepaald dossier geen grondig onderzoek gebeurt, dat het eerder tegengewerkt en gesaboteerd wordt en in de doofpot moet blijven wegens 'staatsterrorisme met een politieke piste', dan vind ik dat namen noemen en voluit op deze website vermelden een vorm van 'druk zetten' is om bepaalde mensen die gelinkt worden aan een bepaald dossier of onderzoek te verplichten om te reageren en zich te verdedigen met de hoop dat ze eindelijk eens gaan spreken.

We leven nog altijd in een rechtstaat, deze persoon kan, zoals hij ook gedaan heeft, een klacht indienen indien hij vindt dat zijn privacy geschonden is. Dus als op op dit forum geen namen meer genoemd mogen worden, zal het nog moeilijk zijn om onderzoek te doen en duidelijkheid te scheppen, en zullen we tussen het A.B., C.D., E.F. en G.H.-bos de bomen niet meer zien ...